مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نظام مهندسی

دسته بندی ها

(223)
(4)

موضوع های اصلی

(4)
(223)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(223)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(5)
(10)
(28)
(2)
(1)
(1)
(1)
(16)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(6)
(1)
(1)
(113)
(2)
(1)
(4)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(5)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(33)
(1)
(2)
(7)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(6)
(8)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(33)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
227 محصول
مهندس ناظر خبره

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مهندس ناظر خبره


5,980,000 ریال

مديريت مهندسي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مدیریت مهندسی ساختمان


3,330,000 ریال

ناگفته هاي طراحي- معماري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ناگفته های طراحی- معماری


600,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر2

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

دستیار مهندسان مجری و ناظر2


2,840,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر3

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

دستیار مهندسان مجری و ناظر3


1,840,000 ریال

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


1,200,000 ریال

مبحث1 مقررات ملي ساختمان : تعاريف

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث1 مقررات ملی ساختمان : تعاریف


800,000 ریال

چک ليست نظارت بر ايمني و حفاظت کار

مهندسی

چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار


2,130,000 ریال

چک ليست هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان


1,360,000 ریال

کليد واژه آزمون معماري: طراحي و اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون معماری: طراحی و اجرا


125,000 ریال

مشخصات فني عمومي راه نشريه شماره 101

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره 101


5,200,000 ریال

مبحث2 مقررات ملي ساختمان :نظامات اداري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث2 مقررات ملی ساختمان :نظامات اداری


1,100,000 ریال

مبحث20 مقررات ملي ساختمان:علائم و تابلوها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث20 مقررات ملی ساختمان:علائم و تابلوها


600,000 ریال

تحليل سازه ها(آزمون نظام مهندسي-سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تحلیل سازه ها


2,180,000 ریال

کليد واژه آزمون نظام مهندسي معماري (طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری


108,000 ریال

مبحث14 مقررات ملي ساختمان :تاسيسات مکانيکي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث14 مقررات ملی ساختمان :تاسیسات مکانیکی


950,000 ریال

مبحث16 مقررات ملي ساختمان :تاسيسات بهداشتي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث16 مقررات ملی ساختمان :تاسیسات بهداشتی


950,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي نقشه برداري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری


6,900,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي: نقشه برداري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی: نقشه برداری


2,750,000 ریال

اصول طراحي و کنترل آلبوم نقشه هاي برق ساختمان

مهندسی

اصول طراحی و کنترل آلبوم نقشه های برق ساختمان


1,780,000 ریال

حقوق شهر و شهرسازي ويژه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

حقوق شهر و شهرسازی ویژه آزمون های نظام مهندسی


3,420,000 ریال

طراحي لرزه اي و اجراي اجزاي غيرسازه اي معماري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری


600,000 ریال

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان هاي فولادي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی


3,800,000 ریال

مبحث 4 مقررات ملي ساختمان :الزامات عمومي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث 4 مقررات ملی ساختمان :الزامات عمومی ساختمان


500,000 ریال

مبحث18 مقررات ملي ساختمان: عايق بندي و تنظيم صدا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث18 مقررات ملی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا


260,000 ریال

مبحث 6 مقررات ملي ساختمان :بارهاي وارد بر ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان :بارهای وارد بر ساختمان


700,000 ریال

مبحث15 مقررات ملي ساختمان :آسانسورها و پلکان برقي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث15 مقررات ملی ساختمان :آسانسورها و پلکان برقی


950,000 ریال

حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق:شرح تفصيلي بر مبحث3

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق:شرح تفصیلی بر مبحث3


1,600,000 ریال

کليدواژه آزمون شهرسازي(ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلیدواژه آزمون شهرسازی


2,650,000 ریال

مبحث23:مقررات ملي ساختمان(الزامات ترافيکي ساختمان)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث23:مقررات ملی ساختمان


450,000 ریال

نکات برتر آزمون ورود به حرفه مهندسان: معماري نظارت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

نکات برتر آزمون ورود به حرفه مهندسان: معماری نظارت


880,000 ریال

راهنماي آموزشي و تصويري بازرسي دوره اي تاسيسات برقي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای آموزشی و تصویری بازرسی دوره ای تاسیسات برقی


1,770,000 ریال

سازه هاي بتني جلد 1  (آزمون نظام مهندسي-سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

سازه های بتنی جلد 1


3,180,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي عمران : نظارت و اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی عمران : نظارت و اجرا


7,980,000 ریال

قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری


940,000 ریال

بانک سوالات آزمون اجـــرا:آزمون نظام مهندسي سري عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بانک سوالات آزمون اجـــرا:آزمون نظام مهندسی سری عمران


5,280,000 ریال

بانک سوالات آزمون محاسبات:آزمون نظام مهندسي سري عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بانک سوالات آزمون محاسبات:آزمون نظام مهندسی سری عمران


5,280,000 ریال

تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي : عمران- اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی : عمران- اجرا


3,800,000 ریال

تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي : نقشه برداري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی : نقشه برداری


7,590,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي معماري (نظارت و اجرا)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری


10,530,000 ریال

تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي: معماري - اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی: معماری - اجرا


950,000 ریال

تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي: معماري- نظارت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی: معماری- نظارت


1,300,000 ریال

لوله کش گاز طبيعي1:شرح تفصيلي مبحث17مقررات ملي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

لوله کش گاز طبیعی1:شرح تفصیلی مبحث17مقررات ملی ساختمان


1,530,000 ریال

مبحث5 مقررات ملي ساختمان :مصالح و فرآورده هاي ساختماني

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث5 مقررات ملی ساختمان :مصالح و فرآورده های ساختمانی


1,200,000 ریال

مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي عمران:نظارت-محاسبات/آذر90

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه آزمون های نظام مهندسی عمران:نظارت-محاسبات/آذر90


48,000 ریال

مرجع کامل تعديل و مابه التفاوت مصالح در طرح هاي عمراني

مهندسی

مرجع کامل تعدیل و مابه التفاوت مصالح در طرح های عمرانی


2,120,000 ریال

بانک سوال طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي (نظارت و اجرا)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بانک سوال طرح و اجرای ساختمان های فولادی


150,000 ریال

فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي رسته مهندسي آب سال1401

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی رسته مهندسی آب سال1401


1,200,000 ریال

کليد واژه طلايي تاسيسات برقي ويژه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه طلایی تاسیسات برقی ویژه آزمون های نظام مهندسی


4,950,000 ریال

مرجع کامل طرح و اجراي تاسيسات مکانيکي (صنعت و ساختمان)2

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی


5,040,000 ریال

معماري اجرا:کليدواژه طلايي نوآور ويژه آزمون نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

معماری اجرا:کلیدواژه طلایی نوآور ویژه آزمون نظام مهندسی


9,800,000 ریال

تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي (معماري - نظارت)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی


3,900,000 ریال

تشريح کامل و تفصيلي سوالات آزمونهاي نظام مهندسي: شهرسازي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمونهای نظام مهندسی: شهرسازی


3,410,000 ریال

کليد واژه آزمون نقشه برداري (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون نقشه برداری


1,480,000 ریال

کليد واژه طلايي معماري نظارت(ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه طلایی معماری نظارت


9,500,000 ریال

مبحث12 مقررات ملي ساختمان :ايمني و حفاظت کار در حين اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث12 مقررات ملی ساختمان :ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا


950,000 ریال

مبحث3 مقررات ملي ساختمان :حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث3 مقررات ملی ساختمان :حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق


950,000 ریال

(راهنماي نشريه شماره 55):مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني

نظام مهندسی و کارشناس رسمی


4,130,000 ریال

تشريح دروس تخصصي آزمون ورود به حرفه مهندسان : عمران-نظارت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح دروس تخصصی آزمون ورود به حرفه مهندسان : عمران-نظارت


140,000 ریال

روش ها و جزئيات اجرايي ساختمان(ويژه آزمون هاي نظام مهدسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان


3,500,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي: شهرسازي جلد1 (شرح و درس)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی: شهرسازی جلد1


7,730,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي: شهرسازي جلد2 (شرح و درس)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی: شهرسازی جلد2


7,290,000 ریال

کليد واژه طلايي معماري طراحي (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه طلایی معماری طراحی


3,280,000 ریال

مبحث22 مقررات ملي ساختمان :مراقبت و نگهداري از ساختمان ها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث22 مقررات ملی ساختمان :مراقبت و نگهداری از ساختمان ها


850,000 ریال

نکات برتر آزمون ورود به حرفه مهندسان معماري: نظارت و اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

نکات برتر آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری: نظارت و اجرا


1,150,000 ریال

راهنماي نشريه119: دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري جلد1تا9

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای نشریه119: دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد1تا9


2,710,000 ریال

کليد واژه آزمون عمران محاسبات (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون عمران محاسبات


50,000 ریال

مبحث9 مقررات ملي ساختمان :طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث9 مقررات ملی ساختمان :طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه


2,600,000 ریال

نقشه برداري:نکات جامع و طبقه بندي شده آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

نقشه برداری:نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی


1,220,000 ریال

طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي(آزمون نظارت و اجرا/سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

طرح و اجرای ساختمان های فولادی


4,580,000 ریال

کليد واژه طلايي تاسيسات مکانيکي (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه طلایی تاسیسات مکانیکی


7,330,000 ریال

تشريح کامل سوالات آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي:صلاحيت نظارت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی:صلاحیت نظارت


4,200,000 ریال

سازه هاي فولادي به روش LRFD(آزمون هاي نظام مهندسي-سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

سازه های فولادی به روش LRFD


4,480,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي تاسيسات مکانيکي (صلاحيت اجرا)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی


5,700,000 ریال

ضوابط بلندمرتبه سازي ويژه آزمون هاي نظام مهندسي(معماري طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ضوابط بلندمرتبه سازی ویژه آزمون های نظام مهندسی


580,000 ریال

عايق بندي و تنظيم صدا:تشريح تفصيلي و تشريح کامل سوالات مبحث18

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

عایق بندی و تنظیم صدا:تشریح تفصیلی و تشریح کامل سوالات مبحث18


850,000 ریال

آيين نامه بتن ايران(آبا) جلد دوم:مصالح و اجرا ضابطه شماره 2-120

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آیین نامه بتن ایران


4,200,000 ریال

شرح تفصيلي بر مبحث سيزدهم13 طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان ها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم13 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها


2,720,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي تاسيسات برقي جلد3(صلاحيت نظارت)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی جلد3


5,880,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي: تاسيسات مکانيکي جلد1 شرح و درس

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی: تاسیسات مکانیکی جلد1 شرح و درس


6,900,000 ریال

قانون کار ويژه آزمون هاي نظام مهندسي (عمران اجرا - معماري اجرا)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی


1,500,000 ریال

واژه ياب حرفه اي آزمون نظارت واجرا:آزمون نظام مهندسي(سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

واژه یاب حرفه ای آزمون نظارت واجرا:آزمون نظام مهندسی


6,680,000 ریال

آيين نامه بتن ايران(آبا) جلد اول:تحليل و طراحي ضابطه شماره 1-120

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آیین نامه بتن ایران


5,860,000 ریال

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي: تاسيسات برقي جلد1(صلاحيت طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی: تاسیسات برقی جلد1


5,040,000 ریال

کليد واژه طلايي آزمون عمران محاسبات (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه طلایی آزمون عمران محاسبات


3,430,000 ریال

نشريه 110:مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان(جلد1و2)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

نشریه 110:مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان


4,200,000 ریال

مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي عمران آبان ماه 93:نظارت اجرا محاسبات

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه آزمون های نظام مهندسی عمران آبان ماه 93:نظارت اجرا محاسبات


120,000 ریال

رشته برق، الکترونيک و مخابرات:تشريح سوالات آزمون هاي کارشناسي رسمي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

رشته برق، الکترونیک و مخابرات:تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی


4,480,000 ریال

کليد واژه آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800


68,000 ریال

مباني طراحي معماري :ويژه آزمون هاي نظام مهندسي(آزمون معماري-طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبانی طراحی معماری :ویژه آزمون های نظام مهندسی


2,380,000 ریال

نقشه هاي جزئيات اجرايي تيپ تاسيسات الکتريکي ساختمان نشريه شماره393

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان نشریه شماره393


3,980,000 ریال

چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهيه طرح هاي جامع شهري بانگرش و روش نوين

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح های جامع شهری بانگرش و روش نوین


2,440,000 ریال

راهنماي مبحث دهم مقررات ملي به انضمام نمودارهاي کمک آموزشي با حل مثال

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مبحث دهم مقررات ملی به انضمام نمودارهای کمک آموزشی با حل مثال


250,000 ریال

تاسيسات برقي(صلاحيت طراحي):تشريح کامل سوالات ميکروآزمونهاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تاسیسات برقی


7,220,000 ریال

اطلاعات عمومي تاسيسات مکانيکي (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی


3,780,000 ریال

مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي ورود به حرفه مهندسان رشته معماري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه آزمون های نظام مهندسی ورود به حرفه مهندسان رشته معماری ویژه نظارت


175,000 ریال

مکانيک خاک، گودبرداري، پي سازي و سازه هاي نگهبان:ويژه آزمون هاي نظام

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبان:ویژه آزمون های نظام مهندسی


2,400,000 ریال

تاسيسات مکانيکي کتاب دوم:تشريح سوالات آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تاسیسات مکانیکی کتاب دوم:تشریح سوالات آزمون های نظام مهندسی


7,800,000 ریال

بانک جامع سوالات وشرح و درس تاسيسات مکانيکي و برقي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بانک جامع سوالات وشرح و درس تاسیسات مکانیکی و برقی ویژه آزمون های نظام مهندسی


750,000 ریال

تاسيسات مکانيکي جلد2:تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تاسیسات مکانیکی جلد2:تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی


6,900,000 ریال

خلاصه و نکات کليدي مسائل مکانيکي و برقي 13و14و16و17

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

خلاصه و نکات کلیدی مسائل مکانیکی و برقی 13و14و16و17 ویژه آزمون های نظام مهندسی


2,900,000 ریال

پاسخ ياب سريع نوآور ويژه آزمون هاي نظام مهندسي: رشته عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

پاسخ یاب سریع نوآور ویژه آزمون های نظام مهندسی: رشته عمران


7,400,000 ریال

فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مکانيکي رسته ساختمان و ساختمان صنعتي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1401


1,850,000 ریال

طرح هندسي راه هاي شهري ايران: ويژه آزمون هاي نظام مهندسي رشته هاي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

طرح هندسی راه های شهری ایران: ویژه آزمون های نظام مهندسی رشته های شهرسازی و ترافیک


4,390,000 ریال

قرارداد همسان شماره 12 و قرارداد همسان شماره19 ويژه آزمون نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قرارداد همسان شماره 12 و قرارداد همسان شماره19 ویژه آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی


2,190,000 ریال

مرجع کاربردي طراحي تاسيسات مکانيکي ساختمان: تاسيسات بهداشتي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مرجع کاربردی طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان: تاسیسات بهداشتی ساختمان های بلند مرتبه


8,090,000 ریال

قانون شهرداري ها و اصلاحات بعدي ويژه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی ویژه آزمون های نظام مهندسی رشته های شهرسازی و ترافیک


2,010,000 ریال

شرح و درس و تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي عمران، ارزيابي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس و تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی عمران، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی


3,400,000 ریال

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان هاي فولادي(نظارت- اجرا)ويژه

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی


2,150,000 ریال

گودبرداري و سازه هاي نگهبان (ويژه دوره هاي ارتقاء پايه)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

گودبرداری و سازه های نگهبان


4,150,000 ریال

مقررات قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها


2,200,000 ریال

تشريح سوالات طبقه بندي شده آزمون هاي نظام مهندسي: تاسيسات مکانيکي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی: تاسیسات مکانیکی جلد 3


6,500,000 ریال

راهنماي نشريه هاي 128و 172 ويژه آزمون هاي نظام مهندسي تاسيسات مکانيکي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای نشریه های 128و 172 ویژه آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت، طراحی و اجرا


8,500,000 ریال

تاسيسات مکانيکي کتاب سوم:تشريح سوالات طبقه بندي آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تاسیسات مکانیکی کتاب سوم:تشریح سوالات طبقه بندی آزمون های نظام مهندسی سوالات طبقه بندی شده


8,350,000 ریال

تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي:تاسيسات برقي جلد2

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی:تاسیسات برقی جلد2 پاسخنامه آزمون های طراحی و نظارت


4,980,000 ریال

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ويژه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ویژه آزمون های نظام مهندسی


4,040,000 ریال

تشريح و طراحي کامل سوالات آزمون نظام مهندسي : معماري-طراحي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح و طراحی کامل سوالات آزمون نظام مهندسی : معماری-طراحی آموزش روند طراحی به روش پازل ...


3,980,000 ریال

جزئيات اجرايي ساختمان (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

جزئیات اجرایی ساختمان


3,300,000 ریال

تشريح کامل سوالات و شرح درس طبقه بندي شده براساس ريزموضوع

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات و شرح درس طبقه بندی شده براساس ریزموضوع نقشه برداری ویژه آزمون های نظام مهندسی


5,500,000 ریال

ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرايي کشور ويژه آزمون هاي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور ویژه آزمون های نظام مهندسی


1,850,000 ریال

مسائل مرتبط با شهرسازي اعم از مديريت برنامه ريزي و طراحي شهري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری ویژه آزمون های نظام مهندسی


1,660,000 ریال

فرآيند بررسي، تهيه تصويب ،اجراونظارت براجراي طرح هاي توسعه شهري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

فرآیند بررسی، تهیه تصویب ،اجراونظارت براجرای طرح های توسعه شهری ویژه آزمون های نظام مهندسی


1,760,000 ریال

الزامات وملاحظات دفاعي و پدافند غيرعامل در طرح هاي توسعه و عمران شهري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

الزامات وملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری ویژه آزمون نظام مهندسی


1,220,000 ریال

وظايف شوراي اسلامي شهرها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

وظایف شورای اسلامی شهرها


فاقد موجودی

کليد واژه آزمون نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون نظام مهندسی


فاقد موجودی

ضوابط طراحي و اجرايي وال پست

مهندسی

ضوابط طراحی و اجرایی وال پست


فاقد موجودی

راهنماي مبحث21:پدافند غير عامل

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مبحث21:پدافند غیر عامل


فاقد موجودی

آزمون نظام مهندسي برق(صلاحيت طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون نظام مهندسی برق


فاقد موجودی

آزمون نظام مهندسي برق(صلاحيت نظارت)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون نظام مهندسی برق


فاقد موجودی

تشريح کامل پي و پي سازي براساس مبحث7

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل پی و پی سازی براساس مبحث7


فاقد موجودی

کليد واژه آزمون عمران اجرا و محاسبات

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون عمران اجرا و محاسبات


فاقد موجودی

راهنماي اتصالات در ساختمان هاي فولادي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی


فاقد موجودی

راهنماي قالب‌بندي ساختمان هاي بتن آرمه

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای قالب‌بندی ساختمان های بتن آرمه


فاقد موجودی

راهنماي مبحث19: صرفه جوي در مصرف انرژي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مبحث19: صرفه جوی در مصرف انرژی


فاقد موجودی

مجموعه ضوابط و مقررات ملي ساختمان سازي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه ضوابط و مقررات ملی ساختمان سازی


فاقد موجودی

آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش


فاقد موجودی

کليد واژه هاي آزمون محاسبات (سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه های آزمون محاسبات


فاقد موجودی

کليد واژه جامع کليه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه جامع کلیه آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي : عمران-اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه آزمون های نظام مهندسی : عمران-اجرا


فاقد موجودی

آزمون هاي ورود به حرفه پايه3 : نظارت عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون های ورود به حرفه پایه3 : نظارت عمران


فاقد موجودی

راهنماي طراحي و اجراي ديوارهاي بنايي محوطه

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه


فاقد موجودی

کليد واژه آزمون نظام مهندسي عمران(محاسبات)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون نظام مهندسی عمران


فاقد موجودی

آزمون هاي آزمايشي طراحي معماري- نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون های آزمایشی طراحی معماری- نظام مهندسی


فاقد موجودی

مبحث21 مقررات ملي ساختمان : پدافند غيرعامل

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث21 مقررات ملی ساختمان : پدافند غیرعامل


فاقد موجودی

آزمون هاي ورود به حرفه محاسبات عمران (پايه3)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون های ورود به حرفه محاسبات عمران


فاقد موجودی

مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي : عمران-محاسبات

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه آزمون های نظام مهندسی : عمران-محاسبات


فاقد موجودی

استاندارد 2800 زيرذره بين سري عمران (ويرايش4)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

استاندارد 2800 زیرذره بین سری عمران


فاقد موجودی

راهنماي مبحث3:حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مبحث3:حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق


فاقد موجودی

راهنماي مبحث3:حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مبحث3:حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق


فاقد موجودی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسي: عمران نظارت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی: عمران نظارت


فاقد موجودی

بارگذاري سازه ها (آزمون نظام مهندسي-سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بارگذاری سازه ها


فاقد موجودی

چک ليست هاي تاسيسات برقي ساختمان براساس مبحث13

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چک لیست های تاسیسات برقی ساختمان براساس مبحث13


فاقد موجودی

آموزش ضوابط طراحي معماري ويژه آزمون نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آموزش ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی


فاقد موجودی

سازه هاي فولادي جلد2(آزمون نظام مهندسي)سري عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

سازه های فولادی جلد2


فاقد موجودی

ماشين آلات ساختماني (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ماشین آلات ساختمانی


فاقد موجودی

راهنماي مقررات ملي ساختمان مبحث14:تاسيسات مکانيکي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مقررات ملی ساختمان مبحث14:تاسیسات مکانیکی


فاقد موجودی

راهنماي مقررات ملي ساختمان مبحث20:علائم و تابلوها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مقررات ملی ساختمان مبحث20:علائم و تابلوها


فاقد موجودی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان (عمران-محاسبات)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان


فاقد موجودی

بانک سوالات آزمون نظارت:آزمون نظام مهندسي سري عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بانک سوالات آزمون نظارت:آزمون نظام مهندسی سری عمران


فاقد موجودی

سازه هاي بتني جلد 2  (آزمون نظام مهندسي-سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

سازه های بتنی جلد 2


فاقد موجودی

عمران-نظارت:تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

عمران-نظارت:تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

کليدواژه طلايي ويژه آزمون نظام مهندسي: عمران- نظارت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلیدواژه طلایی ویژه آزمون نظام مهندسی: عمران- نظارت


فاقد موجودی

راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان ها: مبحث 13

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها: مبحث 13


فاقد موجودی

کليدواژه طلايي نوآور ويژه آزمون نظام مهندسي : ترافيک

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلیدواژه طلایی نوآور ویژه آزمون نظام مهندسی : ترافیک


فاقد موجودی

معماري-اجرا:تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

معماری-اجرا:تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

طراحي و اجراي سامانه هاي محافظت ساختمان در مقابل حريق

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

طراحی و اجرای سامانه های محافظت ساختمان در مقابل حریق


فاقد موجودی

راهنماي مبحث 8:طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای مبحث 8:طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی


فاقد موجودی

لوله کش گاز طبيعي2:شرح تفصيلي مبحث17مقررات ملي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

لوله کش گاز طبیعی2:شرح تفصیلی مبحث17مقررات ملی ساختمان


فاقد موجودی

بارگذاري سازه ها جلد2(مبحث6 آزمون نظام مهندسي-سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بارگذاری سازه ها جلد2


فاقد موجودی

تشريح دروس تخصصي آزمون ورود به حرفه مهندسان (عمران-اجرا)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح دروس تخصصی آزمون ورود به حرفه مهندسان


فاقد موجودی

تشريح سوالات طبقه بندي شده آزمون هاي نظام مهندسي :ترافيک

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی :ترافیک


فاقد موجودی

تفسير مبحث سوم آيين‌نامه مقررات ساختمان‌ها در مقابل حريق

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تفسیر مبحث سوم آیین‌نامه مقررات ساختمان‌ها در مقابل حریق


فاقد موجودی

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت


فاقد موجودی

کليد واژه طلايي عمران اجرا (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه طلایی عمران اجرا


فاقد موجودی

گودبرداري و سازه هاي نگهبان (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

گودبرداری و سازه های نگهبان


فاقد موجودی

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي تاسيسات برقي:صلاحيت نظارت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی:صلاحیت نظارت


فاقد موجودی

واژه ياب حرفه اي آزمون نظارت:آزمون نظام مهندسي(سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

واژه یاب حرفه ای آزمون نظارت:آزمون نظام مهندسی


فاقد موجودی

دستورالعمل هاي ساخت و اجراي بتن در کارگاه(نشريه شماره 327)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

دستورالعمل های ساخت و اجرای بتن در کارگاه


فاقد موجودی

کليد واژه هاي فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه رشته ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رشته ساختمان


فاقد موجودی

الزامات عمومي ساختمان:شرح تفصيلي بر مبحث4مقررات ملي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

الزامات عمومی ساختمان:شرح تفصیلی بر مبحث4مقررات ملی ساختمان


فاقد موجودی

بارهاي وارد بر ساختمان:شرح و درس آزمونهاي نظام مهندسي مبحث6

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

بارهای وارد بر ساختمان:شرح و درس آزمونهای نظام مهندسی مبحث6


فاقد موجودی

تشريح دروس تخصصي آزمون ورود به حرفه مهندسان( عمران-محاسبات)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح دروس تخصصی آزمون ورود به حرفه مهندسان


فاقد موجودی

واژه ياب حرفه اي آزمون محاسبات:آزمون نظام مهندسي(سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

واژه یاب حرفه ای آزمون محاسبات:آزمون نظام مهندسی


فاقد موجودی

سازه هاي فولادي 1 : نظام مهندسي ويژه آزمون محاسبات سري عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

سازه های فولادی 1 : نظام مهندسی ویژه آزمون محاسبات سری عمران


فاقد موجودی

مجموعه آزمون هاي مقررات ملي ساختمان:آزمون هاي تاسيسات مکانيک

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه آزمون های مقررات ملی ساختمان:آزمون های تاسیسات مکانیک


فاقد موجودی

آسانسورها و پلکان برقي:شرح تفصيلي بر مبحث15مقررات ملي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آسانسورها و پلکان برقی:شرح تفصیلی بر مبحث15مقررات ملی ساختمان


فاقد موجودی

پي و پي سازي و مکانيک خاک:شرح و درس آزمونهاي نظام مهندسي مبحث7

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

پی و پی سازی و مکانیک خاک:شرح و درس آزمونهای نظام مهندسی مبحث7


فاقد موجودی

عمران نظارت و اجرا: مجموعه سوالات تاليفي آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

عمران نظارت و اجرا: مجموعه سوالات تالیفی آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

مبحث13 مقررات ملي ساختمان :طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان ها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث13 مقررات ملی ساختمان :طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها


فاقد موجودی

مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي عمران:نظارت-اجرا-محاسبات/آذرماه92

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه آزمون های نظام مهندسی عمران:نظارت-اجرا-محاسبات/آذرماه92


فاقد موجودی

معماري نظارت و اجرا:مجموعه سوالات تاليفي آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

معماری نظارت و اجرا:مجموعه سوالات تالیفی آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

هزار نکته در مورد پاسخگويي به سوالات نظام مهندسي رشته برق جلد4

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد4


فاقد موجودی

آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد2800(ويرايش4)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد2800


فاقد موجودی

آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد2800(ويرايش4)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد2800


فاقد موجودی

شرح تصويري استاندارد 2800طراحي ساختمان هادر برابر زلزله

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح تصویری استاندارد 2800طراحی ساختمان هادر برابر زلزله ویرایش 4


فاقد موجودی

شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي: تاسيسات مکانيکي جلد1(شرح و درس)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی: تاسیسات مکانیکی جلد1


فاقد موجودی

عايق کاري و بهينه سازي مصرف انرِژي درساختمان1:راهنماي مباحث18و19

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرِژی درساختمان1:راهنمای مباحث18و19


فاقد موجودی

کليد واژه توصيفي آزمون معماري نظارت (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت


فاقد موجودی

مبحث8 مقررات ملي ساختمان :طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث8 مقررات ملی ساختمان :طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی


فاقد موجودی

راهنماي قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان و مبحث دوم(نظامات اداري)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و مبحث دوم


فاقد موجودی

مباني طراحي معماري (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي آزمون معماري طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبانی طراحی معماری


فاقد موجودی

شرح کامل وظايف مسئوليت هاي و قراردادهاي مهندسان طراح و ناظر ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح کامل وظایف مسئولیت های و قراردادهای مهندسان طراح و ناظر ساختمان


فاقد موجودی

عمران/محاسبات:تشريح کامل سوالات طبقه بندي شده آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

عمران/محاسبات:تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

اصول حرفه اي و مسائل حقوقي و فني امور پيمان از قرارداد تا صورت وضعيت

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت


فاقد موجودی

تشريح کامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي :تاسيسات برقي (صلاحيت طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی :تاسیسات برقی


فاقد موجودی

الزامات عمومي معماري در ايران:راهنماي تصويري مقررات ملي ساختمان مبحث4

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

الزامات عمومی معماری در ایران:راهنمای تصویری مقررات ملی ساختمان مبحث4


فاقد موجودی

شرح تفصيلي بر مبحث22 مقررات ملي ساختمان:مراقبت و نگهداري از ساختمان ها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

شرح تفصیلی بر مبحث22 مقررات ملی ساختمان:مراقبت و نگهداری از ساختمان ها


فاقد موجودی

مجموعه سؤالات آزمون هاي حرفه اي مهندسان:عمران نظارت و محاسبات

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه سؤالات آزمون های حرفه ای مهندسان:عمران نظارت و محاسبات 1384-1379


فاقد موجودی

کليد واژه آزمون تاسيسات مکانيکي :ويژه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون تاسیسات مکانیکی :ویژه آزمون های نظام مهندسی طراحی و نظارت


فاقد موجودی

کليد واژه نشريه 110:ويژه آزمون هاي نظام مهندسي تاسيسات برقي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه نشریه 110:ویژه آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی


فاقد موجودی

مجموعه سوالات نظام مهندسي ساختمان و کانون کاردان هاي فني ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه سوالات نظام مهندسی ساختمان و کانون کاردان های فنی ساختمان رشته عمران


فاقد موجودی

فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي رسته ساختمان و ساختمان صنعتي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1401


فاقد موجودی

قوانين صنعت بيمه و ماليات ويژه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون های نظام مهندسی عمران اجرا - معماری اجرا


فاقد موجودی

مفهوم شهر و شهرسازي و برنامه ريزي شهري ويژه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مفهوم شهر و شهرسازی و برنامه ریزی شهری ویژه آزمون های نظام مهندسی رشته شهرسازی


فاقد موجودی

فهرست بهاي واحد پايه رشته راه راه آهن و باند فرودگاه رسته راه و ترابري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

فهرست بهای واحد پایه رشته راه راه آهن و باند فرودگاه رسته راه و ترابری سال 1401


فاقد موجودی

جمع بندي و طبقه بندي نکات کليديمباحث تخصصي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

جمع بندی و طبقه بندی نکات کلیدیمباحث تخصصی تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

هزار نکته در مورد پاسخگويي به سوالات آزمون هاي ورود به حرفه ي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات آزمون های ورود به حرفه ی کاردان های رشته برق جلد1


فاقد موجودی

مجموعه مباحث و نظرات کارشناسي براي تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور


فاقد موجودی

قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پيمانها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمانها ویژه آزمون نظام مهندسی


فاقد موجودی

روش ها و شيوه هاي مديريت برنامه ريزي و طراحي شهري(رشته شهرسازي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

روش ها و شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری


فاقد موجودی

تفسير مفهومي کاربردي آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله جلد1

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله جلد1 ویرایش سوم آیین نامه 2800


فاقد موجودی

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین ویژه آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

مديريت ساخت و نظام برنامه ريزي و کنترل پروژه

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه عمران اجرا-معماری اجرا


فاقد موجودی

حقوق، قوانين ،مقررات و آيين نامه هاي مربوط به شهرسازي کشور

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

حقوق، قوانین ،مقررات و آیین نامه های مربوط به شهرسازی کشور ویژه آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی

کاملترين مرجع کاربردي تفسير آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کاملترین مرجع کاربردی تفسیر آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران


فاقد موجودی

مباني ترموديناميک، مکانيک سيالات و انتقال حرارت ويژه آزمون هاي نظام

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت ویژه آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت و طراحی


فاقد موجودی

مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسيسات برقي در ساختمان ها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان ها ویژه آزمون های نظام مهندسی


فاقد موجودی