مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سینما

دسته بندی ها

(1)
(17)
(500)

موضوع های اصلی

(17)
(7)
(1)
(10)
(483)

موضوع های فرعی

(3)
(23)
(14)
(1)
(459)
(9)
(7)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(15)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(10)
(6)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(13)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(28)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(3)
(18)
(2)
(30)
(1)
(17)
(1)
(11)
(1)
(9)
(2)
(4)
(6)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(18)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(4)
(6)
(2)
(2)
(2)
(1)
(20)
(3)
(1)
(8)
(1)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(15)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
518 محصول
مکبث

هنرهای نمایشی

مکبث


1,400,000 ریال

رود سرخ

هنرهای نمایشی

رود سرخ


120,000 ریال

گفته ها

هنرهای نمایشی

گفته ها


2,700,000 ریال

لذت نقد

هنرهای نمایشی

لذت نقد


1,900,000 ریال

تله فيلم

هنرهای نمایشی

تله فیلم


500,000 ریال

درک فيلم

هنرهای نمایشی

درک فیلم


2,400,000 ریال

شکل فيلم

هنرهای نمایشی

شکل فیلم


3,250,000 ریال

متروپليس

هنرهای نمایشی

متروپلیس


120,000 ریال

جري لوييس

هنرهای نمایشی

جری لوییس


220,000 ریال

کارگاه ها

هنرهای نمایشی

کارگاه ها


2,100,000 ریال

کتاب فيلم

هنرهای نمایشی

کتاب فیلم


1,250,000 ریال

هنر سينما

هنرهای نمایشی

هنر سینما


1,450,000 ریال

هنر سينما

هنرهای نمایشی

هنر سینما


7,900,000 ریال

دايره مينا

هنرهای نمایشی

دایره مینا


11,950,000 ریال

بازيگري متد

هنرهای نمایشی

بازیگری متد


720,000 ریال

تاريخ سينما

هنرهای نمایشی

تاریخ سینما


6,850,000 ریال

چالش بازيگر

هنرهای نمایشی

چالش بازیگر


4,500,000 ریال

دکتر ژيواگو

هنرهای نمایشی

دکتر ژیواگو


190,000 ریال

سينماي آزار

هنرهای نمایشی

سینمای آزار


3,500,000 ریال

ناگهان درخت

هنرهای نمایشی

ناگهان درخت


1,500,000 ریال

راهنماي ژانر

هنرهای نمایشی

راهنمای ژانر


3,900,000 ریال

صدا در سينما

هنرهای نمایشی

صدا در سینما


1,600,000 ریال

فيلم در فيلم

هنرهای نمایشی

فیلم در فیلم


400,000 ریال

از نفس افتاده

هنرهای نمایشی

از نفس افتاده


850,000 ریال

با او حرف بزن

هنرهای نمایشی

با او حرف بزن


2,950,000 ریال

بازيگر و بدنش

هنرهای نمایشی

بازیگر و بدنش


1,100,000 ریال

تکنيک بازيگري

هنرهای نمایشی

تکنیک بازیگری


1,100,000 ریال

شهرها و سينما

هنرهای نمایشی

شهرها و سینما


1,820,000 ریال

فن تحليل فيلم

هنرهای نمایشی

فن تحلیل فیلم


2,700,000 ریال

فن تدوين فيلم

هنرهای نمایشی

فن تدوین فیلم


4,350,000 ریال

هيچکاک در قاب

هنرهای نمایشی

هیچکاک در قاب


600,000 ریال

تکنولوژي سينما

هنرهای نمایشی

تکنولوژی سینما


1,500,000 ریال

دستور زبان نما

هنرهای نمایشی

دستور زبان نما


1,800,000 ریال

سينما در ايران

هنرهای نمایشی

سینما در ایران


1,500,000 ریال

فيلم هاي پازلي

هنرهای نمایشی

فیلم های پازلی


2,480,000 ریال

فيلمنامه پروست

هنرهای نمایشی

فیلمنامه پروست


1,400,000 ریال

کارگرداني فيلم

هنرهای نمایشی

کارگردانی فیلم


3,750,000 ریال

زوال دولت نادري

هنرهای نمایشی

زوال دولت نادری


35,000 ریال

صدا دوربين حرکت

هنرهای نمایشی

صدا دوربین حرکت


1,800,000 ریال

فيلم فارسي چيست

هنرهای نمایشی

فیلم فارسی چیست


2,600,000 ریال

گرايش هاي سينما

هنرهای نمایشی

گرایش های سینما


2,200,000 ریال

مباني سينما (1)

هنرهای نمایشی

مبانی سینما


1,700,000 ریال

مفاهيم نقد فيلم

هنرهای نمایشی

مفاهیم نقد فیلم


4,800,000 ریال

6درس اول بازيگري

هنرهای نمایشی

6درس اول بازیگری


590,000 ریال

بازيگري روان تني

هنرهای نمایشی

بازیگری روان تنی


4,400,000 ریال

بيان بدني بازيگر

هنرهای نمایشی

بیان بدنی بازیگر


1,600,000 ریال

دستور زبان تدوين

هنرهای نمایشی

دستور زبان تدوین


1,800,000 ریال

نوشتن فيلم کوتاه

هنرهای نمایشی

نوشتن فیلم کوتاه


3,200,000 ریال

و شبم پرستاره شد

هنرهای نمایشی

و شبم پرستاره شد


1,200,000 ریال

فيلم سازي سه بعدي

هنرهای تجسمی

فیلم سازی سه بعدی


245,000 ریال

فيلم مردم نگارانه

هنرهای نمایشی

فیلم مردم نگارانه


2,800,000 ریال

کتاب مرجع بازيگري

هنرهای نمایشی

کتاب مرجع بازیگری


1,650,000 ریال

لکان و فيلم معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

لکان و فیلم معاصر


2,650,000 ریال

تاريخ سينماي مستند

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای مستند


1,200,000 ریال

تدوين فيلم و ويدئو

هنرهای نمایشی

تدوین فیلم و ویدئو


1,100,000 ریال

تصوير سينما اجتماع

هنرهای نمایشی

تصویر سینما اجتماع


695,000 ریال

زيرمتن در فيلمنامه

هنرهای نمایشی

زیرمتن در فیلمنامه


2,300,000 ریال

سينما :کنش اجتماعي

هنرهای نمایشی

سینما :کنش اجتماعی


2,000,000 ریال

سينماي ناصر تقوايي

هنرهای نمایشی

سینمای ناصر تقوایی


1,600,000 ریال

هفت کوتوله و تمساح

هنرهای نمایشی

هفت کوتوله و تمساح


320,000 ریال

ساختن يک فيلم کوتاه

هنرهای نمایشی

ساختن یک فیلم کوتاه


1,200,000 ریال

سينماي ژان پيرملويل

هنرهای نمایشی

سینمای ژان پیرملویل


1,100,000 ریال

طراحي فيلمنامه مصور

هنرهای نمایشی

طراحی فیلمنامه مصور


1,100,000 ریال

داستان در فيلم کوتاه

هنرهای نمایشی

داستان در فیلم کوتاه


2,100,000 ریال

درک تئوري فيلم: جلد1

هنرهای نمایشی

درک تئوری فیلم: جلد1


1,840,000 ریال

درک تئوري فيلم: جلد2

هنرهای نمایشی

درک تئوری فیلم: جلد2


880,000 ریال

روزي روزگاري هاليوود

هنرهای نمایشی

روزی روزگاری هالیوود


1,100,000 ریال

روش فيلم نامه نويسان

هنرهای نمایشی

روش فیلم نامه نویسان


1,050,000 ریال

مصاحبه هاي اريک رومر

ادبیات

مصاحبه های اریک رومر


1,900,000 ریال

موج نو سينماي فرانسه

هنرهای نمایشی

موج نو سینمای فرانسه


2,850,000 ریال

نظريه فيلم عامه پسند

هنرهای نمایشی

نظریه فیلم عامه پسند


2,800,000 ریال

نگارش فيلمنامه کوتاه

هنرهای نمایشی

نگارش فیلمنامه کوتاه


980,000 ریال

هنر امر متعالي مبتذل

هنرهای نمایشی

هنر امر متعالی مبتذل


650,000 ریال

هنر پوسترهاي سينمايي

هنرهای تجسمی

هنر پوسترهای سینمایی


3,500,000 ریال

اثر باز:عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

اثر باز:عباس کیارستمی


6,700,000 ریال

خلق شخصيت هاي ماندگار

هنرهای نمایشی

خلق شخصیت های ماندگار


2,250,000 ریال

درباره کارگرداني فيلم

هنرهای نمایشی

درباره کارگردانی فیلم


1,250,000 ریال

رودررو با اصغر فرهادي

هنرهای نمایشی

رودررو با اصغر فرهادی


1,050,000 ریال

سينما به روايت هيچکاک

هنرهای نمایشی

سینما به روایت هیچکاک


3,100,000 ریال

ظهور در عکاسي و سينما

هنرهای تجسمی

ظهور در عکاسی و سینما


350,000 ریال

فيلمسازي(for dummies)

هنرهای نمایشی

فیلمسازی


2,250,000 ریال

101نکته فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

101نکته فیلمنامه نویسی


1,500,000 ریال

الاهيات مسيحي در سينما

هنرهای نمایشی

الاهیات مسیحی در سینما


1,220,000 ریال

چگونه فيلم دوبله کنيم؟

هنرهای نمایشی

چگونه فیلم دوبله کنیم؟


2,950,000 ریال

ديروز باراني(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

دیروز بارانی


60,000 ریال

سبک هاي بازيگري کد2034

هنرهای نمایشی

سبک های بازیگری کد2034


3,200,000 ریال

فيلم نوآر:درآمدي کوتاه

هنرهای نمایشی

فیلم نوآر:درآمدی کوتاه


1,150,000 ریال

فيلمنامه نويسي پيشرفته

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی پیشرفته


1,450,000 ریال

گزيده نقدهاي رابين وود

هنرهای نمایشی

گزیده نقدهای رابین وود


290,000 ریال

مباحثي در سينماي مستند

هنرهای نمایشی

مباحثی در سینمای مستند


1,560,000 ریال

استيون اسپيلبرگ و فلسفه

هنرهای نمایشی

استیون اسپیلبرگ و فلسفه


1,500,000 ریال

چگونه فيلمنامه بنويسيم1

هنرهای نمایشی

چگونه فیلمنامه بنویسیم1


1,800,000 ریال

چگونه فيلمنامه بنويسيم3

هنرهای نمایشی

چگونه فیلمنامه بنویسیم3


2,800,000 ریال

روزي روزگاري در هاليوود

ادبیات

روزی روزگاری در هالیوود


1,150,000 ریال

سينماي کالت سينماي تخطي

هنرهای نمایشی

سینمای کالت سینمای تخطی


1,750,000 ریال

قدرت بازيگر:تکنيک چوبوک

هنرهای نمایشی

قدرت بازیگر:تکنیک چوبوک


4,400,000 ریال

پرورش صدا و بيان هنرپيشه

هنرهای نمایشی

پرورش صدا و بیان هنرپیشه


1,950,000 ریال

فيلمسفه:فلسفه فيلم ساخته

هنرهای نمایشی

فیلمسفه:فلسفه فیلم ساخته


440,000 ریال

مطالعات پويانمايي کد2002

هنرهای نمایشی

مطالعات پویانمایی کد2002


220,000 ریال

واژه ها به ديدن من آمدند

هنرهای نمایشی

واژه ها به دیدن من آمدند


1,100,000 ریال

استعاره در سينماي کيميايي

هنرهای نمایشی

استعاره در سینمای کیمیایی


2,600,000 ریال

راهنمايي بر ادبيات و فيلم

هنرهای نمایشی

راهنمایی بر ادبیات و فیلم


1,200,000 ریال

سال هايي که سينما مهم بود

هنرهای نمایشی

سال هایی که سینما مهم بود


1,500,000 ریال

سايه ها:يک فيلم يک جهان19

هنرهای نمایشی

سایه ها:یک فیلم یک جهان19


600,000 ریال

سينماگران قرن بيست و يک/2

هنرهای نمایشی

سینماگران قرن بیست و یک/2


750,000 ریال

فيلم نامه نويسي آلترناتيو

هنرهای نمایشی

فیلم نامه نویسی آلترناتیو


3,490,000 ریال

تصويرها:زندگاني من در فيلم

هنرهای نمایشی

تصویرها:زندگانی من در فیلم


2,400,000 ریال

درس هاي کارگرداني ايزنشتين

هنرهای نمایشی

درس های کارگردانی ایزنشتین


2,450,000 ریال

روايت و روايت گري در سينما

هنرهای نمایشی

روایت و روایت گری در سینما


1,120,000 ریال

ناب گزيده هاي ادب و انديشه

هنرهای نمایشی

ناب گزیده های ادب و اندیشه


2,500,000 ریال

شب آمريکايي (روز به جاي شب)

هنرهای نمایشی

شب آمریکایی


160,000 ریال

فن سينما و بازيگري در سينما

هنرهای نمایشی

فن سینما و بازیگری در سینما


1,560,000 ریال

فيلمنامه نويسي(for dummies)

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی


4,400,000 ریال

هزار زندگي بهتر از يک زندگي

هنرهای نمایشی

هزار زندگی بهتر از یک زندگی


2,550,000 ریال

تاريخ تحليلي شعر نو (4 جلدي)

هنرهای نمایشی

تاریخ تحلیلی شعر نو


28,500,000 ریال

تاريخ سينما از ابتدا تا 1970

هنرهای نمایشی

تاریخ سینما از ابتدا تا 1970


7,800,000 ریال

چگونه فيلمنامه بنويسيم: جلد2

هنرهای نمایشی

چگونه فیلمنامه بنویسیم: جلد2


900,000 ریال

ساخت فيلم کوتاه با بودجه صفر

هنرهای نمایشی

ساخت فیلم کوتاه با بودجه صفر


1,200,000 ریال

فيلم نامه نويس:حرفه سينماگر1

هنرهای نمایشی

فیلم نامه نویس:حرفه سینماگر1


1,600,000 ریال

منيزيوم:فيلم نامه روان شناسي

هنرهای نمایشی

منیزیوم:فیلم نامه روان شناسی


499,000 ریال

سابقه خشونت:يک فيلم يک جهان16

هنرهای نمایشی

سابقه خشونت:یک فیلم یک جهان16


720,000 ریال

تاثير تکنولوژي بر بيان سينمايي

هنرهای نمایشی

تاثیر تکنولوژی بر بیان سینمایی


680,000 ریال

تکنيک فيلمبرداري جلوه هاي ويژه

هنرهای نمایشی

تکنیک فیلمبرداری جلوه های ویژه


3,750,000 ریال

فيلم و فلسفه جدي گرفتن فيلم ها

تاریخ و فلسفه هنر

فیلم و فلسفه جدی گرفتن فیلم ها


1,650,000 ریال

نجات گربه:آموزش فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

نجات گربه:آموزش فیلمنامه نویسی


1,900,000 ریال

14 آبان روز آتش:گفتگو با انقلاب

هنرهای نمایشی

14 آبان روز آتش:گفتگو با انقلاب


850,000 ریال

پايان:روايتگري و بستار در سينما

هنرهای نمایشی

پایان:روایتگری و بستار در سینما


2,400,000 ریال

تک گويي هاي برتر در سينماي جهان

هنرهای نمایشی

تک گویی های برتر در سینمای جهان


1,800,000 ریال

چگونه يک فيلمنامه محشر بنويسيم؟

هنرهای نمایشی

چگونه یک فیلمنامه محشر بنویسیم؟


1,350,000 ریال

سينما به روايت ژان پي ير مل ويل

هنرهای نمایشی

سینما به روایت ژان پی یر مل ویل


750,000 ریال

سينماي زنده (لايو)و تکنيک هاي آن

هنرهای نمایشی

سینمای زنده


720,000 ریال

شي شدگي و سينماي سهراب شهيد ثالث

هنرهای نمایشی

شی شدگی و سینمای سهراب شهید ثالث


620,000 ریال

کازابلانکا هميشه با ما خواهد بود

هنرهای نمایشی

کازابلانکا همیشه با ما خواهد بود


4,400,000 ریال

مباني مطالعات سينمايي و نقد فيلم

هنرهای نمایشی

مبانی مطالعات سینمایی و نقد فیلم


2,800,000 ریال

سينماي کريستوفر نولان:تصور ناممکن

هنرهای نمایشی

سینمای کریستوفر نولان:تصور ناممکن


700,000 ریال

سينماي مستند ايران(عرصه تفاوت ها)

هنرهای نمایشی

سینمای مستند ایران


900,000 ریال

نظريه رونکاوانه فيلم و قاعده بازي

هنرهای نمایشی

نظریه رونکاوانه فیلم و قاعده بازی


960,000 ریال

نگاهي به زندگي و آثار علي نصيريان

ادبیات

نگاهی به زندگی و آثار علی نصیریان


2,400,000 ریال

هميشه استاد:آلفرد هيچاک و سينمايش

هنرهای نمایشی

همیشه استاد:آلفرد هیچاک و سینمایش


8,000,000 ریال

اصول فيلمنامه نويسي به سبک هاليوود

هنرهای نمایشی

اصول فیلمنامه نویسی به سبک هالیوود


700,000 ریال

ترجمه ي تنهايي:نوشته هايي از سينما

هنرهای نمایشی

ترجمه ی تنهایی:نوشته هایی از سینما


3,700,000 ریال

در حال و هواي عشق:يک فيلم يک جهان1

هنرهای نمایشی

در حال و هوای عشق:یک فیلم یک جهان1


320,000 ریال

هرگز بزرگ نشو!داستان زندگي جکي چان

ادبیات

هرگز بزرگ نشو!داستان زندگی جکی چان


500,000 ریال

هيروشيما عشق من:يک فيلم يک جهان 12

هنرهای نمایشی

هیروشیما عشق من:یک فیلم یک جهان 12


420,000 ریال

ابر سينما:فلسفه فيلم در عصر ديجيتال

هنرهای نمایشی

ابر سینما:فلسفه فیلم در عصر دیجیتال


2,300,000 ریال

تاريخ جامع سينماي جهان(2جلدي باقاب)

هنرهای نمایشی

تاریخ جامع سینمای جهان


19,500,000 ریال

تکنيک نورپردازي در تلويزيون و سينما

هنرهای تجسمی

تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما


1,650,000 ریال

توليد و کارگرداني در تلويزيون کد584

هنرهای نمایشی

تولید و کارگردانی در تلویزیون کد584


310,000 ریال

سينما و مرگ:درباره ناميرايي و تصوير

هنرهای نمایشی

سینما و مرگ:درباره نامیرایی و تصویر


1,500,000 ریال

مقدمه اي بر روايت در ادبيات و سينما

هنرهای نمایشی

مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما


1,550,000 ریال

اميد بازيافته:سينماي آندري تارکوفسکي

هنرهای نمایشی

امید بازیافته:سینمای آندری تارکوفسکی


1,985,000 ریال

ترکيب بندي تصوير در سينما و تلويزيون

هنرهای تجسمی

ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون


3,000,000 ریال

کنار رودخانه پيدرا نشستم و گريه کردم

هنرهای نمایشی

کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم


2,500,000 ریال

گذري بر آواز و ترانه در سينماي ايران

هنرهای نمایشی

گذری بر آواز و ترانه در سینمای ایران


550,000 ریال

اصول کارگرداني و بازيگري مقابل دوربين

هنرهای نمایشی

اصول کارگردانی و بازیگری مقابل دوربین


1,780,000 ریال

تئوري هاي فيلمنامه در سينماي داستاني1

هنرهای نمایشی

تئوری های فیلمنامه در سینمای داستانی1


3,800,000 ریال

راشومون، عشق من:داستان، فيلمنامه، نقد

هنرهای نمایشی

راشومون، عشق من:داستان، فیلمنامه، نقد


850,000 ریال

زير زمين کوستوريتسا در بوته نقد سياسي

هنرهای نمایشی

زیر زمین کوستوریتسا در بوته نقد سیاسی


1,350,000 ریال

ساختار اسطوره اي در داستان و فيلمنامه

هنرهای نمایشی

ساختار اسطوره ای در داستان و فیلمنامه


2,650,000 ریال

فاسبيندر:زندگي و مرگ نابغه اي عصيانگر

هنرهای نمایشی

فاسبیندر:زندگی و مرگ نابغه ای عصیانگر


2,500,000 ریال

تاريخ سينماي ايران از آغاز تا سال 1357

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال 1357


4,200,000 ریال

نقدي بر ترانه عليدوستي در سينماي ايران

هنرهای نمایشی

نقدی بر ترانه علیدوستی در سینمای ایران


70,000 ریال

پرده نقره اي:جامعه شناسي سينما در ايران

هنرهای نمایشی

پرده نقره ای:جامعه شناسی سینما در ایران


1,980,000 ریال

دکوپاژهاي مرجع 2: دکوپاژ صحنه هاي گفتگو

هنرهای نمایشی

دکوپاژهای مرجع 2: دکوپاژ صحنه های گفتگو


2,655,000 ریال

راه حل داستان:23کنش ضروري قهرمانان بزرگ

هنرهای نمایشی

راه حل داستان:23کنش ضروری قهرمانان بزرگ


2,980,000 ریال

کاملترين مرجع تخصصي تدوين فيلم با edius

هنرهای نمایشی

کاملترین مرجع تخصصی تدوین فیلم با edius


2,000,000 ریال

من سفرم:پاره نامه هايي از عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

من سفرم:پاره نامه هایی از عباس کیارستمی


2,500,000 ریال

آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم کد1345

هنرهای نمایشی

آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم کد1345


2,260,000 ریال

ابزارهاي کمدي نويسي:مسئله جدي بانمک بودن

هنرهای نمایشی

ابزارهای کمدی نویسی:مسئله جدی بانمک بودن


1,700,000 ریال

راهنماي فيلمسازان براي مديريت طراحي فيلم

هنرهای نمایشی

راهنمای فیلمسازان برای مدیریت طراحی فیلم


1,900,000 ریال

فتوپلي:پژوهش روان شناختي و زيبايي شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

فتوپلی:پژوهش روان شناختی و زیبایی شناختی


2,300,000 ریال

فيلمنامه نويسي متفاوت:گسست موفق از قواعد

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی متفاوت:گسست موفق از قواعد


3,600,000 ریال

هنر بازيگري:با مقدمه اي از مارلون براندو

هنرهای نمایشی

هنر بازیگری:با مقدمه ای از مارلون براندو


3,500,000 ریال

داستان :ساختار ،سبک و اصول فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

داستان :ساختار ،سبک و اصول فیلمنامه نویسی


4,880,000 ریال

رويا - پناهگاه : اينگمار برگمان و سينمايش

هنرهای نمایشی

رویا - پناهگاه : اینگمار برگمان و سینمایش


4,500,000 ریال

من خانه م:پاره نامه هايي از عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

من خانه م:پاره نامه هایی از عباس کیارستمی


2,500,000 ریال

نظريه فيلم:مقدمه اي مبتني بر حواس پنجگانه

هنرهای نمایشی

نظریه فیلم:مقدمه ای مبتنی بر حواس پنجگانه


2,370,000 ریال

بازيهايي براي بازيگران و نابازيگران کد2396

هنرهای نمایشی

بازیهایی برای بازیگران و نابازیگران کد2396


1,100,000 ریال

راهنماي فلسفه و فيلم راتلج:مسائل و مفاهيم1

هنرهای نمایشی

راهنمای فلسفه و فیلم راتلج:مسائل و مفاهیم1


3,650,000 ریال

راهنماي نگارش فيلم‌نامه (سينما و تلويزيون)

هنرهای نمایشی

راهنمای نگارش فیلم‌نامه


950,000 ریال

سينماي ژاپن:از آغاز تا پايان جنگ جهاني دوم

هنرهای نمایشی

سینمای ژاپن:از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم


2,000,000 ریال

فرهنگ فيلم هاي سينماي ايران با قاب (4جلدي)

هنرهای نمایشی

فرهنگ فیلم های سینمای ایران با قاب


5,450,000 ریال

بودو از غرق شدن نجات يافت:يک فيلم يک جهان18

هنرهای نمایشی

بودو از غرق شدن نجات یافت:یک فیلم یک جهان18


580,000 ریال

ژانرهاي سينمايي از شمايل شناسي تا ايدئولوژي

هنرهای نمایشی

ژانرهای سینمایی از شمایل شناسی تا ایدئولوژی


1,680,000 ریال

نما به نما:کارگرداني فيلم(از تصور تا تصوير)

هنرهای نمایشی

نما به نما:کارگردانی فیلم


3,700,000 ریال

هفتاد و پنج سال اول به روايت بهمن فرمان آرا

ادبیات

هفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا


2,700,000 ریال

110روش براي آموزش سينما به کودکان و نوجوانان

هنرهای نمایشی

110روش برای آموزش سینما به کودکان و نوجوانان


545,000 ریال

سال هاي بخصوص:ناکامي و کاميابي هاي مستندسازي

هنرهای نمایشی

سال های بخصوص:ناکامی و کامیابی های مستندسازی


1,900,000 ریال

عشق سال هاي فيلم فارسي و نوزايي سينماي ايران

هنرهای نمایشی

عشق سال های فیلم فارسی و نوزایی سینمای ایران


385,000 ریال

بيخود و بي جهت:زندگينامه وودي آلن به قلم خودش

ادبیات

بیخود و بی جهت:زندگینامه وودی آلن به قلم خودش


970,000 ریال

نقش يک رويا:خاطرات سينمايي ايوب شهبازي(شوميز)

ادبیات

نقش یک رویا:خاطرات سینمایی ایوب شهبازی


3,400,000 ریال

ترک هاي روي ديوار:7جستار در سينماي اصغر فرهادي

هنرهای نمایشی

ترک های روی دیوار:7جستار در سینمای اصغر فرهادی


725,000 ریال

حاشيه همان متن است »احوال و تاملات يک مستندساز

هنرهای نمایشی

حاشیه همان متن است »احوال و تاملات یک مستندساز


710,000 ریال

در جستجوي روشنايي:نوشتن، کارگرداني و دوام آوردن

هنرهای نمایشی

در جستجوی روشنایی:نوشتن، کارگردانی و دوام آوردن


6,500,000 ریال

ماليخولياي زمان:سيري در سينماي الکساندر ساکوروف

هنرهای نمایشی

مالیخولیای زمان:سیری در سینمای الکساندر ساکوروف


1,600,000 ریال

الگوهاي بسط فيلمنامه سينمايي به مجموعه تلويزيوني

هنرهای نمایشی

الگوهای بسط فیلمنامه سینمایی به مجموعه تلویزیونی


650,000 ریال

تک گويي ها در سينماي ايران جلد اول از 1311تا1359

هنرهای نمایشی

تک گویی ها در سینمای ایران جلد اول از 1311تا1359


1,580,000 ریال

ميکل آنجلو سرخ، آنتونيوني آبي:8جستار درباره سينما

هنرهای نمایشی

میکل آنجلو سرخ، آنتونیونی آبی:8جستار درباره سینما


1,950,000 ریال

صدا- تصوير:ملاحظاتي زيباشناسانه درباره صدا در سينما

هنرهای نمایشی

صدا- تصویر:ملاحظاتی زیباشناسانه درباره صدا در سینما


1,700,000 ریال

گفتگو با آندري زويا گينتسف:کارگاه پيشرفته فيلم سازي

هنرهای نمایشی

گفتگو با آندری زویا گینتسف:کارگاه پیشرفته فیلم سازی


480,000 ریال

مفاهيم پنهان در فيلمنامه(آنچه در زير سطح نهفته است)

هنرهای نمایشی

مفاهیم پنهان در فیلمنامه


1,100,000 ریال

مقدمه اي بر فيلمنامه نويسي و کالبدشکافي يک فيلمنامه

هنرهای نمایشی

مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه


500,000 ریال

تاريخ اجتماعي سينماي ايران: جلد1(دوره توليد کارگاهي)

هنرهای نمایشی

تاریخ اجتماعی سینمای ایران: جلد1


4,770,000 ریال

مباني فرم فيلم:ارتباط ديد فووآل با مباني هنرهاي بصري

هنرهای نمایشی

مبانی فرم فیلم:ارتباط دید فووآل با مبانی هنرهای بصری


1,950,000 ریال

باد هرجا بخواهد مي وزد:انديشه ها و فيلم هاي روبربرسون

هنرهای نمایشی

باد هرجا بخواهد می وزد:اندیشه ها و فیلم های روبربرسون


2,300,000 ریال

جنگ ها و بدن ها:نشانه تن در فرهنگ و سينماي پساجنگ ژاپن

هنرهای نمایشی

جنگ ها و بدن ها:نشانه تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن


880,000 ریال

بازيگرداني:خلق بازيهاي به يادماندني در سينما و تلويزيون

هنرهای نمایشی

بازیگردانی:خلق بازیهای به یادماندنی در سینما و تلویزیون


1,200,000 ریال

روش فيلمنامه نويسي شهودي:چگونه در 21روز فيلمنامه بنويسيم

هنرهای نمایشی

روش فیلمنامه نویسی شهودی:چگونه در 21روز فیلمنامه بنویسیم


600,000 ریال

بازنمايي خاورميانه نوين از ديگاه سينماي هاليوود و جهان عرب

هنرهای نمایشی

بازنمایی خاورمیانه نوین از دیگاه سینمای هالیوود و جهان عرب


650,000 ریال

اصول کارگرداني سينما:فيلم خودتان را قبل از فيلمبرداري ببينيد

هنرهای نمایشی

اصول کارگردانی سینما:فیلم خودتان را قبل از فیلمبرداری ببینید


3,500,000 ریال

هدايت بازيگران:خلق بازي هاي به يادماندني در سينما و تلويزيون

هنرهای نمایشی

هدایت بازیگران:خلق بازی های به یادماندنی در سینما و تلویزیون


4,500,000 ریال

فرهنگ روان زخم:تروما(سياست ترس و فقدان در سينما ادبيات رسانه)

هنرهای نمایشی

فرهنگ روان زخم:تروما


1,750,000 ریال

هنر فليم کوتاه داستاني:مطالعه نما به نماي نه فيلم کلاسيک مدرن

هنرهای نمایشی

هنر فلیم کوتاه داستانی:مطالعه نما به نمای نه فیلم کلاسیک مدرن


2,500,000 ریال

تناقضات نابازيگري و مقاله هاي ديگر درباره سينماي عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

تناقضات نابازیگری و مقاله های دیگر درباره سینمای عباس کیارستمی


2,350,000 ریال

لنزبازي:تاثير لنز در سينما و عکاسي از پايه تا آنامورفيک و دکوپاژ

هنرهای نمایشی

لنزبازی:تاثیر لنز در سینما و عکاسی از پایه تا آنامورفیک و دکوپاژ


3,000,000 ریال

هميشه باز مي گردم...جستارهايي درباره بازيگران فيلم سازان و فيلم ها

هنرهای نمایشی

همیشه باز می گردم...جستارهایی درباره بازیگران فیلم سازان و فیلم ها


1,750,000 ریال

مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار مسعود کيميايي از خط قرمز تا فرياد

هنرهای نمایشی

مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار مسعود کیمیایی از خط قرمز تا فریاد


550,000 ریال

ما با هم پير نمي شويم:درباره سينماي ژان اوستاش/موريس پيالا/فيليپ گول

هنرهای نمایشی

ما با هم پیر نمی شویم:درباره سینمای ژان اوستاش/موریس پیالا/فیلیپ گول


4,900,000 ریال

زبان زنان: بررسي زبان زنانه در نمايشنامه هاي نغمه ثميني و چيستا يثربي

هنرهای نمایشی

زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه های نغمه ثمینی و چیستا یثربی


150,000 ریال

همراه با باد:جستارها گفتارها و نوشته ها درباره فيلم مستند و مستندسازان

هنرهای نمایشی

همراه با باد:جستارها گفتارها و نوشته ها درباره فیلم مستند و مستندسازان


570,000 ریال

شجاع:زندگينامه بازيگر مشهور هاليوود و مبارزاتش عليه بي عدالتيها در

هنرهای نمایشی

شجاع:زندگینامه بازیگر مشهور هالیوود و مبارزاتش علیه بی عدالتیها در جامعه


480,000 ریال

فيلمسازي آکادميک (فرهنگ فيلم هاي پايان نامه دانشکده سينما چهاردهه

هنرهای نمایشی

فیلمسازی آکادمیک


1,200,000 ریال

آن سوي پرده:مجموعه تصاويري از پشت صحنه شاهکارهاي تاريخ سينماي جهان(کلا

هنرهای نمایشی

آن سوی پرده:مجموعه تصاویری از پشت صحنه شاهکارهای تاریخ سینمای جهان


5,000,000 ریال

لاکان-هيچکاک:آنچه ميخواستيد درباره لاکان بدانيد اما جرات پرسيدنش از هي

هنرهای نمایشی

لاکان-هیچکاک:آنچه میخواستید درباره لاکان بدانید اما جرات پرسیدنش از هی چکاک را نداشتید


2,200,000 ریال

اين فيلم ساز شاعر نقاش عروسک ساز مستند ساز افسانه پرداز شعبده باز:

هنرهای نمایشی

این فیلم ساز شاعر نقاش عروسک ساز مستند ساز افسانه پرداز شعبده باز: سینمای سرگئی پاراجانف


1,500,000 ریال

بازيگري و کارگرداني در تئاتر و سينما از نگاه دو کارگردان برجسته

هنرهای نمایشی

بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان


590,000 ریال

مجموعه آثار استانيسلاوسکي(3جلدي):کار هنرپيشه روي خود:نقش آفريني-آماده

هنرهای نمایشی

مجموعه آثار استانیسلاوسکی


5,000,000 ریال

مقصد

هنرهای نمایشی

مقصد


فاقد موجودی

اشغال

هنرهای نمایشی

اشغال


فاقد موجودی

سگ کشي

هنرهای نمایشی

سگ کشی


فاقد موجودی

تله مرگ

هنرهای نمایشی

تله مرگ


فاقد موجودی

پرده نئي

هنرهای نمایشی

پرده نئی


فاقد موجودی

عافيتگاه

هنرهای نمایشی

عافیتگاه


فاقد موجودی

روز واقعه

هنرهای نمایشی

روز واقعه


فاقد موجودی

سرگذشت من

ادبیات

سرگذشت من


فاقد موجودی

عيار تنها

هنرهای نمایشی

عیار تنها


فاقد موجودی

قدرت فيلم

هنرهای نمایشی

قدرت فیلم


فاقد موجودی

هتلبان شب

هنرهای نمایشی

هتلبان شب


فاقد موجودی

پدر خوانده

ادبیات

پدر خوانده


فاقد موجودی

خدعه و عشق

هنرهای نمایشی

خدعه و عشق


فاقد موجودی

سينما و من

هنرهای نمایشی

سینما و من


فاقد موجودی

سينماگرافي

هنرهای نمایشی

سینماگرافی


فاقد موجودی

نسيه و نقد

هنرهای نمایشی

نسیه و نقد


فاقد موجودی

تکنيک صحنه1

هنرهای نمایشی

تکنیک صحنه1


فاقد موجودی

دوربين مولف

هنرهای تجسمی

دوربین مولف


فاقد موجودی

سفر نويسنده

هنرهای نمایشی

سفر نویسنده


فاقد موجودی

سينما چيست؟

هنرهای نمایشی

سینما چیست؟


فاقد موجودی

عناصر سينما

هنرهای نمایشی

عناصر سینما


فاقد موجودی

بارت و سينما

هنرهای نمایشی

بارت و سینما


فاقد موجودی

بچه هاي بهشت

هنرهای نمایشی

بچه های بهشت


فاقد موجودی

تعمق در فيلم

هنرهای نمایشی

تعمق در فیلم


فاقد موجودی

چارلي چاپلين

هنرهای نمایشی

چارلی چاپلین


فاقد موجودی

درباره سينما

هنرهای نمایشی

درباره سینما


فاقد موجودی

قصه در سينما

هنرهای نمایشی

قصه در سینما


فاقد موجودی

مباني سينما2

هنرهای نمایشی

مبانی سینما2


فاقد موجودی

مباني سينما3

هنرهای نمایشی

مبانی سینما3


فاقد موجودی

مستند در عمل

هنرهای نمایشی

مستند در عمل


فاقد موجودی

ايستگاه سلجوق

هنرهای نمایشی

ایستگاه سلجوق


فاقد موجودی

بوطيقاي سينما

هنرهای نمایشی

بوطیقای سینما


فاقد موجودی

تحليل بازيگري

هنرهای نمایشی

تحلیل بازیگری


فاقد موجودی

تکنيک بازيگري

هنرهای نمایشی

تکنیک بازیگری


فاقد موجودی

سينما و نقاشي

هنرهای نمایشی

سینما و نقاشی


فاقد موجودی

عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

عباس کیارستمی


فاقد موجودی

مباني بازيگري

هنرهای نمایشی

مبانی بازیگری


فاقد موجودی

هنر کارگرداني

هنرهای نمایشی

هنر کارگردانی


فاقد موجودی

آينه هاي روبرو

هنرهای نمایشی

آینه های روبرو


فاقد موجودی

اسطوره و سينما

هنرهای نمایشی

اسطوره و سینما


فاقد موجودی

زمين(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

زمین


فاقد موجودی

سينما آلن بديو

هنرهای نمایشی

سینما آلن بدیو


فاقد موجودی

قصبه(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

قصبه


فاقد موجودی

گفتگو با فليني

هنرهای نمایشی

گفتگو با فلینی


فاقد موجودی

متافيزيک سينما

هنرهای نمایشی

متافیزیک سینما


فاقد موجودی

هنر تدوين فيلم

هنرهای نمایشی

هنر تدوین فیلم


فاقد موجودی

اقتباس در سينما

هنرهای نمایشی

اقتباس در سینما


فاقد موجودی

باغ وحش شيشه اي

هنرهای نمایشی

باغ وحش شیشه ای


فاقد موجودی

خلــــــق شخصيت

هنرهای نمایشی

خلــــــق شخصیت


فاقد موجودی

زن سينما:کانون4

هنرهای نمایشی

زن سینما:کانون4


فاقد موجودی

فرهنگ کوچک وحشت

هنرهای نمایشی

فرهنگ کوچک وحشت


فاقد موجودی

کارگرداني مستند

هنرهای نمایشی

کارگردانی مستند


فاقد موجودی

اين مردم نازنين!

هنرهای نمایشی

این مردم نازنین!


فاقد موجودی

داستان گويي بصري

هنرهای نمایشی

داستان گویی بصری


فاقد موجودی

دکوپاژهاي مرجع 3

هنرهای نمایشی

دکوپاژهای مرجع 3


فاقد موجودی

زيباشناسي و فيلم

هنرهای نمایشی

زیباشناسی و فیلم


فاقد موجودی

سينماگران قرن 21

هنرهای نمایشی

سینماگران قرن 21


فاقد موجودی

وودي آلن و فلسفه

هنرهای نمایشی

وودی آلن و فلسفه


فاقد موجودی

با آخرين نفس هايم

هنرهای نمایشی

با آخرین نفس هایم


فاقد موجودی

تاريخ سينماي هنري

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای هنری


فاقد موجودی

راهنماي فيلم نوآر

هنرهای نمایشی

راهنمای فیلم نوآر


فاقد موجودی

ساختار و سبک فيلم

هنرهای نمایشی

ساختار و سبک فیلم


فاقد موجودی

سينماي ديويد لينچ

هنرهای نمایشی

سینمای دیوید لینچ


فاقد موجودی

سينماي فريدون گله

هنرهای نمایشی

سینمای فریدون گله


فاقد موجودی

گفتگو با وودي آلن

هنرهای نمایشی

گفتگو با وودی آلن


فاقد موجودی

نشانه شناسي سينما

هنرهای نمایشی

نشانه شناسی سینما


فاقد موجودی

درخشش ابدي ذهن پاک

هنرهای نمایشی

درخشش ابدی ذهن پاک


فاقد موجودی

قصه هاي ميرکفن پوش

هنرهای نمایشی

قصه های میرکفن پوش


فاقد موجودی

کتاب مسعود کيميايي

هنرهای نمایشی

کتاب مسعود کیمیایی


فاقد موجودی

گفتگو با آل پاچينو

هنرهای نمایشی

گفتگو با آل پاچینو


فاقد موجودی

گفتگو با تارکوفسکي

هنرهای نمایشی

گفتگو با تارکوفسکی


فاقد موجودی

گفتگو با کيشلوفسکي

هنرهای نمایشی

گفتگو با کیشلوفسکی


فاقد موجودی

من اسپارتاکوس هستم

هنرهای نمایشی

من اسپارتاکوس هستم


فاقد موجودی

ازو و بوطيقاي سينما

هنرهای نمایشی

ازو و بوطیقای سینما


فاقد موجودی

تدوين(انواع برش ها)

هنرهای نمایشی

تدوین


فاقد موجودی

ترانه اي براي سينما

هنرهای نمایشی

ترانه ای برای سینما


فاقد موجودی

چشم کارگردان کد2251

هنرهای نمایشی

چشم کارگردان کد2251


فاقد موجودی

خيلي دور خيلي نزديک

هنرهای نمایشی

خیلی دور خیلی نزدیک


فاقد موجودی

سر کلاس با کيارستمي

هنرهای نمایشی

سر کلاس با کیارستمی


فاقد موجودی

شش کارگردان اروپايي

هنرهای نمایشی

شش کارگردان اروپایی


فاقد موجودی

فروغ فرخزاد و سينما

هنرهای نمایشی

فروغ فرخزاد و سینما


فاقد موجودی

فيلم و جامعه ايراني

هنرهای نمایشی

فیلم و جامعه ایرانی


فاقد موجودی

فيلمنامه نويسي ژانر

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی ژانر


فاقد موجودی

همشهري کين:فيلمنامه

هنرهای نمایشی

همشهری کین:فیلمنامه


فاقد موجودی

بازيگر؛ حضور صحنه اي

هنرهای نمایشی

بازیگر؛ حضور صحنه ای


فاقد موجودی

تئوري هاي اساسي فيلم

هنرهای نمایشی

تئوری های اساسی فیلم


فاقد موجودی

داستان سرايي سه بعدي

هنرهای نمایشی

داستان سرایی سه بعدی


فاقد موجودی

سفر به شب (فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

سفر به شب


فاقد موجودی

عناصر فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

عناصر فیلمنامه نویسی


فاقد موجودی

کارگردان آماده ميشود

هنرهای نمایشی

کارگردان آماده میشود


فاقد موجودی

گفتگو با بيلي وايلدر

هنرهای نمایشی

گفتگو با بیلی وایلدر


فاقد موجودی

لبه پرتگاه(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

لبه پرتگاه


فاقد موجودی

مباني فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

مبانی فیلمنامه نویسی


فاقد موجودی

نگارش فيلمنامه مستند

هنرهای نمایشی

نگارش فیلمنامه مستند


فاقد موجودی

هانکه به روايت هانکه

هنرهای نمایشی

هانکه به روایت هانکه


فاقد موجودی

آن سبو بشکست:فيلمنامه

هنرهای نمایشی

آن سبو بشکست:فیلمنامه


فاقد موجودی

پول:يک فيلم يک جهان20

هنرهای نمایشی

پول:یک فیلم یک جهان20


فاقد موجودی

ديباچه ي نوين شاهنامه

هنرهای نمایشی

دیباچه ی نوین شاهنامه


فاقد موجودی

زندگي و مرگ شاه يوحنا

هنرهای نمایشی

زندگی و مرگ شاه یوحنا


فاقد موجودی

سه خواهر (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

سه خواهر


فاقد موجودی

سينماي مهرجويي و يونگ

هنرهای نمایشی

سینمای مهرجویی و یونگ


فاقد موجودی

طلوع:يک فيلم يک جهان8

هنرهای نمایشی

طلوع:یک فیلم یک جهان8


فاقد موجودی

فرهنگ جهاني فيلم جلد5

هنرهای نمایشی

فرهنگ جهانی فیلم جلد5


فاقد موجودی

فيلمنامه براي انيميشن

هنرهای نمایشی

فیلمنامه برای انیمیشن


فاقد موجودی

لذت فيلمسازي براي همه

هنرهای نمایشی

لذت فیلمسازی برای همه


فاقد موجودی

مــــــاندگار(ناميرا)

هنرهای نمایشی

مــــــاندگار


فاقد موجودی

آهوسلندر طلحک و ديگران

هنرهای نمایشی

آهوسلندر طلحک و دیگران


فاقد موجودی

تدوين مکان و زمان فيلم

هنرهای نمایشی

تدوین مکان و زمان فیلم


فاقد موجودی

تئوري و عمل مستند خلاق

هنرهای نمایشی

تئوری و عمل مستند خلاق


فاقد موجودی

درخشش:يک فيلم يک جهان4

هنرهای نمایشی

درخشش:یک فیلم یک جهان4


فاقد موجودی

رازهاي کارگرداني سينما

هنرهای نمایشی

رازهای کارگردانی سینما


فاقد موجودی

لطيف است شب:نمايش نامه

هنرهای نمایشی

لطیف است شب:نمایش نامه


فاقد موجودی

مصاحبه با فدريکو فليني

هنرهای نمایشی

مصاحبه با فدریکو فلینی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر نظريه فيلم

هنرهای نمایشی

مقدمه ای بر نظریه فیلم


فاقد موجودی

هيچکاک به روايت هيچکاک

هنرهای نمایشی

هیچکاک به روایت هیچکاک


فاقد موجودی

تاريخ نوين سينماي مستند

هنرهای نمایشی

تاریخ نوین سینمای مستند


فاقد موجودی

تدوينگر از نگاه تدوينگر

هنرهای نمایشی

تدوینگر از نگاه تدوینگر


فاقد موجودی

تکنيکهاي فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

تکنیکهای فیلمنامه نویسی


فاقد موجودی

ذن و هنر نگارش فيلمنامه

هنرهای نمایشی

ذن و هنر نگارش فیلمنامه


فاقد موجودی

زمين آهن است و آسمان مس

هنرهای نمایشی

زمین آهن است و آسمان مس


فاقد موجودی

سينماي اگزيستانسياليستي

هنرهای نمایشی

سینمای اگزیستانسیالیستی


فاقد موجودی

لوليتا:يک فيلم يک جهان7

هنرهای نمایشی

لولیتا:یک فیلم یک جهان7


فاقد موجودی

يادنامه سهراب شهيد ثالث

هنرهای نمایشی

یادنامه سهراب شهید ثالث


فاقد موجودی

130نکته در باب کارگرداني

هنرهای نمایشی

130نکته در باب کارگردانی


فاقد موجودی

حرفه بازيگري از الف تا ي

هنرهای نمایشی

حرفه بازیگری از الف تا ی


فاقد موجودی

سينما به روايت هواردهاکس

هنرهای نمایشی

سینما به روایت هواردهاکس


فاقد موجودی

کارنامه چهل ساله مهرجويي

هنرهای نمایشی

کارنامه چهل ساله مهرجویی


فاقد موجودی

کامران شيردل:تنها در قاب

ادبیات

کامران شیردل:تنها در قاب


فاقد موجودی

مقدمه اي بر هاليوود جديد

هنرهای نمایشی

مقدمه ای بر هالیوود جدید


فاقد موجودی

از نگاه سينماگران دهه1360

هنرهای نمایشی

از نگاه سینماگران دهه1360


فاقد موجودی

تاريخ هنر براي فيلمسازان1

هنرهای نمایشی

تاریخ هنر برای فیلمسازان1


فاقد موجودی

تاريخ هنر براي فيلمسازان2

هنرهای نمایشی

تاریخ هنر برای فیلمسازان2


فاقد موجودی

جعبه ابزاري براي فيلم ساز

هنرهای تجسمی

جعبه ابزاری برای فیلم ساز


فاقد موجودی

خون آشام:يک فيلم يک جهان9

هنرهای نمایشی

خون آشام:یک فیلم یک جهان9


فاقد موجودی

در دنياي تو ساعت چند است؟

هنرهای نمایشی

در دنیای تو ساعت چند است؟


فاقد موجودی

درآمدي بر مطالعات سينمايي

هنرهای نمایشی

درآمدی بر مطالعات سینمایی


فاقد موجودی

کارگرداني به سبک اسپيلبرگ

هنرهای نمایشی

کارگردانی به سبک اسپیلبرگ


فاقد موجودی

کتاب شناسي سينما در ايران

هنرهای نمایشی

کتاب شناسی سینما در ایران


فاقد موجودی

کيارستمي در کايه دو سينما

هنرهای نمایشی

کیارستمی در کایه دو سینما


فاقد موجودی

گفت و گو با عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

گفت و گو با عباس کیارستمی


فاقد موجودی

لذت تماشاي فيلم در قرن 21

هنرهای نمایشی

لذت تماشای فیلم در قرن 21


فاقد موجودی

آني هال:يک فيلم يک جهان 14

هنرهای نمایشی

آنی هال:یک فیلم یک جهان 14


فاقد موجودی

برخورد کوتاه:25نقد،25منتقد

هنرهای نمایشی

برخورد کوتاه:25نقد،25منتقد


فاقد موجودی

تصويرها:زندگاني من در فيلم

ادبیات

تصویرها:زندگانی من در فیلم


فاقد موجودی

تکنيک فيلمنامه نويسي ناتشل

هنرهای نمایشی

تکنیک فیلمنامه نویسی ناتشل


فاقد موجودی

کارگاه بازيگري براي دوربين

هنرهای نمایشی

کارگاه بازیگری برای دوربین


فاقد موجودی

مستند از ايده تا فيلمنامه1

هنرهای نمایشی

مستند از ایده تا فیلمنامه1


فاقد موجودی

نابخشوده:يک فيلم يک جهان10

هنرهای نمایشی

نابخشوده:یک فیلم یک جهان10


فاقد موجودی

يادنامه استاد جمشيد مشايخي

ادبیات

یادنامه استاد جمشید مشایخی


فاقد موجودی

آندري تارکوفسکي عناصر سينما

هنرهای نمایشی

آندری تارکوفسکی عناصر سینما


فاقد موجودی

ادبيات نقاشي و سينماي تخيلي

هنرهای نمایشی

ادبیات نقاشی و سینمای تخیلی


فاقد موجودی