مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تربیت بدنی دانشگاهی

دسته بندی ها

(4)
(3)
(265)

موضوع های اصلی

(262)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)

موضوع های فرعی

(262)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(2)
(7)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(99)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(26)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(59)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
272 محصول
رشد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی


1,850,000 ریال

علم تمرين

تربیت بدنی ورزشی

علم تمرین


2,490,000 ریال

حرکت شناسي

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی


2,000,000 ریال

فيزيک فيتنس

تربیت بدنی ورزشی

فیزیک فیتنس


2,590,000 ریال

ماساژ ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

ماساژ ورزشی


2,390,000 ریال

مربيگري موفق

تربیت بدنی ورزشی

مربیگری موفق


5,990,000 ریال

آناتومي انسان

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی انسان


2,990,000 ریال

آناتومي انسان

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی انسان


1,590,000 ریال

بيوشيمي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

بیوشیمی ورزشی


8,290,000 ریال

بهداشت در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

بهداشت در ورزش


1,590,000 ریال

مديريت در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت در ورزش


120,000 ریال

آناتومي بدنسازي

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی بدنسازی


3,190,000 ریال

زمان بندي تمرين

تربیت بدنی ورزشی

زمان بندی تمرین


1,690,000 ریال

فيزيولوژي تمرين

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی تمرین


2,200,000 ریال

اطلس جامع پيلاتس

تربیت بدنی ورزشی

اطلس جامع پیلاتس


4,490,000 ریال

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


140,000 ریال

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


950,000 ریال

علم تمرينات قدرتي

تربیت بدنی ورزشی

علم تمرینات قدرتی


3,490,000 ریال

کارآفريني در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

کارآفرینی در ورزش


2,390,000 ریال

SPSS در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

SPSS در تربیت بدنی


590,000 ریال

مباني مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت ورزشی


2,590,000 ریال

مديريت اماکن ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن ورزشی


2,000,000 ریال

حرکات اصلاحي- احمدي

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی- احمدی


3,490,000 ریال

يادگيري و رشد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و رشد حرکتی


900,000 ریال

آمادگي جسماني: کد712

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی: کد712


1,390,000 ریال

تربيت بدني عمومي کد4

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی کد4


650,000 ریال

حرکات اصلاحي-سخنگويي

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی-سخنگویی


3,990,000 ریال

رشد حرکتي در طول عمر

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی در طول عمر


5,190,000 ریال

مباني بيومکانيک جلد1

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیومکانیک جلد1


1,300,000 ریال

مباني بيومکانيک جلد2

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیومکانیک جلد2


1,950,000 ریال

آناتومي تمرينات قدرتي

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی تمرینات قدرتی


2,690,000 ریال

بازاريابي حسي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی حسی در ورزش


1,300,000 ریال

روان شناسي آسيب ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی آسیب ورزشی


2,100,000 ریال

زبان تخصصي تربيت بدني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی تربیت بدنی


120,000 ریال

فيزيولوژي ورزش (جلد2)

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش


1,300,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی


275,000 ریال

يوگا براي افراد مبتدي

تربیت بدنی ورزشی

یوگا برای افراد مبتدی


1,990,000 ریال

بيومکانيک(for dummies)

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک


1,500,000 ریال

مديريت رويدادهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادهای ورزشی


3,790,000 ریال

يادگيري و عملکرد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و عملکرد حرکتی


1,150,000 ریال

تغذيه براي ورزش و تمرين

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه برای ورزش و تمرین


3,360,000 ریال

تغذيه ورزشي:کتاب راهنما

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی:کتاب راهنما


3,490,000 ریال

فلسفه تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

فلسفه تربیت بدنی و ورزش


600,000 ریال

فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی


4,490,000 ریال

تيپ و فيزيوتراپي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

تیپ و فیزیوتراپی در ورزش


1,990,000 ریال

رشد حرکتي انسان(ويرايش8)

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی انسان


2,100,000 ریال

اصول و مباني مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی مدیریت ورزشی


1,990,000 ریال

اطلس جامع تمرينات بدنسازي

تربیت بدنی ورزشی

اطلس جامع تمرینات بدنسازی


3,990,000 ریال

تربيت بدني در مدارس کد688

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی در مدارس کد688


1,750,000 ریال

تربيت بدني و ورزش معلولين

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی و ورزش معلولین


4,490,000 ریال

دايره المعارف قدرت و عضله

تربیت بدنی ورزشی

دایره المعارف قدرت و عضله


7,990,000 ریال

شيمي در علوم ورزشي کد1447

تربیت بدنی ورزشی

شیمی در علوم ورزشی کد1447


310,000 ریال

مفاهيم بنيادي مکانيک ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش


1,790,000 ریال

ادراک و تصميم گيري در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

ادراک و تصمیم گیری در ورزش


350,000 ریال

استعداديابي در ورزش کد1903

تربیت بدنی ورزشی

استعدادیابی در ورزش کد1903


1,300,000 ریال

مباني آناتومي و حرکت کد592

تربیت بدنی ورزشی

مبانی آناتومی و حرکت کد592


3,020,000 ریال

مفاهيم بنيادي حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی


1,590,000 ریال

ايمني و بهداشت فردي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش


1,390,000 ریال

کراس فيت:راهنماي آموزش سطح1

تربیت بدنی ورزشی

کراس فیت:راهنمای آموزش سطح1


3,390,000 ریال

رشد حرکتي کارکردي در طول عمر

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی کارکردی در طول عمر


850,000 ریال

رفتار سازماني در ورزش کد2350

تربیت بدنی ورزشی

رفتار سازمانی در ورزش کد2350


950,000 ریال

مباني برنامه درسي تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

مبانی برنامه درسی تربیت بدنی


1,600,000 ریال

مقدمات بيومکانيک ورزشي کد892

تربیت بدنی ورزشی

مقدمات بیومکانیک ورزشی کد892


2,130,000 ریال

اصول حرکت شناسي ساختاري کد510

تربیت بدنی ورزشی

اصول حرکت شناسی ساختاری کد510


3,880,000 ریال

تغذيه ورزشي ويژه کسب مدال طلا

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طلا


3,290,000 ریال

روش تدريس تربيت بدني در مدارس

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس


880,000 ریال

روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روش های تحقیق در مدیریت ورزشی


420,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي کودکان کد1395

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی کودکان کد1395


2,360,000 ریال

مباني بيوشيمي ويژه علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی


3,490,000 ریال

يادگيري حرکتي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

یادگیری حرکتی:


1,600,000 ریال

ارگونومي در ورزش و فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی


3,490,000 ریال

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


1,180,000 ریال

حرکت شناسي ورزشي کاربردي کد708

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی ورزشی کاربردی کد708


1,500,000 ریال

سيستم هاي تمرين در پرورش اندام

تربیت بدنی ورزشی

سیستم های تمرین در پرورش اندام


2,290,000 ریال

مباني آموزش تمرينات اصلاحيNASM

تربیت بدنی ورزشی

مبانی آموزش تمرینات اصلاحیNASM


4,490,000 ریال

مديريت اماکن و رويدادهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی


1,500,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

504 کلمه مطلقا ضروری تربیت بدنی


1,000,000 ریال

بيوشيمي و متابوليسم فعاليت ورزش

تربیت بدنی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزش


2,990,000 ریال

راهنماي کامل تغذيه ورزشي کد1971

تربیت بدنی ورزشی

راهنمای کامل تغذیه ورزشی کد1971


1,810,000 ریال

ماساژ ورزشي براي مراقبت از آسيب

تربیت بدنی ورزشی

ماساژ ورزشی برای مراقبت از آسیب


3,790,000 ریال

مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش


1,390,000 ریال

مديريت رويدادها و اردوهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی


1,900,000 ریال

مديريت رويدادها و مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی


2,000,000 ریال

اصول، مباني و اهداف ورزش معلولان

تربیت بدنی ورزشی

اصول، مبانی و اهداف ورزش معلولان


2,190,000 ریال

اطلس جامع تمرينات بدنسازي بانوان

تربیت بدنی ورزشی

اطلس جامع تمرینات بدنسازی بانوان


6,490,000 ریال

تغذيه ورزشي نوين جلد1:مباني علمي

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی نوین جلد1:مبانی علمی


3,290,000 ریال

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی


2,890,000 ریال

شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی


1,990,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي2:تلفيق نظر و عمل

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی2:تلفیق نظر و عمل


4,990,000 ریال

کتاب بزرگ آناتومي بدنسازي بانوان

تربیت بدنی ورزشی

کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان


1,990,000 ریال

مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی


3,790,000 ریال

مديريت مسابقات و رويدادهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی


28,000 ریال

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی


840,000 ریال

هوش مصنوعي در تحليل عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

هوش مصنوعی در تحلیل عملکرد ورزشی


3,000,000 ریال

دوره بندي تئوري و روش شناسي تمرين

تربیت بدنی ورزشی

دوره بندی تئوری و روش شناسی تمرین


3,490,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي1: تلفيق نظر و عمل

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی1: تلفیق نظر و عمل


3,490,000 ریال

متابوليسم فعاليت هاي ورزشي کد1430

تربیت بدنی ورزشی

متابولیسم فعالیت های ورزشی کد1430


1,100,000 ریال

بازاريابي رابطه مند در وررش کد2045

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی رابطه مند در وررش کد2045


130,000 ریال

بيومکانيک و موتور کنترل حرکت انسان

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک و موتور کنترل حرکت انسان


2,550,000 ریال

رشد و تکامل حرکتي در طول عمر کد259

تربیت بدنی ورزشی

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کد259


2,360,000 ریال

روش تدريس تربيت بدني در مدارس کد40

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس کد40


1,040,000 ریال

علم و نظريه تمرين بهينه (ويراست16)

تربیت بدنی ورزشی

علم و نظریه تمرین بهینه


2,950,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد1


3,250,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد1


2,490,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد2

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد2


2,990,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد2

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد2


940,000 ریال

50متن تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي

زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

50متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی


1,990,000 ریال

اصول سرپرستي و مديريت در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت بدنی


1,290,000 ریال

زبان تخصصي در تربيت بدني(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در تربیت بدنی


160,000 ریال

مباني روان شناسي ورزش و تمرين: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

مبانی روان شناسی ورزش و تمرین: جلد1


3,590,000 ریال

مباني روان شناسي ورزش و تمرين: جلد2

تربیت بدنی ورزشی

مبانی روان شناسی ورزش و تمرین: جلد2


3,990,000 ریال

آناتومي و اصول عملکردي تمرينات قدرتي

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی و اصول عملکردی تمرینات قدرتی


5,390,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي انسان هولز: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز: جلد1


3,490,000 ریال

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 1: کد947

تربیت بدنی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1: کد947


3,250,000 ریال

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 2 کد1072

تربیت بدنی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 2 کد1072


4,090,000 ریال

الگوهاي آموزشي در تربيت بدني: کد1930

تربیت بدنی ورزشی

الگوهای آموزشی در تربیت بدنی: کد1930


2,520,000 ریال

اندازه گيري و ارزشيابي در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی


850,000 ریال

پيشگيري و درمان آسيب هاي ورزشي کد842

تربیت بدنی ورزشی

پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی کد842


4,200,000 ریال

حرکات اصلاحي(راهنماي جامع و کاربردي)

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی


3,400,000 ریال

حرکات اصلاحي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

حرکات اصلاحی:


1,200,000 ریال

روش تحقيق در تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی


4,390,000 ریال

فيزولوژي ورزشي محيطي پيشرفته: کد1715

تربیت بدنی ورزشی

فیزولوژی ورزشی محیطی پیشرفته: کد1715


1,470,000 ریال

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي همگاني

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های همگانی


1,700,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي باتاکيد رفتاري

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی باتاکید رفتاری


6,000,000 ریال

فيزيولوژي انساني ويژه رشته تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی انسانی ویژه رشته تربیت بدنی


2,990,000 ریال

مديريت اماکن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی


2,600,000 ریال

آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی


219,000 ریال

روش تحقيق در تربيت بدني جلد اول کد1120

تربیت بدنی ورزشی

روش تحقیق در تربیت بدنی جلد اول کد1120


1,900,000 ریال

اصول بنيادين طراحي تمرين در پرورش اندام

تربیت بدنی ورزشی

اصول بنیادین طراحی تمرین در پرورش اندام


2,990,000 ریال

اصول و مباني مديريت در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی


2,700,000 ریال

روش ها، فنون و الگوهاي تدريس تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

روش ها، فنون و الگوهای تدریس تربیت بدنی


1,500,000 ریال

رويکرد تجويز و زمانبندي تغذيه و مکمل ها

تربیت بدنی ورزشی

رویکرد تجویز و زمانبندی تغذیه و مکمل ها


4,790,000 ریال

کاملترين مرجع فارماکولوژي ورزش و دوپينگ

تربیت بدنی ورزشی

کاملترین مرجع فارماکولوژی ورزش و دوپینگ


4,990,000 ریال

کتاب جامع سنگ نوردي از مبتدي تا قهرماني

تربیت بدنی ورزشی

کتاب جامع سنگ نوردی از مبتدی تا قهرمانی


3,490,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي:مفاهيم و کاربردها

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی:مفاهیم و کاربردها


5,990,000 ریال

آموزش ژيمناستيک هنري زنان:مقدماتي کد2149

تربیت بدنی ورزشی

آموزش ژیمناستیک هنری زنان:مقدماتی کد2149


150,000 ریال

مديريت رويدادهاي ورزشي تفريحي و جهانگردي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادهای ورزشی تفریحی و جهانگردی


1,290,000 ریال

آموزش ژيمناستيک هنري مردان:مقدماتي کد2148

تربیت بدنی ورزشی

آموزش ژیمناستیک هنری مردان:مقدماتی کد2148


150,000 ریال

تغذيه ورزشي ويژه رشته هاي قدرتي و بدنسازي

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی ویژه رشته های قدرتی و بدنسازی


3,990,000 ریال

جهاني شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگري ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

جهانی شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی


220,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي(کتاب سبز خلاصه درس)

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی


292,000 ریال

اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی


3,490,000 ریال

روان شناسي کاربردي تندرستي و آمادگي جسماني

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی


310,000 ریال

کنترل حرکتي:نظريه ها، آزمايش ها و کاربردها

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکتی:نظریه ها، آزمایش ها و کاربردها


800,000 ریال

گردشگري ورزشي:مباني،راهبردها،مقاصد و تجارب

تربیت بدنی ورزشی

گردشگری ورزشی:مبانی،راهبردها،مقاصد و تجارب


1,400,000 ریال

677واژه پرکاربرد در تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

677واژه پرکاربرد در تربیت بدنی و علوم ورزشی


2,090,000 ریال

اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي کد1119

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی کد1119


900,000 ریال

تحليل ياددهي و يادگيري در تربيت بدني کد2036

تربیت بدنی ورزشی

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی کد2036


90,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي غدد درون ريز پيشرفته کد2037

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی غدد درون ریز پیشرفته کد2037


1,880,000 ریال

آمار در علوم ورزشي، علوم زيستي و علوم تربيتي

تربیت بدنی ورزشی

آمار در علوم ورزشی، علوم زیستی و علوم تربیتی


1,090,000 ریال

مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشي:(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:


1,300,000 ریال

ورزشکاران پارالمپيکي:راهنماي علوم و طب ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

ورزشکاران پارالمپیکی:راهنمای علوم و طب ورزشی


250,000 ریال

يادگيري حرکتي و اجرا از اصول تا تمرين: کد236

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین: کد236


2,400,000 ریال

ارزيابي و درمان عدم تعادل عضلاني رويکرد جاندا

تربیت بدنی ورزشی

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی رویکرد جاندا


3,690,000 ریال

مام فيت جلد1: کتاب جامع ورزش هاي دوران بارداري

تربیت بدنی ورزشی

مام فیت جلد1: کتاب جامع ورزش های دوران بارداری


1,490,000 ریال

مام فيت جلد2: کتاب جامع ورزش هاي دوران بارداري

تربیت بدنی ورزشی

مام فیت جلد2: کتاب جامع ورزش های دوران بارداری


1,890,000 ریال

بيوشيمي ورزشي و سوخت و ساز فعاليت ورزشي: کد1634

تربیت بدنی ورزشی

بیوشیمی ورزشی و سوخت و ساز فعالیت ورزشی: کد1634


2,390,000 ریال

تغذيه ورزشي:درآمدي برتوليد انرژي و عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی:درآمدی برتولید انرژی و عملکرد ورزشی


4,490,000 ریال

درآمدي بر فيزيولوژي فعاليت ورزشي مولکولي کد1991

تربیت بدنی ورزشی

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی کد1991


1,750,000 ریال

اصول تغذيه و رژيم درماني کراوس 1:ارزيابي و تشخيص

تربیت بدنی ورزشی

اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس 1:ارزیابی و تشخیص


4,490,000 ریال

تغذيه و متابوليسم در ورزش فعاليت ورزشي و تندرستي

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه و متابولیسم در ورزش فعالیت ورزشی و تندرستی


5,990,000 ریال

اصول تغذيه و رژيم درماني کراوس 3:مداخلات تغذيه اي

تربیت بدنی ورزشی

اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس 3:مداخلات تغذیه ای


11,990,000 ریال

اکتساب مهارت در ورزش :تحقيق نظريه و کاربرد کد2215

تربیت بدنی ورزشی

اکتساب مهارت در ورزش :تحقیق نظریه و کاربرد کد2215


380,000 ریال

تدوين برنامه درسي تربيت بدني استاندارد محور کد2360

تربیت بدنی ورزشی

تدوین برنامه درسی تربیت بدنی استاندارد محور کد2360


1,650,000 ریال

فعاليت ورزشي ويژه سالمندان :راهنماي متخصصان کد2402

تربیت بدنی ورزشی

فعالیت ورزشی ویژه سالمندان :راهنمای متخصصان کد2402


350,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي1 ويژه تندرستي آمادگي و عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی1 ویژه تندرستی آمادگی و عملکرد ورزشی


6,990,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي2 ويژه تندرستي آمادگي و عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی2 ویژه تندرستی آمادگی و عملکرد ورزشی


5,290,000 ریال

آناتومي آسيب هاي ورزشي براي بازتواني و آمادگي جسماني

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی آسیب های ورزشی برای بازتوانی و آمادگی جسمانی


3,290,000 ریال

تنظيم مولکولي و سلولي سازگاري با فعاليت ورزشي کد2312

تربیت بدنی ورزشی

تنظیم مولکولی و سلولی سازگاری با فعالیت ورزشی کد2312


2,460,000 ریال

عوامل رواني- عصبي- هورموني ورزش و فعاليت ورزشي کد2193

تربیت بدنی ورزشی

عوامل روانی- عصبی- هورمونی ورزش و فعالیت ورزشی کد2193


170,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي (1) انرژي، تغذيه و حرکات انساني کد471

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی


3,340,000 ریال

کينزيولوژي اوتيز2:مکانيک و پاتومکانيک- سر و ستون فقرات

تربیت بدنی ورزشی

کینزیولوژی اوتیز2:مکانیک و پاتومکانیک- سر و ستون فقرات


2,990,000 ریال

تکنيک هاي توانبخشي پرنتيس1 در طب ورزشي و امدادگري ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

تکنیک های توانبخشی پرنتیس1 در طب ورزشی و امدادگری ورزشی


4,490,000 ریال

تکنيک هاي توانبخشي پرنتيس2 در طب ورزشي و امدادگري ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

تکنیک های توانبخشی پرنتیس2 در طب ورزشی و امدادگری ورزشی


3,990,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي (2): انرژي، تغذيه و حرکات انساني کد1304

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی


470,000 ریال

آموزش جامع تکنيک هاي بدنسازي و فيتنس از مبتدي تا پيشرفته

تربیت بدنی ورزشی

آموزش جامع تکنیک های بدنسازی و فیتنس از مبتدی تا پیشرفته


5,990,000 ریال

اصول برنامه نويسي پيشرفته در پرورش اندام و تمرينات مقاومتي

تربیت بدنی ورزشی

اصول برنامه نویسی پیشرفته در پرورش اندام و تمرینات مقاومتی


2,490,000 ریال

آمادگي جسماني پيشرفته: ارزيابي و تجويز فعاليت ورزشي/ کد1726

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی/ کد1726


4,560,000 ریال

اندازه گيري براي ارزشيابي در تربيت بدني و علوم ورزشي2 کد1528

تربیت بدنی ورزشی

اندازه گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی2 کد1528


330,000 ریال

کينزيولوژي اوتيز3:مکانيک و پاتومکانيک- اندام تحتاني پاسچر و گيت

تربیت بدنی ورزشی

کینزیولوژی اوتیز3:مکانیک و پاتومکانیک- اندام تحتانی پاسچر و گیت


2,490,000 ریال

کينانتروپومتري و راهنماي آزمايشگاه فيزيولوژي تمرين جلد1:آنتروپومتري

تربیت بدنی ورزشی

کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی تمرین جلد1:آنتروپومتری


1,290,000 ریال

اصول تغذيه و رژيم درماني کراوس 2:دوران هاي زندگي، سلامتي و تناسب اندام

تربیت بدنی ورزشی

اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2:دوران های زندگی، سلامتی و تناسب اندام


5,290,000 ریال

آسيب شناسي و درمان مشکلات باليني ورزشکاران (مداخلات روانشناسي تا

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی و درمان مشکلات بالینی ورزشکاران


350,000 ریال

متون تخصصي انگليسي (200) متنtechnical english texts ويژه تربيت بدني و

زبان انگلیسی

متون تخصصی انگلیسی


2,990,000 ریال

علم تمرين

تربیت بدنی ورزشی

علم تمرین


فاقد موجودی

حرکت شناسي

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی


فاقد موجودی

آمادگي جسماني

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی


فاقد موجودی

اخلاق در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اخلاق در ورزش


فاقد موجودی

شيمي تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

شیمی تربیت بدنی


فاقد موجودی

کارآفريني ورزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی ورزشی


فاقد موجودی

آسيب شناسي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی


فاقد موجودی

آسيب شناسي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی


فاقد موجودی

آمادگي جسماني1و2

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی1و2


فاقد موجودی

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


فاقد موجودی

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


فاقد موجودی

رشد و تکامل حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

رشد و تکامل حرکتی


فاقد موجودی

مباني مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت ورزشی


فاقد موجودی

ورزش و جامعه کد562

تربیت بدنی ورزشی

ورزش و جامعه کد562


فاقد موجودی

تغذيه ورزشي پيشرفته

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی پیشرفته


فاقد موجودی

روش تدريس تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی


فاقد موجودی

حرکات اصلاحي و درماني

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی و درمانی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزش (جلد1)

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش


فاقد موجودی

آزمايشگاه حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

آزمایشگاه حرکات اصلاحی


فاقد موجودی

آموزش فنون کشتي کد2137

تربیت بدنی ورزشی

آموزش فنون کشتی کد2137


فاقد موجودی

روان شناسي رفتار ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی رفتار ورزشی


فاقد موجودی

اصول و فلسفه تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اصول و فلسفه تربیت بدنی


فاقد موجودی

تئوري و روش شناسي تمرين

تربیت بدنی ورزشی

تئوری و روش شناسی تمرین


فاقد موجودی

روان شناسي کاربردي يوگا

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی کاربردی یوگا


فاقد موجودی

روان شناسي ورزشي کد1137

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی ورزشی کد1137


فاقد موجودی

مديريت سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

آناتومي حرکتي در ورزش ها

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی حرکتی در ورزش ها


فاقد موجودی

مباني تغذيه ورزشي کد1007

تربیت بدنی ورزشی

مبانی تغذیه ورزشی کد1007


فاقد موجودی

حرکت درماني(تمرين درماني)

تربیت بدنی ورزشی

حرکت درمانی


فاقد موجودی

کنترل حرکتي انسان (2جلدي)

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکتی انسان


فاقد موجودی

مباني جامعه شناسي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مبانی جامعه شناسی در ورزش


فاقد موجودی

بازاريابي عصب پايه در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی عصب پایه در ورزش


فاقد موجودی

فيزيولوژي کاربردي بدمينتون

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی کاربردی بدمینتون


فاقد موجودی

بيومکانيک فنون ورزشي (جلد1)

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک فنون ورزشی


فاقد موجودی

دو و ميداني جلد1:دوها کد462

تربیت بدنی ورزشی

دو و میدانی جلد1:دوها کد462


فاقد موجودی

مديريت اماکن و تجهيزات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی


فاقد موجودی

مديريت رفتار سازماني در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش


فاقد موجودی

مهارت ها و تمرين هاي بسکتبال

تربیت بدنی ورزشی

مهارت ها و تمرین های بسکتبال


فاقد موجودی

همه گير شناسي آسيب هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

همه گیر شناسی آسیب های ورزشی


فاقد موجودی

مباني مديريت سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


فاقد موجودی

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


فاقد موجودی

بيوشيمي فعاليت هاي ورزشي کد556

تربیت بدنی ورزشی

بیوشیمی فعالیت های ورزشی کد556


فاقد موجودی

مديريت سازمان هاي ورزشي: کد548

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی: کد548


فاقد موجودی

اصول مشاوره در روان شناسي ورزشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اصول مشاوره در روان شناسی ورزشی


فاقد موجودی

بازاريابي ورزش و رويداد: کد1475

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی ورزش و رویداد: کد1475


فاقد موجودی

مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت دانش در سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

هايپرتروفي عضلاني و فراتر از آن

تربیت بدنی ورزشی

هایپرتروفی عضلانی و فراتر از آن


فاقد موجودی

درآمدي بر روش تحقيق کيفي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش


فاقد موجودی

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی


فاقد موجودی

هورمون ها و فعاليت ورزشي: کد1374

تربیت بدنی ورزشی

هورمون ها و فعالیت ورزشی: کد1374


فاقد موجودی

اصول تئوريک و متدولوژيک علم تمرين

تربیت بدنی ورزشی

اصول تئوریک و متدولوژیک علم تمرین


فاقد موجودی

ترغيب مردم براي انجام فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

ترغیب مردم برای انجام فعالیت بدنی


فاقد موجودی

مديريت مشارکتي در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت مشارکتی در سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

مديريت منابع انساني داوطلب در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت منابع انسانی داوطلب در ورزش


فاقد موجودی

يادگيري و کنترل حرکتي براي کاربران

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران


فاقد موجودی

آمادگي جسماني کاربردي ويژه سالمندان

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی کاربردی ویژه سالمندان


فاقد موجودی

تاثير محيط بر فعاليتهاي ورزشي کد650

تربیت بدنی ورزشی

تاثیر محیط بر فعالیتهای ورزشی کد650


فاقد موجودی

خستگي در ورزش و فعاليت ورزشي کد2065

تربیت بدنی ورزشی

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی کد2065


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي پيشرفته جلد1 کد1922

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته جلد1 کد1922


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي پيشرفته:جلد2 کد1953

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته:جلد2 کد1953


فاقد موجودی

مباني جامعه شناسي ورزش و فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

مبانی جامعه شناسی ورزش و فعالیت بدنی


فاقد موجودی

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی


فاقد موجودی

کنترل حرکت انسان(کنترل حرکت در انسان)

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکت انسان


فاقد موجودی

بازگشت به حالت اوليه براي عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی


فاقد موجودی

پادشاه روني کلمن :داستان شگفت انگيز من

تربیت بدنی ورزشی

پادشاه رونی کلمن :داستان شگفت انگیز من


فاقد موجودی

پايش الکتروکارديوگرام هنگام فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

پایش الکتروکاردیوگرام هنگام فعالیت بدنی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي ويژه گروه هاي خاص: کد2184

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص: کد2184


فاقد موجودی

مديريت کسب و کار ورزش:استراتژيک و عملياتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کسب و کار ورزش:استراتژیک و عملیاتی


فاقد موجودی

عملکرد ايمني در ورزش و فعاليت ورزشي کد1585

تربیت بدنی ورزشی

عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی کد1585


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي قلبي عروقي پيشرفته: کد1651

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته: کد1651


فاقد موجودی

آناتومي انسان:براي دانشجويان رشته تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی انسان:برای دانشجویان رشته تربیت بدنی


فاقد موجودی

حرکات اصلاحي:شناسايي و تجويز تمرين ها  کد784

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی:شناسایی و تجویز تمرین ها کد784


فاقد موجودی

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني :جلد1 کد204

تربیت بدنی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :جلد1 کد204


فاقد موجودی

روش هاي پژوهش در علوم ورزشي  و تندرستي کد2389

تربیت بدنی ورزشی

روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی کد2389


فاقد موجودی

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی


فاقد موجودی

سيستم هاي عصبي- عضلاني :کنترل و مدل سازي کد849

تربیت بدنی ورزشی

سیستم های عصبی- عضلانی :کنترل و مدل سازی کد849


فاقد موجودی

مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت


فاقد موجودی

رفتار حرکتي :ارتباط ذهن و بدن براي عملکرد بهينه

تربیت بدنی ورزشی

رفتار حرکتی :ارتباط ذهن و بدن برای عملکرد بهینه


فاقد موجودی

مباني تربيت بدني، علوم ورزشي و ورزش : جلد2 کد1518

تربیت بدنی ورزشی

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش : جلد2 کد1518


فاقد موجودی

راهبردهاي تغذيه اي در فعاليت  هاي ورزشي و کنترل وزن

تربیت بدنی ورزشی

راهبردهای تغذیه ای در فعالیت های ورزشی و کنترل وزن


فاقد موجودی

کينزيولوژي اوتيز1:مکانيک و پاتومکانيک - اندام فوقاني

تربیت بدنی ورزشی

کینزیولوژی اوتیز1:مکانیک و پاتومکانیک - اندام فوقانی


فاقد موجودی

يادگيري و عملکرد حرکتي:رويکرد يادگيري مسئله مدار1350

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و عملکرد حرکتی:رویکرد یادگیری مسئله مدار1350


فاقد موجودی

راهنماي همراه براي اندازه گيري و ارزيابي در علوم حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

راهنمای همراه برای اندازه گیری و ارزیابی در علوم حرکتی


فاقد موجودی

مقدمات آناتومي انسان ويژه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مقدمات آناتومی انسان ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي براي سلامتي، آمادگي جسماني و عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی برای سلامتی، آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی


فاقد موجودی

فارماکولوژي دوپينگ:مرجع کامل استروئيدهاي آنالوليک و داروهاي پپتيدي

تربیت بدنی ورزشی

فارماکولوژی دوپینگ:مرجع کامل استروئیدهای آنالولیک و داروهای پپتیدی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزش جلد1:تئوري و کاربرد براي آمادگي جسماني و اجراي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش جلد1:تئوری و کاربرد برای آمادگی جسمانی و اجرای ورزشی


فاقد موجودی