سیاست حفظ حریم خصوصی

کلیه اطلاعات ثبت شده مشتریان فقط جهت انجام فرآیند فروش و خدمت‌رسانی به ایشان به‌منظور خلق تجربه‌ای خوشایند از خرید اینترنتی و ارائه خدمات به ایشان استفاده خواهد شد.

وب‌سایت مای‌کتاب خود را امانتدار اطلاعات مشتریان می‌داند و به‌هیچ‌وجه این اطلاعات در اختیار شخص سوم قرار نخواهد گرفت.