مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نقد و نظریه ادبی

دسته بندی ها

(1)
(1)
(2)
(459)
(1)

موضوع های اصلی

(451)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(415)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(2)
(3)
(2)
(12)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(29)
(1)
(43)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(2)
(1)
(9)
(13)
(13)
(1)
(7)
(1)
(3)
(6)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(14)
(1)
(2)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(9)
(1)
(4)
(1)
(10)
(1)
(24)
(21)
(1)
(1)
(43)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
464 محصول
ملودرام

هنرهای نمایشی

ملودرام


165,000 ریال

حضور حافظ

ادبیات

حضور حافظ


1,600,000 ریال

نقش بر آب

ادبیات

نقش بر آب


7,500,000 ریال

ســــــعدي

ادبیات

ســــــعدی


1,250,000 ریال

موسيقي شعر

ادبیات

موسیقی شعر


6,350,000 ریال

نوشتن خلاق

ادبیات

نوشتن خلاق


2,000,000 ریال

پست مدرنيزم

ادبیات

پست مدرنیزم


400,000 ریال

چرند و پرند

ادبیات

چرند و پرند


1,650,000 ریال

حافظ انديشه

ادبیات

حافظ اندیشه


2,500,000 ریال

سعدي در غزل

ادبیات

سعدی در غزل


2,850,000 ریال

مثنوي معنوي

ادبیات

مثنوی معنوی


6,500,000 ریال

راه و بي راه

ادبیات

راه و بی راه


1,800,000 ریال

کليله و دمنه

ادبیات

کلیله و دمنه


2,450,000 ریال

نظريه ادبيات

ادبیات

نظریه ادبیات


2,750,000 ریال

در باب ادبيات

ادبیات

در باب ادبیات


1,300,000 ریال

در باب داستان

ادبیات

در باب داستان


1,500,000 ریال

در مکتب استاد

ادبیات

در مکتب استاد


2,200,000 ریال

گمشده لب دريا

ادبیات

گمشده لب دریا


4,500,000 ریال

ياد بزرگ علوي

ادبیات

یاد بزرگ علوی


7,200,000 ریال

آفرينش و آزادي

ادبیات

آفرینش و آزادی


2,750,000 ریال

ارسطو و فن شعر

ادبیات

ارسطو و فن شعر


1,350,000 ریال

چلچراغ هاي شمس

ادبیات

چلچراغ های شمس


4,800,000 ریال

خنياگري در باغ

ادبیات

خنیاگری در باغ


260,000 ریال

شرح مثنوي جلد1

ادبیات

شرح مثنوی جلد1


1,500,000 ریال

عشق در دو نگاه

ادبیات

عشق در دو نگاه


1,800,000 ریال

مباني نقد ادبي

ادبیات

مبانی نقد ادبی


3,450,000 ریال

نگاهي به سپهري

ادبیات

نگاهی به سپهری


250,000 ریال

افسون افسانه ها

ادبیات

افسون افسانه ها


1,570,000 ریال

شرح بوستان سعدي

ادبیات

شرح بوستان سعدی


5,000,000 ریال

فرهنگ سبک شناسي

ادبیات

فرهنگ سبک شناسی


900,000 ریال

سلامت در شاهنامه

ادبیات

سلامت در شاهنامه


2,950,000 ریال

طريق صوفيانه عشق

ادبیات

طریق صوفیانه عشق


3,450,000 ریال

مباني نظريه ادبي

ادبیات

مبانی نظریه ادبی


2,350,000 ریال

ادبيات جهان چيست؟

ادبیات

ادبیات جهان چیست؟


380,000 ریال

چگونه شعر بخوانيم

ادبیات

چگونه شعر بخوانیم


1,270,000 ریال

آشنايي با نقد ادبي

ادبیات

آشنایی با نقد ادبی


4,900,000 ریال

پارسي گويي در تصوف

ادبیات

پارسی گویی در تصوف


950,000 ریال

داستان پسامدرنيستي

ادبیات

داستان پسامدرنیستی


4,800,000 ریال

من سعدي آخرالزمانم

ادبیات

من سعدی آخرالزمانم


980,000 ریال

رئاليست ها:هشت چهره

ادبیات

رئالیست ها:هشت چهره


3,000,000 ریال

شرح کامل فيه ما فيه

ادبیات

شرح کامل فیه ما فیه


5,200,000 ریال

طلوع شاهنامه در غرب

ادبیات

طلوع شاهنامه در غرب


2,100,000 ریال

فن نثر در ادب پارسي

ادبیات

فن نثر در ادب پارسی


3,800,000 ریال

نظريه رمان در ايران

ادبیات

نظریه رمان در ایران


700,000 ریال

هفت درس مارسل پروست

ادبیات

هفت درس مارسل پروست


495,000 ریال

365 روز در صحبت حافظ

ادبیات

365 روز در صحبت حافظ


9,500,000 ریال

تاريخ نقد جديد: جلد2

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد2


3,250,000 ریال

حافظ معلم بزرگ زندگي

ادبیات

حافظ معلم بزرگ زندگی


2,700,000 ریال

حماسه سرايي در ايران

ادبیات

حماسه سرایی در ایران


5,050,000 ریال

حماسه سرايي در ايران

ادبیات

حماسه سرایی در ایران


4,800,000 ریال

در شناخت مثنوي معنوي

ادبیات

در شناخت مثنوی معنوی


1,400,000 ریال

شناختنامه شيرکو بيکس

ادبیات

شناختنامه شیرکو بیکس


1,550,000 ریال

من کيستم و تو کيستي؟

ادبیات

من کیستم و تو کیستی؟


900,000 ریال

ياد محمدعلي جمالزاده

ادبیات

یاد محمدعلی جمالزاده


6,500,000 ریال

يک تابستان با مونتني

ادبیات

یک تابستان با مونتنی


650,000 ریال

365روز در صحبت فردوسي

ادبیات

365روز در صحبت فردوسی


9,000,000 ریال

تاريخ نقد جديد: جلد 5

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد 5


3,250,000 ریال

تاريخ نقد جديد: جلد 6

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد 6


3,250,000 ریال

درس گفتارهاي نقد ادبي

ادبیات

درس گفتارهای نقد ادبی


1,200,000 ریال

سعدي شاعر عشق و زندگي

ادبیات

سعدی شاعر عشق و زندگی


2,450,000 ریال

شرح ديوان خاقاني جلد4

ادبیات

شرح دیوان خاقانی جلد4


1,700,000 ریال

365 روز در صحبت مولانا

ادبیات

365 روز در صحبت مولانا


6,500,000 ریال

چکامه گذشته/مرثيه زوال

ادبیات

چکامه گذشته/مرثیه زوال


180,000 ریال

سايه و شر در افسانه ها

ادبیات

سایه و شر در افسانه ها


1,450,000 ریال

ستارگان آسمان ادب پارس

ادبیات

ستارگان آسمان ادب پارس


1,440,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 3

ادبیات

شرح جامع مثنوی معنوی 3


5,850,000 ریال

شرح ديوان خاقاني(جلد1)

ادبیات

شرح دیوان خاقانی


1,850,000 ریال

شرح ديوان خاقاني(جلد3)

ادبیات

شرح دیوان خاقانی


1,700,000 ریال

شرلوک هلمز for dummies

ادبیات

شرلوک هلمز for dummies


1,500,000 ریال

نظريه و نقد ادبي: جلد2

ادبیات

نظریه و نقد ادبی: جلد2


4,100,000 ریال

نظريه هاي ادبيات و نقد

ادبیات

نظریه های ادبیات و نقد


2,800,000 ریال

داستان چگونه کار ميکند؟

ادبیات

داستان چگونه کار میکند؟


2,200,000 ریال

درس گفتارهاي ادبيات روس

ادبیات

درس گفتارهای ادبیات روس


3,450,000 ریال

شرح مثنوي شريف (3 جلدي)

ادبیات

شرح مثنوی شریف


15,000,000 ریال

ايرج ميرزا(افکار و آثار)

ادبیات

ایرج میرزا


2,500,000 ریال

بوف کور هدايت رماني غربي

ادبیات

بوف کور هدایت رمانی غربی


750,000 ریال

پيش درآمدي بر نظريه ادبي

ادبیات

پیش درآمدی بر نظریه ادبی


1,760,000 ریال

تاويل بوف کور(قصه زندگي)

ادبیات

تاویل بوف کور


1,450,000 ریال

خـــــط سوم (درباره شمس)

ادبیات

خـــــط سوم


5,000,000 ریال

داستان کوتاه در آينه نقد

ادبیات

داستان کوتاه در آینه نقد


680,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي (1)

ادبیات

شرح جامع مثنوی معنوی


6,000,000 ریال

مسائل بوطيقاي داستايفسکي

ادبیات

مسائل بوطیقای داستایفسکی


4,650,000 ریال

مولانا و حکايت رنج انسان

ادبیات

مولانا و حکایت رنج انسان


2,200,000 ریال

مولف:اصطلاحي تازه در نقد

ادبیات

مولف:اصطلاحی تازه در نقد


1,950,000 ریال

هلاک عقل به وقت انديشيدن

ادبیات

هلاک عقل به وقت اندیشیدن


2,500,000 ریال

زيبايي شناسي و نظريه رمان

ادبیات

زیبایی شناسی و نظریه رمان


780,000 ریال

شرح ديوان شمس تبريزي جلد2

ادبیات

شرح دیوان شمس تبریزی جلد2


5,000,000 ریال

تاريخ نقد جديد: جلد 4 بخش1

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد 4 بخش1


2,750,000 ریال

تاريخ نقد جديد: جلد 4 بخش2

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد 4 بخش2


2,750,000 ریال

داستان و نقد داستان(3جلدي)

ادبیات

داستان و نقد داستان


9,450,000 ریال

داستايفسکي:جدال شک و ايمان

ادبیات

داستایفسکی:جدال شک و ایمان


3,500,000 ریال

طنز و شوخ طبعي ملانصرالدين

ادبیات

طنز و شوخ طبعی ملانصرالدین


1,550,000 ریال

دکتر شفيعي کدکني چه ميگويد؟

ادبیات

دکتر شفیعی کدکنی چه میگوید؟


600,000 ریال

قصه ارباب معرفت (دفتر نخست)

ادبیات

قصه ارباب معرفت


1,500,000 ریال

کليله و دمنه به زبان امروزي

ادبیات

کلیله و دمنه به زبان امروزی


3,500,000 ریال

ارمغان مور:جستاري در شاهنامه

ادبیات

ارمغان مور:جستاری در شاهنامه


2,000,000 ریال

اصول و مباني تحليل متون ادبي

ادبیات

اصول و مبانی تحلیل متون ادبی


2,500,000 ریال

خداينامگ:شاهنامه فارسي ميانه

تاریخ و جغرافیا

خداینامگ:شاهنامه فارسی میانه


2,600,000 ریال

حافظه اجتماعي و روايت داستاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حافظه اجتماعی و روایت داستانی


770,000 ریال

درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي

ادبیات

درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی


2,400,000 ریال

شرح سودي بر حافظ(4جلدي باقاب)

ادبیات

شرح سودی بر حافظ


19,500,000 ریال

کوش پيل دندان:خلق يک ضد قهرمان

ادبیات

کوش پیل دندان:خلق یک ضد قهرمان


285,000 ریال

هگل:مواجهه اي نامتعارف با منطق

ادبیات

هگل:مواجهه ای نامتعارف با منطق


5,800,000 ریال

ترجمه و تحليل ديوان متنبي: جلد1

ادبیات

ترجمه و تحلیل دیوان متنبی: جلد1


2,800,000 ریال

چه کسي از سوزان سانتاگ مي ترسد؟

ادبیات

چه کسی از سوزان سانتاگ می ترسد؟


700,000 ریال

صور خيال در شعر فارسي(گالينگور)

ادبیات

صور خیال در شعر فارسی


6,950,000 ریال

اقتدارگرايي مولانا در گرداب قدرت

ادبیات

اقتدارگرایی مولانا در گرداب قدرت


1,350,000 ریال

حافظ به گفته حافظ:يک شناخت منطقي

ادبیات

حافظ به گفته حافظ:یک شناخت منطقی


1,800,000 ریال

صادق هدايت به روايت انجوي شيرازي

ادبیات

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی


950,000 ریال

مطالعات ادبي هرمنوتيک متن شناختي

ادبیات

مطالعات ادبی هرمنوتیک متن شناختی


1,700,000 ریال

نيمايوشيج:درباره هنر شعر و شاعري

ادبیات

نیمایوشیج:درباره هنر شعر و شاعری


2,950,000 ریال

ويتمن ايراني:فراتر از پذيرش ادبي

ادبیات

ویتمن ایرانی:فراتر از پذیرش ادبی


2,950,000 ریال

هشت جستار درباره فردوسي و شاهنامه

ادبیات

هشت جستار درباره فردوسی و شاهنامه


2,650,000 ریال

بحر طويل عاميانه و بحر طويل سرايان

ادبیات

بحر طویل عامیانه و بحر طویل سرایان


2,400,000 ریال

زندگي در آينه:گفتارهايي در نقد ادبي

ادبیات

زندگی در آینه:گفتارهایی در نقد ادبی


1,250,000 ریال

صهباي خرد شرح و احوال خيام نيشابوري

ادبیات

صهبای خرد شرح و احوال خیام نیشابوری


4,500,000 ریال

اسرار الغيوب :شرح مثنوي معنوي(2جلدي)

ادبیات

اسرار الغیوب :شرح مثنوی معنوی


18,500,000 ریال

تحليلي در باب موقعيت فرهنگ هومي بابا

ادبیات

تحلیلی در باب موقعیت فرهنگ هومی بابا


1,060,000 ریال

خيام نيشابوري:زندگي، افکار و رباعيات

ادبیات

خیام نیشابوری:زندگی، افکار و رباعیات


3,450,000 ریال

راز مولانا:اسرار ناگفته زندگي مولانا

ادبیات

راز مولانا:اسرار ناگفته زندگی مولانا


1,750,000 ریال

سوژه گي: ما چه کسي يا چه چيزي هستيم؟

ادبیات

سوژه گی: ما چه کسی یا چه چیزی هستیم؟


2,250,000 ریال

شور خدا :گزاره بر مثنوي معنوي(2جلدي)

ادبیات

شور خدا :گزاره بر مثنوی معنوی


4,500,000 ریال

غرب و غريبان در ادبيات داستاني ايران

ادبیات

غرب و غریبان در ادبیات داستانی ایران


325,000 ریال

نيلوفر خاموش/نظري به شعر سهراب سپهري

ادبیات

نیلوفر خاموش/نظری به شعر سهراب سپهری


1,750,000 ریال

آئينه دار رابطه(گفتگو با نصرت رحماني)

ادبیات

آئینه دار رابطه


200,000 ریال

تحليل هاي روان شناختي در هنر و ادبيات

ادبیات

تحلیل های روان شناختی در هنر و ادبیات


1,250,000 ریال

حجره خورشيد:شرحي بر مقالات شمس تبريزي

ادبیات

حجره خورشید:شرحی بر مقالات شمس تبریزی


3,250,000 ریال

داستان يک روح(شرح و متن کامل بوف کور)

ادبیات

داستان یک روح


1,800,000 ریال

درآمدي بر نظريه ها و روش هاي نقد ادبي

ادبیات

درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی


1,850,000 ریال

آنک کتاب در هيات يکي از شخصيت هاي خويش

ادبیات

آنک کتاب در هیات یکی از شخصیت های خویش


350,000 ریال

علامه:احوال و آثار شمس الدين محمد آملي

ادبیات

علامه:احوال و آثار شمس الدین محمد آملی


700,000 ریال

درآمدي بر بينامتنيت:نظريه ها و کاربردها

ادبیات

درآمدی بر بینامتنیت:نظریه ها و کاربردها


2,200,000 ریال

ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت

ادبیات

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت


1,650,000 ریال

حافظ دوستي:خوانش دوستي در جهان بيني حافظ

ادبیات

حافظ دوستی:خوانش دوستی در جهان بینی حافظ


800,000 ریال

خيلي کم ...تقريبا هيچ (مرگ،فلسفه،ادبيات)

فلسفه

خیلی کم ...تقریبا هیچ


2,800,000 ریال

نگاهي به زندگي و آثار فيودور داستايوفسکي

ادبیات

نگاهی به زندگی و آثار فیودور داستایوفسکی


1,250,000 ریال

فرهنگنامه صور خيال در ديوان خاقاني(3جلدي)

ادبیات

فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی


3,500,000 ریال

قلندريه در تاريخ:دگرديسي هاي يک ايدئولوژي

ادبیات

قلندریه در تاریخ:دگردیسی های یک ایدئولوژی


3,000,000 ریال

حافظ و رود جادو:پيوندهاي ادبيات و روانکاوي

ادبیات

حافظ و رود جادو:پیوندهای ادبیات و روانکاوی


3,250,000 ریال

سرگردان در ميدان  پير بورديو و مقالات ديگر

ادبیات

سرگردان در میدان پیر بوردیو و مقالات دیگر


380,000 ریال

نقد شعر معاصر اميرزاده کاشي ها(احمد شاملو)

ادبیات

نقد شعر معاصر امیرزاده کاشی ها


2,700,000 ریال

و چنين گفت مولوي:نگرشي ديگر بر مثنوي معنوي

ادبیات

و چنین گفت مولوی:نگرشی دیگر بر مثنوی معنوی


5,000,000 ریال

واقعيت گرايي در ادبيات داستاني معاصر ايران

ادبیات

واقعیت گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران


5,750,000 ریال

پژوهش هايي درباره حماسه ملي ايرانيان(2جلدي)

ادبیات

پژوهش هایی درباره حماسه ملی ایرانیان


17,000,000 ریال

گهواره سبز افرا (زندگي و شعر سيمين بهبهاني)

ادبیات

گهواره سبز افرا


680,000 ریال

خيام صادق:مجموعه آثار صادق هدايت درباره خيام

ادبیات

خیام صادق:مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام


980,000 ریال

شعر سپيد:پژوهشي تطبيقي در باب قالبي بي قافيه

ادبیات

شعر سپید:پژوهشی تطبیقی در باب قالبی بی قافیه


1,250,000 ریال

صد سال داستان‌نويسي ايران (4 جلدي در 2 مجلد)

ادبیات

صد سال داستان‌نویسی ایران


5,500,000 ریال

نوشتن با دوربين (رو در رو با ابراهيم گلستان)

ادبیات

نوشتن با دوربین


1,600,000 ریال

پنج اقليم حضور: بحثي درباره شاعرانگي ايرانيان

ادبیات

پنج اقلیم حضور: بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان


1,200,000 ریال

داستان کوتاه در ايران جلد3:داستان هاي پسامدرن

ادبیات

داستان کوتاه در ایران جلد3:داستان های پسامدرن


3,250,000 ریال

راه ننوشته:با قاسم هاشمي نژاد درباره کتابهايش

ادبیات

راه ننوشته:با قاسم هاشمی نژاد درباره کتابهایش


380,000 ریال

فردوسي و کاخ حيرت:پيوندهاي ادبيات و روانکاوي2

ادبیات

فردوسی و کاخ حیرت:پیوندهای ادبیات و روانکاوی2


2,950,000 ریال

گنج حضورچهار جلدي:تفسير ساغر از ديدگاه مولانا

ادبیات

گنج حضورچهار جلدی:تفسیر ساغر از دیدگاه مولانا


12,000,000 ریال

درآمدي تاريخي بر نظريه ادبي از افلاطون تا بارت

ادبیات

درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت


1,900,000 ریال

سر ني (2 جلدي) نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي

ادبیات

سر نی


12,000,000 ریال

شعر تر و سيم زر:معرفي و کاربست نقد اقتصادي نور

ادبیات

شعر تر و سیم زر:معرفی و کاربست نقد اقتصادی نور


120,000 ریال

کتاب پژوهي:پژوهش هايي در زمينه کتاب و نقد کتاب

ادبیات

کتاب پژوهی:پژوهش هایی در زمینه کتاب و نقد کتاب


2,300,000 ریال

کذاب کبير:مقالاتي در باب نقد چند کتاب و نويسنده

ادبیات

کذاب کبیر:مقالاتی در باب نقد چند کتاب و نویسنده


550,000 ریال

تازيانه‌هاي سلوک (نقدوتحليل  چند قصيده از سنايي)

ادبیات

تازیانه‌های سلوک


5,100,000 ریال

تو نخواهي کشت:مقالاتي درباره رمان جنايت و مکافات

ادبیات

تو نخواهی کشت:مقالاتی درباره رمان جنایت و مکافات


2,250,000 ریال

نقد زرين:شعر و شاعران در آثار عبدالحسين زرين کوب

ادبیات

نقد زرین:شعر و شاعران در آثار عبدالحسین زرین کوب


3,000,000 ریال

پيداي پنهان:گزيده اي از نيايشهاي ديوان شمس تبريزي

ادبیات

پیدای پنهان:گزیده ای از نیایشهای دیوان شمس تبریزی


5,250,000 ریال

زير اين نخل بلند:جستارهايي در مخاطب شناسي شاهنامه

ادبیات

زیر این نخل بلند:جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه


4,500,000 ریال

آزادي و رازداني: نگاهي به يزدان شناسي تربيتي غزالي

ادبیات

آزادی و رازدانی: نگاهی به یزدان شناسی تربیتی غزالی


790,000 ریال

روايت شناسي ونقد روايت در داستان هاي انتخابي معاصر

ادبیات

روایت شناسی ونقد روایت در داستان های انتخابی معاصر


580,000 ریال

صاحب شناسنامه678:تاملي در شعر و انديشه فروغ فرخزاد

ادبیات

صاحب شناسنامه678:تاملی در شعر و اندیشه فروغ فرخزاد


1,850,000 ریال

گشــــودن رمان:رمان ايران در پرتو نظريه و نقد ادبي

ادبیات

گشــــودن رمان:رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی


3,200,000 ریال

مرا اسماعيل صدا کن/موبي ديک به روايت هيوبرت دريفوس

ادبیات

مرا اسماعیل صدا کن/موبی دیک به روایت هیوبرت دریفوس


1,400,000 ریال

احضار مغان:مقالاتي در نقد و تحليل آثار هوشنگ گلشيري

ادبیات

احضار مغان:مقالاتی در نقد و تحلیل آثار هوشنگ گلشیری


350,000 ریال

سالک مغزها و لحظه ها:نگاهي به اشعار مهدي اخوان ثالث

ادبیات

سالک مغزها و لحظه ها:نگاهی به اشعار مهدی اخوان ثالث


1,500,000 ریال

پنجاه سال بعد سووشون :نقدي بر واقع گرايي رمان سووشون

ادبیات

پنجاه سال بعد سووشون :نقدی بر واقع گرایی رمان سووشون


440,000 ریال

پيمانه تا پيام:مروري بر صورت و معني در قصه هاي مثنوي

ادبیات

پیمانه تا پیام:مروری بر صورت و معنی در قصه های مثنوی


1,400,000 ریال

شاعران در جستجوي جايگاه:نگاهي ديگر به تحول شعر فارسي

ادبیات

شاعران در جستجوی جایگاه:نگاهی دیگر به تحول شعر فارسی


3,600,000 ریال

نقد ادبي:نظريه هاي ادبي و کاربرد آنها در ادبيات فارسي

ادبیات

نقد ادبی:نظریه های ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی


1,500,000 ریال

يادگار گنبد دوار:تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي

ادبیات

یادگار گنبد دوار:تلخیص و تحلیلی از خسرو و شیرین نظامی


110,000 ریال

راه خورشيدي:انديشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکيمي

ادبیات

راه خورشیدی:اندیشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکیمی


750,000 ریال

مشروطيت ايران و رمان خارجي(4جلدي)/ادبيات و عصر مشروطيت

ادبیات

مشروطیت ایران و رمان خارجی


8,000,000 ریال

با چراغ و آينه: در جستجوي ريشه‌هاي تحول شعر معاصر ايران

ادبیات

با چراغ و آینه: در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران


5,500,000 ریال

در جدال با خويشتن:نگاهي ديگر به احوال و اقوال شمس تبريزي

ادبیات

در جدال با خویشتن:نگاهی دیگر به احوال و اقوال شمس تبریزی


3,200,000 ریال

شاهنامه فردوسي:تصحيح انتقادي و شرح يکايک ابيات :دفتر دوم

ادبیات

شاهنامه فردوسی:تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات :دفتر دوم


5,000,000 ریال

شاهنامه فردوسي:تصحيح انتقادي و شرح يکايک ابيات :دفتر يکم

ادبیات

شاهنامه فردوسی:تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات :دفتر یکم


7,400,000 ریال

شاهنامه فردوسي:تصحيح انتقادي و شرح يکايک ابيات :دفتر پنجم

ادبیات

شاهنامه فردوسی:تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات :دفتر پنجم


5,000,000 ریال

برادر اين ها را بنويس آقا! خاطرات و نقد روشنفکري ادبي يران

ادبیات

برادر این ها را بنویس آقا! خاطرات و نقد روشنفکری ادبی یران


3,990,000 ریال

خرقه صحبت:شرح مقالات شمس بارويکرد هرمنوتيکي سامانه فهمندگي

ادبیات

خرقه صحبت:شرح مقالات شمس بارویکرد هرمنوتیکی سامانه فهمندگی


3,500,000 ریال

راوي خشمگين آرزوهاي خرده بورژوازي:زندگي و انديشه محمدمسعود

ادبیات

راوی خشمگین آرزوهای خرده بورژوازی:زندگی و اندیشه محمدمسعود


1,450,000 ریال

شاهنامه فردوسي:تصحيح انتقادي و شرح يکايک ابيات :دفتر چهارم

ادبیات

شاهنامه فردوسی:تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات :دفتر چهارم


5,000,000 ریال

صد سال عشق مجازي:مکتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسي قرن10

ادبیات

صد سال عشق مجازی:مکتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن10


4,500,000 ریال

به عبارت آفتاب:جستجويي در زندگي تجربه ها و آموزه هاي مولانا

ادبیات

به عبارت آفتاب:جستجویی در زندگی تجربه ها و آموزه های مولانا


970,000 ریال

داستان کوتاه در ايران جلد1:داستانهاي رئاليستي و ناتوراليستي

ادبیات

داستان کوتاه در ایران جلد1:داستانهای رئالیستی و ناتورالیستی


2,750,000 ریال

رمان اسطوره اي:نقد و تحليل جريان اسطوره گرايي در رمان فارسي

ادبیات

رمان اسطوره ای:نقد و تحلیل جریان اسطوره گرایی در رمان فارسی


3,400,000 ریال

سعي بر مدار اندوه:گفتارهايي درباره آثار داستاني مصطفي مستور

ادبیات

سعی بر مدار اندوه:گفتارهایی درباره آثار داستانی مصطفی مستور


190,000 ریال

صادق هدايت و هراس از مرگ:ساخت شکني روان تحليل گرانه بوف کور

ادبیات

صادق هدایت و هراس از مرگ:ساخت شکنی روان تحلیل گرانه بوف کور


3,560,000 ریال

رستاخيز کلمات:درس گفتاريهايي درباره نظريه ادبي صورتگرايان روس

ادبیات

رستاخیز کلمات:درس گفتاریهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس


1,950,000 ریال

قرن هاي بي زمان:درآمدي تحليلي معرفت شناختي بر منطق الطير عطار

ادبیات

قرن های بی زمان:درآمدی تحلیلی معرفت شناختی بر منطق الطیر عطار


7,500,000 ریال

نوشتن در غربت:جستارهايي پيرامون ادبيات ايرانيان در جهان امروز

ادبیات

نوشتن در غربت:جستارهایی پیرامون ادبیات ایرانیان در جهان امروز


900,000 ریال

بازخواني خشونت پذيري زنان ايراني:تحليل انسان شناختي رمان کليدر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بازخوانی خشونت پذیری زنان ایرانی:تحلیل انسان شناختی رمان کلیدر


639,000 ریال

پيدايش مخاطب تازه و سبک نو در ادبيات داستاني ايران و مخاطرات آن

ادبیات

پیدایش مخاطب تازه و سبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن


195,000 ریال

هنر خيال زيبايي:توليد هنري از ديدگاه مولوي براساس کتاب فيه مافيه

ادبیات

هنر خیال زیبایی:تولید هنری از دیدگاه مولوی براساس کتاب فیه مافیه


300,000 ریال

سرود بي قراري: درنگي در هستي شناسي شعر و انديشه و بينش احمد شاملو

ادبیات

سرود بی قراری: درنگی در هستی شناسی شعر و اندیشه و بینش احمد شاملو


600,000 ریال

تحليل محتواي کتاب شازده حمام: بازنمايي شرايط گذار از سنت به مدرنيته

ادبیات

تحلیل محتوای کتاب شازده حمام: بازنمایی شرایط گذار از سنت به مدرنیته

500,000 ریال
425,000 ریال

بيدل و انشاي تحير:بازشناسي شعر بيدل دهلوي با شرح 30غزل از پايان ديوان

ادبیات

بیدل و انشای تحیر:بازشناسی شعر بیدل دهلوی با شرح 30غزل از پایان دیوان


1,270,000 ریال

صوفيانه ها و عارفانه ها:تاريخ تحليلي پنج هزارسال ادبيات داستاني ايران

ادبیات

صوفیانه ها و عارفانه ها:تاریخ تحلیلی پنج هزارسال ادبیات داستانی ایران


1,950,000 ریال

پله‌ پله تا ملاقات خدا (درباره زندگي انديشه و سلوک مولانا جلال‌الدين ر

ادبیات

پله‌ پله تا ملاقات خدا


5,500,000 ریال

شاهنامه و متن پنهان سخن

ادبیات

شاهنامه و متن پنهان سخن باورهای توتم و آیین های اخترماری در روایت های ایرانی


1,100,000 ریال

از شاهنامه تا رمان:فراخواني شخصيت هاي شاهنامه به رمان فارسي به مثابه

ادبیات

از شاهنامه تا رمان:فراخوانی شخصیت های شاهنامه به رمان فارسی به مثابه کنش اجتماعی


1,300,000 ریال

رئاليسم در ادبيات داستاني ايران و عراق:بررسي تطبيقي در آثار سيمين دانش

ادبیات

رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق:بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانش ور و فواد تکرلی


280,000 ریال

پرده

ادبیات

پرده


فاقد موجودی

حافظ

ادبیات

حافظ


فاقد موجودی

باده عشق

ادبیات

باده عشق


فاقد موجودی

هنر رمان

ادبیات

هنر رمان


فاقد موجودی

خيام نامه

ادبیات

خیام نامه


فاقد موجودی

ازل تا ابد

ادبیات

ازل تا ابد


فاقد موجودی

چهار مقاله

ادبیات

چهار مقاله


فاقد موجودی

عليه تفسير

ادبیات

علیه تفسیر


فاقد موجودی

بحر در کوزه

ادبیات

بحر در کوزه


فاقد موجودی

تي اس اليوت

ادبیات

تی اس الیوت


فاقد موجودی

چرا ادبيات؟

ادبیات

چرا ادبیات؟


فاقد موجودی

فاشيسم ادبي

ادبیات

فاشیسم ادبی


فاقد موجودی

فال و تماشا

ادبیات

فال و تماشا


فاقد موجودی

مارسل پروست

ادبیات

مارسل پروست


فاقد موجودی

مارسل پروست

ادبیات

مارسل پروست


فاقد موجودی

خردنامه خرمي

ادبیات

خردنامه خرمی


فاقد موجودی

در جنگل بلوط

ادبیات

در جنگل بلوط


فاقد موجودی

درس هاي ادبي

ادبیات

درس های ادبی


فاقد موجودی

ضحاک شاهنامه

ادبیات

ضحاک شاهنامه


فاقد موجودی

کليله و دمنه

ادبیات

کلیله و دمنه


فاقد موجودی

نقشي از حافظ

ادبیات

نقشی از حافظ


فاقد موجودی

وحدت عارفانه

ادبیات

وحدت عارفانه


فاقد موجودی

تاملي در حافظ

ادبیات

تاملی در حافظ


فاقد موجودی

رزمنامه رهايي

ادبیات

رزمنامه رهایی


فاقد موجودی

شعر معاصر عرب

ادبیات

شعر معاصر عرب


فاقد موجودی

گشايش و رهايش

ادبیات

گشایش و رهایش


فاقد موجودی

ادبيات داستاني

ادبیات

ادبیات داستانی


فاقد موجودی

الماسهاي مولوي

ادبیات

الماسهای مولوی


فاقد موجودی

رئاليسم عرفاني

ادبیات

رئالیسم عرفانی


فاقد موجودی

شرح مثنوي جلد2

ادبیات

شرح مثنوی جلد2


فاقد موجودی

شرح مثنوي جلد3

ادبیات

شرح مثنوی جلد3


فاقد موجودی

شرح مثنوي جلد4

ادبیات

شرح مثنوی جلد4


فاقد موجودی

شرح مثنوي جلد5

ادبیات

شرح مثنوی جلد5


فاقد موجودی

عاشقي هاي حافظ

ادبیات

عاشقی های حافظ


فاقد موجودی

کليد فهم مثنوي

ادبیات

کلید فهم مثنوی


فاقد موجودی

حماسه ملي ايران

ادبیات

حماسه ملی ایران


فاقد موجودی

ذهن و زبان حافظ

ادبیات

ذهن و زبان حافظ


فاقد موجودی

سحر بيان خاقاني

ادبیات

سحر بیان خاقانی


فاقد موجودی

شاهنامه(12جلدي)

ادبیات

شاهنامه


فاقد موجودی

شرح غزليات سعدي

ادبیات

شرح غزلیات سعدی


فاقد موجودی

شرح گلستان سعدي

ادبیات

شرح گلستان سعدی


فاقد موجودی

قرن هاي بي زمان

ادبیات

قرن های بی زمان


فاقد موجودی

شرح مثنوي(5جلدي)

ادبیات

شرح مثنوی


فاقد موجودی

عبيد باز مي گردد

ادبیات

عبید باز می گردد


فاقد موجودی

از کافکا تا کافکا

ادبیات

از کافکا تا کافکا


فاقد موجودی

خودکشي صادق هدايت

ادبیات

خودکشی صادق هدایت


فاقد موجودی

سيري در شعر فارسي

ادبیات

سیری در شعر فارسی


فاقد موجودی

شيوه هاي نقد ادبي

ادبیات

شیوه های نقد ادبی


فاقد موجودی

جنبش هاي ادبي جلد3

ادبیات

جنبش های ادبی جلد3


فاقد موجودی

حافظ نامه (2 جلدي)

ادبیات

حافظ نامه


فاقد موجودی

ساختار و تاويل متن

ادبیات

ساختار و تاویل متن


فاقد موجودی

سيري در جهان کافکا

ادبیات

سیری در جهان کافکا


فاقد موجودی

گزيده غزليات مولوي

ادبیات

گزیده غزلیات مولوی


فاقد موجودی

آذربايجان و شاهنامه

ادبیات

آذربایجان و شاهنامه


فاقد موجودی

انسان گرايي در سعدي

ادبیات

انسان گرایی در سعدی


فاقد موجودی

پنج شاعر بزرگ ايران

ادبیات

پنج شاعر بزرگ ایران


فاقد موجودی

درباره کليله و دمنه

ادبیات

درباره کلیله و دمنه


فاقد موجودی

زرين کوب و نقد ادبي

ادبیات

زرین کوب و نقد ادبی


فاقد موجودی

ساختار داستان سياوش

ادبیات

ساختار داستان سیاوش


فاقد موجودی

نشانه اي براي رهايي

ادبیات

نشانه ای برای رهایی


فاقد موجودی

نظريه روايت پسامدرن

ادبیات

نظریه روایت پسامدرن


فاقد موجودی

افسانه تاريخي لازيکا

ادبیات

افسانه تاریخی لازیکا


فاقد موجودی

تاريخ نقد جديد: جلد1

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد1


فاقد موجودی

چگونه ادبيات بخوانيم

ادبیات

چگونه ادبیات بخوانیم


فاقد موجودی

شناختنامه گونتر گراس

ادبیات

شناختنامه گونتر گراس


فاقد موجودی

مولانا و معناي زندگي

ادبیات

مولانا و معنای زندگی


فاقد موجودی

نگاهي به فروغ فرخزاد

ادبیات

نگاهی به فروغ فرخزاد


فاقد موجودی

احمد شاملو در پس آينه

ادبیات

احمد شاملو در پس آینه


فاقد موجودی

اين هزار و يکشب لعنتي

ادبیات

این هزار و یکشب لعنتی


فاقد موجودی

تاريخ نقد جديد: جلد 3

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد 3


فاقد موجودی

تاريخ نقد جديد: جلد 7

ادبیات

تاریخ نقد جدید: جلد 7


فاقد موجودی

جامع الصنايع و لاوزان

ادبیات

جامع الصنایع و لاوزان


فاقد موجودی

حماسه رستم و اسفنديار

ادبیات

حماسه رستم و اسفندیار


فاقد موجودی

درآمدي بر روايت شناسي

ادبیات

درآمدی بر روایت شناسی


فاقد موجودی

سفر به انتهاي شب سلين

ادبیات

سفر به انتهای شب سلین


فاقد موجودی

شاعران حوزه ادبي عراق

ادبیات

شاعران حوزه ادبی عراق


فاقد موجودی

شرح موضوعي فصوص الحکم

ادبیات

شرح موضوعی فصوص الحکم


فاقد موجودی

نقد ادبي مدرن و نظريه

ادبیات

نقد ادبی مدرن و نظریه


فاقد موجودی

تاريخ نقد ادبي: کد1329

زبان انگلیسی

تاریخ نقد ادبی: کد1329


فاقد موجودی

تاريخ نقد جديد : جلد 8

ادبیات

تاریخ نقد جدید : جلد 8


فاقد موجودی

جستارهايي در قصه شناسي

ادبیات

جستارهایی در قصه شناسی


فاقد موجودی

رمزگشايي از ديوان حافظ

ادبیات

رمزگشایی از دیوان حافظ


فاقد موجودی

روش تصحيح انتقادي متون

ادبیات

روش تصحیح انتقادی متون


فاقد موجودی

شرح ديوان خاقاني(جلد5)

ادبیات

شرح دیوان خاقانی


فاقد موجودی

نظريه و نقد ادبي: جلد1

ادبیات

نظریه و نقد ادبی: جلد1


فاقد موجودی

پروست زير ذره بيني ديگر

ادبیات

پروست زیر ذره بینی دیگر


فاقد موجودی

پيش درآمدي بر شناخت رمان

ادبیات

پیش درآمدی بر شناخت رمان


فاقد موجودی

تحليل نقد:کالبدشکافي نقد

ادبیات

تحلیل نقد:کالبدشکافی نقد


فاقد موجودی

جدال با سعدي در عصر تجدد

ادبیات

جدال با سعدی در عصر تجدد


فاقد موجودی

درسگفتارهاي ادبيات اروپا

ادبیات

درسگفتارهای ادبیات اروپا


فاقد موجودی

ديداري با اهل قلم(2جلدي)

ادبیات

دیداری با اهل قلم


فاقد موجودی

رساله در مناقب خداوندگار

ادبیات

رساله در مناقب خداوندگار


فاقد موجودی

زروان در حماسه ملي ايران

ادبیات

زروان در حماسه ملی ایران


فاقد موجودی

شعر بي دروغ، شعر بي نقاب

ادبیات

شعر بی دروغ، شعر بی نقاب


فاقد موجودی

صادق هدايت در تار عنکبوت

ادبیات

صادق هدایت در تار عنکبوت


فاقد موجودی

هزار افسان کجاست؟(پژوهش)

تاریخ و جغرافیا

هزار افسان کجاست؟


فاقد موجودی

بدعت ها و بدايع نيمايوشيج

ادبیات

بدعت ها و بدایع نیمایوشیج


فاقد موجودی

شرح ديوان شمس تبريزي جلد1

ادبیات

شرح دیوان شمس تبریزی جلد1


فاقد موجودی

صادق هدايت:تاريخ و تراژدي

ادبیات

صادق هدایت:تاریخ و تراژدی


فاقد موجودی

قمار عاشقانه شمس و مولانا

ادبیات

قمار عاشقانه شمس و مولانا


فاقد موجودی

کتاب شمس تبريز1:انديشه ها

ادبیات

کتاب شمس تبریز1:اندیشه ها


فاقد موجودی

مولانا و چند داستان مثنوي

ادبیات

مولانا و چند داستان مثنوی


فاقد موجودی

اخلاق عرفاني عطار نيشابوري

ادبیات

اخلاق عرفانی عطار نیشابوری


فاقد موجودی

انديشه هاي کوانتومي مولانا

ادبیات

اندیشه های کوانتومی مولانا


فاقد موجودی

پايه گذاران نثر جديد فارسي

ادبیات

پایه گذاران نثر جدید فارسی


فاقد موجودی

گلگشت در شعر و انديشه حافظ

ادبیات

گلگشت در شعر و اندیشه حافظ


فاقد موجودی

مقدمه کمبريج بر جوزف کنراد

ادبیات

مقدمه کمبریج بر جوزف کنراد


فاقد موجودی

نثر و شرح مثنوي شريف 3جلدي

ادبیات

نثر و شرح مثنوی شریف 3جلدی


فاقد موجودی

هندسه معنا در پرگار مولانا

ادبیات

هندسه معنا در پرگار مولانا


فاقد موجودی

آغازکنندگان رمان مدرن ايران

ادبیات

آغازکنندگان رمان مدرن ایران


فاقد موجودی

ادبيات معاصر ايتاليا(2جلدي)

ادبیات

ادبیات معاصر ایتالیا


فاقد موجودی

پرده پندار و در ديار صوفيان

ادبیات

پرده پندار و در دیار صوفیان


فاقد موجودی

پرسشهاي بوطيقاي داستايوفسکي

ادبیات

پرسشهای بوطیقای داستایوفسکی


فاقد موجودی

تاملات پديدارشناسانه نيمايي

ادبیات

تاملات پدیدارشناسانه نیمایی


فاقد موجودی

تفسير مثنوي با مثنوي(2جلدي)

ادبیات

تفسیر مثنوی با مثنوی


فاقد موجودی

چرا بايد کلاسيک ها را خواند

ادبیات

چرا باید کلاسیک ها را خواند


فاقد موجودی

روايت شناسي داستانهاي مثنوي

ادبیات

روایت شناسی داستانهای مثنوی


فاقد موجودی

سوگ سياوش(در مرگ و رستاخيز)

ادبیات

سوگ سیاوش


فاقد موجودی

مواهب الهي در تاريخ آل مظفر

تاریخ و جغرافیا

مواهب الهی در تاریخ آل مظفر


فاقد موجودی

دز هوش ربا:تفسير مثنوي مولوي

ادبیات

دز هوش ربا:تفسیر مثنوی مولوی


فاقد موجودی

سحاب احتجاب:کتابي براي هيچکس

ادبیات

سحاب احتجاب:کتابی برای هیچکس


فاقد موجودی

شعر مدرن از بودلر تا استيونس

ادبیات

شعر مدرن از بودلر تا استیونس


فاقد موجودی

کليدر:کليد زبان در قفل تاريخ

ادبیات

کلیدر:کلید زبان در قفل تاریخ


فاقد موجودی

گنجينه عرفان شرح غزلهاي حافظ

ادبیات

گنجینه عرفان شرح غزلهای حافظ


فاقد موجودی

مولوي نامه(مولوي چه مي گويد)

ادبیات

مولوی نامه


فاقد موجودی

نثر روان و کامل کليله و دمنه

ادبیات

نثر روان و کامل کلیله و دمنه


فاقد موجودی

نظريه ادبي:معرفي بسيار مختصر

ادبیات

نظریه ادبی:معرفی بسیار مختصر


فاقد موجودی

نظريه رمان از رابله تا مارکز

ادبیات

نظریه رمان از رابله تا مارکز


فاقد موجودی

اشراقها:اوراق مصور آرتور رمبو

ادبیات

اشراقها:اوراق مصور آرتور رمبو


فاقد موجودی

صائب تبريزي(مشاهير ايراني 12)

ادبیات

صائب تبریزی


فاقد موجودی

مالک ملک سخن:شرح قصايد خاقاني

ادبیات

مالک ملک سخن:شرح قصاید خاقانی


فاقد موجودی

نقد و شرح قصايد خاقاني(2جلدي)

ادبیات

نقد و شرح قصاید خاقانی


فاقد موجودی

خودم با ديگران (از چشم فوئنتس)

ادبیات

خودم با دیگران


فاقد موجودی

مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز

ادبیات

مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز


فاقد موجودی

نقد ادبي با رويکرد روايت شناسي

ادبیات

نقد ادبی با رویکرد روایت شناسی


فاقد موجودی

با کاروان حله (مجموعه نقد ادبي)

ادبیات

با کاروان حله


فاقد موجودی

پير گنجه در جست و جوي ناکجاآباد

ادبیات

پیر گنجه در جست و جوی ناکجاآباد


فاقد موجودی

ترجمه و تحليل ديوان متنبي: جلد2

ادبیات

ترجمه و تحلیل دیوان متنبی: جلد2


فاقد موجودی

جيمز جويس همراه با بخش 17 اوليس

ادبیات

جیمز جویس همراه با بخش 17 اولیس


فاقد موجودی

رئاليسم در ادبيات داستاني ايران

ادبیات

رئالیسم در ادبیات داستانی ایران


فاقد موجودی

شخصيتهاي اصلي در آثار کافــــکا

ادبیات

شخصیتهای اصلی در آثار کافــــکا


فاقد موجودی

شرح شکن زلف:بر حواشي ديوان حافظ

ادبیات

شرح شکن زلف:بر حواشی دیوان حافظ


فاقد موجودی

گفتمان نقد: مقالاتي در نقد ادبي

ادبیات

گفتمان نقد: مقالاتی در نقد ادبی


فاقد موجودی

گنج حضور2(تفسير قصه هاي مولانا)

ادبیات

گنج حضور2


فاقد موجودی

ولاديمير پراپ و قصه شفاهي جهاني

ادبیات

ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی


فاقد موجودی

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ

ادبیات

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ


فاقد موجودی

رباعيات خيام و خيامانه هاي پارسي

ادبیات

رباعیات خیام و خیامانه های پارسی


فاقد موجودی

زمزمه جان:شرح مثنوي معنوي(3جلدي)

ادبیات

زمزمه جان:شرح مثنوی معنوی


فاقد موجودی

گفتمان حکايت:جستاري در تبيين روش

ادبیات

گفتمان حکایت:جستاری در تبیین روش


فاقد موجودی

وراي ممکن:زندگي من در محدوده مرگ

ادبیات

ورای ممکن:زندگی من در محدوده مرگ


فاقد موجودی

آب طربناک:تحليل موضوعي ديوان حافظ

ادبیات

آب طربناک:تحلیل موضوعی دیوان حافظ


فاقد موجودی

اين کيمياي هستي(درباره حافظ)3جلدي

ادبیات

این کیمیای هستی


فاقد موجودی

بوطيقا در انحنا: ژانرهاي جديد شعر

ادبیات

بوطیقا در انحنا: ژانرهای جدید شعر


فاقد موجودی

رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي

ادبیات

رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی


فاقد موجودی

شرح بي نهايت:ابيات بحث انگيز حافظ

ادبیات

شرح بی نهایت:ابیات بحث انگیز حافظ


فاقد موجودی

مولانا ديروز تا امروز ،شرق تا غرب

ادبیات

مولانا دیروز تا امروز ،شرق تا غرب


فاقد موجودی

هفت اقليم:فرهنگ جغرافيايي شاهنامه

ادبیات

هفت اقلیم:فرهنگ جغرافیایی شاهنامه


فاقد موجودی

پنج گفتار در زمان و زندگاني فردوسي

ادبیات

پنج گفتار در زمان و زندگانی فردوسی


فاقد موجودی

فردوسي سنت و نوآوري در حماسه سرايي

ادبیات

فردوسی سنت و نوآوری در حماسه سرایی


فاقد موجودی

نقد و تفسيرنامه نامور حماسه فردوسي

ادبیات

نقد و تفسیرنامه نامور حماسه فردوسی


فاقد موجودی

نقد و فرهنگ سياست در انديشه مولانا

ادبیات

نقد و فرهنگ سیاست در اندیشه مولانا


فاقد موجودی

نگاهي به شاهنامه:تناور درخت خراسان

ادبیات

نگاهی به شاهنامه:تناور درخت خراسان


فاقد موجودی

اندک گستاخ و بيش مودب در حضرت مثنوي

ادبیات

اندک گستاخ و بیش مودب در حضرت مثنوی


فاقد موجودی

دفتر خسروان: برگزيده شاهنامه فردوسي

ادبیات

دفتر خسروان: برگزیده شاهنامه فردوسی


فاقد موجودی

گنج حضور1(براساس غزليات شمس مولانا)

ادبیات

گنج حضور1


فاقد موجودی

مکالمه گرايي:ميخاييل باختين و جهانش

فلسفه

مکالمه گرایی:میخاییل باختین و جهانش


فاقد موجودی

نظم پريشان :ساختار شکني در غزل حافظ

ادبیات

نظم پریشان :ساختار شکنی در غزل حافظ


فاقد موجودی

نگاهي به صد سال رمان نويسي در ترکيه

ادبیات

نگاهی به صد سال رمان نویسی در ترکیه


فاقد موجودی

پيشه دربه دري:زندگي و آثار بزرگ علوي

ادبیات

پیشه دربه دری:زندگی و آثار بزرگ علوی


فاقد موجودی

حيدرباباي شهريار در آئينه زبان فارسي

ادبیات

حیدربابای شهریار در آئینه زبان فارسی


فاقد موجودی

شرح دشواريهاي از حديقه الحقيقه سنايي

ادبیات

شرح دشواریهای از حدیقه الحقیقه سنایی


فاقد موجودی

صداي بال سيمرغ (زندگي و انديشه عطار)

ادبیات

صدای بال سیمرغ


فاقد موجودی

وسوسه ناممکن(ويکتور هوگو و بينوايان)

ادبیات

وسوسه ناممکن


فاقد موجودی

هنر و ادبيات در سوسياليسم: نظر و عمل

ادبیات

هنر و ادبیات در سوسیالیسم: نظر و عمل


فاقد موجودی

آسمان جان:شرح و تحليل دو داستان مثنوي

ادبیات

آسمان جان:شرح و تحلیل دو داستان مثنوی


فاقد موجودی

آسمان هاي دگر: راهنماي پژوهش در مثنوي

ادبیات

آسمان های دگر: راهنمای پژوهش در مثنوی


فاقد موجودی

اي گدايان خرابات:نگاهي به 33 غزل حافظ

ادبیات

ای گدایان خرابات:نگاهی به 33 غزل حافظ


فاقد موجودی

حماسه و نافرماني:بررسي شاهنامه فردوسي

ادبیات

حماسه و نافرمانی:بررسی شاهنامه فردوسی


فاقد موجودی

ارج خرد:جشن نامه استاد جلال خالقي مطلق

ادبیات

ارج خرد:جشن نامه استاد جلال خالقی مطلق


فاقد موجودی

بررسي گزيده اي از ميان فزودهاي شاهنامه

ادبیات

بررسی گزیده ای از میان فزودهای شاهنامه


فاقد موجودی

رازي ديگر از گلشن راز شيخ محمود شبستري

ادبیات

رازی دیگر از گلشن راز شیخ محمود شبستری


فاقد موجودی

سي و دو مقاله در نقد و تصحيح متون ادبي

ادبیات

سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی


فاقد موجودی

هستي و اسطوره:به ستوه آمدن کيخسرو و ما

ادبیات

هستی و اسطوره:به ستوه آمدن کیخسرو و ما


فاقد موجودی

باغ پريشان:هويت ايراني در شعر عصر قاجار

ادبیات

باغ پریشان:هویت ایرانی در شعر عصر قاجار


فاقد موجودی

تاريخ توفيق:سرگذشت طنز در مطبوعات ايران

ادبیات

تاریخ توفیق:سرگذشت طنز در مطبوعات ایران


فاقد موجودی

شاهنامه از ديدگاه روانشناسي تحليلي يونگ

روانشناسی عمومی

شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ


فاقد موجودی

محمود دولت آبادي:نام آوران انديشه و هنر

ادبیات

محمود دولت آبادی:نام آوران اندیشه و هنر


فاقد موجودی

درس حافظ نقد و شرح غزل‌هاي حافظ (2 جلدي)

ادبیات

درس حافظ نقد و شرح غزل‌های حافظ


فاقد موجودی

گنج حضور جلد3:تفسير عشق از ديدگاه مولانا

ادبیات

گنج حضور جلد3:تفسیر عشق از دیدگاه مولانا


فاقد موجودی

يا مرگ يا تجدد:دفتري در شعر و ادب مشروطه

ادبیات

یا مرگ یا تجدد:دفتری در شعر و ادب مشروطه


فاقد موجودی

داستان کوتاه در ايران جلد2:داستانهاي مدرن

ادبیات

داستان کوتاه در ایران جلد2:داستانهای مدرن


فاقد موجودی

دانش نامه نقد ادبي از افلاطون تا به امروز

ادبیات

دانش نامه نقد ادبی از افلاطون تا به امروز


فاقد موجودی

سياست نوشتار:پژوهشي در شعر و داستان معاصر

ادبیات

سیاست نوشتار:پژوهشی در شعر و داستان معاصر


فاقد موجودی

کـــاخ ابــــداع :انديشه هاي گوناگون حافظ

ادبیات

کـــاخ ابــــداع :اندیشه های گوناگون حافظ


فاقد موجودی

گنج حضور جلد4:تفسير ساغر از ديدگاه مولانا

ادبیات

گنج حضور جلد4:تفسیر ساغر از دیدگاه مولانا


فاقد موجودی

نقد و اصطلاحات ادبي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

نقد و اصطلاحات ادبی:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

آرش کمانگير:جاي خالي داستان آرش در شاهنامه

ادبیات

آرش کمانگیر:جای خالی داستان آرش در شاهنامه


فاقد موجودی

از کوچه رندان : درباره زندگي و انديشه حافظ

ادبیات

از کوچه رندان : درباره زندگی و اندیشه حافظ


فاقد موجودی

درآمدي بر تاريخ داستاني ايران پيش از اسلام

ادبیات

درآمدی بر تاریخ داستانی ایران پیش از اسلام


فاقد موجودی

فرهنگ نظامي پژوهي(درباره آثار نظامي گنجوي)

ادبیات

فرهنگ نظامی پژوهی


فاقد موجودی

ما از نگاه ديگران1:ادبيات روشنفکران دهه 40

ادبیات

ما از نگاه دیگران1:ادبیات روشنفکران دهه 40


فاقد موجودی

روايت شناسي :راهنماي خواننده به نظريه روايت

ادبیات

روایت شناسی :راهنمای خواننده به نظریه روایت


فاقد موجودی

از صبا تا نيما-از نيما تا روزگار ما (3 جلدي)

ادبیات

از صبا تا نیما-از نیما تا روزگار ما


فاقد موجودی

نقد تحليل و تفسير چند داستان معتبر جهان جلد3

ادبیات

نقد تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان جلد3


فاقد موجودی

اميرعليشير نوايي پيشتاز سبک وقوع در شعر فارسي

ادبیات

امیرعلیشیر نوایی پیشتاز سبک وقوع در شعر فارسی


فاقد موجودی

شاعر رنج هاي فرزانه:زيست نامه غريب شارل بودلر

ادبیات

شاعر رنج های فرزانه:زیست نامه غریب شارل بودلر


فاقد موجودی

شناخت و شمار واژگان ناپارسي در شاهنامه فردوسي

ادبیات

شناخت و شمار واژگان ناپارسی در شاهنامه فردوسی


فاقد موجودی

بوطيقاي نثر:همراه با جستارهايي نو در باب حکايت

ادبیات

بوطیقای نثر:همراه با جستارهایی نو در باب حکایت


فاقد موجودی

نقد و بررسي آثار احمد محمود:داستان شناخت ايران

ادبیات

نقد و بررسی آثار احمد محمود:داستان شناخت ایران


فاقد موجودی

تاريخ و فرهنگ باستاني ايرانيان و شاهنامه فردوسي

ادبیات

تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی


فاقد موجودی

آزادگي و صلح کل:انديشه وصعت مشرب در شعر عصر صفوي

ادبیات

آزادگی و صلح کل:اندیشه وصعت مشرب در شعر عصر صفوی


فاقد موجودی

در سايه آفتاب:شعر فارسي و ساخت شکني در شعر مولوي

ادبیات

در سایه آفتاب:شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی


فاقد موجودی

زين آتش نهفته:پژوهشي در ايهام هاي پنهان شعر حافظ

ادبیات

زین آتش نهفته:پژوهشی در ایهام های پنهان شعر حافظ


فاقد موجودی

موش و گربه عبيد زاکاني:پيشينه، دگرديسي، روايت ها

ادبیات

موش و گربه عبید زاکانی:پیشینه، دگردیسی، روایت ها


فاقد موجودی

نقد و بررسي آثار جلال آل احمد:داستان شناخت ايران

ادبیات

نقد و بررسی آثار جلال آل احمد:داستان شناخت ایران


فاقد موجودی

نقد و بررسي آثار سيمين دانشور:داستان شناخت ايران

ادبیات

نقد و بررسی آثار سیمین دانشور:داستان شناخت ایران


فاقد موجودی

روزگار نخست:گزارشي از ديباچه شاهنامه در هفت جستار

ادبیات

روزگار نخست:گزارشی از دیباچه شاهنامه در هفت جستار


فاقد موجودی

شرح شطحيات: شامل گفتارهايي شورانگيز و رمزي صوفيان

ادبیات

شرح شطحیات: شامل گفتارهایی شورانگیز و رمزی صوفیان


فاقد موجودی

فرياد حکيم توس(شناخت حماسه هاي عرفاني در شاهنامه)

ادبیات

فریاد حکیم توس


فاقد موجودی

درآمدي بر اسطوره شناسي (نظريه و نقدهاي ادبي هنري6)

ادبیات

درآمدی بر اسطوره شناسی


فاقد موجودی