مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای کتابهای آموزش زبان انگلیسی

دسته بندی ها

(4)
(564)
(7)
(6)
(5)

موضوع های اصلی

(6)
(3)
(556)
(1)
(3)
(8)
(4)
(1)
(4)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(4)
(4)
(556)
(1)
(1)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(19)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(218)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(3)
(16)
(1)
(24)
(8)
(1)
(1)
(140)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(7)
(1)
(8)
(2)
(6)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(11)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
586 محصول
SUMMIT 1A

زبان انگلیسی

SUMMIT 1A


1,700,000 ریال

SUMMIT 2a

زبان انگلیسی

SUMMIT 2a


1,350,000 ریال

SUMMIT 2B

زبان انگلیسی

SUMMIT 2B


1,700,000 ریال

speak now3

زبان انگلیسی

speak now3


2,350,000 ریال

speak now4

زبان انگلیسی

speak now4


2,350,000 ریال

تافل رهنما

زبان انگلیسی

تافل رهنما


7,000,000 ریال

read this 1

زبان انگلیسی

read this 1


900,000 ریال

read this 2

زبان انگلیسی

read this 2


900,000 ریال

read this 3

زبان انگلیسی

read this 3


700,000 ریال

word perfect

زبان انگلیسی

word perfect


400,000 ریال

Big English 1

زبان انگلیسی

Big English 1


1,400,000 ریال

evolve 2 st+w

زبان انگلیسی

evolve 2 st+w


3,950,000 ریال

EXPRESSWAYS 1

زبان انگلیسی

EXPRESSWAYS 1


1,450,000 ریال

project 1 st+w

زبان انگلیسی

project 1 st+w


1,700,000 ریال

project 2 st+w

زبان انگلیسی

project 2 st+w


1,700,000 ریال

real reading 1

زبان انگلیسی

real reading 1


1,500,000 ریال

real reading 2

زبان انگلیسی

real reading 2


300,000 ریال

real reading 3

زبان انگلیسی

real reading 3


300,000 ریال

real writing 2

زبان انگلیسی

real writing 2


400,000 ریال

real writing 3

زبان انگلیسی

real writing 3


400,000 ریال

real writing 4

زبان انگلیسی

real writing 4


300,000 ریال

STARTEN WIR A1

زبان انگلیسی

STARTEN WIR A1


5,250,000 ریال

STARTEN WIR A2

زبان انگلیسی

STARTEN WIR A2


3,750,000 ریال

STARTEN WIR B1

زبان انگلیسی

STARTEN WIR B1


4,050,000 ریال

Tree or Three?

زبان انگلیسی

Tree or Three?


200,000 ریال

first friends 2

زبان انگلیسی

first friends 2


1,500,000 ریال

first friends 3

زبان انگلیسی

first friends 3


1,700,000 ریال

read this intro

زبان انگلیسی

read this intro


900,000 ریال

Top Notch 1B+CD

زبان انگلیسی

Top Notch 1B+CD


1,600,000 ریال

Top Notch 2A+CD

زبان انگلیسی

Top Notch 2A+CD


1,400,000 ریال

Top Notch 3A+CD

زبان انگلیسی

Top Notch 3A+CD


1,400,000 ریال

Top Notch 3B+CD

زبان انگلیسی

Top Notch 3B+CD


1,850,000 ریال

IELTS 18 GENERAL

زبان انگلیسی

IELTS 18 GENERAL


800,000 ریال

Mosaic 1 Reading

زبان انگلیسی

Mosaic 1 Reading


1,600,000 ریال

Mosaic 2 Reading

زبان انگلیسی

Mosaic 2 Reading


1,800,000 ریال

انگليسي در 30روز

زبان انگلیسی

انگلیسی در 30روز


2,000,000 ریال

American Headway1

زبان انگلیسی

American Headway1


650,000 ریال

ielts 18 academic

زبان انگلیسی

ielts 18 academic


1,000,000 ریال

cover to cover1+cd

زبان انگلیسی

cover to cover1+cd


1,000,000 ریال

cover to cover2+cd

زبان انگلیسی

cover to cover2+cd


1,200,000 ریال

cover to cover3+cd

زبان انگلیسی

cover to cover3+cd


200,000 ریال

reading & writing2

زبان انگلیسی

reading & writing2


150,000 ریال

504 Essential Words

زبان انگلیسی

504 Essential Words


1,800,000 ریال

ExpressWays 3 --2ED

زبان انگلیسی

ExpressWays 3 --2ED


145,000 ریال

Reading for Leading

زبان انگلیسی

Reading for Leading


350,000 ریال

strategic reading 1

زبان انگلیسی

strategic reading 1


850,000 ریال

انگليسي عمومي: کد14

زبان انگلیسی

انگلیسی عمومی: کد14


2,240,000 ریال

modern english part1

زبان انگلیسی

modern english part1


1,500,000 ریال

modern english part2

زبان انگلیسی

modern english part2


1,600,000 ریال

new headway beginner

زبان انگلیسی

new headway beginner


220,000 ریال

READING SKILLFULLY 2

زبان انگلیسی

READING SKILLFULLY 2


450,000 ریال

Elementary Vocabulary

زبان انگلیسی

Elementary Vocabulary


750,000 ریال

FOCUS ON VOCABULARY 1

زبان انگلیسی

FOCUS ON VOCABULARY 1


2,700,000 ریال

FOCUS ON VOCABULARY 2

زبان انگلیسی

FOCUS ON VOCABULARY 2


2,800,000 ریال

paragraph development

زبان انگلیسی

paragraph development


1,150,000 ریال

Person to person 2+cd

زبان انگلیسی

Person to person 2+cd


500,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,480,000 ریال

انگليسي در سفر 2 رقعي

زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر 2 رقعی


1,800,000 ریال

انگليسي در سفر1(رقعي)

زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر1


2,100,000 ریال

رسانهThe media  کد765

زبان انگلیسی

رسانهThe media کد765


100,000 ریال

زبان تخصصي تربيت بدني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی تربیت بدنی


120,000 ریال

واژه شناسي Mprphology

زبان انگلیسی

واژه شناسی Mprphology


80,000 ریال

Four Corners 1+work+cd

زبان انگلیسی

Four Corners 1+work+cd


2,700,000 ریال

Four Corners 2+work+cd

زبان انگلیسی

Four Corners 2+work+cd


2,700,000 ریال

Four Corners 3+work+cd

زبان انگلیسی

Four Corners 3+work+cd


2,700,000 ریال

Four Corners 4+work+cd

زبان انگلیسی

Four Corners 4+work+cd


2,700,000 ریال

Inside Reading4+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading4+cd 2ed


1,150,000 ریال

انگليسي در سفر1 (جيبي)

زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر1


900,000 ریال

ترجمه پيشرفته1 :کد2141

زبان انگلیسی

ترجمه پیشرفته1 :کد2141


1,260,000 ریال

active reading skills 1

زبان انگلیسی

active reading skills 1


115,000 ریال

ADVANCED GRAMMAR IN USE

زبان انگلیسی

ADVANCED GRAMMAR IN USE


2,000,000 ریال

basic grammer in use+cd

زبان انگلیسی

basic grammer in use+cd


2,600,000 ریال

Basic Vocabulary in use

زبان انگلیسی

Basic Vocabulary in use


1,250,000 ریال

Inside Reading 1+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading 1+cd 2ed


1,150,000 ریال

Inside Reading 2+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading 2+cd 2ed


1,150,000 ریال

Inside Reading 3+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading 3+cd 2ed


1,150,000 ریال

Intermediate Vocabulary

زبان انگلیسی

Intermediate Vocabulary


750,000 ریال

New Concepts & COMMENTS

زبان انگلیسی

New Concepts & COMMENTS


1,250,000 ریال

گرامر جامع زبان انگليسي

زبان انگلیسی

گرامر جامع زبان انگلیسی


1,850,000 ریال

A General English Course

زبان انگلیسی

A General English Course


1,100,000 ریال

American Headway starter

زبان انگلیسی

American Headway starter


650,000 ریال

OXFORD POCKET DICTIONARY

زبان انگلیسی

OXFORD POCKET DICTIONARY


1,200,000 ریال

PTE Academic Testbuilder

زبان انگلیسی

PTE Academic Testbuilder


350,000 ریال

Top Notch 2B+CD ويراست 3

زبان انگلیسی

Top Notch 2B+CD ویراست 3


1,500,000 ریال

Understanding syntax 3ed

زبان انگلیسی

Understanding syntax 3ed


250,000 ریال

بيان شفاهي داستان2 -کد34

ادبیات

بیان شفاهی داستان2 -کد34


560,000 ریال

متون دانشگاهي حقوق: جلد1

زبان انگلیسی

متون دانشگاهی حقوق: جلد1


390,000 ریال

متون دانشگاهي حقوق: جلد2

زبان انگلیسی

متون دانشگاهی حقوق: جلد2


190,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري پزشکي

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری پزشکی


1,000,000 ریال

Communicate What You Mean

زبان انگلیسی

Communicate What You Mean


1,800,000 ریال

speak english around town

زبان انگلیسی

speak english around town


850,000 ریال

بيان شفاهي داستان1: کد215

زبان انگلیسی

بیان شفاهی داستان1: کد215


630,000 ریال

راهنماي تلفظ زبان انگليسي

زبان انگلیسی

راهنمای تلفظ زبان انگلیسی


1,200,000 ریال

واژه شناسي انگليسي: کد952

زبان انگلیسی

واژه شناسی انگلیسی: کد952


1,410,000 ریال

academic vocabulary in use

زبان انگلیسی

academic vocabulary in use


850,000 ریال

American family & friends4

زبان انگلیسی

American family & friends4


2,650,000 ریال

BASIC  ENGLISH GRAMMAR 4ED

زبان انگلیسی

BASIC ENGLISH GRAMMAR 4ED


3,950,000 ریال

English grammar in use 5ed

زبان انگلیسی

English grammar in use 5ed


3,300,000 ریال

literary terms & criticism

زبان انگلیسی

literary terms & criticism


70,000 ریال

meaning -based translation

زبان انگلیسی

meaning -based translation


1,800,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


650,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


450,000 ریال

زبان عموميGENEREAL ENGLISH

زبان انگلیسی

زبان عمومیGENEREAL ENGLISH


1,100,000 ریال

سلکت ريدينگSELECT READINGS

زبان انگلیسی

سلکت ریدینگSELECT READINGS


300,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري پرستاري

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری پرستاری


800,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري رياضيات

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری ریاضیات


800,000 ریال

American family & friends 2

زبان انگلیسی

American family & friends 2


3,650,000 ریال

Essential idioms in english

زبان انگلیسی

Essential idioms in english


1,900,000 ریال

Inside Reading intro+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading intro+cd 2ed


1,150,000 ریال

Top Notch Fundamentals A+CD

زبان انگلیسی

Top Notch Fundamentals A+CD


1,500,000 ریال

Top Notch Fundamentals B+CD

زبان انگلیسی

Top Notch Fundamentals B+CD


1,400,000 ریال

زبان تخصصي مديريت کسب و کار

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت کسب و کار


900,000 ریال

زبان تخصصي معماري و شهرسازي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی معماری و شهرسازی


1,150,000 ریال

504کلمه مطلقا ضروري متالورژي

زبان انگلیسی

504کلمه مطلقا ضروری متالورژی


1,000,000 ریال

Advanced Vocabulary & Idioms

زبان انگلیسی

Advanced Vocabulary & Idioms


750,000 ریال

Cafe Cream 1:student+word+cd

زبان انگلیسی

Cafe Cream 1:student+word+cd


3,250,000 ریال

ENGLISH FOR FINANCIAL SECTOR

زبان انگلیسی

ENGLISH FOR FINANCIAL SECTOR


250,000 ریال

English Vocabulary Organiser

زبان انگلیسی

English Vocabulary Organiser


1,350,000 ریال

evolve 2:video resource book

زبان انگلیسی

evolve 2:video resource book


2,000,000 ریال

sport texts متون ورزشي کد809

زبان انگلیسی

sport texts متون ورزشی کد809


1,200,000 ریال

مکاتبات letter writing کد759

زبان انگلیسی

مکاتبات letter writing کد759


160,000 ریال

anecdotes in american english

زبان انگلیسی

anecdotes in american english


350,000 ریال

سيري در ادبيات انگليس2: کد590

زبان انگلیسی

سیری در ادبیات انگلیس2: کد590


3,120,000 ریال

250داستان کوتاه انگليسي- فارسي

زبان انگلیسی

250داستان کوتاه انگلیسی- فارسی


2,100,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري رشته شيمي

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته شیمی


800,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري زيست شناسي

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری زیست شناسی


800,000 ریال

English for chemical engineers

زبان انگلیسی

English for chemical engineers


70,000 ریال

English Idioms in use ADVANCED

زبان انگلیسی

English Idioms in use ADVANCED


1,400,000 ریال

essential english word(1) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


1,300,000 ریال

essential english word(2) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


1,300,000 ریال

essential english word(3) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


1,300,000 ریال

essential english word(4) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


1,300,000 ریال

essential english word(5) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

essential english word(6) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

Grammar in use intermediate+cd

زبان انگلیسی

Grammar in use intermediate+cd


2,700,000 ریال

متون حقوقي (2) حقوق جزا: کد536

زبان انگلیسی

متون حقوقی


550,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري رشته صنايع

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته صنایع


800,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري روان شناسي

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری روان شناسی


1,000,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري زبان عمومي

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری زبان عمومی


1,000,000 ریال

504واژه کاملا ضروري(جيبي)تصويري

زبان انگلیسی

504واژه کاملا ضروری


900,000 ریال

idioms & phrasal verbs Advanced

زبان انگلیسی

idioms & phrasal verbs Advanced


2,000,000 ریال

interaction access gold edition

زبان انگلیسی

interaction access gold edition


1,550,000 ریال

Interactions 1 Reading 6edition

زبان انگلیسی

Interactions 1 Reading 6edition


1,600,000 ریال

Interactions 2 Reading 6edition

زبان انگلیسی

Interactions 2 Reading 6edition


1,750,000 ریال

Professional English in Use ICT

زبان انگلیسی

Professional English in Use ICT


500,000 ریال

Research in translation studies

زبان انگلیسی

Research in translation studies


120,000 ریال

Select Reading Pre-intermediate

زبان انگلیسی

Select Reading Pre-intermediate


1,200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان حسابداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان حسابداری


190,000 ریال

زبان تخصصي مديريت تبليغات تجاري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت تبلیغات تجاری


95,000 ریال

نامه نگاري Letter Writing کد321

زبان انگلیسی

نامه نگاری Letter Writing کد321


410,000 ریال

1100 واژه که بايد دانست(ويراست7)

زبان انگلیسی

1100 واژه که باید دانست


1,400,000 ریال

129داستان کوتاه انگليسي(دوزبانه)

زبان انگلیسی

129داستان کوتاه انگلیسی


1,800,000 ریال

An introduction to language 11ED

زبان انگلیسی

An introduction to language 11ED


2,000,000 ریال

Interaction Access 6edition  آبي

زبان انگلیسی

Interaction Access 6edition آبی


1,400,000 ریال

504 FLASH CARD فارسي(فلش کارت504)

زبان انگلیسی

504 FLASH CARD فارسی


1,700,000 ریال

American family & friends Starter

زبان انگلیسی

American family & friends Starter


1,950,000 ریال

Cambridge English for Engineering

زبان انگلیسی

Cambridge English for Engineering


200,000 ریال

expanding reading skills advanced

زبان انگلیسی

expanding reading skills advanced


150,000 ریال

view point 1:strudent & work book

زبان انگلیسی

view point 1:strudent & work book


1,850,000 ریال

آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي

زبان انگلیسی

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی


110,000 ریال

فنون يادگيري: کد292  study skills

زبان انگلیسی

فنون یادگیری: کد292 study skills


370,000 ریال

کاربرد اصطلاحات و عبارات در ترجمه

زبان انگلیسی

کاربرد اصطلاحات و عبارات در ترجمه


1,300,000 ریال

English Idioms in use intermediate

زبان انگلیسی

English Idioms in use intermediate


1,400,000 ریال

English vocabulary in use Advanced

زبان انگلیسی

English vocabulary in use Advanced


2,000,000 ریال

Oxford Advanced Learner Dictionary

فرهنگ لغت

Oxford Advanced Learner Dictionary


10,000,000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد1-کد 1104

زبان انگلیسی

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد1-کد 1104


1,120,000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد: جلد1- کد297

زبان انگلیسی

ترجمه مکاتبات و اسناد: جلد1- کد297


760,000 ریال

واژه نامه تصويري کودکان و نوجوانان

زبان انگلیسی

واژه نامه تصویری کودکان و نوجوانان


2,500,000 ریال

1100 واژه که بايد دانست(تصويري)جيبي

زبان انگلیسی

1100 واژه که باید دانست


1,500,000 ریال

504 واژه خيلي ضروري در زبان انگليسي

زبان انگلیسی

504 واژه خیلی ضروری در زبان انگلیسی


2,450,000 ریال

Developing tactics for listening+cd

زبان انگلیسی

Developing tactics for listening+cd


2,000,000 ریال

english for marketing & advertising

زبان انگلیسی

english for marketing & advertising


1,050,000 ریال

FUNDAMENTALS OF ENGLISH GRAMMAR 5ED

زبان انگلیسی

FUNDAMENTALS OF ENGLISH GRAMMAR 5ED


3,300,000 ریال

Professional English in Use Finance

زبان انگلیسی

Professional English in Use Finance


850,000 ریال

Touchstone 2 :students book+work+cd

زبان انگلیسی

Touchstone 2 :students book+work+cd


2,550,000 ریال

Touchstone 4 :students book+work+cd

زبان انگلیسی

Touchstone 4 :students book+work+cd


2,650,000 ریال

world english intro -SECOND EDITION

زبان انگلیسی

world english intro -SECOND EDITION


900,000 ریال

اصطلاحات و مکالمات انگليسي امريکائي

زبان انگلیسی

اصطلاحات و مکالمات انگلیسی امریکائی


1,750,000 ریال

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي2 : کد39

زبان انگلیسی

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 : کد39


870,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري مکانيک و هوافضا

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری مکانیک و هوافضا


800,000 ریال

English Collocations in Use advanced

زبان انگلیسی

English Collocations in Use advanced


1,150,000 ریال

Professional English in Use Medicine

زبان انگلیسی

Professional English in Use Medicine


1,200,000 ریال

REFLETS 2:student& workbook+cd(قفله)

زبان انگلیسی

REFLETS 2:student& workbook+cd


95,000 ریال

ترجمه آثار مکتوب و متون رسمي انگليسي

زبان انگلیسی

ترجمه آثار مکتوب و متون رسمی انگلیسی


1,600,000 ریال

فرهنگ تصويري آکسفورد:انگليسي-  فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ تصویری آکسفورد:انگلیسی- فارسی


3,000,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري رشته علوم تربيتي

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته علوم تربیتی


600,000 ریال

English Pronunciation in use advanced

زبان انگلیسی

English Pronunciation in use advanced


700,000 ریال

general academic English علمي کاربردي

زبان انگلیسی

general academic English علمی کاربردی


1,900,000 ریال

Interactions 1 Reading silver edition

زبان انگلیسی

Interactions 1 Reading silver edition


350,000 ریال

Interchange 3-4ED-studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange 3-4ED-studentbook+work+cd


170,000 ریال

Oxford English Grammar Course - Basic

زبان انگلیسی

Oxford English Grammar Course - Basic


2,500,000 ریال

Vocabulary for college bound students

زبان انگلیسی

Vocabulary for college bound students


2,300,000 ریال

آموزش زبان انگليسي در 60 روز(باسي دي)

زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی در 60 روز


2,500,000 ریال

اخبار و متون ورزشيsports texts & news

زبان انگلیسی

اخبار و متون ورزشیsports texts & news


200,000 ریال

درآمدي بر ادبيات انگليسي (1) : کد1366

زبان انگلیسی

درآمدی بر ادبیات انگلیسی


1,500,000 ریال

زبان تخصصي براي دانشجويان رشته اقتصاد

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برای دانشجویان رشته اقتصاد


1,500,000 ریال

مذاکرات به زبان انگليسي (for dummies)

زبان انگلیسی

مذاکرات به زبان انگلیسی


560,000 ریال

Active skills for reading 1+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading 1+cd ویرایش3


1,350,000 ریال

Active skills for reading 2+cd ويراست3

زبان انگلیسی

Active skills for reading 2+cd ویراست3


1,150,000 ریال

Active skills for reading 3+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading 3+cd ویرایش3


1,800,000 ریال

Active skills for reading 4+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading 4+cd ویرایش3


1,800,000 ریال

Developing reading skills intermediate

زبان انگلیسی

Developing reading skills intermediate


800,000 ریال

Interchange 2: 5ED-studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange 2: 5ED-studentbook+work+cd


3,350,000 ریال

Vocabulary for the high school student

زبان انگلیسی

Vocabulary for the high school student


2,350,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته نفت: کد620

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت: کد620


160,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان مديريت بازرگاني

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت بازرگانی


119,000 ریال

انگليسي براي مديريت جهانگردي و هتلداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای مدیریت جهانگردی و هتلداری


585,000 ریال

زبان تخصصي برنامه ريزي شهري و منطقه اي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای


2,500,000 ریال

زبان تخصصي روابط عمومي (کليه گرايش ها)

زبان انگلیسی

زبان تخصصی روابط عمومی


450,000 ریال

زبان تخصصي مديريت صنعتي و مهندسي صنايع

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع


50,000 ریال

طرح درس آموزش زبان انگليسي for dummies

زبان انگلیسی

طرح درس آموزش زبان انگلیسی for dummies


750,000 ریال

گرامر کامل زبان انگليسي Grammar in use

زبان انگلیسی

گرامر کامل زبان انگلیسی Grammar in use


3,500,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري برق(کليه گرايش ها)

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری برق


800,000 ریال

oxford picture dictionary-OPD زبان اصلي

زبان انگلیسی

oxford picture dictionary-OPD زبان اصلی


3,100,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي1: کد9

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی1: کد9


1,700,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه: کد75

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه: کد75


1,900,000 ریال

انگليسي براي رشته هاي حسابداري و مديريت

زبان انگلیسی

انگلیسی برای رشته های حسابداری و مدیریت


80,000 ریال

زبان تخصصي مديريت روابط عمومي و تبليغات

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات


1,400,000 ریال

English Collocations in Use intermediate

زبان انگلیسی

English Collocations in Use intermediate


1,450,000 ریال

Oxford English Grammar Course - Advanced

زبان انگلیسی

Oxford English Grammar Course - Advanced


2,300,000 ریال

Readings & Grammar for Academic Purposes

زبان انگلیسی

Readings & Grammar for Academic Purposes


160,000 ریال

Touchstone 1 :students book+work+cd رحلي

زبان انگلیسی

Touchstone 1 :students book+work+cd رحلی


3,700,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار: کد2164

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار: کد2164


210,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيک: کد230

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک: کد230


1,440,000 ریال

روش هاي تدريس در زبان انگليسي(کتاب ارشد)

کنکور

روش های تدریس در زبان انگلیسی


2,980,000 ریال

Interchange 1-5ED-studentbook+work

زبان انگلیسی

Interchange 1-5ED-studentbook+work +video


2,700,000 ریال

Interchange intro-5ED-studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange intro-5ED-studentbook+work+cd


3,000,000 ریال

Touch the English Grammar:parts of speech

زبان انگلیسی

Touch the English Grammar:parts of speech


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد: کد149

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد: کد149


1,320,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت: کد281

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت: کد281


1,060,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1391

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1391


120,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1626

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1626


1,990,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معماري: کد705

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری: کد705


1,180,000 ریال

راهنماي کامل Cause & Effect 3 علت و معلول

زبان انگلیسی

راهنمای کامل Cause & Effect 3 علت و معلول


100,000 ریال

زبان عمومي به همراه گرامر واژگان و خواندن

زبان انگلیسی

زبان عمومی به همراه گرامر واژگان و خواندن


95,000 ریال

Active skills for reading intro+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading intro+cd ویرایش3


1,350,000 ریال

Developing reading skills advanced ويرايش2

زبان انگلیسی

Developing reading skills advanced ویرایش2


500,000 ریال

Developing reading skills advanced ويرايش3

زبان انگلیسی

Developing reading skills advanced ویرایش3


1,000,000 ریال

English Pronunciation in use ‌intermediate

زبان انگلیسی

English Pronunciation in use ‌intermediate


1,000,000 ریال

English vocabulary in use pre&intermediate

زبان انگلیسی

English vocabulary in use pre&intermediate


2,000,000 ریال

Oxford Practice Grammar - Intermediate:OPG

زبان انگلیسی

Oxford Practice Grammar - Intermediate:OPG


2,750,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد: کد2079

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد: کد2079


250,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پرستاري :کد520

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پرستاری :کد520


790,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت: کد 239

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت: کد 239


860,000 ریال

A basic english course on Physical sciences

زبان انگلیسی

A basic english course on Physical sciences


300,000 ریال

American English File 4:student book+work3d

زبان انگلیسی

American English File 4:student book+work3d


2,850,000 ریال

An introduction to language 10ED شناخت زبان

زبان انگلیسی

An introduction to language 10ED شناخت زبان


750,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته داروسازي: کد213

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته داروسازی: کد213


1,500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته کشاورزي 1 :کد10

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 1 :کد10


900,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان فني و مهندسي: کد1057

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی: کد1057


140,000 ریال

برگزاري جلسات به زبان انگليسي (for dummies)

زبان انگلیسی

برگزاری جلسات به زبان انگلیسی


560,000 ریال

تدريس عملي براي مدرسان زبان انگليسي: کد1914

زبان انگلیسی

تدریس عملی برای مدرسان زبان انگلیسی: کد1914


1,190,000 ریال

زبان تخصصي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


170,000 ریال

گفت و گو در سفر به زبان انگليسي for dummies

زبان انگلیسی

گفت و گو در سفر به زبان انگلیسی for dummies


1,100,000 ریال

مکالمات تلفني به زبان انگليسي (for dummies)

زبان انگلیسی

مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی


600,000 ریال

American English File 5:student book+work+cd

زبان انگلیسی

American English File 5:student book+work+cd


2,650,000 ریال

English vocabulary in use upper-intermediate

زبان انگلیسی

English vocabulary in use upper-intermediate


1,800,000 ریال

Second Language Learning & Language Teaching

زبان انگلیسی

Second Language Learning & Language Teaching


180,000 ریال

Understanding & Using English Grammar 5ED+cd

زبان انگلیسی

Understanding & Using English Grammar 5ED+cd


4,100,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشکي: کد2091

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی: کد2091


180,000 ریال

literature perrines3 sound & sense drama 13ED

زبان انگلیسی

literature perrines3 sound & sense drama 13ED


1,200,000 ریال

oxford word skills elementary -second edition

زبان انگلیسی

oxford word skills elementary -second edition


1,900,000 ریال

آموزش واژگان دانشگاهي در زبان انگليسي: کد1732

زبان انگلیسی

آموزش واژگان دانشگاهی در زبان انگلیسی: کد1732


90,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين شناسي: کد695

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زمین شناسی: کد695


200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم انساني1-کد12

روانشناسی مددکاری مشاوره

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم انسانی1-کد12


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مردم شناسي: کد918

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مردم شناسی: کد918


50,000 ریال

ترجمه 1100 واژه ضروري که بايد دانست (ويراست8)

زبان انگلیسی

ترجمه 1100 واژه ضروری که باید دانست


4,200,000 ریال

گرامر پيشرفته انگليسي Advanced Grammar in use

زبان انگلیسی

گرامر پیشرفته انگلیسی Advanced Grammar in use


3,200,000 ریال

متون فرهنگي اجتماعي sociocultural texts کد762

زبان انگلیسی

متون فرهنگی اجتماعی sociocultural texts کد762


150,000 ریال

Interchange 3/ ED 5 -studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange 3/ ED 5 -studentbook+work+cd وزیری


1,600,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه شناسي :کد208

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی :کد208


1,380,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته گفتاردرماني: کد935

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته گفتاردرمانی: کد935


980,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن(اکتشاف):کد237

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن


280,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي شيمي: کد249

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی: کد249


1,190,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي عمران: کد96

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران: کد96


1,390,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه برداري: کد955

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه برداری: کد955


110,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي علوم پايه: کد6

علوم پایه

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه: کد6


130,000 ریال

literature  perrines2 sound & sense Poetry 13ED

زبان انگلیسی

literature perrines2 sound & sense Poetry 13ED


1,800,000 ریال

oxford word skills intermediate -second edition

زبان انگلیسی

oxford word skills intermediate -second edition


1,900,000 ریال

Research Methods in ELT and applied linguistics

زبان انگلیسی

Research Methods in ELT and applied linguistics


200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري(1): کد 167

مدیریت اقتصاد حسابداری

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری


1,140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته روان شناسي : کد 275

روانشناسی مددکاری مشاوره

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی : کد 275


1,240,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن(استخراج):کد229

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن


90,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مکانيک خودرو: کد652

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو: کد652


920,000 ریال

زبان تخصصي مديريت با تاکيد بر سازمان هاي دريايي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر سازمان های دریایی


120,000 ریال

Key SENTENCES OF Englishجملات کليدي زبان انگليسي

زبان انگلیسی

Key SENTENCES OF Englishجملات کلیدی زبان انگلیسی


1,500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هنرهاي تجسمي : کد207

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی : کد207


1,560,000 ریال

کد209-انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي3: کد 209

زبان انگلیسی

کد209-انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی3: کد 209


1,320,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي (1): کد218

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی


1,520,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي راه آهن: کد820

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی راه آهن: کد820


14,000 ریال

American English File 2:student book+work+cd

زبان انگلیسی

American English File 2:student book+work+cd گلاسه


3,300,000 ریال

اصطلاحات و عبارات فعليIdioms & Phrasal verbs کد767

زبان انگلیسی

اصطلاحات و عبارات فعلیIdioms & Phrasal verbs کد767


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي: کد301

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی: کد301


200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني :کد758

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی :کد758


200,000 ریال

The principles of management in English اصول مديريت

زبان انگلیسی

The principles of management in English اصول مدیریت


550,000 ریال

انگليسي براي دانجشويان رشته علوم آزمايشگاهي: کد1649

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانجشویان رشته علوم آزمایشگاهی: کد1649


1,000,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته برنامه ريزي درسي: کد726

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی: کد726


540,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق مخابرات: کد1482

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برق مخابرات: کد1482


50,000 ریال

راهنماي جامع انگليسي براي دانشجويان رشته کشاورزي(1)

زبان انگلیسی

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی


800,000 ریال

مکاتبات اداري و تجاري به زبان انگليسي (for dummies)

زبان انگلیسی

مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی


600,000 ریال

COMMON MISTAKES IN ENGLISH  اشتباهات رايج در انگليسي

زبان انگلیسی

COMMON MISTAKES IN ENGLISH اشتباهات رایج در انگلیسی


500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم قرآني و حديث: کد752

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم قرآنی و حدیث: کد752


590,000 ریال

انگليسي پيش دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاه ها:کد315

زبان انگلیسی

انگلیسی پیش دانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه ها:کد315


1,200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي بهداشت خانواده کد1457

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های بهداشت خانواده کد1457


31,500 ریال

خودآموز مکالمه انگليسي در 90 روز به شيوه نصرت(باسي دي)

زبان انگلیسی

خودآموز مکالمه انگلیسی در 90 روز به شیوه نصرت


2,600,000 ریال

زبان انگليسي دانشگاهي کتاب1:پيش نياز practice reading1

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دانشگاهی کتاب1:پیش نیاز practice reading1


70,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته فلسفه و کلام اسلامي: کد1510

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فلسفه و کلام اسلامی: کد1510


1,740,000 ریال

راهنماي زبان انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت (مشفقي)

زبان انگلیسی

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت


950,000 ریال

زبان انگليسي از دبيرستان تا دانشگاه (سوالات 4 گزينه‌اي)

کنکور

زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه


900,000 ریال

فرهنگ تصويري آکسفورد: انگليسي- فارسي- ترکي استانبوليOPD

زبان انگلیسی

فرهنگ تصویری آکسفورد: انگلیسی- فارسی- ترکی استانبولیOPD


3,100,000 ریال

گفت و گوهاي کوتاه خودماني به زبان انگليسي (for dummies)

زبان انگلیسی

گفت و گوهای کوتاه خودمانی به زبان انگلیسی


480,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته آموزش و پرورش تطبيقي: کد1600

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش تطبیقی: کد1600


290,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته شهرسازي: کد964 urban planning

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی: کد964 urban planning


1,080,000 ریال

زبان تخصصي مديريت امور فرهنگي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت امور فرهنگی cultural affairs management


1,300,000 ریال

متون انگليسي عمومي(براي دانشجويان دانشگاه هاو مدارس عالي)

زبان انگلیسی

متون انگلیسی عمومی


150,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي(2 ) :کد375

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی


440,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه کشي و طراحي صنعتي: کد1433

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه کشی و طراحی صنعتی: کد1433


90,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان مديريت دولتيgovernmental management

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت دولتیgovernmental management


210,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته روان شناسي صنعتي و سازماني: کد886

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی: کد886


90,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مکانيک(ساخت و توليد):کد413

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک


1,240,000 ریال

زبان انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي: کد369

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی: کد369


1,340,000 ریال

فرهنگ پايه لانگمنLONGMAN BASIC DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH

زبان انگلیسی

فرهنگ پایه لانگمنLONGMAN BASIC DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH


2,000,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت: کد999

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت: کد999


760,000 ریال

روش تدريس زبان انگليسيmethodology in English Language Teaching

زبان انگلیسی

روش تدریس زبان انگلیسیmethodology in English Language Teaching


90,000 ریال

ترجمه شفاهي آثار ديداري و شنيداريAudion & Visual Interpretation

زبان انگلیسی

ترجمه شفاهی آثار دیداری و شنیداریAudion & Visual Interpretation


1,300,000 ریال

مهارت هاي خواندن براي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي و دانشجويان

زبان انگلیسی

مهارت های خواندن برای دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و دانشجویان


10,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي مديريت جهانگردي و هتلداري: کد795

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری: کد795


550,000 ریال

ترجمه اخبار و متون سياسي براي دانشجويان رشته مرتجمي زبان انگليسي

زبان انگلیسی

ترجمه اخبار و متون سیاسی برای دانشجویان رشته مرتجمی زبان انگلیسی


300,000 ریال

کد346-انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي346

زبان انگلیسی

کد346-انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی346


690,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق(قدرت/الکتروتکنيک): کد 1343

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق


850,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مکانيک (حرارت و سيالات): کد575

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک


1,520,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي (2): کد891

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی


750,000 ریال

SPECIAL ENGLISH for the students of COMPUTER-883 زبان تخصصي کامپيوتر

زبان انگلیسی

SPECIAL ENGLISH for the students of COMPUTER-883 زبان تخصصی کامپیوتر


1,630,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته برق، الکترونيک، کنترل و مخابرات: کد 2194

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات: کد 2194


220,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي شيمي TECE

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مهندسی شیمی TECE Technical english for chemical engineers


500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستان: کد272

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان: کد272


1,000,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق، الکترونيک، کنترل و مخابرات: کد915

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات: کد915


1,440,000 ریال

راهنماي جامع کتاب CONCEPTS AND COMMENTS  مفاهيم و تفاسير/تعابير(قديمي)

زبان انگلیسی

راهنمای جامع کتاب CONCEPTS AND COMMENTS مفاهیم و تفاسیر/تعابیر


69,000 ریال

طراحي آموزشي در آموزش زبان انگليسي

زبان انگلیسی

طراحی آموزشی در آموزش زبان انگلیسی instructional design for english language teaching


450,000 ریال

Dracula

زبان انگلیسی

Dracula


فاقد موجودی

Starman

زبان انگلیسی

Starman


فاقد موجودی

CONNECT1

زبان انگلیسی

CONNECT1


فاقد موجودی

pockets 1

زبان انگلیسی

pockets 1


فاقد موجودی

SUMMIT 1B

زبان انگلیسی

SUMMIT 1B


فاقد موجودی

EMMA (اما)

زبان انگلیسی

EMMA


فاقد موجودی

love story

زبان انگلیسی

love story


فاقد موجودی

speak now1

زبان انگلیسی

speak now1


فاقد موجودی

speak now2

زبان انگلیسی

speak now2


فاقد موجودی

White Death

زبان انگلیسی

White Death


فاقد موجودی

evolve 1 st+w

زبان انگلیسی

evolve 1 st+w


فاقد موجودی

گرامر کاربردي

زبان انگلیسی

گرامر کاربردی


فاقد موجودی

real reading 4

زبان انگلیسی

real reading 4


فاقد موجودی

real writing 1

زبان انگلیسی

real writing 1


فاقد موجودی

بررسي قرآن کريم

زبان انگلیسی

بررسی قرآن کریم


فاقد موجودی

1100 words cards

زبان انگلیسی

1100 words cards


فاقد موجودی

Reading made Easy

زبان انگلیسی

Reading made Easy


فاقد موجودی

انگليسي در 60 روز

زبان انگلیسی

انگلیسی در 60 روز


فاقد موجودی

زبان تخصصي مديريت

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت


فاقد موجودی

زبان تخصصي معماري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی معماری


فاقد موجودی

متون انگليسي پايه

زبان انگلیسی

متون انگلیسی پایه


فاقد موجودی

Speak out Advanced

زبان انگلیسی

Speak out Advanced


فاقد موجودی

تافل کاربردي رهنما

زبان انگلیسی

تافل کاربردی رهنما


فاقد موجودی

شعر انگليسي: کد165

زبان انگلیسی

شعر انگلیسی: کد165


فاقد موجودی

مقاله نويسي: کد549

زبان انگلیسی

مقاله نویسی: کد549


فاقد موجودی

نامه نگاري: کد2144

ادبیات

نامه نگاری: کد2144


فاقد موجودی

504واژه تصويري-جيبي

زبان انگلیسی

504واژه تصویری-جیبی


فاقد موجودی

Big English Starter

زبان انگلیسی

Big English Starter


فاقد موجودی

ielts reading skill

زبان انگلیسی

ielts reading skill


فاقد موجودی

زبان عمومي : کد1807

زبان انگلیسی

زبان عمومی : کد1807


فاقد موجودی

504 واژه کاملا ضروري

زبان انگلیسی

504 واژه کاملا ضروری


فاقد موجودی

Practical Writer 9ED

زبان انگلیسی

Practical Writer 9ED


فاقد موجودی

Studio d A1+Workbook

زبان انگلیسی

Studio d A1+Workbook


فاقد موجودی

انگليسي تجاري در سفر

زبان انگلیسی

انگلیسی تجاری در سفر


فاقد موجودی

زبان انگليسي 90 پلاس

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی 90 پلاس


فاقد موجودی

زبان تخصصي صنايع چوب

زبان انگلیسی

زبان تخصصی صنایع چوب


فاقد موجودی

زبان تخصصي کارآفريني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کارآفرینی


فاقد موجودی

Person to person 1+cd

زبان انگلیسی

Person to person 1+cd


فاقد موجودی

انگليسي براي حسابداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای حسابداری


فاقد موجودی

english for cabin crew

زبان انگلیسی

english for cabin crew


فاقد موجودی

STEPS TO UNDERSTANDING

زبان انگلیسی

STEPS TO UNDERSTANDING


فاقد موجودی

Translation & Language

زبان انگلیسی

Translation & Language


فاقد موجودی

تاريخ نقد ادبي: کد1329

زبان انگلیسی

تاریخ نقد ادبی: کد1329


فاقد موجودی

Academic Writing Course

زبان انگلیسی

Academic Writing Course


فاقد موجودی

WRITING WITH CONFIDENCE

زبان انگلیسی

WRITING WITH CONFIDENCE


فاقد موجودی

انگليسي آمريکايي در سفر

زبان انگلیسی

انگلیسی آمریکایی در سفر


فاقد موجودی

دستور زبان انگليسي پايه

زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی پایه


فاقد موجودی

زبان تخصصي مديريت صنعتي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی


فاقد موجودی

واژگان جامع  fast vocab

زبان انگلیسی

واژگان جامع fast vocab


فاقد موجودی

ear-rings from Frankfurt

زبان انگلیسی

ear-rings from Frankfurt


فاقد موجودی

understanding syntax 4ed

زبان انگلیسی

understanding syntax 4ed


فاقد موجودی

برگزيده متون فلسفي: کد17

زبان انگلیسی

برگزیده متون فلسفی: کد17


فاقد موجودی

504 کلمه مطلقا ضروري حقوق

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری حقوق


فاقد موجودی

foreign fruitl ميوه خارجي

زبان انگلیسی

foreign fruitl میوه خارجی


فاقد موجودی

Passages 1-ST+cd+WORKرحلي

زبان انگلیسی

Passages 1-ST+cd+WORKرحلی


فاقد موجودی

SELECT READING ELEMENTARY

زبان انگلیسی

SELECT READING ELEMENTARY


فاقد موجودی

TESS OF THE DURBER VILLES

زبان انگلیسی

TESS OF THE DURBER VILLES


فاقد موجودی

دستور زبان انگليسي: کد552

زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی: کد552


فاقد موجودی

زبان تخصصي مهندسي راه آهن

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مهندسی راه آهن


فاقد موجودی

فنون و صناعات ادبي: کد161

ادبیات

فنون و صناعات ادبی: کد161


فاقد موجودی

Chomskys Universal Grammar

زبان انگلیسی

Chomskys Universal Grammar


فاقد موجودی

OXFORD STUDENTS Dictionary

فرهنگ لغت

OXFORD STUDENTS Dictionary


فاقد موجودی

real listening & speaking2

زبان انگلیسی

real listening & speaking2


فاقد موجودی

انگليسي پيشرفته ويژه ترجمه

زبان انگلیسی

انگلیسی پیشرفته ویژه ترجمه


فاقد موجودی

ترجمه 504 واژه کاملا ضروري

زبان انگلیسی

ترجمه 504 واژه کاملا ضروری


فاقد موجودی

گفت و شنود پايه 1(باسي دي)

زبان انگلیسی

گفت و شنود پایه 1


فاقد موجودی

504 واژه ضروري زبان انگليسي

زبان انگلیسی

504 واژه ضروری زبان انگلیسی


فاقد موجودی

American family & friends 1

زبان انگلیسی

American family & friends 1


فاقد موجودی

American family & friends 3

زبان انگلیسی

American family & friends 3


فاقد موجودی

real listening & speaking 1

زبان انگلیسی

real listening & speaking 1


فاقد موجودی

SELECt READING INTERMEDIATE

زبان انگلیسی

SELECt READING INTERMEDIATE


فاقد موجودی

Understanding Phonology 3ed

زبان انگلیسی

Understanding Phonology 3ed


فاقد موجودی

ترجمه متن هاي دشوار انگليسي

زبان انگلیسی

ترجمه متن های دشوار انگلیسی


فاقد موجودی

زبان تخصصي ساختمان و معماري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی ساختمان و معماری


فاقد موجودی

evolve 1:video resource book

زبان انگلیسی

evolve 1:video resource book


فاقد موجودی

understanding Morphology 2ed

زبان انگلیسی

understanding Morphology 2ed


فاقد موجودی

Wizard of OZ (جادوگر شهر از)

زبان انگلیسی

Wizard of OZ


فاقد موجودی

خواندن متون مطبوعاتي: کد1712

زبان انگلیسی

خواندن متون مطبوعاتی: کد1712


فاقد موجودی

خواندن و درک مفاهيم 2: کد253

زبان انگلیسی

خواندن و درک مفاهیم 2: کد253


فاقد موجودی

504 کلمه مطلقا ضروري حسابداري

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری حسابداری


فاقد موجودی

Reading Through Interaction 2

زبان انگلیسی

Reading Through Interaction 2


فاقد موجودی

خواندن و درک مفاهيم 1 :کد1235

زبان انگلیسی

خواندن و درک مفاهیم 1 :کد1235


فاقد موجودی

راهنماي جامع آزمون تافل دکتري

کنکور

راهنمای جامع آزمون تافل دکتری


فاقد موجودی

زبان تخصصي براي مهندسي مکانيک

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برای مهندسی مکانیک


فاقد موجودی

ABCs Of Idioms & Phrasal Verbs

زبان انگلیسی

ABCs Of Idioms & Phrasal Verbs


فاقد موجودی

Basic Principles in Technology

زبان انگلیسی

Basic Principles in Technology


فاقد موجودی

Basic tactics for listening+cd

زبان انگلیسی

Basic tactics for listening+cd


فاقد موجودی

SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN

زبان انگلیسی

SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN


فاقد موجودی

Start with whyبا چرا شروع کنيد

زبان انگلیسی

Start with whyبا چرا شروع کنید


فاقد موجودی

زبان تخصصي براي دانشجويان شيمي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برای دانشجویان شیمی


فاقد موجودی

Business @ the speed of thought

زبان انگلیسی

Business @ the speed of thought


فاقد موجودی

oxford word skills-INTERMEDIATE

زبان انگلیسی

oxford word skills-INTERMEDIATE


فاقد موجودی

Professional English in Use law

زبان انگلیسی

Professional English in Use law


فاقد موجودی

The Study Of Language 7-Edition

زبان انگلیسی

The Study Of Language 7-Edition


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان حسابداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان حسابداری


فاقد موجودی

زبان تخصصي کاربردي مهندسي عمران

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران


فاقد موجودی

A glossary of literary terms 3ed

زبان انگلیسی

A glossary of literary terms 3ed


فاقد موجودی

General Egnelish Through Reading

زبان انگلیسی

General Egnelish Through Reading


فاقد موجودی

methodology in language teaching

زبان انگلیسی

methodology in language teaching


فاقد موجودی

Oxford Living Grammar elementary

زبان انگلیسی

Oxford Living Grammar elementary


فاقد موجودی

A Fraction of the Whole جزء از کل

زبان انگلیسی

A Fraction of the Whole جزء از کل


فاقد موجودی

Facts & Figures 1 اطلاعات و ارقام

زبان انگلیسی

Facts & Figures 1 اطلاعات و ارقام


فاقد موجودی

THE SECRET GARDEN (باغ اسرارآميز)

زبان انگلیسی

THE SECRET GARDEN


فاقد موجودی

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1 کد25

زبان انگلیسی

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 کد25


فاقد موجودی

A Christmas Carol+cd (سرود کريسمس)

زبان انگلیسی

A Christmas Carol+cd


فاقد موجودی

expanding tactics for listening+cd

زبان انگلیسی

expanding tactics for listening+cd


فاقد موجودی

Key Words for Fluency intermediate

زبان انگلیسی

Key Words for Fluency intermediate


فاقد موجودی

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1141

ادبیات

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1141


فاقد موجودی

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1166

ادبیات

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1166


فاقد موجودی

زبان تخصصي رشته امور اداري و دفتري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی رشته امور اداری و دفتری


فاقد موجودی

Developing reading skills beginning

زبان انگلیسی

Developing reading skills beginning


فاقد موجودی

English for the students of Banking

زبان انگلیسی

English for the students of Banking


فاقد موجودی

fantastic beasts حيوانات فوق العاده

زبان انگلیسی

fantastic beasts حیوانات فوق العاده


فاقد موجودی

idioms & phrasal verbs intermediate

زبان انگلیسی

idioms & phrasal verbs intermediate


فاقد موجودی

Touchstone 3 :students book+work+cd

زبان انگلیسی

Touchstone 3 :students book+work+cd


فاقد موجودی

Vocabulary in use high intermediate

زبان انگلیسی

Vocabulary in use high intermediate


فاقد موجودی

واژه نامه توصيفي دستور زبان انگليسي

فرهنگ لغت

واژه نامه توصیفی دستور زبان انگلیسی


فاقد موجودی

1100 words you need to know  ويراست8

زبان انگلیسی

1100 words you need to know ویراست8


فاقد موجودی

english file elementary: stbook+work

زبان انگلیسی

english file elementary: stbook+work


فاقد موجودی

LONGMAN ADVANCED AMERICAN DICTIONARY

زبان انگلیسی

LONGMAN ADVANCED AMERICAN DICTIONARY


فاقد موجودی

زبان تخصصي2 (رشته فقه و حقوق اسلامي)

زبان انگلیسی

زبان تخصصی2


فاقد موجودی

Oxford Practice Grammar -Advanced:OPG

زبان انگلیسی

Oxford Practice Grammar -Advanced:OPG


فاقد موجودی

Street Talk:گفتگوهاي انگليسي خياباني3

زبان انگلیسی

Street Talk:گفتگوهای انگلیسی خیابانی3


فاقد موجودی

The girl with red hair:level strarter

زبان انگلیسی

The girl with red hair:level strarter


فاقد موجودی

English for the students of Psychology

زبان انگلیسی

English for the students of Psychology


فاقد موجودی

Key Words for Fluency pre-intermediate

زبان انگلیسی

Key Words for Fluency pre-intermediate


فاقد موجودی

انگليسي را به سرعت ياد بگيريد(باسي دي)

زبان انگلیسی

انگلیسی را به سرعت یاد بگیرید


فاقد موجودی

زبان عمومي Reading Comprehension کد769

زبان انگلیسی

زبان عمومی Reading Comprehension کد769


فاقد موجودی

گرامر کامل زبان انگليسي Grammar in use

زبان انگلیسی

گرامر کامل زبان انگلیسی Grammar in use


فاقد موجودی

504 کلمه مطلقا ضروري رشته کامپيوتر و it

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته کامپیوتر و it


فاقد موجودی

Business Vocabulary In Use intermediate

زبان انگلیسی

Business Vocabulary In Use intermediate


فاقد موجودی

English Pronunciation in use elementary

زبان انگلیسی

English Pronunciation in use elementary


فاقد موجودی

general english for university students

زبان انگلیسی

general english for university students


فاقد موجودی

راهنماي general english through reading

زبان انگلیسی

راهنمای general english through reading


فاقد موجودی

504 کلمه مطلقا ضروري رشته عمران و معماري

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته عمران و معماری


فاقد موجودی

A Preintermediate english reading course

زبان انگلیسی

A Preintermediate english reading course


فاقد موجودی

Key Words for Fluency Upper-intermediate

زبان انگلیسی

Key Words for Fluency Upper-intermediate


فاقد موجودی

THE MILL ON THE FLOSS:آسياب رودخانه فلاس

زبان انگلیسی

THE MILL ON THE FLOSS:آسیاب رودخانه فلاس


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي2: کد83

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی2: کد83


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته سينما: کد185

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته سینما: کد185


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي : کد434

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی : کد434


فاقد موجودی

انگليسي پايه(پيش دانشگاهي)براي دانشجويان

زبان انگلیسی

انگلیسی پایه


فاقد موجودی

راهنماي کامل ACTIVE skills for reading 2

زبان انگلیسی

راهنمای کامل ACTIVE skills for reading 2


فاقد موجودی

American handy learner dictionary longman

فرهنگ لغت

American handy learner dictionary longman


فاقد موجودی

an introduction to language & linguistics

زبان انگلیسی

an introduction to language & linguistics


فاقد موجودی

approaches & methods in language teaching

زبان انگلیسی

approaches & methods in language teaching


فاقد موجودی

English Phonetics & Phonology 4Edition+Cd

زبان انگلیسی

English Phonetics & Phonology 4Edition+Cd


فاقد موجودی

OXFORD STUDENTS Dictionary با ترجمه فارسي

فرهنگ لغت

OXFORD STUDENTS Dictionary با ترجمه فارسی


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه: کد2109

مهندسی