مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی و بالعکس

دسته بندی ها

(119)
(3)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(119)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(119)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
123 محصول
دايره المعارف هنر

فرهنگ لغت

دایره المعارف هنر


6,000,000 ریال

واژه نامه ارتباطات

فرهنگ لغت

واژه نامه ارتباطات


185,000 ریال

دايره المعارف نقاشي

فرهنگ لغت

دایره المعارف نقاشی


2,700,000 ریال

واژگان مهندسي عمران

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی عمران


170,000 ریال

فرهنگ جامع علوم طيور

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع علوم طیور


98,000 ریال

فرهنگ بزرگ زيست شناسي

فرهنگ لغت

فرهنگ بزرگ زیست شناسی


4,850,000 ریال

فرهنگ تشريحي کامپيوتر

مهندسی

فرهنگ تشریحی کامپیوتر


1,000,000 ریال

واژگان جامع روان شناسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

واژگان جامع روان شناسی


3,100,000 ریال

واژه نامه ميراث ماندگار

فرهنگ لغت

واژه نامه میراث ماندگار


980,000 ریال

دايره المعارف هنر(3جلدي)

فرهنگ لغت

دایره المعارف هنر


12,000,000 ریال

فرهنگ نفت: انگليسي-فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ نفت: انگلیسی-فارسی


1,600,000 ریال

واژه نامه حمل و نقل آشتو

فرهنگ لغت

واژه نامه حمل و نقل آشتو


650,000 ریال

فرهنگ جامعه شناسي انتقادي

فرهنگ لغت

فرهنگ جامعه شناسی انتقادی


2,400,000 ریال

فرهنگ فراگيري دانش مديريت

فرهنگ لغت

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت


890,000 ریال

فرهنگ حقوق انگليسي به فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ حقوق انگلیسی به فارسی


1,500,000 ریال

واژگان انگليسي(for dummies)

فرهنگ لغت

واژگان انگلیسی


1,500,000 ریال

فرهنگ تشريحي حسابداري آکسفورد

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد


750,000 ریال

فرهنگنامه تصوف و عرفان (2جلدي)

فرهنگ لغت

فرهنگنامه تصوف و عرفان


6,000,000 ریال

فرهنگ فشرده اصطلاحات هنر آکسفورد

فرهنگ لغت

فرهنگ فشرده اصطلاحات هنر آکسفورد


360,000 ریال

فرهنگ معاصر پويا: انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی- فارسی


5,200,000 ریال

فرهنگ معاصرکوچک (فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصرکوچک


1,700,000 ریال

واژه نامه مهندسي سدسازي (دوسويه)

فرهنگ لغت

واژه نامه مهندسی سدسازی


40,000 ریال

فرهنگ تشريحي کشاورزي و علوم زيستي

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی کشاورزی و علوم زیستی


149,000 ریال

فرهنگ معاصر کوچک (انگليسي- فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصر کوچک


1,500,000 ریال

فرهنگ علوم سياسي و روابط بين الملل

فرهنگ لغت

فرهنگ علوم سیاسی و روابط بین الملل


1,200,000 ریال

واژگان شيمي و مهندسي شيمي(دو سويه)

فرهنگ لغت

واژگان شیمی و مهندسی شیمی


380,000 ریال

واژه نامه تخصصي مهندسي آب و فاضلاب

فرهنگ لغت

واژه نامه تخصصی مهندسی آب و فاضلاب


680,000 ریال

واژه نامه زبان تخصصي حسابداري 5001

فرهنگ لغت

واژه نامه زبان تخصصی حسابداری 5001


180,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات متداول در روان شناسي

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات متداول در روان شناسی


27,000 ریال

فرهنگ تشريحي ايمني و بهداشت حرفه اي

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حرفه ای


94,000 ریال

فرهنگ ضرب المثل ها (فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ ضرب المثل ها


2,000,000 ریال

واژه نامه توصيفي دستور زبان انگليسي

فرهنگ لغت

واژه نامه توصیفی دستور زبان انگلیسی


700,000 ریال

فرهنگ تصويري آکسفورد:انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ تصویری آکسفورد:انگلیسی- فارسی


2,000,000 ریال

دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان

فرهنگ لغت

دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان


2,400,000 ریال

فرهنگ مهندسي عمران (انگليسي به فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ مهندسی عمران


4,000,000 ریال

فرهنگ تخصصي مهندسي محيط زيست و بازيافت

فرهنگ لغت

فرهنگ تخصصی مهندسی محیط زیست و بازیافت


850,000 ریال

واژه نامه روان شناسي و روانپزشکي دوسويه

فرهنگ لغت

واژه نامه روان شناسی و روانپزشکی دوسویه


3,800,000 ریال

فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسي شيمي

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسی شیمی


2,500,000 ریال

واژه نامه روان شناسي و زمينه‌ هاي وابسته

فرهنگ لغت

واژه نامه روان شناسی و زمینه‌ های وابسته


1,600,000 ریال

OXFORD STUDENTS Dictionary با ترجمه فارسي

فرهنگ لغت

OXFORD STUDENTS Dictionary با ترجمه فارسی


1,500,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات شيمي و کاربرد مواد در صنعت

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات شیمی و کاربرد مواد در صنعت


200,000 ریال

واژه نامه تخصصي فناوري ارتباطات و اطلاعات

فرهنگ لغت

واژه نامه تخصصی فناوری ارتباطات و اطلاعات


100,000 ریال

فرهنگ توصيفي مديريت توليد:انگليسي به فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ توصیفی مدیریت تولید:انگلیسی به فارسی


48,000 ریال

فرهنگ معاصر هزاره: انگليسي- فارسي (پالتويي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصر هزاره: انگلیسی- فارسی


4,600,000 ریال

واژگان مهندسي معدن(انگليسي فارسي-فارسي انگليسي)

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی معدن


145,000 ریال

واژه نامه شيمي(انگليسي- فارسي / فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

واژه نامه شیمی


850,000 ریال

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سياسي (انگليسي- فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی


1,200,000 ریال

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کيفري (انگليسي- فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری


1,500,000 ریال

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کيفري (فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری


1,500,000 ریال

فرهنگ توصيفي اصطلاحات انفورماتيک زيست پزشکي:2زبانه

فرهنگ لغت

فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست پزشکی:2زبانه


250,000 ریال

وازه نامه جامع تربيت بدني و علوم ورزشي: فرهنگ صادق

فرهنگ لغت

وازه نامه جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی: فرهنگ صادق


350,000 ریال

واژگان مهندسي صنايع (انگليسي فارسي - فارسي انگليسي)

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی صنایع


650,000 ریال

واژه نامه الکترونيک (انگليسي فارسي -فارسي انگليسي )

فرهنگ لغت

واژه نامه الکترونیک


60,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات گياه شناسي مصور:رده بندي گياهي(5زبانه)

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات گیاه شناسی مصور:رده بندی گیاهی


3,000,000 ریال

واژگان مهندسي مکانيک / انگليسي- فارسي ، فارسي- انگليسي

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی مکانیک / انگلیسی- فارسی ، فارسی- انگلیسی


850,000 ریال

American handy learner dictionary

فرهنگ لغت

American handy learner dictionary انگلیسی- انگلیسی- فارسی


800,000 ریال

فرهنگ معاصر هزاره انگليسي- فارسي (1 جلدي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی- فارسی


6,000,000 ریال

واژه نامه مهندسي مکانيک و زمينه هاي وابسته(انگليسي-فارسي)

فرهنگ لغت

واژه نامه مهندسی مکانیک و زمینه های وابسته


2,400,000 ریال

فرهنگ واژگان تخصصي علوم انساني- اجتماعي (فارسي به انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان تخصصی علوم انسانی- اجتماعی


3,850,000 ریال

فرهنگ جامع آکسفورد :انگليسي- انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع آکسفورد :انگلیسی- انگلیسی- فارسی oxford advanced


5,500,000 ریال

فرهنگ شيمي

فرهنگ لغت

فرهنگ شیمی


فاقد موجودی

فرهنگ شيطان

فرهنگ لغت

فرهنگ شیطان


فاقد موجودی

فرهنگ شهرسازي

فرهنگ لغت

فرهنگ شهرسازی


فاقد موجودی

فرهنگ رياضي قلزم

فرهنگ لغت

فرهنگ ریاضی قلزم


فاقد موجودی

واژه نامه ساختمان

فرهنگ لغت

واژه نامه ساختمان


فاقد موجودی

واژه نامه گردشگري

فرهنگ لغت

واژه نامه گردشگری


فاقد موجودی

فرهنگ افعال فرانسه

فرهنگ لغت

فرهنگ افعال فرانسه


فاقد موجودی

فرهنگ علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ علوم اجتماعی


فاقد موجودی

فرهنگ فارسي- فرانسه

فرهنگ لغت

فرهنگ فارسی- فرانسه


فاقد موجودی

فرهنگ واژگان اقتصاد

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان اقتصاد


فاقد موجودی

فرهنگ اصطلاحات فلسفه

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات فلسفه


فاقد موجودی

فرهنگ طيار(دوره 3جلدي)

فرهنگ لغت

فرهنگ طیار


فاقد موجودی

واژه نامه پارچه و لباس

فرهنگ لغت

واژه نامه پارچه و لباس


فاقد موجودی

دانشنامه ي مختصر اقتصاد

فرهنگ لغت

دانشنامه ی مختصر اقتصاد


فاقد موجودی

فرهنگ نامه تخصصي مشاوره

فرهنگ لغت

فرهنگ نامه تخصصی مشاوره


فاقد موجودی

فرهنگ واژگان برنامه درسي

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان برنامه درسی


فاقد موجودی

فرهنگ علوم و تکنولوژي نفت

فرهنگ لغت

فرهنگ علوم و تکنولوژی نفت


فاقد موجودی

واژه‌نامه جامع زمين شناسي

فرهنگ لغت

واژه‌نامه جامع زمین شناسی


فاقد موجودی

فرهنگ نام هاي گياهان ايران

فرهنگ لغت

فرهنگ نام های گیاهان ایران


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي زمين شناسي نفت

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت


فاقد موجودی

هندبوک فيزيک:انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

هندبوک فیزیک:انگلیسی- فارسی


فاقد موجودی

فرهنگ معارف ( فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معارف


فاقد موجودی

واژه نامه تخصصي مواد زائد جامد

فرهنگ لغت

واژه نامه تخصصی مواد زائد جامد


فاقد موجودی

فرهنگ اصطلاحات فارسي به انگليسي

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی


فاقد موجودی

فرهنگ واژگان مراکز خريد و مال ها

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان مراکز خرید و مال ها


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي مالي و بانکي آکسفورد

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي شيمي (انگليسي-فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ توصیفی شیمی


فاقد موجودی

فرهنگ اصطلاحات مالي و سرمايه گذاري

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری


فاقد موجودی

فرهنگ بزرگ جوشکاري: انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ بزرگ جوشکاری: انگلیسی- فارسی


فاقد موجودی

فرهنگ لغات و اصطلاحات نانوتکنولوژي

فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات نانوتکنولوژی


فاقد موجودی

فرهنگ معاصر کيميا (فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصر کیمیا


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي اصطلاحات عکاسي ديجيتال

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی اصطلاحات عکاسی دیجیتال


فاقد موجودی

دايره‌المعارف معماري و شهرسازي(مصور)

فرهنگ لغت

دایره‌المعارف معماری و شهرسازی


فاقد موجودی

فرهنگ اصطلاحات انگليسي - فارسيIDIOMS

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسیIDIOMS


فاقد موجودی

فرهنگ اصطلاحات هنري و اعلام هنرمندان

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي علوم مهندسي (مک گروهيل)

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی علوم مهندسی


فاقد موجودی

فرهنگ جامع علوم زمين (فارسي-انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع علوم زمین


فاقد موجودی

فرهنگ معاصر انگليسي- فارسي (يک جلدي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصر انگلیسی- فارسی


فاقد موجودی

فرهنگ متداول کشاورزي (انگليسي - فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ متداول کشاورزی


فاقد موجودی

فرهنگ مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

فرهنگ لغت

فرهنگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


فاقد موجودی

واژگان علم سيستم ها و زمينه هاي وابسته

فرهنگ لغت

واژگان علم سیستم ها و زمینه های وابسته


فاقد موجودی

دايره‌المعارف تطبيقي علوم اجتماعي: جلد 6

فرهنگ لغت

دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی: جلد 6


فاقد موجودی

فرهنگ واژگان جغرافيا(برنامه ريزي روستايي)

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان جغرافیا


فاقد موجودی

فرهنگ پزشکي دورلند انگليسي- فارسي (با سي دي)

فرهنگ لغت

فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی- فارسی


فاقد موجودی

فرهنگ ترکي استانبولي- انگليسي- فارسي (رهنما)

فرهنگ لغت

فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی


فاقد موجودی

فرهنگ زبان پهلوي:پهلوي- فارسي- انگليسي جلد2

فرهنگ لغت

فرهنگ زبان پهلوی:پهلوی- فارسی- انگلیسی جلد2


فاقد موجودی

فرهنگ دارويي:فارماکولوژي باليني داروهاي ژنريک

فرهنگ لغت

فرهنگ دارویی:فارماکولوژی بالینی داروهای ژنریک


فاقد موجودی

فرهنگ زبان پهلوي:پهلوي- فارسي- انگليسي  جلد3

فرهنگ لغت

فرهنگ زبان پهلوی:پهلوی- فارسی- انگلیسی جلد3


فاقد موجودی

فرهنگ واژگان فيزيک و رشته هاي وابسته (دوسويه)

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان فیزیک و رشته های وابسته


فاقد موجودی

فرهنگ زبان پهلوي: پهلوي- فارسي- انگليسي (جلد1)

فرهنگ لغت

فرهنگ زبان پهلوی: پهلوی- فارسی- انگلیسی


فاقد موجودی

واژگان زمين شناسي(انگليسي فارسي-فارسي انگليسي)

فرهنگ لغت

واژگان زمین شناسی


فاقد موجودی

فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي:معماري پيکره سازي نقاشي

فرهنگ لغت

فرهنگ مصور هنرهای تجسمی:معماری پیکره سازی نقاشی


فاقد موجودی

واژه نامه تخصصي بازرسي فني جوش و آزمايش هاي غيرمخرب

فرهنگ لغت

واژه نامه تخصصی بازرسی فنی جوش و آزمایش های غیرمخرب


فاقد موجودی

فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهاي تجسمي (انگليسي- فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهای تجسمی


فاقد موجودی

فرهنگ جامع مديريت، هتلداري، جهانگردي و کيترينگ آرياداد

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع مدیریت، هتلداری، جهانگردی و کیترینگ آریاداد


فاقد موجودی

فرهنگ نشر نو:فرهنگ فشرده انگليسي فارسي و فارسي انگليسي

فرهنگ لغت

فرهنگ نشر نو:فرهنگ فشرده انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسی


فاقد موجودی

واژگان متالورژي (مواد) انگليسي- فارسي، فارسي- انگليسي

فرهنگ لغت

واژگان متالورژی


فاقد موجودی

فرهنگ واژگان تخصصي علوم انساني- اجتماعي (انگليسي- فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان تخصصی علوم انسانی- اجتماعی


فاقد موجودی

واژه نامه توصيفي کاربردي روش پژوهش در علوم اجتماعي و ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

واژه نامه توصیفی کاربردی روش پژوهش در علوم اجتماعی و ارتباطات


فاقد موجودی

فرهنگ فشرده نشرنو (انگليسي- انگليسي / انگليسي- فارسي)ويراست3

فرهنگ لغت

فرهنگ فشرده نشرنو


فاقد موجودی

دايره المعارف مهندسي(معماري، عمران، تاسيسات، برق و نقشه برداري)

فرهنگ لغت

دایره المعارف مهندسی


فاقد موجودی

فرهنگ پايه کاربردي آکسفورد oxford elementary learners dictionary

فرهنگ لغت

فرهنگ پایه کاربردی آکسفورد oxford elementary learners dictionary


فاقد موجودی

کليد واژه هاي تخصصي موضوعي سه حوزه جامعه شناسي

فرهنگ لغت

کلید واژه های تخصصی موضوعی سه حوزه جامعه شناسی


فاقد موجودی