مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تربیت بدنی دانشگاهی

دسته بندی ها

(4)
(1)
(167)

موضوع های اصلی

(165)
(1)
(1)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(165)
(4)
(1)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(2)
(7)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(25)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(51)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(14)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
172 محصول
علم تمرين

تربیت بدنی ورزشی

علم تمرین


1,300,000 ریال

حرکت شناسي

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی


1,500,000 ریال

حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی


2,490,000 ریال

آمادگي جسماني

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی


180,000 ریال

مديريت در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت در ورزش


120,000 ریال

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


140,000 ریال

رشد و تکامل حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

رشد و تکامل حرکتی


180,000 ریال

مباني مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت ورزشی


250,000 ریال

يادگيري و رشد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و رشد حرکتی


900,000 ریال

آمادگي جسماني: کد712

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی: کد712


1,090,000 ریال

تربيت بدني عمومي کد4

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی کد4


650,000 ریال

مباني بيومکانيک جلد1

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیومکانیک جلد1


1,300,000 ریال

زبان تخصصي تربيت بدني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی تربیت بدنی


120,000 ریال

فيزيولوژي ورزش (جلد2)

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش


1,300,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی


275,000 ریال

آزمايشگاه حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

آزمایشگاه حرکات اصلاحی


550,000 ریال

آموزش فنون کشتي کد2137

تربیت بدنی ورزشی

آموزش فنون کشتی کد2137


70,000 ریال

بيومکانيک(for dummies)

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک


1,500,000 ریال

يادگيري و عملکرد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و عملکرد حرکتی


1,150,000 ریال

فلسفه تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

فلسفه تربیت بدنی و ورزش


400,000 ریال

رشد حرکتي انسان(ويرايش8)

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی انسان


2,100,000 ریال

شيمي در علوم ورزشي کد1447

تربیت بدنی ورزشی

شیمی در علوم ورزشی کد1447


310,000 ریال

مباني جامعه شناسي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مبانی جامعه شناسی در ورزش


2,490,000 ریال

مفاهيم بنيادي مکانيک ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش


1,790,000 ریال

ادراک و تصميم گيري در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

ادراک و تصمیم گیری در ورزش


350,000 ریال

فيزيولوژي کاربردي بدمينتون

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی کاربردی بدمینتون


35,000 ریال

مباني آناتومي و حرکت کد592

تربیت بدنی ورزشی

مبانی آناتومی و حرکت کد592


2,120,000 ریال

رشد حرکتي کارکردي در طول عمر

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی کارکردی در طول عمر


850,000 ریال

رفتار سازماني در ورزش کد2350

تربیت بدنی ورزشی

رفتار سازمانی در ورزش کد2350


950,000 ریال

مباني برنامه درسي تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

مبانی برنامه درسی تربیت بدنی


400,000 ریال

مديريت اماکن و تجهيزات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی


350,000 ریال

مديريت رفتار سازماني در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش


260,000 ریال

مهارت ها و تمرين هاي بسکتبال

تربیت بدنی ورزشی

مهارت ها و تمرین های بسکتبال


28,000 ریال

اصول حرکت شناسي ساختاري کد510

تربیت بدنی ورزشی

اصول حرکت شناسی ساختاری کد510


1,170,000 ریال

روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روش های تحقیق در مدیریت ورزشی


420,000 ریال

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


290,000 ریال

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


650,000 ریال

حرکت شناسي ورزشي کاربردي کد708

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی ورزشی کاربردی کد708


550,000 ریال

مديريت سازمان هاي ورزشي: کد548

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی: کد548


1,000,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

504 کلمه مطلقا ضروری تربیت بدنی


600,000 ریال

اصول مشاوره در روان شناسي ورزشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اصول مشاوره در روان شناسی ورزشی


210,000 ریال

راهنماي کامل تغذيه ورزشي کد1971

تربیت بدنی ورزشی

راهنمای کامل تغذیه ورزشی کد1971


1,550,000 ریال

مديريت رويدادها و اردوهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی


1,900,000 ریال

مديريت رويدادها و مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی


800,000 ریال

مديريت مسابقات و رويدادهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی


28,000 ریال

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی


420,000 ریال

هورمون ها و فعاليت ورزشي: کد1374

تربیت بدنی ورزشی

هورمون ها و فعالیت ورزشی: کد1374


750,000 ریال

اصول تئوريک و متدولوژيک علم تمرين

تربیت بدنی ورزشی

اصول تئوریک و متدولوژیک علم تمرین


23,000 ریال

ترغيب مردم براي انجام فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

ترغیب مردم برای انجام فعالیت بدنی


230,000 ریال

متابوليسم فعاليت هاي ورزشي کد1430

تربیت بدنی ورزشی

متابولیسم فعالیت های ورزشی کد1430


1,100,000 ریال

بازاريابي رابطه مند در وررش کد2045

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی رابطه مند در وررش کد2045


130,000 ریال

بيومکانيک و موتور کنترل حرکت انسان

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک و موتور کنترل حرکت انسان


1,400,000 ریال

رشد و تکامل حرکتي در طول عمر کد259

تربیت بدنی ورزشی

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کد259


2,050,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد1


1,800,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد2

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد2


940,000 ریال

مديريت منابع انساني داوطلب در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت منابع انسانی داوطلب در ورزش


150,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي براي کاربران

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران


140,000 ریال

اصول سرپرستي و مديريت در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت بدنی


1,290,000 ریال

زبان تخصصي در تربيت بدني(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در تربیت بدنی


160,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي پيشرفته جلد1 کد1922

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته جلد1 کد1922


3,220,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي انسان هولز: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز: جلد1


2,490,000 ریال

اندازه گيري و ارزشيابي در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی


850,000 ریال

حرکات اصلاحي(راهنماي جامع و کاربردي)

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی


2,650,000 ریال

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي همگاني

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های همگانی


1,700,000 ریال

کنترل حرکت انسان(کنترل حرکت در انسان)

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکت انسان


270,000 ریال

آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی


219,000 ریال

اصول و مباني مديريت در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی


590,000 ریال

روش ها، فنون و الگوهاي تدريس تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

روش ها، فنون و الگوهای تدریس تربیت بدنی


1,100,000 ریال

آموزش ژيمناستيک هنري زنان:مقدماتي کد2149

تربیت بدنی ورزشی

آموزش ژیمناستیک هنری زنان:مقدماتی کد2149


150,000 ریال

آموزش ژيمناستيک هنري مردان:مقدماتي کد2148

تربیت بدنی ورزشی

آموزش ژیمناستیک هنری مردان:مقدماتی کد2148


150,000 ریال

جهاني شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگري ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

جهانی شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی


220,000 ریال

حرکات اصلاحي:شناسايي و تجويز تمرين ها 784

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی:شناسایی و تجویز تمرین ها 784


870,000 ریال

مديريت کسب و کار ورزش:استراتژيک و عملياتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کسب و کار ورزش:استراتژیک و عملیاتی


210,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي(کتاب سبز خلاصه درس)

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی


292,000 ریال

روان شناسي کاربردي تندرستي و آمادگي جسماني

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی


310,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي قلبي عروقي پيشرفته: کد1651

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته: کد1651


1,350,000 ریال

کنترل حرکتي:نظريه ها، آزمايش ها و کاربردها

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکتی:نظریه ها، آزمایش ها و کاربردها


800,000 ریال

گردشگري ورزشي:مباني،راهبردها،مقاصد و تجارب

تربیت بدنی ورزشی

گردشگری ورزشی:مبانی،راهبردها،مقاصد و تجارب


1,400,000 ریال

تحليل ياددهي و يادگيري در تربيت بدني کد2036

تربیت بدنی ورزشی

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی کد2036


90,000 ریال

ورزشکاران پارالمپيکي:راهنماي علوم و طب ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

ورزشکاران پارالمپیکی:راهنمای علوم و طب ورزشی


250,000 ریال

روش هاي پژوهش در علوم ورزشي  و تندرستي کد2389

تربیت بدنی ورزشی

روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی کد2389


630,000 ریال

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی


1,390,000 ریال

رفتار حرکتي :ارتباط ذهن و بدن براي عملکرد بهينه

تربیت بدنی ورزشی

رفتار حرکتی :ارتباط ذهن و بدن برای عملکرد بهینه


650,000 ریال

اکتساب مهارت در ورزش :تحقيق نظريه و کاربرد کد2215

تربیت بدنی ورزشی

اکتساب مهارت در ورزش :تحقیق نظریه و کاربرد کد2215


380,000 ریال

تدوين برنامه درسي تربيت بدني استاندارد محور کد2360

تربیت بدنی ورزشی

تدوین برنامه درسی تربیت بدنی استاندارد محور کد2360


1,650,000 ریال

فعاليت ورزشي ويژه سالمندان :راهنماي متخصصان کد2402

تربیت بدنی ورزشی

فعالیت ورزشی ویژه سالمندان :راهنمای متخصصان کد2402


350,000 ریال

راهبردهاي تغذيه اي در فعاليت  هاي ورزشي و کنترل وزن

تربیت بدنی ورزشی

راهبردهای تغذیه ای در فعالیت های ورزشی و کنترل وزن


1,590,000 ریال

عوامل رواني- عصبي- هورموني ورزش و فعاليت ورزشي کد2193

تربیت بدنی ورزشی

عوامل روانی- عصبی- هورمونی ورزش و فعالیت ورزشی کد2193


170,000 ریال

راهنماي همراه براي اندازه گيري و ارزيابي در علوم حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

راهنمای همراه برای اندازه گیری و ارزیابی در علوم حرکتی


140,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي (2): انرژي، تغذيه و حرکات انساني کد1304

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی


470,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي براي سلامتي، آمادگي جسماني و عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی برای سلامتی، آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی


300,000 ریال

فيزيولوژي ورزش جلد1:تئوري و کاربرد براي آمادگي جسماني و اجراي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش جلد1:تئوری و کاربرد برای آمادگی جسمانی و اجرای ورزشی


351,000 ریال

آسيب شناسي و درمان مشکلات باليني ورزشکاران (مداخلات روانشناسي تا

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی و درمان مشکلات بالینی ورزشکاران


350,000 ریال

رشد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی


فاقد موجودی

حرکت شناسي

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی


فاقد موجودی

اخلاق در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اخلاق در ورزش


فاقد موجودی

شيمي تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

شیمی تربیت بدنی


فاقد موجودی

آسيب شناسي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی


فاقد موجودی

آسيب شناسي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی


فاقد موجودی

آمادگي جسماني1و2

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی1و2


فاقد موجودی

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


فاقد موجودی

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


فاقد موجودی

مديريت اماکن ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن ورزشی


فاقد موجودی

ورزش و جامعه کد562

تربیت بدنی ورزشی

ورزش و جامعه کد562


فاقد موجودی

تغذيه ورزشي پيشرفته

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی پیشرفته


فاقد موجودی

روش تدريس تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی


فاقد موجودی

مباني بيومکانيک جلد2

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیومکانیک جلد2


فاقد موجودی

حرکات اصلاحي و درماني

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی و درمانی


فاقد موجودی

روان شناسي آسيب ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی آسیب ورزشی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزش (جلد1)

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش


فاقد موجودی

روان شناسي رفتار ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی رفتار ورزشی


فاقد موجودی

اصول و فلسفه تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اصول و فلسفه تربیت بدنی


فاقد موجودی

تغذيه براي ورزش و تمرين

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه برای ورزش و تمرین


فاقد موجودی

روان شناسي کاربردي يوگا

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی کاربردی یوگا


فاقد موجودی

آناتومي حرکتي در ورزش ها

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی حرکتی در ورزش ها


فاقد موجودی

مباني تغذيه ورزشي کد1007

تربیت بدنی ورزشی

مبانی تغذیه ورزشی کد1007


فاقد موجودی

اطلس جامع تمرينات بدنسازي

تربیت بدنی ورزشی

اطلس جامع تمرینات بدنسازی


فاقد موجودی

تربيت بدني در مدارس کد688

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی در مدارس کد688


فاقد موجودی

حرکت درماني(تمرين درماني)

تربیت بدنی ورزشی

حرکت درمانی


فاقد موجودی

کنترل حرکتي انسان (2جلدي)

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکتی انسان


فاقد موجودی

استعداديابي در ورزش کد1903

تربیت بدنی ورزشی

استعدادیابی در ورزش کد1903


فاقد موجودی

بازاريابي عصب پايه در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی عصب پایه در ورزش


فاقد موجودی

مفاهيم بنيادي حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی


فاقد موجودی

بيومکانيک فنون ورزشي (جلد1)

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک فنون ورزشی


فاقد موجودی

دو و ميداني جلد1:دوها کد462

تربیت بدنی ورزشی

دو و میدانی جلد1:دوها کد462


فاقد موجودی

همه گير شناسي آسيب هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

همه گیر شناسی آسیب های ورزشی


فاقد موجودی

روش تدريس تربيت بدني در مدارس

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي کودکان کد1395

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی کودکان کد1395


فاقد موجودی

مباني بيوشيمي ويژه علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی


فاقد موجودی

مباني مديريت سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

يادگيري حرکتي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

یادگیری حرکتی:


فاقد موجودی

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


فاقد موجودی

مباني آموزش تمرينات اصلاحيNASM

تربیت بدنی ورزشی

مبانی آموزش تمرینات اصلاحیNASM


فاقد موجودی

بازاريابي ورزش و رويداد: کد1475

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی ورزش و رویداد: کد1475


فاقد موجودی

مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت دانش در سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

درآمدي بر روش تحقيق کيفي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي2:تلفيق نظر و عمل

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی2:تلفیق نظر و عمل


فاقد موجودی

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي1: تلفيق نظر و عمل

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی1: تلفیق نظر و عمل


فاقد موجودی

روش تدريس تربيت بدني در مدارس کد40

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس کد40


فاقد موجودی

علم و نظريه تمرين بهينه (ويراست16)

تربیت بدنی ورزشی

علم و نظریه تمرین بهینه


فاقد موجودی

مديريت مشارکتي در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت مشارکتی در سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

آمادگي جسماني کاربردي ويژه سالمندان

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی کاربردی ویژه سالمندان


فاقد موجودی

خستگي در ورزش و فعاليت ورزشي کد2065

تربیت بدنی ورزشی

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی کد2065


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي پيشرفته:جلد2 کد1953

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته:جلد2 کد1953


فاقد موجودی

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 1: کد947

تربیت بدنی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1: کد947


فاقد موجودی

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 2 کد1072

تربیت بدنی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 2 کد1072


فاقد موجودی

الگوهاي آموزشي در تربيت بدني: کد1930

تربیت بدنی ورزشی

الگوهای آموزشی در تربیت بدنی: کد1930


فاقد موجودی

پيشگيري و درمان آسيب هاي ورزشي کد842

تربیت بدنی ورزشی

پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی کد842


فاقد موجودی

حرکات اصلاحي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

حرکات اصلاحی:


فاقد موجودی

فيزولوژي ورزشي محيطي پيشرفته: کد1715

تربیت بدنی ورزشی

فیزولوژی ورزشی محیطی پیشرفته: کد1715


فاقد موجودی

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی


فاقد موجودی

مديريت اماکن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی


فاقد موجودی

بازگشت به حالت اوليه براي عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی


فاقد موجودی

پايش الکتروکارديوگرام هنگام فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

پایش الکتروکاردیوگرام هنگام فعالیت بدنی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي ويژه گروه هاي خاص: کد2184

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص: کد2184


فاقد موجودی

677واژه پرکاربرد در تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

677واژه پرکاربرد در تربیت بدنی و علوم ورزشی


فاقد موجودی

اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي کد1119

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی کد1119


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي غدد درون ريز پيشرفته کد2037

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی غدد درون ریز پیشرفته کد2037


فاقد موجودی

آناتومي انسان:براي دانشجويان رشته تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی انسان:برای دانشجویان رشته تربیت بدنی


فاقد موجودی

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني :جلد1 کد204

تربیت بدنی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :جلد1 کد204


فاقد موجودی

مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشي:(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:


فاقد موجودی

يادگيري حرکتي و اجرا از اصول تا تمرين: کد236

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین: کد236


فاقد موجودی

سيستم هاي عصبي- عضلاني :کنترل و مدل سازي کد849

تربیت بدنی ورزشی

سیستم های عصبی- عضلانی :کنترل و مدل سازی کد849


فاقد موجودی

مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت


فاقد موجودی

بيوشيمي ورزشي و سوخت و ساز فعاليت ورزشي: کد1634

تربیت بدنی ورزشی

بیوشیمی ورزشی و سوخت و ساز فعالیت ورزشی: کد1634


فاقد موجودی

درآمدي بر فيزيولوژي فعاليت ورزشي مولکولي کد1991

تربیت بدنی ورزشی

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی کد1991


فاقد موجودی

مباني تربيت بدني، علوم ورزشي و ورزش : جلد2 کد1518

تربیت بدنی ورزشی

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش : جلد2 کد1518


فاقد موجودی

يادگيري و عملکرد حرکتي:رويکرد يادگيري مسئله مدار1350

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و عملکرد حرکتی:رویکرد یادگیری مسئله مدار1350


فاقد موجودی

مقدمات آناتومي انسان ويژه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مقدمات آناتومی انسان ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی


فاقد موجودی

آمادگي جسماني پيشرفته: ارزيابي و تجويز فعاليت ورزشي/ کد1726

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی/ کد1726


فاقد موجودی

اندازه گيري براي ارزشيابي در تربيت بدني و علوم ورزشي2 کد1528

تربیت بدنی ورزشی

اندازه گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی2 کد1528


فاقد موجودی