مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای نگارش و ویرایش

دسته بندی ها

(5)
(90)

موضوع های اصلی

(89)
(4)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(4)
(88)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(7)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
95 محصول
قصه نويسي

ادبیات

قصه نویسی


2,950,000 ریال

نگارش خلاق

ادبیات

نگارش خلاق


1,050,000 ریال

گزارش نويسي

ادبیات

گزارش نویسی


2,500,000 ریال

فرهنگ داستان

ادبیات

فرهنگ داستان


1,650,000 ریال

نکته هاي ويرايش

ادبیات

نکته های ویرایش


1,800,000 ریال

هنر داستان نويسي

ادبیات

هنر داستان نویسی


980,000 ریال

هنر داستان نويسي

ادبیات

هنر داستان نویسی


2,100,000 ریال

بياييد ترجمه کنيم

ادبیات

بیایید ترجمه کنیم


575,000 ریال

حرفه:داستان نويس1

ادبیات

حرفه:داستان نویس1


980,000 ریال

آيين نگارش و ويرايش

ادبیات

آیین نگارش و ویرایش


800,000 ریال

آيين نگارش و ويرايش

ادبیات

آیین نگارش و ویرایش


1,250,000 ریال

نمايش ذهن در داستان

ادبیات

نمایش ذهن در داستان


1,500,000 ریال

چگونه داستان بنويسيم

ادبیات

چگونه داستان بنویسیم


1,425,000 ریال

ترجمه پيشرفته1 :کد2141

زبان انگلیسی

ترجمه پیشرفته1 :کد2141


1,260,000 ریال

راهنماي کامل نامه نگاري

ادبیات

راهنمای کامل نامه نگاری


4,000,000 ریال

سه گام بر نردبان نوشتار

ادبیات

سه گام بر نردبان نوشتار


650,000 ریال

نوشتن مانند بزرگان جلد1

ادبیات

نوشتن مانند بزرگان جلد1


1,850,000 ریال

آري و نــه به رمـــان نو

ادبیات

آری و نــه به رمـــان نو


4,850,000 ریال

چگونه مرور کتاب بنويسيم؟

ادبیات

چگونه مرور کتاب بنویسیم؟


490,000 ریال

حاشيه اي بر مباني داستان

ادبیات

حاشیه ای بر مبانی داستان


190,000 ریال

رمان به روايت رمان نويسان

ادبیات

رمان به روایت رمان نویسان


1,286,000 ریال

داستان نويسي (for dummies)

ادبیات

داستان نویسی


4,800,000 ریال

آموزش ويراستاري و درست نويسي

ادبیات

آموزش ویراستاری و درست نویسی


3,850,000 ریال

نوشتن گفتگو در ادبيات داستاني

ادبیات

نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی


2,850,000 ریال

آيين نگارش و گزارش نويسي کد706

ادبیات

آیین نگارش و گزارش نویسی کد706


300,000 ریال

آشنايي با فن نگارش(انواع نوشته)

ادبیات

آشنایی با فن نگارش


2,000,000 ریال

نامه نگاري Letter Writing کد321

زبان انگلیسی

نامه نگاری Letter Writing کد321


410,000 ریال

داستان نويسي :شيوه ها و شاخصه ها

ادبیات

داستان نویسی :شیوه ها و شاخصه ها


1,500,000 ریال

آيين نگارش و ويرايش مکاتبات اداري

ادبیات

آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری


1,950,000 ریال

کتاب کوچک :جستارهايي درباره نوشتن

ادبیات

کتاب کوچک :جستارهایی درباره نوشتن


400,000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد1-کد 1104

زبان انگلیسی

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد1-کد 1104


1,120,000 ریال

داستان نويسي براي کودکان (for dummies)

کودک و نوجوان

داستان نویسی برای کودکان


4,900,000 ریال

داستان نويسي:قدم به قدم تا نوشتن داستان

ادبیات

داستان نویسی:قدم به قدم تا نوشتن داستان


1,250,000 ریال

نظريه هاي رمان از رئاليسم تا پسامدرنيسم

ادبیات

نظریه های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم


2,250,000 ریال

پهلوي آسان:آموزش زبان فارسي ميانه ساساني

ادبیات

پهلوی آسان:آموزش زبان فارسی میانه ساسانی


3,700,000 ریال

آناتومي داستان:22گام تا استادشدن در داستان گويي

ادبیات

آناتومی داستان:22گام تا استادشدن در داستان گویی


3,600,000 ریال

شخصيت پردازي پويا:مجموعه کتابهاي آموزش نويسندگي9

ادبیات

شخصیت پردازی پویا:مجموعه کتابهای آموزش نویسندگی9


2,750,000 ریال

کتاب ارواح شهرزاد:سازه ها شگردها و فرمهاي داستان نو

ادبیات

کتاب ارواح شهرزاد:سازه ها شگردها و فرمهای داستان نو


3,200,000 ریال

فن و هنر داستان نويسي:چگونه زندگي را در زبان بيان کنيم

ادبیات

فن و هنر داستان نویسی:چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم


800,000 ریال

راهنماي نوشتن درباره کتاب ها:چگونه نوشتن را از خواندن آغاز کنيم

ادبیات

راهنمای نوشتن درباره کتاب ها:چگونه نوشتن را از خواندن آغاز کنیم


320,000 ریال

به زبان آدميزاد :يادداشتهايي در ستايش پاکيزه نويسي و نکوهش شلخته نگاري

ادبیات

به زبان آدمیزاد :یادداشتهایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون اداری و رسانه ای


860,000 ریال

هنر رمان

ادبیات

هنر رمان


فاقد موجودی

آيين نگارش

ادبیات

آیین نگارش


فاقد موجودی

سواد روايت

ادبیات

سواد روایت


فاقد موجودی

ادب و نگارش

ادبیات

ادب و نگارش


فاقد موجودی

در حاشيه داستان

ادبیات

در حاشیه داستان


فاقد موجودی

آيين نگارش اداري

ادبیات

آیین نگارش اداری


فاقد موجودی

براي نويسنده شدن

ادبیات

برای نویسنده شدن


فاقد موجودی

خلق داستان کوتاه

ادبیات

خلق داستان کوتاه


فاقد موجودی

اصول اخلاقي مترجم

ادبیات

اصول اخلاقی مترجم


فاقد موجودی

تا مي تواني بنويس

ادبیات

تا می توانی بنویس


فاقد موجودی

حرفه:داستان نويس3

ادبیات

حرفه:داستان نویس3


فاقد موجودی

45 کهن الگوي شخصيت

ادبیات

45 کهن الگوی شخصیت


فاقد موجودی

مقاله نويسي: کد549

زبان انگلیسی

مقاله نویسی: کد549


فاقد موجودی

نامه نگاري: کد2144

ادبیات

نامه نگاری: کد2144


فاقد موجودی

از جمله به پاراگراف

ادبیات

از جمله به پاراگراف


فاقد موجودی

چگونه جستار بنويسيم

ادبیات

چگونه جستار بنویسیم


فاقد موجودی

داستان و داستان نويس

ادبیات

داستان و داستان نویس


فاقد موجودی

فرهنگ درست نويسي سخن

فرهنگ لغت

فرهنگ درست نویسی سخن


فاقد موجودی

ادبيات و هنر نويسندگي

ادبیات

ادبیات و هنر نویسندگی


فاقد موجودی

ويراستاري و صفحه آرايي

ادبیات

ویراستاری و صفحه آرایی


فاقد موجودی

داستان چگونه کار ميکند؟

ادبیات

داستان چگونه کار میکند؟


فاقد موجودی

داستان نويسي:نگارش و نقد

ادبیات

داستان نویسی:نگارش و نقد


فاقد موجودی

درس گفتارهاي داستان نويسي

ادبیات

درس گفتارهای داستان نویسی


فاقد موجودی

راهنماي عملي داستان نويسي

ادبیات

راهنمای عملی داستان نویسی


فاقد موجودی

گزارش نويسي(علمي کاربردي)

ادبیات

گزارش نویسی


فاقد موجودی

شيوه نامه نگارش و نشر فارسي

ادبیات

شیوه نامه نگارش و نشر فارسی


فاقد موجودی

چگونه ميتوان داستان نويس شد؟

ادبیات

چگونه میتوان داستان نویس شد؟


فاقد موجودی

مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان

ادبیات

مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان


فاقد موجودی

طريقت نويسنده:زندگي مهارت هنر

ادبیات

طریقت نویسنده:زندگی مهارت هنر


فاقد موجودی

رمان نويسي در وقت اضافه(2جلدي)

ادبیات

رمان نویسی در وقت اضافه


فاقد موجودی

زاويه ديد در قصه ها و رمانس ها

ادبیات

زاویه دید در قصه ها و رمانس ها


فاقد موجودی

آشنايي با رمز و رازهاي نويسندگي

ادبیات

آشنایی با رمز و رازهای نویسندگی


فاقد موجودی

آيين نگارش مکاتبات اداري(ويرايش3)

ادبیات

آیین نگارش مکاتبات اداری


فاقد موجودی

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1141

ادبیات

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1141


فاقد موجودی

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1166

ادبیات

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1166


فاقد موجودی

ترجمه و جزءکلمه يا بيتوته در دوردست

ادبیات

ترجمه و جزءکلمه یا بیتوته در دوردست


فاقد موجودی

آواشناسي فيزيکي با استفاده از رايانه

ادبیات

آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه


فاقد موجودی

گشايش داستان:داستان نويسي قدم به قدم

ادبیات

گشایش داستان:داستان نویسی قدم به قدم


فاقد موجودی

بيست کهن الگوي پيرنگ و طرز ساخت آن ها

ادبیات

بیست کهن الگوی پیرنگ و طرز ساخت آن ها


فاقد موجودی

چگونه مي نويسم:9روش از 9داستان نويس معاصر

ادبیات

چگونه می نویسم:9روش از 9داستان نویس معاصر


فاقد موجودی

راهنماي گزيده متون ادب فارسي و آئين نگارش

ادبیات

راهنمای گزیده متون ادب فارسی و آئین نگارش


فاقد موجودی

راهنماي نويسندگان درباره ويژگيهاي شخصيتها

ادبیات

راهنمای نویسندگان درباره ویژگیهای شخصیتها


فاقد موجودی

آنچه ادبيات مي نامندش:خواندن انديشيدن نوشتن

ادبیات

آنچه ادبیات می نامندش:خواندن اندیشیدن نوشتن


فاقد موجودی

روياي نوشتن:نويسندگان معاصر از نوشتن ميگويند

ادبیات

رویای نوشتن:نویسندگان معاصر از نوشتن میگویند


فاقد موجودی

عناصر داستاني و نمايشي در ميراث ادبيات فارسي

ادبیات

عناصر داستانی و نمایشی در میراث ادبیات فارسی


فاقد موجودی

پژوهشي جامعه شناختي در نثر داستاني جديد فارسي

ادبیات

پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی


فاقد موجودی

جادوي زاويه ديد:مجموعه کتابهاي آموزش نويسندگي6

ادبیات

جادوی زاویه دید:مجموعه کتابهای آموزش نویسندگی6


فاقد موجودی

زندگينامه خودتان را بنويسيد حتي اگر مشهور نيستيد

ادبیات

زندگینامه خودتان را بنویسید حتی اگر مشهور نیستید


فاقد موجودی

انکار حضور ديگري:درآمد به تبارشناسي رمان و نقد ادبي

ادبیات

انکار حضور دیگری:درآمد به تبارشناسی رمان و نقد ادبی


فاقد موجودی

شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي(رهنمودهاي بين المللي)

ادبیات

شیوه های استناد در نگارش های علمی


فاقد موجودی

داستان بگو:چطور داستانت را تعريف کني که همه دنيا گوش دهد

ادبیات

داستان بگو:چطور داستانت را تعریف کنی که همه دنیا گوش دهد


فاقد موجودی

ريخت و درونمايه داستان:آموزش درست خواندن و درست فهميدن داستان

ادبیات

ریخت و درونمایه داستان:آموزش درست خواندن و درست فهمیدن داستان


فاقد موجودی

ويراستار خرابکار:چگونه با نويسندگان، همکاران و خودتان خوب تا کنيد

ادبیات

ویراستار خرابکار:چگونه با نویسندگان، همکاران و خودتان خوب تا کنید


فاقد موجودی

خلق شخصيت هايي که بچه ها دوست دارند:مجموعه کتابهاي آموزش نويسندگي10

ادبیات

خلق شخصیت هایی که بچه ها دوست دارند:مجموعه کتابهای آموزش نویسندگی10


فاقد موجودی