تازه‌ها

 • رنگ آميزي خلاق جورواجور کرافت: بزرگسالان و کودکان

  رنگ آمیزی خلاق جورواجور کرافت: بزرگسالان و کودکان


  700,000 ریال

 • تحليل بازار نيروي کار بخش سلامت در کشورهاي بادرآمد کم و متوسط

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  تحلیل بازار نیروی کار بخش سلامت در کشورهای بادرآمد کم و متوسط


  900,000 ریال

 • سلامت شهروندان و حاشيه نشيني

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  سلامت شهروندان و حاشیه نشینی


  1,250,000 ریال

 • بازاريابي چريکي براي مشاوران

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  بازاریابی چریکی برای مشاوران


  1,500,000 ریال

 • اقتصاد صنعتي:نظريه و کاربرد در اقتصاد ايران

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  اقتصاد صنعتی:نظریه و کاربرد در اقتصاد ایران


  2,500,000 ریال

 • ونچر ديلز:راهنماي کاربردي قراردادها و فرآيندها سرمايه گذاري خطرپذير

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  ونچر دیلز:راهنمای کاربردی قراردادها و فرآیندها سرمایه گذاری خطرپذیر


  1,850,000 ریال

 • اصطلاح شناسي و ترجمه تخصصي:دستنامه دانشگاهي

  ادبیات

  اصطلاح شناسی و ترجمه تخصصی:دستنامه دانشگاهی


  600,000 ریال

 • مهندسي اپتيک با نرم افزار متلب

  علوم پایه

  مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب


  700,000 ریال

 • نکته هايي ويژه در اجراي سازه هاي بتني و فولادي

  مهندسی

  نکته هایی ویژه در اجرای سازه های بتنی و فولادی


  650,000 ریال

 • اصول طراحي و سنتز پليمر

  علوم پایه

  اصول طراحی و سنتز پلیمر


  1,000,000 ریال

 • حقوق محيط زيست در ايران کد160

  حقوق معارف الهیات

  حقوق محیط زیست در ایران کد160


  690,000 ریال

 • مافياي بمب افکن:طولاني ترين شب جنگ جهاني دوم

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  مافیای بمب افکن:طولانی ترین شب جنگ جهانی دوم


  920,000 ریال

 • ارتقا

  ادبیات

  ارتقا


  1,490,000 ریال

 • آشنايي با وايکينگ ها

  تاریخ و جغرافیا

  آشنایی با وایکینگ ها


  960,000 ریال

 • آشنايي با امپراتوري روم

  تاریخ و جغرافیا

  آشنایی با امپراتوری روم


  960,000 ریال

 • نامه هايي براي ايران

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  نامه هایی برای ایران


  1,700,000 ریال

 • نابغه اقتصادي:قوانين موفقيت و ثروت آفريني

  روانشناسی عمومی

  نابغه اقتصادی:قوانین موفقیت و ثروت آفرینی


  740,000 ریال

 • روزهاي سخت ميکائيل

  ادبیات

  روزهای سخت میکائیل


  690,000 ریال

 • ويتک خرس قهرمان

  کودک و نوجوان

  ویتک خرس قهرمان


  795,000 ریال

 • ساقه بامبو

  ادبیات

  ساقه بامبو


  1,650,000 ریال

پرفروش‌ها

 • گزينه تاريخ بيهقي

  ادبیات

  گزینه تاریخ بیهقی


  650,000 ریال

 • روشنفکران و جامعه:آنجا که روشنفکران خطا ميکنند

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  روشنفکران و جامعه:آنجا که روشنفکران خطا میکنند


  2,490,000 ریال

 • 1984

  ادبیات

  1984


  745,000 ریال

کتاب های محبوب

 • سيماي دو زن (شيرين و ليلي در خمسه نظامي گنجوي)

  ادبیات

  سیمای دو زن


  550,000 ریال

 • کاسه کوزه تمدن

  ادبیات

  کاسه کوزه تمدن


  1,750,000 ریال

 • ديروز گريستم (درس‌هايي از زندگي و عشق‌ورزيدن)

  روانشناسی عمومی

  دیروز گریستم


  180,000 ریال

 • درسنامه جامع جمعيت و تنظيم خانواده

  حقوق معارف الهیات

  درسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده


  150,000 ریال

 • سالاريها

  ادبیات

  سالاریها


  300,000 ریال

 • شرح زندگاني من دوره 3 جلدي

  تاریخ و جغرافیا

  شرح زندگانی من دوره 3 جلدی


  3,800,000 ریال

 • گيتاشناسي نوين کشورها

  تاریخ و جغرافیا

  گیتاشناسی نوین کشورها


  3,000,000 ریال

 • شرح دشواريهاي از حديقه الحقيقه سنايي

  ادبیات

  شرح دشواریهای از حدیقه الحقیقه سنایی


  1,200,000 ریال

عمومی

 • اصطلاح شناسي و ترجمه تخصصي:دستنامه دانشگاهي

  ادبیات

  اصطلاح شناسی و ترجمه تخصصی:دستنامه دانشگاهی


  600,000 ریال

 • ارتقا

  ادبیات

  ارتقا


  1,490,000 ریال

 • آشنايي با وايکينگ ها

  تاریخ و جغرافیا

  آشنایی با وایکینگ ها


  960,000 ریال

 • آشنايي با امپراتوري روم

  تاریخ و جغرافیا

  آشنایی با امپراتوری روم


  960,000 ریال

 • نابغه اقتصادي:قوانين موفقيت و ثروت آفريني

  روانشناسی عمومی

  نابغه اقتصادی:قوانین موفقیت و ثروت آفرینی


  740,000 ریال

 • روزهاي سخت ميکائيل

  ادبیات

  روزهای سخت میکائیل


  690,000 ریال

 • ويتک خرس قهرمان

  کودک و نوجوان

  ویتک خرس قهرمان


  795,000 ریال

 • ساقه بامبو

  ادبیات

  ساقه بامبو


  1,650,000 ریال

 • حکمروايي سازگار با بحران:خشکسالي و سيل در مناطق روستايي

  تاریخ و جغرافیا

  حکمروایی سازگار با بحران:خشکسالی و سیل در مناطق روستایی


  1,600,000 ریال

 • معنا و معرفت در زبان و تربيت:جستاري ميان رشته اي

  ادبیات

  معنا و معرفت در زبان و تربیت:جستاری میان رشته ای


  1,400,000 ریال

 • از سکوي سرخ

  ادبیات

  از سکوی سرخ


  1,350,000 ریال

 • تريسترام شندي

  ادبیات

  تریسترام شندی


  1,250,000 ریال

 • مادام دولاشانتري

  ادبیات

  مادام دولاشانتری


  1,150,000 ریال

 • عبارت از چيست؟(مسائل شعر2)

  ادبیات

  عبارت از چیست؟


  1,750,000 ریال

 • چهل گفتار در فرهنگ و تاريخ و ادب ايران

  ادبیات

  چهل گفتار در فرهنگ و تاریخ و ادب ایران


  2,500,000 ریال

 • 21قانون مولانا

  روانشناسی عمومی

  21قانون مولانا


  700,000 ریال

 • درسو اوزالا

  ادبیات

  درسو اوزالا


  1,250,000 ریال

 • قراخانيان کد1347 :بنيانگذاران نخستين سلسله ترک مسلمان در فرارود

  تاریخ و جغرافیا

  قراخانیان کد1347 :بنیانگذاران نخستین سلسله ترک مسلمان در فرارود


  730,000 ریال

 • تجربه گرايان:تاريخ فلسفه غرب5 کد2466

  فلسفه

  تجربه گرایان:تاریخ فلسفه غرب5 کد2466


  720,000 ریال

 • تاريخ تحولات سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان کد

  تاریخ و جغرافیا

  تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان کد 571


  880,000 ریال

علوم انسانی

 • تحليل بازار نيروي کار بخش سلامت در کشورهاي بادرآمد کم و متوسط

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  تحلیل بازار نیروی کار بخش سلامت در کشورهای بادرآمد کم و متوسط


  900,000 ریال

 • سلامت شهروندان و حاشيه نشيني

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  سلامت شهروندان و حاشیه نشینی


  1,250,000 ریال

 • بازاريابي چريکي براي مشاوران

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  بازاریابی چریکی برای مشاوران


  1,500,000 ریال

 • اقتصاد صنعتي:نظريه و کاربرد در اقتصاد ايران

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  اقتصاد صنعتی:نظریه و کاربرد در اقتصاد ایران


  2,500,000 ریال

 • ونچر ديلز:راهنماي کاربردي قراردادها و فرآيندها سرمايه گذاري خطرپذير

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  ونچر دیلز:راهنمای کاربردی قراردادها و فرآیندها سرمایه گذاری خطرپذیر


  1,850,000 ریال

 • حقوق محيط زيست در ايران کد160

  حقوق معارف الهیات

  حقوق محیط زیست در ایران کد160


  690,000 ریال

 • مافياي بمب افکن:طولاني ترين شب جنگ جهاني دوم

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  مافیای بمب افکن:طولانی ترین شب جنگ جهانی دوم


  920,000 ریال

 • نامه هايي براي ايران

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  نامه هایی برای ایران


  1,700,000 ریال

 • استراتژي منابع انساني ديجيتال

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  استراتژی منابع انسانی دیجیتال


  1,450,000 ریال

 • حقوق اساسي کشورهاي اسلامي

  حقوق معارف الهیات

  حقوق اساسی کشورهای اسلامی


  1,500,000 ریال

 • برنامه هاي وفادار سازي مشتريان

  مدیریت اقتصاد حسابداری

  برنامه های وفادار سازی مشتریان


  950,000 ریال

 • مباني جامعه شناسي در ورزش

  تربیت بدنی ورزشی

  مبانی جامعه شناسی در ورزش


  2,490,000 ریال

 • درآمدي بر مباني روان شناسي اسلامي

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  درآمدی بر مبانی روان شناسی اسلامی


  1,300,000 ریال

 • دانش خانواده و جمعيت

  حقوق معارف الهیات

  دانش خانواده و جمعیت


  650,000 ریال

 • مباني حقوق عمومي کد2297 :باتاکيد بر منظومه فکري آيت اله جوادي آملي

  حقوق معارف الهیات

  مبانی حقوق عمومی کد2297 :باتاکید بر منظومه فکری آیت اله جوادی آملی


  300,000 ریال

 • تمدن اسلامي و تاريخ آموزش (تحليل تطبيقي)

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  تمدن اسلامی و تاریخ آموزش


  800,000 ریال

 • زندگي با سگ سياه

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  زندگی با سگ سیاه


  800,000 ریال

 • زندگي با اوتيسم:راهنماي والدين و معلمان براي زندگي با اوتيسمي ها

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  زندگی با اوتیسم:راهنمای والدین و معلمان برای زندگی با اوتیسمی ها


  400,000 ریال

 • راهنماي مقاله نويسي

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  راهنمای مقاله نویسی


  400,000 ریال

 • ماموريت من در بغداد:روزشمار خاطرات پرويز افشاري

  علوم سیاسی علوم اجتماعی

  ماموریت من در بغداد:روزشمار خاطرات پرویز افشاری


  450,000 ریال

 • مردانگي در قاب:نشانه شناسي اجتماعي عکاسي مطبوعاتي ايران در دهه هاي

  هنرهای تجسمی

  مردانگی در قاب:نشانه شناسی اجتماعی عکاسی مطبوعاتی ایران در دهه های 50و 60خورشیدی


  850,000 ریال

 • هنر تئاتر

  هنرهای نمایشی

  هنر تئاتر


  950,000 ریال

 • سه نمايشنامه:عروسي خون-يرما-خانه برنارد آلبا

  هنرهای نمایشی

  سه نمایشنامه:عروسی خون-یرما-خانه برنارد آلبا


  1,250,000 ریال

 • عکاسي و روانکاوي:تکامل باورهاي احساسي در ساخت تصوير

  هنرهای تجسمی

  عکاسی و روانکاوی:تکامل باورهای احساسی در ساخت تصویر


  800,000 ریال

 • نظريه رونکاوانه فيلم و قاعده بازي

  هنرهای نمایشی

  نظریه رونکاوانه فیلم و قاعده بازی


  960,000 ریال

 • باد بزن خانم ويندرمير:نمايشنامه

  هنرهای نمایشی

  باد بزن خانم ویندرمیر:نمایشنامه


  650,000 ریال

 • مونسرا:نمايشنامه

  هنرهای نمایشی

  مونسرا:نمایشنامه


  700,000 ریال

 • ماليخولياي زمان:سيري در سينماي الکساندر ساکوروف

  هنرهای نمایشی

  مالیخولیای زمان:سیری در سینمای الکساندر ساکوروف


  1,600,000 ریال

 • آموزش طراحي مد زنان، مردان، کودکان

  پوشاک و مد

  آموزش طراحی مد زنان، مردان، کودکان


  7,000,000 ریال

 • بازيهايي براي بازيگران و نابازيگران کد2396

  هنرهای نمایشی

  بازیهایی برای بازیگران و نابازیگران کد2396


  1,100,000 ریال

 • تفکر از دريچه زيبايي شناسي کد2376

  تاریخ و فلسفه هنر

  تفکر از دریچه زیبایی شناسی کد2376


  650,000 ریال

 • تحليل فرهنگي قالي خشتي چالشتر کد2319

  صنایع دستی

  تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر کد2319


  540,000 ریال

 • قاليچه هاي امروزي مشرق زمين کد2419

  هنرهای تجسمی

  قالیچه های امروزی مشرق زمین کد2419


  680,000 ریال

 • پوشاک زنان در خاور نزديک و خاورميانه کد2365

  پوشاک و مد

  پوشاک زنان در خاور نزدیک و خاورمیانه کد2365


  300,000 ریال

 • توفان:نمايشنامه

  هنرهای نمایشی

  توفان:نمایشنامه


  570,000 ریال

 • آن طور که ميل شماست:نمايشنامه

  هنرهای نمایشی

  آن طور که میل شماست:نمایشنامه


  620,000 ریال

 • نظري به موسيقي

  موسیقی

  نظری به موسیقی


  1,250,000 ریال

 • توليد و کارگرداني در تلويزيون کد584

  هنرهای نمایشی

  تولید و کارگردانی در تلویزیون کد584


  310,000 ریال

 • تعزيه :آيين و نمايش در ايران کد926

  هنرهای نمایشی

  تعزیه :آیین و نمایش در ایران کد926


  1,150,000 ریال

 • نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر

  تاریخ و فلسفه هنر

  نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر


  2,000,000 ریال

فنی‌مهندسی و علوم‌پایه

 • مهندسي اپتيک با نرم افزار متلب

  علوم پایه

  مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب


  700,000 ریال

 • نکته هايي ويژه در اجراي سازه هاي بتني و فولادي

  مهندسی

  نکته هایی ویژه در اجرای سازه های بتنی و فولادی


  650,000 ریال

 • اصول طراحي و سنتز پليمر

  علوم پایه

  اصول طراحی و سنتز پلیمر


  1,000,000 ریال

 • آشنايي با پردازي آماري سيگنال ها

  مهندسی

  آشنایی با پردازی آماری سیگنال ها


  1,000,000 ریال

 • جوشکاري :فرايندها و متالورژي

  مهندسی

  جوشکاری :فرایندها و متالورژی


  750,000 ریال

 • مقدمه اي بر حلال ها در آموزش شيمي سبز

  علوم پایه

  مقدمه ای بر حلال ها در آموزش شیمی سبز


  600,000 ریال

 • هيدرولوژي شهري:آبخيزداري و مسائل اقتصادي اجتماعي

  مهندسی

  هیدرولوژی شهری:آبخیزداری و مسائل اقتصادی اجتماعی


  400,000 ریال

 • تغييرات اقليمي و ساختارهاي محيطي

  مهندسی

  تغییرات اقلیمی و ساختارهای محیطی


  900,000 ریال

 • ذهن در معماري

  مهندسی

  ذهن در معماری


  700,000 ریال

 • مسکن و تحرک مستقل کودکان

  مهندسی

  مسکن و تحرک مستقل کودکان


  650,000 ریال

 • سيمان هاي کلسيم آلوميني باتاکيد روي کاربردهاي سيمان فوندو

  مهندسی

  سیمان های کلسیم آلومینی باتاکید روی کاربردهای سیمان فوندو


  1,500,000 ریال

 • اصول نقشه کشي و نقشه خواني ساختمان جلد1:سازه و معماري

  مهندسی

  اصول نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان جلد1:سازه و معماری


  1,890,000 ریال

 • استاندارد خاموش کننده هاي قابل حمل آتش NFPA 10

  مهندسی

  استاندارد خاموش کننده های قابل حمل آتش NFPA 10


  750,000 ریال

 • ابزار دقيق، اندازه گيري و تحليل

  مهندسی

  ابزار دقیق، اندازه گیری و تحلیل


  70,000 ریال

 • افکار تجديدپذير:پيل سوختي و پنل فتوولتاييک

  مهندسی

  افکار تجدیدپذیر:پیل سوختی و پنل فتوولتاییک


  540,000 ریال

 • انرژي هاي تجديدپذير تعادل ولتاژ DC

  مهندسی

  انرژی های تجدیدپذیر تعادل ولتاژ DC


  670,000 ریال

 • مدارک مهندسي ابزار د قيق و کنترل

  مهندسی

  مدارک مهندسی ابزار د قیق و کنترل


  600,000 ریال

 • معماري مدارس پايدار کد2380

  مهندسی

  معماری مدارس پایدار کد2380


  1,300,000 ریال

 • تاريخ طراحي داخلي از 1900 کد2415

  مهندسی

  تاریخ طراحی داخلی از 1900 کد2415


  950,000 ریال

 • مباني سنجش از دور کد2416

  مهندسی

  مبانی سنجش از دور کد2416


  410,000 ریال

آزمون و کنکور

 • جعبه سياه زيست شناسي سلولي و مولکولي:سوالات ارشد و دکتري تا سال

  کنکور

  جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی:سوالات ارشد و دکتری تا سال 1400


  2,240,000 ریال

 • شرح درس و بانک سوالات آزمون هاي استخدامي

  آزمونهای استخدامی

  شرح درس و بانک سوالات آزمون های استخدامی


  2,750,000 ریال

 • امپراطوري نظارت ساختمان (فولادي)ناظر حرفه اي4

  نظام مهندسی و کارشناس رسمی

  امپراطوری نظارت ساختمان


  4,990,000 ریال

 • اصول نظارت ساختمان هاي فلزي، بتني و سنتي جلد2:ناظر حرفه اي2

  نظام مهندسی و کارشناس رسمی

  اصول نظارت ساختمان های فلزی، بتنی و سنتی جلد2:ناظر حرفه ای2 سازه های فولادی، سنتی، انواع سقف


  1,990,000 ریال

 • راهنماي مبحث3:حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق

  نظام مهندسی و کارشناس رسمی

  راهنمای مبحث3:حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق


  800,000 ریال

 • شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي تاسيسات برقي:صلاحيت نظارت

  نظام مهندسی و کارشناس رسمی

  شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی:صلاحیت نظارت


  1,500,000 ریال

 • آزمون نظام مهندسي برق(صلاحيت طراحي)

  نظام مهندسی و کارشناس رسمی

  آزمون نظام مهندسی برق


  1,600,000 ریال

 • 707 واژه پرکاربرد زبان عمومي:ويژه آزمونهاي ارشد دکتري

  کنکور

  707 واژه پرکاربرد زبان عمومی:ویژه آزمونهای ارشد دکتری


  850,000 ریال

 • 707 نکته گرامري زبان عمومي:ويژه آزمونهاي ارشد دکتري تافل و آيلتس

  کنکور

  707 نکته گرامری زبان عمومی:ویژه آزمونهای ارشد دکتری تافل و آیلتس


  780,000 ریال

 • استخدامي فوريت هاي پزشکي (کتاب موفقيت در آزمون هاي استخدامي)

  آزمونهای استخدامی

  استخدامی فوریت های پزشکی


  1,870,000 ریال

 • گنجينه آزمون هاي استخدامي اطلاعات عمومي و دستگاه هاي اجرايي

  آزمونهای استخدامی

  گنجینه آزمون های استخدامی اطلاعات عمومی و دستگاه های اجرایی


  1,300,000 ریال

 • مهارت هاي هفت گانه icdl فناوري اطلاعات:تشريح سوالات آزمون استخدامي

  آزمونهای استخدامی

  مهارت های هفت گانه icdl فناوری اطلاعات:تشریح سوالات آزمون استخدامی


  1,260,000 ریال

 • تاريخ هنر ايران و جهان:سوالات تاليفي و پاسخ تشريحي

  کنکور

  تاریخ هنر ایران و جهان:سوالات تالیفی و پاسخ تشریحی


  1,750,000 ریال

 • شرح تفصيلي فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه جلد2 بخش اول

  نظام مهندسی و کارشناس رسمی

  شرح تفصیلی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه جلد2 بخش اول


  1,650,000 ریال

 • شرح و درس و تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي عمران، ارزيابي

  نظام مهندسی و کارشناس رسمی

  شرح و درس و تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی عمران، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی


  1,800,000 ریال

 • اطلاعات عمومي و قانون اساسي:کتاب موفقيت در آزمون هاي استخدامي

  آزمونهای استخدامی

  اطلاعات عمومی و قانون اساسی:کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی


  480,000 ریال

 • مجموعه رياضي و آمار:کتاب موفقيت در آزمون هاي استخدامي

  آزمونهای استخدامی

  مجموعه ریاضی و آمار:کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی


  380,000 ریال

 • تشريح کامل سوالات آزمون هاي مهندسي ترافيک و حمل و نقل

  کنکور

  تشریح کامل سوالات آزمون های مهندسی ترافیک و حمل و نقل


  2,000,000 ریال

 • مربي امور تربيتي مدارس

  آزمونهای استخدامی

  مربی امور تربیتی مدارس کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی


  1,750,000 ریال

 • استخدامي دبير حرفه و فن

  آزمونهای استخدامی

  استخدامی دبیر حرفه و فن


  1,870,000 ریال

زبان خارجی

 • انگليسي عمومي براي دانشجويان مهندسي

  زبان انگلیسی

  انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی


  1,000,000 ریال

 • گرامر پيشرفته انگليسي Advanced Grammar in use

  زبان انگلیسی

  گرامر پیشرفته انگلیسی Advanced Grammar in use


  1,250,000 ریال

 • انگليسي براي دانشجويان الهيات کد2457 theology

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای دانشجویان الهیات کد2457 theology


  1,010,000 ریال

 • انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي عمران کد2437 civil engineering

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران کد2437 civil engineering


  1,350,000 ریال

 • الجامع في العروض العربي بين النظريه و التطبيق کد1251

  زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

  الجامع فی العروض العربی بین النظریه و التطبیق کد1251


  170,000 ریال

 • مباني انشاء فرانسه کد1351

  زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

  مبانی انشاء فرانسه کد1351


  600,000 ریال

 • مهارت خواندن کد2279

  زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

  مهارت خواندن کد2279


  110,000 ریال

 • انگليسي براي دانشجويان رشته کارهاي عمومي ساختمان کد1149

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای دانشجویان رشته کارهای عمومی ساختمان کد1149


  90,000 ریال

 • نظريه هاي ترجمه:مسائل ترجمه متون ادبي از فارسي به فرانسه کد1270

  زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

  نظریه های ترجمه:مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه کد1270


  170,000 ریال

 • الادب المقارن دراسات نظريه و تطبيقيه کد1664

  زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

  الادب المقارن دراسات نظریه و تطبیقیه کد1664


  960,000 ریال

 • انگليسي براي دانشجويان مهندسي کد1939

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای دانشجویان مهندسی کد1939


  220,000 ریال

 • انگليسي براي د انشجويان رشته زيست شناسي کد2356

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای د انشجویان رشته زیست شناسی کد2356 BIOLOGY


  1,300,000 ریال

 • انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي کد2472

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی کد2472 PHYSICAL GEOGRAPHY


  1,100,000 ریال

 • the long road -easystarter

  زبان انگلیسی

  the long road -easystarter


  450,000 ریال

 • the stranger بيگانه

  زبان انگلیسی

  the stranger بیگانه


  500,000 ریال

 • crime & punishment جنايت و مکافات

  زبان انگلیسی

  crime & punishment جنایت و مکافات


  1,450,000 ریال

 • گزيده متن ها و راهنماي تاريخ ايران: جلد1 از آغاز تا1500ميلادي کد247

  زبان انگلیسی

  گزیده متن ها و راهنمای تاریخ ایران: جلد1 از آغاز تا1500میلادی کد247


  70,000 ریال

 • من معالم الادب في نهج البلاغه کد929

  زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

  من معالم الادب فی نهج البلاغه کد929


  800,000 ریال

 • بدايه البلاغه کد234

  زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

  بدایه البلاغه کد234


  850,000 ریال

 • انگليسي براي دانشجويان رشته مدارک پزشکي مقطع کارداني کد797

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای دانشجویان رشته مدارک پزشکی مقطع کاردانی کد797 medical records administration


  110,000 ریال