مبانی جامعه شناسی در ورزش
(0)

مبانی جامعه شناسی در ورزش

2,490,000 ریال

شابک: 9789642061563
دسته بندی: علوم انسانی
موضوع اصلی: تربیت بدنی ورزشی
موضوع فرعی: تربیت بدنی
نوبت چاپ: 1
وزن: 540 گرم
سال انتشار: 1401
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
تعداد صفحه: 376

پیشنهاد مای کتاب

 • تربيت بدني در مدارس کد688

  تربیت بدنی ورزشی

  تربیت بدنی در مدارس کد688


  1,500,000 ریال

 • آمادگي جسماني: کد712

  تربیت بدنی ورزشی

  آمادگی جسمانی: کد712


  1,090,000 ریال

 • آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

  تربیت بدنی ورزشی

  آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی


  219,000 ریال

 • اصول حرکت شناسي ساختاري کد510

  تربیت بدنی ورزشی

  اصول حرکت شناسی ساختاری کد510


  1,170,000 ریال

 • فيزيولوژي ورزشي قلبي عروقي پيشرفته: کد1651

  تربیت بدنی ورزشی

  فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته: کد1651


  1,350,000 ریال

 • فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد1

  تربیت بدنی ورزشی

  فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد1


  1,800,000 ریال

 • مباني بيومکانيک جلد1

  تربیت بدنی ورزشی

  مبانی بیومکانیک جلد1


  1,300,000 ریال

 • مديريت سازمان هاي ورزشي: کد548

  تربیت بدنی ورزشی

  مدیریت سازمان های ورزشی: کد548


  1,000,000 ریال

 • تربيت بدني عمومي کد4

  تربیت بدنی ورزشی

  تربیت بدنی عمومی کد4


  650,000 ریال

 • روش هاي پژوهش در علوم ورزشي و تندرستي کد2389

  تربیت بدنی ورزشی

  روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی کد2389


  630,000 ریال

 • اکتساب مهارت در ورزش :تحقيق نظريه و کاربرد کد2215

  تربیت بدنی ورزشی

  اکتساب مهارت در ورزش :تحقیق نظریه و کاربرد کد2215


  380,000 ریال

 • تدوين برنامه درسي تربيت بدني استاندارد محور کد2360

  تربیت بدنی ورزشی

  تدوین برنامه درسی تربیت بدنی استاندارد محور کد2360


  1,650,000 ریال

 • شيمي در علوم ورزشي کد1447

  تربیت بدنی ورزشی

  شیمی در علوم ورزشی کد1447


  310,000 ریال

 • رفتار سازماني در ورزش کد2350

  تربیت بدنی ورزشی

  رفتار سازمانی در ورزش کد2350


  950,000 ریال

 • عوامل رواني- عصبي- هورموني ورزش و فعاليت ورزشي کد2193

  تربیت بدنی ورزشی

  عوامل روانی- عصبی- هورمونی ورزش و فعالیت ورزشی کد2193


  170,000 ریال

 • فعاليت ورزشي ويژه سالمندان :راهنماي متخصصان کد2402

  تربیت بدنی ورزشی

  فعالیت ورزشی ویژه سالمندان :راهنمای متخصصان کد2402


  350,000 ریال

 • اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 2 کد1072

  تربیت بدنی ورزشی

  اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 2 کد1072


  790,000 ریال

 • متابوليسم فعاليت هاي ورزشي کد1430

  تربیت بدنی ورزشی

  متابولیسم فعالیت های ورزشی کد1430


  1,100,000 ریال

 • بيومکانيک(for dummies)

  تربیت بدنی ورزشی

  بیومکانیک


  1,500,000 ریال

 • تحليل ياددهي و يادگيري در تربيت بدني کد2036

  تربیت بدنی ورزشی

  تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی کد2036


  90,000 ریال