مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تربیت بدنی ورزشی

دسته بندی ها

(17)
(2)
(223)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(218)
(1)
(2)
(1)
(1)
(17)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(33)
(165)
(1)
(1)
(20)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(7)
(10)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(32)
(16)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(26)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(52)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
243 محصول
علم تمرين

تربیت بدنی ورزشی

علم تمرین


1,300,000 ریال

حرکت شناسي

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی


1,500,000 ریال

يوگا نيدرا

تربیت بدنی ورزشی

یوگا نیدرا


1,100,000 ریال

پرتو بر يوگا

تربیت بدنی ورزشی

پرتو بر یوگا


2,500,000 ریال

تغذيه و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه و ورزش


230,000 ریال

حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی


2,490,000 ریال

يوگا و ام اس

تربیت بدنی ورزشی

یوگا و ام اس


1,600,000 ریال

يوگاي دونفري

تربیت بدنی ورزشی

یوگای دونفری


300,000 ریال

آمادگي جسماني

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی


180,000 ریال

اخلاق در ورزش

حقوق معارف الهیات

اخلاق در ورزش


100,000 ریال

يوگا و آرتروز

تربیت بدنی ورزشی

یوگا و آرتروز


900,000 ریال

المپيک قدم اول

تربیت بدنی ورزشی

المپیک قدم اول


200,000 ریال

پسري روي سکوها

تربیت بدنی ورزشی

پسری روی سکوها


1,800,000 ریال

مديريت در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت در ورزش


120,000 ریال

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


140,000 ریال

ديوانه هاي فوتبال

تربیت بدنی ورزشی

دیوانه های فوتبال


1,100,000 ریال

رشد و تکامل حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

رشد و تکامل حرکتی


180,000 ریال

مباني مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت ورزشی


250,000 ریال

يادگيري و رشد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و رشد حرکتی


900,000 ریال

آمادگي جسماني: کد712

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی: کد712


1,090,000 ریال

تربيت بدني عمومي کد4

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی کد4


650,000 ریال

مباني بيومکانيک جلد1

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیومکانیک جلد1


1,300,000 ریال

زبان تخصصي تربيت بدني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی تربیت بدنی


120,000 ریال

فيزيولوژي ورزش (جلد2)

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش


1,300,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی


275,000 ریال

آزمايشگاه حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

آزمایشگاه حرکات اصلاحی


550,000 ریال

آموزش فنون کشتي کد2137

تربیت بدنی ورزشی

آموزش فنون کشتی کد2137


70,000 ریال

بيومکانيک(for dummies)

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک


1,500,000 ریال

زندگي بدون درد با يوگا

تربیت بدنی ورزشی

زندگی بدون درد با یوگا


1,650,000 ریال

يادگيري و عملکرد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و عملکرد حرکتی


1,150,000 ریال

فلسفه تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

فلسفه تربیت بدنی و ورزش


400,000 ریال

حرکت شناسي:کارشناسي ارشد

کنکور

حرکت شناسی:کارشناسی ارشد


950,000 ریال

رشد حرکتي انسان(ويرايش8)

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی انسان


2,100,000 ریال

آناتومي يوگا به زبان ساده

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی یوگا به زبان ساده


2,400,000 ریال

خاطرات کولينا(قواعد بازي)

تربیت بدنی ورزشی

خاطرات کولینا


20,000 ریال

شيمي در علوم ورزشي کد1447

تربیت بدنی ورزشی

شیمی در علوم ورزشی کد1447


310,000 ریال

مباني جامعه شناسي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مبانی جامعه شناسی در ورزش


2,490,000 ریال

مفاهيم بنيادي مکانيک ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش


1,790,000 ریال

ادراک و تصميم گيري در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

ادراک و تصمیم گیری در ورزش


350,000 ریال

فيزيولوژي کاربردي بدمينتون

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی کاربردی بدمینتون


35,000 ریال

مباني آناتومي و حرکت کد592

تربیت بدنی ورزشی

مبانی آناتومی و حرکت کد592


2,120,000 ریال

آيينگر يوگا گوهري براي زنان

تربیت بدنی ورزشی

آیینگر یوگا گوهری برای زنان


2,000,000 ریال

برنامه استعدادپروري در کشتي

تربیت بدنی ورزشی

برنامه استعدادپروری در کشتی


260,000 ریال

يوگا براي تيپ هاي آيورودايي

تربیت بدنی ورزشی

یوگا برای تیپ های آیورودایی


1,200,000 ریال

رشد حرکتي کارکردي در طول عمر

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی کارکردی در طول عمر


850,000 ریال

رفتار سازماني در ورزش کد2350

تربیت بدنی ورزشی

رفتار سازمانی در ورزش کد2350


950,000 ریال

مباني برنامه درسي تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

مبانی برنامه درسی تربیت بدنی


400,000 ریال

مديريت اماکن و تجهيزات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی


350,000 ریال

مديريت رفتار سازماني در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش


260,000 ریال

مهارت ها و تمرين هاي بسکتبال

تربیت بدنی ورزشی

مهارت ها و تمرین های بسکتبال


28,000 ریال

اصول حرکت شناسي ساختاري کد510

تربیت بدنی ورزشی

اصول حرکت شناسی ساختاری کد510


1,170,000 ریال

روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روش های تحقیق در مدیریت ورزشی


420,000 ریال

محيط هاي حرارتي و انسان: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

محیط های حرارتی و انسان: جلد1


220,000 ریال

يين يوگا: اصول و تمرينات جلد1

تربیت بدنی ورزشی

یین یوگا: اصول و تمرینات جلد1


400,000 ریال

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


650,000 ریال

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


290,000 ریال

حرکت شناسي ورزشي کاربردي کد708

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی ورزشی کاربردی کد708


550,000 ریال

کنترل بيماري هاي عمومي با يوگا

تربیت بدنی ورزشی

کنترل بیماری های عمومی با یوگا


950,000 ریال

مديريت سازمان هاي ورزشي: کد548

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی: کد548


1,000,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

504 کلمه مطلقا ضروری تربیت بدنی


600,000 ریال

اصول مشاوره در روان شناسي ورزشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اصول مشاوره در روان شناسی ورزشی


210,000 ریال

بدنسازي هدفمند بااستفاده از MRI

تربیت بدنی ورزشی

بدنسازی هدفمند بااستفاده از MRI


450,000 ریال

راهنماي کامل تغذيه ورزشي کد1971

تربیت بدنی ورزشی

راهنمای کامل تغذیه ورزشی کد1971


1,550,000 ریال

مجموعه تربيت بدني1(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی1


350,000 ریال

مجموعه تربيت بدني2(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی2


320,000 ریال

مديريت رويدادها و اردوهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی


1,900,000 ریال

مديريت رويدادها و مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی


800,000 ریال

مديريت مسابقات و رويدادهاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی


28,000 ریال

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی


420,000 ریال

هورمون ها و فعاليت ورزشي: کد1374

تربیت بدنی ورزشی

هورمون ها و فعالیت ورزشی: کد1374


750,000 ریال

اصول تئوريک و متدولوژيک علم تمرين

تربیت بدنی ورزشی

اصول تئوریک و متدولوژیک علم تمرین


23,000 ریال

ترغيب مردم براي انجام فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

ترغیب مردم برای انجام فعالیت بدنی


230,000 ریال

متابوليسم فعاليت هاي ورزشي کد1430

تربیت بدنی ورزشی

متابولیسم فعالیت های ورزشی کد1430


1,100,000 ریال

بازاريابي رابطه مند در وررش کد2045

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی رابطه مند در وررش کد2045


130,000 ریال

بيومکانيک و موتور کنترل حرکت انسان

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک و موتور کنترل حرکت انسان


1,400,000 ریال

رشد و تکامل حرکتي در طول عمر کد259

تربیت بدنی ورزشی

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کد259


2,050,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد1


1,800,000 ریال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني: جلد2

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: جلد2


940,000 ریال

مديريت منابع انساني داوطلب در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت منابع انسانی داوطلب در ورزش


150,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي براي کاربران

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران


140,000 ریال

آشتانگا يوگا و آناتومي به زبان ساده

تربیت بدنی ورزشی

آشتانگا یوگا و آناتومی به زبان ساده


1,500,000 ریال

اصول سرپرستي و مديريت در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت بدنی


1,290,000 ریال

زبان تخصصي در تربيت بدني(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در تربیت بدنی


160,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي پيشرفته جلد1 کد1922

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته جلد1 کد1922


3,220,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي انسان هولز: جلد1

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز: جلد1


2,490,000 ریال

اندازه گيري و ارزشيابي در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی


850,000 ریال

حرکات اصلاحي(راهنماي جامع و کاربردي)

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی


2,650,000 ریال

صندلي براي يوگا: يوگا با ابزار/ جلد1

تربیت بدنی ورزشی

صندلی برای یوگا: یوگا با ابزار/ جلد1


550,000 ریال

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي همگاني

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های همگانی


1,700,000 ریال

هاتايوگا (تمرينات مقدماتي و پيشرفته)

تربیت بدنی ورزشی

هاتایوگا


2,500,000 ریال

کنترل حرکت انسان(کنترل حرکت در انسان)

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکت انسان


270,000 ریال

گل:تاريخ فرهنگي و اجتماعي فوتبال نوين

تربیت بدنی ورزشی

گل:تاریخ فرهنگی و اجتماعی فوتبال نوین


400,000 ریال

آسيب شناسي ورزشي:کارشناسي ارشد و دکترا

کنکور

آسیب شناسی ورزشی:کارشناسی ارشد و دکترا


2,850,000 ریال

آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی


219,000 ریال

اصول و مباني مديريت در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی


590,000 ریال

روش ها، فنون و الگوهاي تدريس تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

روش ها، فنون و الگوهای تدریس تربیت بدنی


1,100,000 ریال

مجموعه آساناهاي يوگا آيينگر گردن و شانه

تربیت بدنی ورزشی

مجموعه آساناهای یوگا آیینگر گردن و شانه


900,000 ریال

آموزش ژيمناستيک هنري زنان:مقدماتي کد2149

تربیت بدنی ورزشی

آموزش ژیمناستیک هنری زنان:مقدماتی کد2149


150,000 ریال

تربيت بدني و علوم ورزشي(7سال کنکور آزاد)

کنکور

تربیت بدنی و علوم ورزشی


300,000 ریال

آموزش ژيمناستيک هنري مردان:مقدماتي کد2148

تربیت بدنی ورزشی

آموزش ژیمناستیک هنری مردان:مقدماتی کد2148


150,000 ریال

جهاني شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگري ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

جهانی شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی


220,000 ریال

حرکات اصلاحي:شناسايي و تجويز تمرين ها 784

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی:شناسایی و تجویز تمرین ها 784


870,000 ریال

مديريت کسب و کار ورزش:استراتژيک و عملياتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کسب و کار ورزش:استراتژیک و عملیاتی


210,000 ریال

يادگيري و کنترل حرکتي(کتاب سبز خلاصه درس)

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و کنترل حرکتی


292,000 ریال

روان شناسي کاربردي تندرستي و آمادگي جسماني

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی


310,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي قلبي عروقي پيشرفته: کد1651

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته: کد1651


1,350,000 ریال

کنترل حرکتي:نظريه ها، آزمايش ها و کاربردها

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکتی:نظریه ها، آزمایش ها و کاربردها


800,000 ریال

گردشگري ورزشي:مباني،راهبردها،مقاصد و تجارب

تربیت بدنی ورزشی

گردشگری ورزشی:مبانی،راهبردها،مقاصد و تجارب


1,400,000 ریال

بيومکانيک ورزشي(کنکور ارشد رشته تربيت بدني)

کنکور

بیومکانیک ورزشی


1,350,000 ریال

تحليل ياددهي و يادگيري در تربيت بدني کد2036

تربیت بدنی ورزشی

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی کد2036


90,000 ریال

ورزشکاران پارالمپيکي:راهنماي علوم و طب ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

ورزشکاران پارالمپیکی:راهنمای علوم و طب ورزشی


250,000 ریال

روش هاي پژوهش در علوم ورزشي  و تندرستي کد2389

تربیت بدنی ورزشی

روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی کد2389


630,000 ریال

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی


1,390,000 ریال

کنکور دکتري يادگيري و کنترل حرکتي:راهيان دکتري

کنکور

کنکور دکتری یادگیری و کنترل حرکتی:راهیان دکتری


980,000 ریال

رفتار حرکتي :ارتباط ذهن و بدن براي عملکرد بهينه

تربیت بدنی ورزشی

رفتار حرکتی :ارتباط ذهن و بدن برای عملکرد بهینه


650,000 ریال

مديريت اقتصادي فوتبال حرفه اي الگوي باشگاه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت اقتصادی فوتبال حرفه ای الگوی باشگاه داری


170,000 ریال

يوگا براي ورزش ها: ورزشکاران و توانمندي با يوگا

تربیت بدنی ورزشی

یوگا برای ورزش ها: ورزشکاران و توانمندی با یوگا


1,300,000 ریال

اکتساب مهارت در ورزش :تحقيق نظريه و کاربرد کد2215

تربیت بدنی ورزشی

اکتساب مهارت در ورزش :تحقیق نظریه و کاربرد کد2215


380,000 ریال

تدوين برنامه درسي تربيت بدني استاندارد محور کد2360

تربیت بدنی ورزشی

تدوین برنامه درسی تربیت بدنی استاندارد محور کد2360


1,650,000 ریال

فعاليت ورزشي ويژه سالمندان :راهنماي متخصصان کد2402

تربیت بدنی ورزشی

فعالیت ورزشی ویژه سالمندان :راهنمای متخصصان کد2402


350,000 ریال

نور بر زندگي:سفر به کمال آرامش دروني و رهايي نهايي

تربیت بدنی ورزشی

نور بر زندگی:سفر به کمال آرامش درونی و رهایی نهایی


1,100,000 ریال

وازه نامه جامع تربيت بدني و علوم ورزشي: فرهنگ صادق

فرهنگ لغت

وازه نامه جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی: فرهنگ صادق


350,000 ریال

راهبردهاي تغذيه اي در فعاليت  هاي ورزشي و کنترل وزن

تربیت بدنی ورزشی

راهبردهای تغذیه ای در فعالیت های ورزشی و کنترل وزن


1,590,000 ریال

عوامل رواني- عصبي- هورموني ورزش و فعاليت ورزشي کد2193

تربیت بدنی ورزشی

عوامل روانی- عصبی- هورمونی ورزش و فعالیت ورزشی کد2193


170,000 ریال

راهنماي همراه براي اندازه گيري و ارزيابي در علوم حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

راهنمای همراه برای اندازه گیری و ارزیابی در علوم حرکتی


140,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي (2): انرژي، تغذيه و حرکات انساني کد1304

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی


470,000 ریال

يوگاي بارداري: آيينگر يوگا براي دوره بارداري و پس از آن

تربیت بدنی ورزشی

یوگای بارداری: آیینگر یوگا برای دوره بارداری و پس از آن


2,300,000 ریال

فيزيولوژي ورزشي براي سلامتي، آمادگي جسماني و عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی برای سلامتی، آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی


300,000 ریال

آزمون دکتري مجموعه تربيت بدني-مديريت ورزشي کد2152

کنکور

آزمون دکتری مجموعه تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد2152 سال 91/94


350,000 ریال

کنکور دکتري آمار سنجش واندازه گيري در تربيت بدني:راهيان دکتري

کنکور

کنکور دکتری آمار سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی:راهیان دکتری


3,000,000 ریال

آزمون دکتري مجموعه تربيت بدني-فيزيولوژي ورزشي کد2153

کنکور

آزمون دکتری مجموعه تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی کد2153 سال 91/94


350,000 ریال

مقاوم در برابر زمين خوردن(يک برنامه تمريني تعادلي و پويايي جامع)

تربیت بدنی ورزشی

مقاوم در برابر زمین خوردن


210,000 ریال

فيزيولوژي ورزش جلد1:تئوري و کاربرد براي آمادگي جسماني و اجراي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش جلد1:تئوری و کاربرد برای آمادگی جسمانی و اجرای ورزشی


351,000 ریال

بازاريابي ورزشي در باشگاههاي حرفه اي فوتبال(باشگاه تراکتورسازي تبريز)

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی ورزشی در باشگاههای حرفه ای فوتبال


150,000 ریال

آسيب شناسي و درمان مشکلات باليني ورزشکاران (مداخلات روانشناسي تا

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی و درمان مشکلات بالینی ورزشکاران


350,000 ریال

راز يوگا

تربیت بدنی ورزشی

راز یوگا


فاقد موجودی

رشد حرکتي

تربیت بدنی ورزشی

رشد حرکتی


فاقد موجودی

حرکت شناسي

تربیت بدنی ورزشی

حرکت شناسی


فاقد موجودی

کاربر ماساژ

تربیت بدنی ورزشی

کاربر ماساژ


فاقد موجودی

اخلاق در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اخلاق در ورزش


فاقد موجودی

يوگا در حرکت2

تربیت بدنی ورزشی

یوگا در حرکت2


فاقد موجودی

يوگا و آيورودا

تربیت بدنی ورزشی

یوگا و آیورودا


فاقد موجودی

شيمي تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

شیمی تربیت بدنی


فاقد موجودی

کريا يوگا در آب

تربیت بدنی ورزشی

کریا یوگا در آب


فاقد موجودی

آسيب شناسي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی


فاقد موجودی

آسيب شناسي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی


فاقد موجودی

آمادگي جسماني1و2

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی1و2


فاقد موجودی

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


فاقد موجودی

تربيت بدني عمومي

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی عمومی


فاقد موجودی

يوگا در حرکت (1)

تربیت بدنی ورزشی

یوگا در حرکت


فاقد موجودی

مديريت اماکن ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن ورزشی


فاقد موجودی

ورزش و جامعه کد562

تربیت بدنی ورزشی

ورزش و جامعه کد562


فاقد موجودی

آموزش فوتسال کد2143

تربیت بدنی ورزشی

آموزش فوتسال کد2143


فاقد موجودی

پرتويي بر پراناياما

تربیت بدنی ورزشی

پرتویی بر پرانایاما


فاقد موجودی

تغذيه ورزشي پيشرفته

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه ورزشی پیشرفته


فاقد موجودی

روش تدريس تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی


فاقد موجودی

روش طراحي تمرين يوگا

تربیت بدنی ورزشی

روش طراحی تمرین یوگا


فاقد موجودی

مباني بيومکانيک جلد2

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیومکانیک جلد2


فاقد موجودی

حرکات اصلاحي و درماني

تربیت بدنی ورزشی

حرکات اصلاحی و درمانی


فاقد موجودی

روان شناسي آسيب ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی آسیب ورزشی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزش (جلد1)

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزش


فاقد موجودی

تناسب اندام در 15دقيقه

تربیت بدنی ورزشی

تناسب اندام در 15دقیقه


فاقد موجودی

روان شناسي رفتار ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی رفتار ورزشی


فاقد موجودی

اصول و فلسفه تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

اصول و فلسفه تربیت بدنی


فاقد موجودی

تغذيه براي ورزش و تمرين

تربیت بدنی ورزشی

تغذیه برای ورزش و تمرین


فاقد موجودی

روان شناسي کاربردي يوگا

تربیت بدنی ورزشی

روان شناسی کاربردی یوگا


فاقد موجودی

فنون و مباني آموزش يوگا

تربیت بدنی ورزشی

فنون و مبانی آموزش یوگا


فاقد موجودی

آناتومي حرکتي در ورزش ها

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی حرکتی در ورزش ها


فاقد موجودی

تشخيص و درمان در آيورودا

تربیت بدنی ورزشی

تشخیص و درمان در آیورودا


فاقد موجودی

مباني تغذيه ورزشي کد1007

تربیت بدنی ورزشی

مبانی تغذیه ورزشی کد1007


فاقد موجودی

هرم تغذيه اي قدرت و عضله

تربیت بدنی ورزشی

هرم تغذیه ای قدرت و عضله


فاقد موجودی

آناتومي و فيزيولوژي ماساژ

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی و فیزیولوژی ماساژ


فاقد موجودی

اطلس جامع تمرينات بدنسازي

تربیت بدنی ورزشی

اطلس جامع تمرینات بدنسازی


فاقد موجودی

تربيت بدني در مدارس کد688

تربیت بدنی ورزشی

تربیت بدنی در مدارس کد688


فاقد موجودی

حرکت درماني(تمرين درماني)

تربیت بدنی ورزشی

حرکت درمانی


فاقد موجودی

کنترل حرکتي انسان (2جلدي)

تربیت بدنی ورزشی

کنترل حرکتی انسان


فاقد موجودی

استعداديابي در ورزش کد1903

تربیت بدنی ورزشی

استعدادیابی در ورزش کد1903


فاقد موجودی

اندام متناسب در زمان مناسب

تربیت بدنی ورزشی

اندام متناسب در زمان مناسب


فاقد موجودی

بازاريابي عصب پايه در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی عصب پایه در ورزش


فاقد موجودی

ليونل مسي و هنر زندگي کردن

ادبیات

لیونل مسی و هنر زندگی کردن


فاقد موجودی

مفاهيم بنيادي حرکات اصلاحي

تربیت بدنی ورزشی

مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی


فاقد موجودی

بيومکانيک فنون ورزشي (جلد1)

تربیت بدنی ورزشی

بیومکانیک فنون ورزشی


فاقد موجودی

دو و ميداني جلد1:دوها کد462

تربیت بدنی ورزشی

دو و میدانی جلد1:دوها کد462


فاقد موجودی

همه گير شناسي آسيب هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

همه گیر شناسی آسیب های ورزشی


فاقد موجودی

روش تدريس تربيت بدني در مدارس

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي کودکان کد1395

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی کودکان کد1395


فاقد موجودی

مباني بيوشيمي ويژه علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی


فاقد موجودی

مباني مديريت سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مبانی مدیریت سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

يادگيري حرکتي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

یادگیری حرکتی:


فاقد موجودی

اصول و مباني تربيت بدني و ورزش

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش


فاقد موجودی

شور به پا کن:داستان يورگن کلوپ

تربیت بدنی ورزشی

شور به پا کن:داستان یورگن کلوپ


فاقد موجودی

مباني آموزش تمرينات اصلاحيNASM

تربیت بدنی ورزشی

مبانی آموزش تمرینات اصلاحیNASM


فاقد موجودی

بازاريابي ورزش و رويداد: کد1475

تربیت بدنی ورزشی

بازاریابی ورزش و رویداد: کد1475


فاقد موجودی

مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت دانش در سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

آمار در علوم تربيتي و تربيت بدني

روانشناسی مددکاری مشاوره

آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی


فاقد موجودی

درآمدي بر روش تحقيق کيفي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي2:تلفيق نظر و عمل

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی2:تلفیق نظر و عمل


فاقد موجودی

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي1: تلفيق نظر و عمل

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی1: تلفیق نظر و عمل


فاقد موجودی

روش تدريس تربيت بدني در مدارس کد40

تربیت بدنی ورزشی

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس کد40


فاقد موجودی

علم و نظريه تمرين بهينه (ويراست16)

تربیت بدنی ورزشی

علم و نظریه تمرین بهینه


فاقد موجودی

مديريت مشارکتي در سازمان هاي ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت مشارکتی در سازمان های ورزشی


فاقد موجودی

آمادگي جسماني کاربردي ويژه سالمندان

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی کاربردی ویژه سالمندان


فاقد موجودی

خستگي در ورزش و فعاليت ورزشي کد2065

تربیت بدنی ورزشی

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی کد2065


فاقد موجودی

سرگذشت ديويد بکهام :باشگاه محبوب من

تربیت بدنی ورزشی

سرگذشت دیوید بکهام :باشگاه محبوب من


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي پيشرفته:جلد2 کد1953

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته:جلد2 کد1953


فاقد موجودی

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 1: کد947

تربیت بدنی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1: کد947


فاقد موجودی

اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 2 کد1072

تربیت بدنی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 2 کد1072


فاقد موجودی

الگوهاي آموزشي در تربيت بدني: کد1930

تربیت بدنی ورزشی

الگوهای آموزشی در تربیت بدنی: کد1930


فاقد موجودی

پيشگيري و درمان آسيب هاي ورزشي کد842

تربیت بدنی ورزشی

پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی کد842


فاقد موجودی

حرکات اصلاحي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

حرکات اصلاحی:


فاقد موجودی

فيزولوژي ورزشي محيطي پيشرفته: کد1715

تربیت بدنی ورزشی

فیزولوژی ورزشی محیطی پیشرفته: کد1715


فاقد موجودی

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی


فاقد موجودی

مديريت اماکن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی


فاقد موجودی

بازگشت به حالت اوليه براي عملکرد ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی


فاقد موجودی

پايش الکتروکارديوگرام هنگام فعاليت بدني

تربیت بدنی ورزشی

پایش الکتروکاردیوگرام هنگام فعالیت بدنی


فاقد موجودی

مجموعه علوم ورزشي (90-1400):کارشناسي اشد

کنکور

مجموعه علوم ورزشی


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي ويژه گروه هاي خاص: کد2184

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص: کد2184


فاقد موجودی

کنکور دکتري رشد و تکامل حرکتي:راهيان دکتري

کنکور

کنکور دکتری رشد و تکامل حرکتی:راهیان دکتری


فاقد موجودی

677واژه پرکاربرد در تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

677واژه پرکاربرد در تربیت بدنی و علوم ورزشی


فاقد موجودی

اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي کد1119

تربیت بدنی ورزشی

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی کد1119


فاقد موجودی

فيزيولوژي ورزشي غدد درون ريز پيشرفته کد2037

تربیت بدنی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی غدد درون ریز پیشرفته کد2037


فاقد موجودی

آناتومي انسان:براي دانشجويان رشته تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

آناتومی انسان:برای دانشجویان رشته تربیت بدنی


فاقد موجودی

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني :جلد1 کد204

تربیت بدنی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :جلد1 کد204


فاقد موجودی

مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشي:(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:


فاقد موجودی

يادگيري حرکتي و اجرا از اصول تا تمرين: کد236

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین: کد236


فاقد موجودی

پرتويي بر هاتايوگا (هاتايوگا پراديپيکا): جلد1

تربیت بدنی ورزشی

پرتویی بر هاتایوگا


فاقد موجودی

سيستم هاي عصبي- عضلاني :کنترل و مدل سازي کد849

تربیت بدنی ورزشی

سیستم های عصبی- عضلانی :کنترل و مدل سازی کد849


فاقد موجودی

مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت


فاقد موجودی

بيوشيمي ورزشي و سوخت و ساز فعاليت ورزشي: کد1634

تربیت بدنی ورزشی

بیوشیمی ورزشی و سوخت و ساز فعالیت ورزشی: کد1634


فاقد موجودی

درآمدي بر فيزيولوژي فعاليت ورزشي مولکولي کد1991

تربیت بدنی ورزشی

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی کد1991


فاقد موجودی

آسانا، پراناياما، مودرا، باندا (ساتياناندا يوگا)

تربیت بدنی ورزشی

آسانا، پرانایاما، مودرا، باندا


فاقد موجودی

مباني تربيت بدني، علوم ورزشي و ورزش : جلد2 کد1518

تربیت بدنی ورزشی

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش : جلد2 کد1518


فاقد موجودی

زندگي من در پيراهن سرخ و سفيد:مربيان فوتبال آرسنال

تربیت بدنی ورزشی

زندگی من در پیراهن سرخ و سفید:مربیان فوتبال آرسنال


فاقد موجودی

يادگيري و عملکرد حرکتي:رويکرد يادگيري مسئله مدار1350

تربیت بدنی ورزشی

یادگیری و عملکرد حرکتی:رویکرد یادگیری مسئله مدار1350


فاقد موجودی

مقدمات آناتومي انسان ويژه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدنی ورزشی

مقدمات آناتومی انسان ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی


فاقد موجودی

درس هايي براي زندگي: تعليمات سوامي ويشنودوناندا(اوپادشا)

تربیت بدنی ورزشی

درس هایی برای زندگی: تعلیمات سوامی ویشنودوناندا


فاقد موجودی

آمادگي جسماني پيشرفته: ارزيابي و تجويز فعاليت ورزشي/ کد1726

تربیت بدنی ورزشی

آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی/ کد1726


فاقد موجودی

اندازه گيري براي ارزشيابي در تربيت بدني و علوم ورزشي2 کد1528

تربیت بدنی ورزشی

اندازه گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی2 کد1528


فاقد موجودی

کنکور ارشد آمار سنجش و اندازه گيزي در تربيت بدني:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد آمار سنجش و اندازه گیزی در تربیت بدنی:راهیان ارشد


فاقد موجودی

آقاي پروفسور :4سال طلايي با برانکو و ناگفته هاي اصغر نيک سيرت

تربیت بدنی ورزشی

آقای پروفسور :4سال طلایی با برانکو و ناگفته های اصغر نیک سیرت


فاقد موجودی

يوگا با ابزار3: وضعيت هاي نشسته (راهنماي کامل حرکات يوگا با ابزار)

تربیت بدنی ورزشی

یوگا با ابزار3: وضعیت های نشسته


فاقد موجودی

يوگا با ابزار2: وضعيت هاي ايستاده (راهنماي کامل حرکات يوگا با ابزار)

تربیت بدنی ورزشی

یوگا با ابزار2: وضعیت های ایستاده


فاقد موجودی