مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تئاتر

دسته بندی ها

(9)
(521)

موضوع های اصلی

(7)
(4)
(1)
(1)
(517)

موضوع های فرعی

(6)
(1)
(1)
(4)
(507)
(1)
(9)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(34)
(13)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(6)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(2)
(24)
(1)
(4)
(3)
(11)
(9)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(22)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(77)
(4)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(5)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
(4)
(2)
(23)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(28)
(2)
(1)
(19)
(1)
(2)
(5)
(14)
(29)
(10)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(22)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(31)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)

مترجم ها

(5)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(5)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
530 محصول
رگ

هنرهای نمایشی

رگ


280,000 ریال

اسم

هنرهای نمایشی

اسم


280,000 ریال

حمام

هنرهای نمایشی

حمام


280,000 ریال

خسيس

هنرهای نمایشی

خسیس


540,000 ریال

ذبيح

هنرهای نمایشی

ذبیح


370,000 ریال

ساعت

هنرهای نمایشی

ساعت


170,000 ریال

سکوت

هنرهای نمایشی

سکوت


350,000 ریال

مکبث

هنرهای نمایشی

مکبث


950,000 ریال

مکبث

هنرهای نمایشی

مکبث


1,150,000 ریال

هراس

هنرهای نمایشی

هراس


400,000 ریال

هملت

هنرهای نمایشی

هملت


750,000 ریال

اتللو

هنرهای نمایشی

اتللو


360,000 ریال

اتللو

هنرهای نمایشی

اتللو


350,000 ریال

پرتره

هنرهای نمایشی

پرتره


160,000 ریال

پرگنت

هنرهای نمایشی

پرگنت


960,000 ریال

تيفوس

هنرهای نمایشی

تیفوس


695,000 ریال

تيولا

هنرهای نمایشی

تیولا


150,000 ریال

خلاصي

هنرهای نمایشی

خلاصی


350,000 ریال

خيانت

هنرهای نمایشی

خیانت


420,000 ریال

ويتسک

هنرهای نمایشی

ویتسک


280,000 ریال

آن طرف

هنرهای نمایشی

آن طرف


300,000 ریال

انتخاب

هنرهای نمایشی

انتخاب


300,000 ریال

سالومه

هنرهای نمایشی

سالومه


320,000 ریال

عکس 51

هنرهای نمایشی

عکس 51


200,000 ریال

قندخون

هنرهای نمایشی

قندخون


240,000 ریال

يخ زده

هنرهای نمایشی

یخ زده


280,000 ریال

دست آخر

هنرهای نمایشی

دست آخر


750,000 ریال

دگرديسي

هنرهای نمایشی

دگردیسی


250,000 ریال

راهزنان

هنرهای نمایشی

راهزنان


580,000 ریال

روبسپير

هنرهای نمایشی

روبسپیر


850,000 ریال

سيکلوپس

هنرهای نمایشی

سیکلوپس


300,000 ریال

شکونتلا

هنرهای نمایشی

شکونتلا


310,000 ریال

شکونتلا

هنرهای نمایشی

شکونتلا


500,000 ریال

کانتينر

هنرهای نمایشی

کانتینر


250,000 ریال

کيمياگر

ادبیات

کیمیاگر


650,000 ریال

مرد سوم

ادبیات

مرد سوم


700,000 ریال

پرده نئي

هنرهای نمایشی

پرده نئی


700,000 ریال

جشن تولد

هنرهای نمایشی

جشن تولد


200,000 ریال

جن زدگان

هنرهای نمایشی

جن زدگان


440,000 ریال

فهم برشت

هنرهای نمایشی

فهم برشت


550,000 ریال

کاليگولا

هنرهای نمایشی

کالیگولا


320,000 ریال

کاليگولا

هنرهای نمایشی

کالیگولا


380,000 ریال

يک دقيقه

هنرهای نمایشی

یک دقیقه


350,000 ریال

باتلاق فن

هنرهای نمایشی

باتلاق فن


300,000 ریال

غبار بنفش

هنرهای نمایشی

غبار بنفش


450,000 ریال

کميته نان

هنرهای نمایشی

کمیته نان


260,000 ریال

گارد سفيد

هنرهای نمایشی

گارد سفید


250,000 ریال

لايم لايت

ادبیات

لایم لایت


280,000 ریال

والکري ها

هنرهای نمایشی

والکری ها


780,000 ریال

هنر تئاتر

هنرهای نمایشی

هنر تئاتر


950,000 ریال

هنري پنجم

هنرهای نمایشی

هنری پنجم


750,000 ریال

تئاتر خلاق

هنرهای نمایشی

تئاتر خلاق


100,000 ریال

دست نامرئي

هنرهای نمایشی

دست نامرئی


200,000 ریال

دير راهبان

هنرهای نمایشی

دیر راهبان


80,000 ریال

ريچارد سوم

هنرهای نمایشی

ریچارد سوم


980,000 ریال

سرگرمي ساز

هنرهای نمایشی

سرگرمی ساز


250,000 ریال

سلحشور نور

هنرهای نمایشی

سلحشور نور


580,000 ریال

سه تک گويي

هنرهای نمایشی

سه تک گویی


150,000 ریال

عروسک خانه

هنرهای نمایشی

عروسک خانه


650,000 ریال

عشق دوردست

هنرهای نمایشی

عشق دوردست


90,000 ریال

عمارت تالي

هنرهای نمایشی

عمارت تالی


200,000 ریال

فانوس خيال

هنرهای نمایشی

فانوس خیال


1,000,000 ریال

مرده متحرک

هنرهای نمایشی

مرده متحرک


250,000 ریال

مرغ دريايي

هنرهای نمایشی

مرغ دریایی


220,000 ریال

مرغ دريايي

هنرهای نمایشی

مرغ دریایی


140,000 ریال

مشت به هوا

هنرهای نمایشی

مشت به هوا


350,000 ریال

نخستين آدم

هنرهای نمایشی

نخستین آدم


220,000 ریال

نمايش چيست

هنرهای نمایشی

نمایش چیست


250,000 ریال

هملت(رقعي)

هنرهای نمایشی

هملت


1,100,000 ریال

14 (چهارده)

هنرهای نمایشی

14


520,000 ریال

آشويتس زنان

هنرهای نمایشی

آشویتس زنان


140,000 ریال

آگوستو بوآل

هنرهای نمایشی

آگوستو بوآل


360,000 ریال

بازيگري متد

هنرهای نمایشی

بازیگری متد


495,000 ریال

پسر بچه تخس

هنرهای نمایشی

پسر بچه تخس


180,000 ریال

تراژدي مريم

هنرهای نمایشی

تراژدی مریم


320,000 ریال

جدال با جهل

هنرهای نمایشی

جدال با جهل


680,000 ریال

چند سال پيش

هنرهای نمایشی

چند سال پیش


300,000 ریال

در اين دنيا

هنرهای نمایشی

در این دنیا


250,000 ریال

درام اسلامي

هنرهای نمایشی

درام اسلامی


520,000 ریال

روز رستاخيز

هنرهای نمایشی

روز رستاخیز


90,000 ریال

فيزيکدان ها

هنرهای نمایشی

فیزیکدان ها


180,000 ریال

مرگ فروشنده

هنرهای نمایشی

مرگ فروشنده


300,000 ریال

مسير بازيگر

هنرهای نمایشی

مسیر بازیگر


590,000 ریال

مسير نوراني

هنرهای نمایشی

مسیر نورانی


520,000 ریال

نماينده ملت

هنرهای نمایشی

نماینده ملت


120,000 ریال

هانري چهارم

هنرهای نمایشی

هانری چهارم


360,000 ریال

هملت(وزيري)

هنرهای نمایشی

هملت


1,500,000 ریال

اژدهاي طلايي

هنرهای نمایشی

اژدهای طلایی


250,000 ریال

تبار نيرومند

هنرهای نمایشی

تبار نیرومند


400,000 ریال

دستهاي آلوده

هنرهای نمایشی

دستهای آلوده


480,000 ریال

شوهر ايده آل

هنرهای نمایشی

شوهر ایده آل


400,000 ریال

گوريل پشمالو

هنرهای نمایشی

گوریل پشمالو


380,000 ریال

مکبث:دوزبانه

هنرهای نمایشی

مکبث:دوزبانه


700,000 ریال

ناتان خردمند

هنرهای نمایشی

ناتان خردمند


300,000 ریال

آژانس اتومبيل

هنرهای نمایشی

آژانس اتومبیل


500,000 ریال

پنج نمايشنامه

هنرهای نمایشی

پنج نمایشنامه


1,450,000 ریال

جنون جورج سوم

هنرهای نمایشی

جنون جورج سوم


320,000 ریال

درام مدرنيستي

هنرهای نمایشی

درام مدرنیستی


560,000 ریال

دزدان فروشگاه

هنرهای نمایشی

دزدان فروشگاه


350,000 ریال

ديوان نمايش 2

هنرهای نمایشی

دیوان نمایش 2


2,000,000 ریال

سه روايت جعلي

هنرهای نمایشی

سه روایت جعلی


150,000 ریال

صحنه هاي دودي

هنرهای نمایشی

صحنه های دودی


150,000 ریال

فرصت هاي بزرگ

هنرهای نمایشی

فرصت های بزرگ


300,000 ریال

کمدي در تئاتر

هنرهای نمایشی

کمدی در تئاتر


450,000 ریال

مباني بازيگري

هنرهای نمایشی

مبانی بازیگری


550,000 ریال

مجلس ضربت زدن

هنرهای نمایشی

مجلس ضربت زدن


200,000 ریال

مده آ ماتريال

هنرهای نمایشی

مده آ ماتریال


200,000 ریال

ميدان پارلمان

هنرهای نمایشی

میدان پارلمان


400,000 ریال

نمايش در ژاپن

هنرهای نمایشی

نمایش در ژاپن


800,000 ریال

يرژي گروتفسکي

هنرهای نمایشی

یرژی گروتفسکی


640,000 ریال

ببر پشت دروازه

هنرهای نمایشی

ببر پشت دروازه


380,000 ریال

تصوير يک سياره

هنرهای نمایشی

تصویر یک سیاره


300,000 ریال

چهار نمايشنامه

هنرهای نمایشی

چهار نمایشنامه


1,950,000 ریال

در انتظار گودو

هنرهای نمایشی

در انتظار گودو


450,000 ریال

شکسپير و ايران

هنرهای نمایشی

شکسپیر و ایران


395,000 ریال

فرهنگ، بدن است

هنرهای نمایشی

فرهنگ، بدن است


1,600,000 ریال

مريم و مردآويج

هنرهای نمایشی

مریم و مردآویج


160,000 ریال

من هستم گيلگمش

هنرهای نمایشی

من هستم گیلگمش


510,000 ریال

نامه هاي لوتري

هنرهای نمایشی

نامه های لوتری


690,000 ریال

هفت گناه کبيره

هنرهای نمایشی

هفت گناه کبیره


600,000 ریال

1984: نمايشنامه

هنرهای نمایشی

1984: نمایشنامه


420,000 ریال

انسان نيک سچوان

هنرهای نمایشی

انسان نیک سچوان


490,000 ریال

بازي استريندبرگ

هنرهای نمایشی

بازی استریندبرگ


180,000 ریال

بر فراز صخره ها

هنرهای نمایشی

بر فراز صخره ها


600,000 ریال

بودا(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

بودا


700,000 ریال

تاريخ هاي تئاتر

هنرهای نمایشی

تاریخ های تئاتر


3,200,000 ریال

تراژدي هاي کوچک

هنرهای نمایشی

تراژدی های کوچک


340,000 ریال

تک گويي هاي مرگ

هنرهای نمایشی

تک گویی های مرگ


180,000 ریال

توفان:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

توفان:نمایشنامه


570,000 ریال

جاي پاي قنديلها

هنرهای نمایشی

جای پای قندیلها


10,000 ریال

چشم انداز طبيعي

هنرهای نمایشی

چشم انداز طبیعی


350,000 ریال

زندگي اميل زولا

هنرهای نمایشی

زندگی امیل زولا


650,000 ریال

زندگي هاي خصوصي

هنرهای نمایشی

زندگی های خصوصی


300,000 ریال

سانتاماريا جلد2

هنرهای نمایشی

سانتاماریا جلد2


90,000 ریال

کمي کمتر بدزدين

هنرهای نمایشی

کمی کمتر بدزدین


700,000 ریال

ليـــــــــرشاه

هنرهای نمایشی

لیـــــــــرشاه


390,000 ریال

اهميت ارنست بودن

هنرهای نمایشی

اهمیت ارنست بودن


320,000 ریال

پياده روي در ماه

هنرهای نمایشی

پیاده روی در ماه


250,000 ریال

جوزف ک:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

جوزف ک:نمایشنامه


240,000 ریال

خداحافظي در ژوئن

هنرهای نمایشی

خداحافظی در ژوئن


165,000 ریال

دايره گچي قفقازي

هنرهای نمایشی

دایره گچی قفقازی


530,000 ریال

دوازه قطعه کوتاه

هنرهای نمایشی

دوازه قطعه کوتاه


260,000 ریال

رد ترس:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

رد ترس:نمایشنامه


460,000 ریال

صبحانه با موگابه

هنرهای نمایشی

صبحانه با موگابه


380,000 ریال

ما عاشقان بي خبر

هنرهای نمایشی

ما عاشقان بی خبر


350,000 ریال

مونسرا:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

مونسرا:نمایشنامه


700,000 ریال

ميرهولد در تئاتر

هنرهای نمایشی

میرهولد در تئاتر


1,900,000 ریال

و شبم پرستاره شد

هنرهای نمایشی

و شبم پرستاره شد


1,200,000 ریال

اتاقي در هتل لندن

هنرهای نمایشی

اتاقی در هتل لندن


400,000 ریال

تاريخ تئاتر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تئاتر ایران


1,100,000 ریال

جين اير:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

جین ایر:نمایشنامه


460,000 ریال

صالحان(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

صالحان


180,000 ریال

کتاب مرجع بازيگري

هنرهای نمایشی

کتاب مرجع بازیگری


650,000 ریال

کمدي د ر گذر زمان

هنرهای نمایشی

کمدی د ر گذر زمان


1,100,000 ریال

مجلس قرباني سنمار

هنرهای نمایشی

مجلس قربانی سنمار


400,000 ریال

پسر خانواده وينزلو

هنرهای نمایشی

پسر خانواده وینزلو


520,000 ریال

پيرمرد کوتوله مضحک

هنرهای نمایشی

پیرمرد کوتوله مضحک


200,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 1

هنرهای نمایشی

تاریخ تئاتر جهان 1


2,000,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 2

هنرهای نمایشی

تاریخ تئاتر جهان 2


1,450,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 3

هنرهای نمایشی

تاریخ تئاتر جهان 3


2,000,000 ریال

تدريس مطالعات اجرا

هنرهای نمایشی

تدریس مطالعات اجرا


1,200,000 ریال

درميان کاغذپاره ها

هنرهای نمایشی

درمیان کاغذپاره ها


120,000 ریال

فن نمايشنامه نويسي

هنرهای نمایشی

فن نمایشنامه نویسی


1,900,000 ریال

کلانتري غيرانتفاعي

هنرهای نمایشی

کلانتری غیرانتفاعی


90,000 ریال

گـــــــــــــــاو

هنرهای نمایشی

گـــــــــــــــاو


450,000 ریال

بابا بايد غذا بخورد

هنرهای نمایشی

بابا باید غذا بخورد


300,000 ریال

به سوي تئاتر بي چيز

هنرهای نمایشی

به سوی تئاتر بی چیز


550,000 ریال

خاطرات عمارت هزارتو

هنرهای نمایشی

خاطرات عمارت هزارتو


390,000 ریال

دو پاپ:نمايشنامه 14

هنرهای نمایشی

دو پاپ:نمایشنامه 14


440,000 ریال

طنزآوران جهان نمايش

هنرهای نمایشی

طنزآوران جهان نمایش


500,000 ریال

کين سهراب خون سياوش

هنرهای نمایشی

کین سهراب خون سیاوش


1,090,000 ریال

مدرسه اي براي پدرها

هنرهای نمایشی

مدرسه ای برای پدرها


690,000 ریال

مسافر اتاق شماره 37

هنرهای نمایشی

مسافر اتاق شماره 37


90,000 ریال

ويلي کو ويلي کو بدو

هنرهای نمایشی

ویلی کو ویلی کو بدو


150,000 ریال

آيسخولوس:مجموعه آثار

هنرهای نمایشی

آیسخولوس:مجموعه آثار


1,700,000 ریال

بازيگري :شش درس نخست

هنرهای نمایشی

بازیگری :شش درس نخست


400,000 ریال

به دوزخ اي بي گناهان

هنرهای نمایشی

به دوزخ ای بی گناهان


580,000 ریال

پدر، مادر، قطار وحشت

هنرهای نمایشی

پدر، مادر، قطار وحشت


220,000 ریال

پري دريايي:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

پری دریایی:نمایشنامه


460,000 ریال

سلطان مار(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

سلطان مار


250,000 ریال

سي و شش وضعيت نمايشي

هنرهای نمایشی

سی و شش وضعیت نمایشی


400,000 ریال

نمايشنامه هاي آموزشي

هنرهای نمایشی

نمایشنامه های آموزشی


500,000 ریال

آقاي نويسنده و همکارش

هنرهای نمایشی

آقای نویسنده و همکارش


110,000 ریال

باد زرد وينسنت ون گوک

هنرهای نمایشی

باد زرد وینسنت ون گوک


540,000 ریال

بازيگري و پرفرمنس آرت

هنرهای نمایشی

بازیگری و پرفرمنس آرت


750,000 ریال

خال گل سرخ(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

خال گل سرخ


320,000 ریال

دوران هاي زندگي انسان

هنرهای نمایشی

دوران های زندگی انسان


460,000 ریال

زنوزي هاي زيراب کرمان

هنرهای نمایشی

زنوزی های زیراب کرمان


95,000 ریال

سه خواهر (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

سه خواهر


270,000 ریال

شب ايگوانا(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

شب ایگوانا


330,000 ریال

شويک در جنگ جهاني دوم

هنرهای نمایشی

شویک در جنگ جهانی دوم


300,000 ریال

عناصر نمايشنامه نويسي

هنرهای نمایشی

عناصر نمایشنامه نویسی


1,050,000 ریال

گتسبي بزرگ(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

گتسبی بزرگ


180,000 ریال

مجلس تقليد تخت و خنجر

هنرهای نمایشی

مجلس تقلید تخت و خنجر


135,000 ریال

نمايش نامه فرانکشتاين

هنرهای نمایشی

نمایش نامه فرانکشتاین


320,000 ریال

نو، نمايش کلاسيک ژاپن

هنرهای نمایشی

نو، نمایش کلاسیک ژاپن


250,000 ریال

تنها گريخته و بزن بريم

هنرهای نمایشی

تنها گریخته و بزن بریم


360,000 ریال

تئاتر و تماشاگر کد2212

هنرهای نمایشی

تئاتر و تماشاگر کد2212


280,000 ریال

خانواده واقع گراي جونز

هنرهای نمایشی

خانواده واقع گرای جونز


380,000 ریال

خرده جنايتهاي زناشوهري

هنرهای نمایشی

خرده جنایتهای زناشوهری


220,000 ریال

دوساکس، رمان و يتيم ها

هنرهای نمایشی

دوساکس، رمان و یتیم ها


300,000 ریال

رانندگي براي خانم ديزي

هنرهای نمایشی

رانندگی برای خانم دیزی


200,000 ریال

سوخمه کوتاه سوخمه بلند

هنرهای نمایشی

سوخمه کوتاه سوخمه بلند


115,000 ریال

عبور از دوزخ، پرده دوم

هنرهای نمایشی

عبور از دوزخ، پرده دوم


580,000 ریال

فن بيان:تمرين هاي عملي

هنرهای نمایشی

فن بیان:تمرین های عملی


650,000 ریال

گفتگو با استنلي کوبريک

هنرهای نمایشی

گفتگو با استنلی کوبریک


600,000 ریال

نشانه شناسي لباس تئاتر

هنرهای نمایشی

نشانه شناسی لباس تئاتر


350,000 ریال

ننه دلاور و فرزندان او

هنرهای نمایشی

ننه دلاور و فرزندان او


550,000 ریال

ازدواج آقاي مي سي سي پي

هنرهای نمایشی

ازدواج آقای می سی سی پی


280,000 ریال

ائوريپيدس:پنج نمايشنامه

هنرهای نمایشی

ائوریپیدس:پنج نمایشنامه


1,860,000 ریال

پس از داروين(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

پس از داروین


500,000 ریال

پيشگامان نمايش در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پیشگامان نمایش در ایران


1,300,000 ریال

رويا در شب نيمه تابستان

هنرهای نمایشی

رویا در شب نیمه تابستان


400,000 ریال

زندگي گاليله(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

زندگی گالیله


650,000 ریال

زندگي گاليله(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

زندگی گالیله


550,000 ریال

محاکمه ميرزارضاي کرماني

هنرهای نمایشی

محاکمه میرزارضای کرمانی


670,000 ریال

مرغ دريايي (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

مرغ دریایی


190,000 ریال

130نکته در باب کارگرداني

هنرهای نمایشی

130نکته در باب کارگردانی


390,000 ریال

تاريخ تئاتر سياسي(2جلدي)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تئاتر سیاسی


980,000 ریال

دست هاي آلوده(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

دست های آلوده


750,000 ریال

رومئو و ژوليت(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

رومئو و ژولیت


650,000 ریال

رويکردهايي به نظريه اجرا

هنرهای نمایشی

رویکردهایی به نظریه اجرا


890,000 ریال

زيبايي شناسي سرکوب شدگان

هنرهای نمایشی

زیبایی شناسی سرکوب شدگان


400,000 ریال

شوهر دلخواه زني بي اهميت

هنرهای نمایشی

شوهر دلخواه زنی بی اهمیت


300,000 ریال

مکبث :تراژدي در پنج پرده

هنرهای نمایشی

مکبث :تراژدی در پنج پرده


520,000 ریال

نشانه شناسي تئاتر و درام

هنرهای نمایشی

نشانه شناسی تئاتر و درام


880,000 ریال

شنيدم گوسفندي را بزرگي...

هنرهای نمایشی

شنیدم گوسفندی را بزرگی...


100,000 ریال

فرضيه زمين مسطح:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

فرضیه زمین مسطح:نمایشنامه


480,000 ریال

مقدمه بر تئاتر:آينه طبيعت

هنرهای نمایشی

مقدمه بر تئاتر:آینه طبیعت


600,000 ریال

نمايش در چين (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

نمایش در چین


900,000 ریال

آموزش بازيگري در قرن بيستم

هنرهای نمایشی

آموزش بازیگری در قرن بیستم


1,250,000 ریال

پنجاه کارگردان کليدي تئاتر

هنرهای نمایشی

پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر


1,160,000 ریال

راهنماي تمرينات متد اکتينگ

هنرهای نمایشی

راهنمای تمرینات متد اکتینگ


1,150,000 ریال

عروسي فيگارو يا روز ديوانه

هنرهای نمایشی

عروسی فیگارو یا روز دیوانه


710,000 ریال

سبک و ژانر در تئاتر و سينما

هنرهای نمایشی

سبک و ژانر در تئاتر و سینما


2,700,000 ریال

سوءتفاهم و بيگانه(چرم جيبي)

هنرهای نمایشی

سوءتفاهم و بیگانه


400,000 ریال

کلاس هاي بازيگري استلا آدلر

هنرهای نمایشی

کلاس های بازیگری استلا آدلر


590,000 ریال

نمايشنامه نويسي for dummies

هنرهای نمایشی

نمایشنامه نویسی for dummies


1,300,000 ریال

آشپزخانه و متعلقات:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

آشپزخانه و متعلقات:نمایشنامه


380,000 ریال

اصول و فنون بدلکاري در سينما

هنرهای نمایشی

اصول و فنون بدلکاری در سینما


30,000 ریال

پــــــــات:مجموعه نمايشنامه

هنرهای نمایشی

پــــــــات:مجموعه نمایشنامه


50,000 ریال

چوب بدستهاي ورزيل(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

چوب بدستهای ورزیل


185,000 ریال

راهنماي عملي ساخت وسايل صحنه

هنرهای نمایشی

راهنمای عملی ساخت وسایل صحنه


880,000 ریال

آن طور که ميل شماست:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

آن طور که میل شماست:نمایشنامه


620,000 ریال

آنتوني و کلئوپاترا(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

آنتونی و کلئوپاترا


630,000 ریال

زنان تروا و توئستس(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

زنان تروا و توئستس


980,000 ریال

سيماي زن در آثار بهرام بيضايي

هنرهای نمایشی

سیمای زن در آثار بهرام بیضایی


500,000 ریال

غروب روزهاي آخر پاييز و پنچري

هنرهای نمایشی

غروب روزهای آخر پاییز و پنچری


200,000 ریال

فرناندو کراپ اين نامه را نوشت

هنرهای نمایشی

فرناندو کراپ این نامه را نوشت


300,000 ریال

قصه هاي برزخي و سفر در تاريکي

هنرهای نمایشی

قصه های برزخی و سفر در تاریکی


400,000 ریال

هنرمند از پله ها پايين مي آيد

هنرهای نمایشی

هنرمند از پله ها پایین می آید


320,000 ریال

در اين قايق لعنتي ديگر جا نيست

هنرهای نمایشی

در این قایق لعنتی دیگر جا نیست


490,000 ریال

کنفرانس يالتا و قطار هيچ و پوچ

هنرهای نمایشی

کنفرانس یالتا و قطار هیچ و پوچ


480,000 ریال

ماشينهاي اجرا(بر مرزهاي تئاتر)

هنرهای نمایشی

ماشینهای اجرا


350,000 ریال

مجموعه آثار علي حاتمي (2 جلدي)

هنرهای نمایشی

مجموعه آثار علی حاتمی


1,850,000 ریال

ايده نمايش:مقالاتي درباره تئاتر

هنرهای نمایشی

ایده نمایش:مقالاتی درباره تئاتر


660,000 ریال

باد بزن خانم ويندرمير:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

باد بزن خانم ویندرمیر:نمایشنامه


650,000 ریال

فنون نگارش طنز در ادبيات نمايشي

ادبیات

فنون نگارش طنز در ادبیات نمایشی


250,000 ریال

کنتس کاتلين و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

کنتس کاتلین و دو نمایشنامه دیگر


300,000 ریال

آژاکس و يک نمايشنامه ديگر:سنه کا

هنرهای نمایشی

آژاکس و یک نمایشنامه دیگر:سنه کا


150,000 ریال

افرا يا روز مي‌گذرد (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

افرا یا روز می‌گذرد


300,000 ریال

با گروتفسکي تئاتر فقط يک فرم است

هنرهای نمایشی

با گروتفسکی تئاتر فقط یک فرم است


420,000 ریال

تمثيلات:شش نمايشنامه و يک داستان

هنرهای نمایشی

تمثیلات:شش نمایشنامه و یک داستان


900,000 ریال

کارگردان ها در تمرين: جهان پنهان

هنرهای نمایشی

کارگردان ها در تمرین: جهان پنهان


750,000 ریال

مفهوم تعزيه از نگاه بهرام بيضايي

دین و عرفان

مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی


450,000 ریال

آدم هاي اشتباهي و اگر باران ببارد

هنرهای نمایشی

آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد


400,000 ریال

استاد تاران و همانطور که بوده ايم

هنرهای نمایشی

استاد تاران و همانطور که بوده ایم


185,000 ریال

بازيگري جلد 1/ مجوعه تئاتروقلم 10

هنرهای نمایشی

بازیگری جلد 1/ مجوعه تئاتروقلم 10


480,000 ریال

بولرو و قطار سريع السير در تاريکي

هنرهای نمایشی

بولرو و قطار سریع السیر در تاریکی


320,000 ریال

تئاتر در ايران از کودتا تا انقلاب

هنرهای نمایشی

تئاتر در ایران از کودتا تا انقلاب


1,800,000 ریال

زنان پنجشنبه:درام معاصر فرانسوي17

هنرهای نمایشی

زنان پنجشنبه:درام معاصر فرانسوی17


170,000 ریال

الکترا: فيلوکتتس،زنان تراخيس،آژاکس

هنرهای نمایشی

الکترا: فیلوکتتس،زنان تراخیس،آژاکس


700,000 ریال

بازيگري جلد2 -مجموعه تئاتر وقلم 11

هنرهای نمایشی

بازیگری جلد2 -مجموعه تئاتر وقلم 11


580,000 ریال

شکسپير در شوروي:ادبيات تئاتر سينما

هنرهای نمایشی

شکسپیر در شوروی:ادبیات تئاتر سینما


450,000 ریال

فيلمنامه هاي الگو،الگوهاي فيلمنامه

هنرهای نمایشی

فیلمنامه های الگو،الگوهای فیلمنامه


485,000 ریال

تاريخ سري سلطان در آبسکون(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

تاریخ سری سلطان در آبسکون


200,000 ریال

ساحل آرمانشهر کتاب دوم:کشتي شکستگان

هنرهای نمایشی

ساحل آرمانشهر کتاب دوم:کشتی شکستگان


100,000 ریال

کارگرداني و دراماتورژي:سوزاندن خانه

هنرهای نمایشی

کارگردانی و دراماتورژی:سوزاندن خانه


880,000 ریال

آدم آدم است. بچه فيل استنطاق لوکولوس

هنرهای نمایشی

آدم آدم است. بچه فیل استنطاق لوکولوس


650,000 ریال

ادبيات نمايشي زنان ايران:روند دگرگوني

هنرهای نمایشی

ادبیات نمایشی زنان ایران:روند دگرگونی


600,000 ریال

صعود به طبقه همکف و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

صعود به طبقه همکف و دو نمایشنامه دیگر


230,000 ریال

بچه هاي دريا:نمايشنامه گروه سني نوجوان

هنرهای نمایشی

بچه های دریا:نمایشنامه گروه سنی نوجوان


250,000 ریال

تفنگهاي خانم کارار و روياي سيمون ماشار

هنرهای نمایشی

تفنگهای خانم کارار و رویای سیمون ماشار


350,000 ریال

دختر با باراني زرد و نه نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

دختر با بارانی زرد و نه نمایشنامه دیگر


1,450,000 ریال

عشق‌بازي مي‌کنم با نام او (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

عشق‌بازی می‌کنم با نام او


15,000 ریال

افسانه ماردوش:نمايشنامه گروه سني نوجوان

هنرهای نمایشی

افسانه ماردوش:نمایشنامه گروه سنی نوجوان


350,000 ریال

چهره‌پردازي براي سينما تلويزيون و تئاتر

هنرهای نمایشی

چهره‌پردازی برای سینما تلویزیون و تئاتر


320,000 ریال

در خلوت مزارع پنبه:دورتادور نمايشنامه20

هنرهای نمایشی

در خلوت مزارع پنبه:دورتادور نمایشنامه20


130,000 ریال

دو خويشاوند شريف ويليام شکسپير-جان فلچر

هنرهای نمایشی

دو خویشاوند شریف ویلیام شکسپیر-جان فلچر


320,000 ریال

مجموعه آثار نمايشي ويليام شکسپير(2جلدي)

هنرهای نمایشی

مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر


2,900,000 ریال

رالف کولتاي طراح صحنه:طراحي صحنه و لباس3

هنرهای نمایشی

رالف کولتای طراح صحنه:طراحی صحنه و لباس3


270,000 ریال

ضرورت تئاتر:هنر تماشا کردن و تماشايي شدن

هنرهای نمایشی

ضرورت تئاتر:هنر تماشا کردن و تماشایی شدن


1,400,000 ریال

تئاتر تجربي از استانيسلاوسکي تا پيتر بروک

هنرهای نمایشی

تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک


700,000 ریال

چکادنشين والا:واکاوي نمايشنامه مدرن ايبسن

هنرهای نمایشی

چکادنشین والا:واکاوی نمایشنامه مدرن ایبسن


620,000 ریال

استانيسلاوسکي:يک مقدمه(تئاتر:نظريه و اجرا)

هنرهای نمایشی

استانیسلاوسکی:یک مقدمه


550,000 ریال

بازي-بازيگري:راهنمايي براي کارگاههاي تئاتر

هنرهای نمایشی

بازی-بازیگری:راهنمایی برای کارگاههای تئاتر


780,000 ریال

قطار شير ديگر اينجا توقف نمي کند(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

قطار شیر دیگر اینجا توقف نمی کند


350,000 ریال

مجموعه نمايشنامه هاي غلامحسين ساعدي(12جلدي)

هنرهای نمایشی

مجموعه نمایشنامه های غلامحسین ساعدی


3,575,000 ریال

ميزانسن معاصر اجراي تئاتر در آغاز هزاره سوم

تاریخ و فلسفه هنر

میزانسن معاصر اجرای تئاتر در آغاز هزاره سوم


1,600,000 ریال

تنفس در هواي تئاتر: مقالاتي در باب درام مدرن

هنرهای نمایشی

تنفس در هوای تئاتر: مقالاتی در باب درام مدرن


680,000 ریال

حواستون به پيرزنهايي که از تنهايي پوسين باشه

هنرهای نمایشی

حواستون به پیرزنهایی که از تنهایی پوسین باشه


120,000 ریال

سه نمايشنامه:عروسي خون-يرما-خانه برنارد آلبا

هنرهای نمایشی

سه نمایشنامه:عروسی خون-یرما-خانه برنارد آلبا


1,250,000 ریال

يک سيب براي دو نفر:نمايشنامه گروه سني نوجوان

هنرهای نمایشی

یک سیب برای دو نفر:نمایشنامه گروه سنی نوجوان


300,000 ریال

استخوان ماهي جادويي:نمايشنامه گروه سني نوجوان

هنرهای نمایشی

استخوان ماهی جادویی:نمایشنامه گروه سنی نوجوان


300,000 ریال

تحليل نمايشنامه :راهنماي موردي درام مدرن غربي

هنرهای نمایشی

تحلیل نمایشنامه :راهنمای موردی درام مدرن غربی


750,000 ریال

تئاتر در مسير انقلاب: طراحي صحنه آوانگارد روسي

هنرهای نمایشی

تئاتر در مسیر انقلاب: طراحی صحنه آوانگارد روسی


950,000 ریال

راز پروانه ها و هاپچه:نمايشنامه گروه سني نوجوان

هنرهای نمایشی

راز پروانه ها و هاپچه:نمایشنامه گروه سنی نوجوان


360,000 ریال

آخر بازي در انتظار گودو و نقد تئاتر به مثابه متن

هنرهای نمایشی

آخر بازی در انتظار گودو و نقد تئاتر به مثابه متن


320,000 ریال

گوست لايت :راهنماي مقدماتي براي دراماتورژي کد1923

هنرهای نمایشی

گوست لایت :راهنمای مقدماتی برای دراماتورژی کد1923


110,000 ریال

تراژدي هاي زمان ما را تنها گرگها کارگرداني مي کنند

هنرهای نمایشی

تراژدی های زمان ما را تنها گرگها کارگردانی می کنند


230,000 ریال

تئاتر، انزوا، حرفه و طغيان:تحولات گروه تئاتر اودين

هنرهای نمایشی

تئاتر، انزوا، حرفه و طغیان:تحولات گروه تئاتر اودین


2,500,000 ریال

سرگذشت لافکاديو:شيري که جواب گلوله را با گلوله داد

ادبیات

سرگذشت لافکادیو:شیری که جواب گلوله را با گلوله داد


600,000 ریال

علاالدين و غول چراغ جادو:نمايشنامه گروه سني نوجوان

هنرهای نمایشی

علاالدین و غول چراغ جادو:نمایشنامه گروه سنی نوجوان


380,000 ریال

جمشيد مشايخي:در گفتگو با زاون قوکاسيان و ويدا مشايخي

هنرهای نمایشی

جمشید مشایخی:در گفتگو با زاون قوکاسیان و ویدا مشایخی


1,000,000 ریال

مترونوم در بازيگري:انرژي زمان و حرکت در بازيگري مدرن

هنرهای نمایشی

مترونوم در بازیگری:انرژی زمان و حرکت در بازیگری مدرن


160,000 ریال

بيرون پشت در بهمراه شمعدانيهاي غمگين و داستانهاي ديگر

هنرهای نمایشی

بیرون پشت در بهمراه شمعدانیهای غمگین و داستانهای دیگر


450,000 ریال

تاريخ مصور تئاتر از ماقبل تاريخ تا دوران معاصر کد1937

هنرهای نمایشی

تاریخ مصور تئاتر از ماقبل تاریخ تا دوران معاصر کد1937


350,000 ریال

طراحان صحنه تئاتر يونان و روم باستان:طراحي صحنه و لباس2

هنرهای نمایشی

طراحان صحنه تئاتر یونان و روم باستان:طراحی صحنه و لباس2


400,000 ریال

ادبيات نمايشي در ايران: جلد4 (دوره طلايي نمايش در ايران)

هنرهای نمایشی

ادبیات نمایشی در ایران: جلد4


2,400,000 ریال

در جستجوي قطعه ي گم شده و آشنايي قطعه گم شده با دايره بزرگ

ادبیات

در جستجوی قطعه ی گم شده و آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ


700,000 ریال

سه نمايشنامه عروسکي:عروسکها،غروب در دياري غريب،قصه ماه پنهان

هنرهای نمایشی

سه نمایشنامه عروسکی:عروسکها،غروب در دیاری غریب،قصه ماه پنهان


300,000 ریال

شخصيت بيگانه و بيگانگي در ادبيات نمايشي معاصر ايران و آمريکا

هنرهای نمایشی

شخصیت بیگانه و بیگانگی در ادبیات نمایشی معاصر ایران و آمریکا


490,000 ریال

ناصر و فردين:گفتگوي رضا کيانيان ناصر ملک مطيعي محمدعلي فردين

هنرهای نمایشی

ناصر و فردین:گفتگوی رضا کیانیان ناصر ملک مطیعی محمدعلی فردین


150,000 ریال

ترسيم فيلمنامه سريال هاي تلويزيوني:ساختار پايلوت سريال هاي درام

هنرهای نمایشی

ترسیم فیلمنامه سریال های تلویزیونی:ساختار پایلوت سریال های درام


350,000 ریال

ماجراي دختري که شايد شاهزاده خانم بود:نمايشنامه گروه سني نوجوان

هنرهای نمایشی

ماجرای دختری که شاید شاهزاده خانم بود:نمایشنامه گروه سنی نوجوان


300,000 ریال

تاجر ونيزي داستان شورانگيز بازرگان ونديکي منظومه شاعر معروف شکسپير

هنرهای نمایشی

تاجر ونیزی داستان شورانگیز بازرگان وندیکی منظومه شاعر معروف شکسپیر


550,000 ریال

سرقت آتش از خدايان:راهنماي جامع داستان نويسي براي نويسندگان و

هنرهای نمایشی

سرقت آتش از خدایان:راهنمای جامع داستان نویسی برای نویسندگان و فیلم سازان


1,200,000 ریال

با چراغ در آينه هاي قناس:بهار دوم در ادبيات نمايشي از انقلاب فرانسه تا

هنرهای نمایشی

با چراغ در آینه های قناس:بهار دوم در ادبیات نمایشی از انقلاب فرانسه تا رخداد 1968


1,250,000 ریال

خنده پنهان -مطالعه اي در باب تاثير متقابل زمينه هاي فکري مشروطه ونمايش

هنرهای نمایشی

خنده پنهان -مطالعه ای در باب تاثیر متقابل زمینه های فکری مشروطه ونمایش غربی در ایران


185,000 ریال

بازيگري و کارگرداني در تئاتر و سينما از نگاه دو کارگردان برجسته

هنرهای نمایشی

بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان


590,000 ریال

دار

هنرهای نمایشی

دار


فاقد موجودی

صبا

هنرهای نمایشی

صبا


فاقد موجودی

عچق

هنرهای نمایشی

عچق


فاقد موجودی

دوزخ

هنرهای نمایشی

دوزخ


فاقد موجودی

ضحاک

هنرهای نمایشی

ضحاک


فاقد موجودی

گريز

هنرهای نمایشی

گریز


فاقد موجودی

نژاد

هنرهای نمایشی

نژاد


فاقد موجودی

هجده

هنرهای نمایشی

هجده


فاقد موجودی

هملت

هنرهای نمایشی

هملت


فاقد موجودی

هملت

هنرهای نمایشی

هملت


فاقد موجودی

هيله

هنرهای نمایشی

هیله


فاقد موجودی

بريدا

هنرهای نمایشی

بریدا


فاقد موجودی

طوفان

هنرهای نمایشی

طوفان


فاقد موجودی

فاوست

هنرهای نمایشی

فاوست


فاقد موجودی

کرگدن

هنرهای نمایشی

کرگدن


فاقد موجودی

کرگدن

هنرهای نمایشی

کرگدن


فاقد موجودی

نابغه

هنرهای نمایشی

نابغه


فاقد موجودی

آندورا

هنرهای نمایشی

آندورا


فاقد موجودی

مرگ من

هنرهای نمایشی

مرگ من


فاقد موجودی

فن بيان

هنرهای نمایشی

فن بیان


فاقد موجودی

کلفت ها

هنرهای نمایشی

کلفت ها


فاقد موجودی

ماراساد

هنرهای نمایشی

ماراساد


فاقد موجودی

يوزف کا

هنرهای نمایشی

یوزف کا


فاقد موجودی

روز پزشک

هنرهای نمایشی

روز پزشک


فاقد موجودی

عشق لرزه

هنرهای نمایشی

عشق لرزه


فاقد موجودی

اردک وحشي

هنرهای نمایشی

اردک وحشی


فاقد موجودی

اما ابرها

هنرهای نمایشی

اما ابرها


فاقد موجودی

دن کاميلو

هنرهای نمایشی

دن کامیلو


فاقد موجودی

زن هاي ما

هنرهای نمایشی

زن های ما


فاقد موجودی

چاقوي بزرگ

هنرهای نمایشی

چاقوی بزرگ


فاقد موجودی

چهار صندوق

هنرهای نمایشی

چهار صندوق


فاقد موجودی

خداي کشتار

هنرهای نمایشی

خدای کشتار


فاقد موجودی

سه برخواني

هنرهای نمایشی

سه برخوانی


فاقد موجودی

شب دوازدهم

هنرهای نمایشی

شب دوازدهم


فاقد موجودی

شب والونيه

هنرهای نمایشی

شب والونیه


فاقد موجودی

عروسک خانه

هنرهای نمایشی

عروسک خانه


فاقد موجودی

کله پوک ها

هنرهای نمایشی

کله پوک ها


فاقد موجودی

گل و قداره

هنرهای نمایشی

گل و قداره


فاقد موجودی

مرغ دريايي

هنرهای نمایشی

مرغ دریایی


فاقد موجودی

آخرين يانکي

هنرهای نمایشی

آخرین یانکی


فاقد موجودی

آيلف کوچولو

هنرهای نمایشی

آیلف کوچولو


فاقد موجودی

از دست رفته

هنرهای نمایشی

از دست رفته


فاقد موجودی

دوستان کمدي

هنرهای نمایشی

دوستان کمدی


فاقد موجودی

رمولوس کبير

هنرهای نمایشی

رمولوس کبیر


فاقد موجودی

ساحره سوزان

هنرهای نمایشی

ساحره سوزان


فاقد موجودی

سياوش خواني

هنرهای نمایشی

سیاوش خوانی


فاقد موجودی

شکار مرغابي

هنرهای نمایشی

شکار مرغابی


فاقد موجودی

غرور و تعصب

هنرهای نمایشی

غرور و تعصب


فاقد موجودی

قتل غير عمد

هنرهای نمایشی

قتل غیر عمد


فاقد موجودی

مراقبت شديد

هنرهای نمایشی

مراقبت شدید


فاقد موجودی

مرغابي وحشي

هنرهای نمایشی

مرغابی وحشی


فاقد موجودی

مرگ فروشنده

هنرهای نمایشی

مرگ فروشنده


فاقد موجودی

معماري درام

هنرهای نمایشی

معماری درام


فاقد موجودی

اتاق شماره 6

هنرهای نمایشی

اتاق شماره 6


فاقد موجودی

توپ پلاستيکي

هنرهای نمایشی

توپ پلاستیکی


فاقد موجودی

درباره تئاتر

هنرهای نمایشی

درباره تئاتر


فاقد موجودی

سيابرزنگي ها

هنرهای نمایشی

سیابرزنگی ها


فاقد موجودی

عوارض جانبي1

هنرهای نمایشی

عوارض جانبی1


فاقد موجودی

کتاب بازيگري

هنرهای نمایشی

کتاب بازیگری


فاقد موجودی

کمديا دلارته

هنرهای نمایشی

کمدیا دلارته


فاقد موجودی

مرگ در پاييز

هنرهای نمایشی

مرگ در پاییز


فاقد موجودی

واقعه کار من

هنرهای نمایشی

واقعه کار من


فاقد موجودی

آنتيـــــگونه

هنرهای نمایشی

آنتیـــــگونه


فاقد موجودی

بازيگر و بدنش

هنرهای نمایشی

بازیگر و بدنش


فاقد موجودی

تکنيک بازيگري

هنرهای نمایشی

تکنیک بازیگری


فاقد موجودی

تئاتر و جامعه

هنرهای نمایشی

تئاتر و جامعه


فاقد موجودی

حيوانات کاغذي

هنرهای نمایشی

حیوانات کاغذی


فاقد موجودی

ديوان نمايش 1

هنرهای نمایشی

دیوان نمایش 1


فاقد موجودی

شاهزاده اندوه

هنرهای نمایشی

شاهزاده اندوه


فاقد موجودی

شبهاي آوينيون

هنرهای نمایشی

شبهای آوینیون


فاقد موجودی

فتح نامه کلات

هنرهای نمایشی

فتح نامه کلات


فاقد موجودی

فردا سپيده دم

هنرهای نمایشی

فردا سپیده دم


فاقد موجودی

لبخند بزن هاگ

هنرهای نمایشی

لبخند بزن هاگ


فاقد موجودی

پشت درهاي بسته

هنرهای نمایشی

پشت درهای بسته


فاقد موجودی

تئاتر و همزادش

هنرهای نمایشی

تئاتر و همزادش


فاقد موجودی

نظريه در تئاتر

هنرهای نمایشی

نظریه در تئاتر


فاقد موجودی

نمايش در ايران

هنرهای نمایشی

نمایش در ایران


فاقد موجودی

بازيگري حرفه اي

هنرهای نمایشی

بازیگری حرفه ای


فاقد موجودی

تئاتر در فرانسه

هنرهای نمایشی

تئاتر در فرانسه


فاقد موجودی

خلــــــق شخصيت

هنرهای نمایشی

خلــــــق شخصیت


فاقد موجودی

داستان کودکي من

هنرهای نمایشی

داستان کودکی من


فاقد موجودی

فاوست(گالينگور)

هنرهای نمایشی

فاوست


فاقد موجودی

گريم براي تئاتر

هنرهای نمایشی

گریم برای تئاتر


فاقد موجودی

ليـــــــــرشاه

هنرهای نمایشی

لیـــــــــرشاه


فاقد موجودی

بيان بدني بازيگر

هنرهای نمایشی

بیان بدنی بازیگر


فاقد موجودی

حر بن يزيد رياحي

هنرهای نمایشی

حر بن یزید ریاحی


فاقد موجودی

رام کردن زن سرکش

هنرهای نمایشی

رام کردن زن سرکش


فاقد موجودی

پايين،گذر سقاخانه

هنرهای نمایشی

پایین،گذر سقاخانه


فاقد موجودی

شناخت عوامل نمايش

هنرهای نمایشی

شناخت عوامل نمایش


فاقد موجودی

متن هايي براي هيچ

هنرهای نمایشی

متن هایی برای هیچ


فاقد موجودی

نمايشنامه چهارراه

هنرهای نمایشی

نمایشنامه چهارراه


فاقد موجودی

اتوبوسي به نام هوس

هنرهای نمایشی

اتوبوسی به نام هوس


فاقد موجودی

تانگوي تخم مرغ داغ

هنرهای نمایشی

تانگوی تخم مرغ داغ


فاقد موجودی

جشن تولد و تک گويي

هنرهای نمایشی

جشن تولد و تک گویی


فاقد موجودی

جوديث و رخدادني ها

هنرهای نمایشی

جودیث و رخدادنی ها


فاقد موجودی

مهمان سراي دو دنيا

هنرهای نمایشی

مهمان سرای دو دنیا


فاقد موجودی

نمايش در دوره صفوي

هنرهای نمایشی

نمایش در دوره صفوی


فاقد موجودی

اگر از نو شروع کنيم

هنرهای نمایشی

اگر از نو شروع کنیم


فاقد موجودی

پهلوان اکبر مي ميرد

هنرهای نمایشی

پهلوان اکبر می میرد


فاقد موجودی

چشم کارگردان کد2251

هنرهای نمایشی

چشم کارگردان کد2251


فاقد موجودی

خشم شديد فيليپ هوتس

هنرهای نمایشی

خشم شدید فیلیپ هوتس


فاقد موجودی

خواستگاران مهري ناز

هنرهای نمایشی

خواستگاران مهری ناز


فاقد موجودی

شيطان و دوشيزه پريم

هنرهای نمایشی

شیطان و دوشیزه پریم


فاقد موجودی

مردگان بي کفن و دفن

هنرهای نمایشی

مردگان بی کفن و دفن


فاقد موجودی

اين آب آشاميدني نيست

هنرهای نمایشی

این آب آشامیدنی نیست


فاقد موجودی

ژان ژنه و معماري خلا

هنرهای نمایشی

ژان ژنه و معماری خلا


فاقد موجودی

سهراب کشي(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

سهراب کشی


فاقد موجودی

شاه لير (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

شاه لیر


فاقد موجودی

آقاي گل:سعيد هوپ سايد

هنرهای نمایشی

آقای گل:سعید هوپ ساید


فاقد موجودی

سفر روز دراز تا دل شب

هنرهای نمایشی

سفر روز دراز تا دل شب


فاقد موجودی

سه خواهر (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

سه خواهر


فاقد موجودی

مباني کارگرداني تئاتر

هنرهای نمایشی

مبانی کارگردانی تئاتر


فاقد موجودی

مرده هاي بي کفن و دفن

هنرهای نمایشی

مرده های بی کفن و دفن


فاقد موجودی

ملاقات بانوي سالخورده

هنرهای نمایشی

ملاقات بانوی سالخورده


فاقد موجودی

نظريه نمايش سياه بازي

هنرهای نمایشی

نظریه نمایش سیاه بازی


فاقد موجودی

ولپن:کمدي در پنج پرده

هنرهای نمایشی

ولپن:کمدی در پنج پرده


فاقد موجودی

سبک هاي بازيگري کد2034

هنرهای نمایشی

سبک های بازیگری کد2034


فاقد موجودی

صحنه هايي از يک ازدواج

هنرهای نمایشی

صحنه هایی از یک ازدواج


فاقد موجودی

قصه گويي به روش پيکسار

هنرهای نمایشی

قصه گویی به روش پیکسار


فاقد موجودی

وحشي:کمدي در چهار پرده

هنرهای نمایشی

وحشی:کمدی در چهار پرده


فاقد موجودی

باغ آلبالو (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

باغ آلبالو


فاقد موجودی

پدر:درام معاصر فرانسوي1

هنرهای نمایشی

پدر:درام معاصر فرانسوی1


فاقد موجودی

تاجر ونيزي (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

تاجر ونیزی


فاقد موجودی

تاجر ونيزي (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

تاجر ونیزی


فاقد موجودی

سواد بصري در صحنه تئاتر

هنرهای نمایشی

سواد بصری در صحنه تئاتر


فاقد موجودی

شگردهاي نمايشنامه نويسي

هنرهای نمایشی

شگردهای نمایشنامه نویسی


فاقد موجودی

قدرت بازيگر:تکنيک چوبوک

هنرهای نمایشی

قدرت بازیگر:تکنیک چوبوک


فاقد موجودی

کلاغ ها عروسک ها آدم ها

هنرهای نمایشی

کلاغ ها عروسک ها آدم ها


فاقد موجودی

پرورش صدا و بيان هنرپيشه

هنرهای نمایشی

پرورش صدا و بیان هنرپیشه


فاقد موجودی

دروغ:درام معاصر فرانسوي6

هنرهای نمایشی

دروغ:درام معاصر فرانسوی6


فاقد موجودی

صداي انساني و تئاتر جيبي

هنرهای نمایشی

صدای انسانی و تئاتر جیبی


فاقد موجودی

ضيافت و ميراث(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

ضیافت و میراث


فاقد موجودی

آماندا:نمايشنامه در 5پرده

هنرهای نمایشی

آماندا:نمایشنامه در 5پرده


فاقد موجودی

خيانت و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

خیانت و دو نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

ديکته و زاويه (نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

دیکته و زاویه


فاقد موجودی

رومئو و ژوليت (نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

رومئو و ژولیت


فاقد موجودی

عروسک ماسک و اشياي نمايشي

هنرهای نمایشی

عروسک ماسک و اشیای نمایشی


فاقد موجودی

فاجعه:هفت نمايشنامه کوتاه

هنرهای نمایشی

فاجعه:هفت نمایشنامه کوتاه


فاقد موجودی

مديريت صحنه و اداره نمايش

هنرهای نمایشی

مدیریت صحنه و اداره نمایش


فاقد موجودی

نمايش نامه هاي فراموش شده

هنرهای نمایشی

نمایش نامه های فراموش شده


فاقد موجودی

پازوليني به روايت پازوليني

هنرهای نمایشی

پازولینی به روایت پازولینی


فاقد موجودی

تاس ها و يک نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

تاس ها و یک نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

دشمن مردم و ايبسن آشوبگراي

هنرهای نمایشی

دشمن مردم و ایبسن آشوبگرای


فاقد موجودی

ساحل آرمانشهر کتاب اول:سفر

هنرهای نمایشی

ساحل آرمانشهر کتاب اول:سفر


فاقد موجودی

شب هزار و يکم (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

شب هزار و یکم


فاقد موجودی

زيبايي شناسي نمايشي ژان ژنه

هنرهای نمایشی

زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


فاقد موجودی

موليير و چهارنمايشنامه برتر

هنرهای نمایشی

مولییر و چهارنمایشنامه برتر


فاقد موجودی

هرگز براي پدرم آواز نخواندم

هنرهای نمایشی

هرگز برای پدرم آواز نخواندم


فاقد موجودی

راه داستان:فن و روح نويسندگي

هنرهای نمایشی

راه داستان:فن و روح نویسندگی


فاقد موجودی

راهنماي عملي نمايشنامه نويسي

هنرهای نمایشی

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی


فاقد موجودی

زايش تراژدي و چند نوشته ديگر

فلسفه

زایش تراژدی و چند نوشته دیگر


فاقد موجودی

طراحي حرکت (درس هاي بازيگري)

هنرهای نمایشی

طراحی حرکت


فاقد موجودی

فاوست:تراژدي (بخش اول و دوم)

هنرهای نمایشی

فاوست:تراژدی


فاقد موجودی

گپ و گفت و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

گپ و گفت و دو نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

ميس جولي و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

میس جولی و دو نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

بداهه پردازي در تئاتر: کد1832

هنرهای نمایشی

بداهه پردازی در تئاتر: کد1832


فاقد موجودی

بهرام بيضايي:زبان هويت و قدرت

هنرهای نمایشی

بهرام بیضایی:زبان هویت و قدرت


فاقد موجودی

خوک هندي:درام معاصر فرانسوي10

هنرهای نمایشی

خوک هندی:درام معاصر فرانسوی10


فاقد موجودی

مرد خيلي راحت:يک چالش بااحساس

هنرهای نمایشی

مرد خیلی راحت:یک چالش بااحساس


فاقد موجودی

آزادي تازه و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

آزادی تازه و دو نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

اصول کارگرداني در سينما و فيلم

هنرهای نمایشی

اصول کارگردانی در سینما و فیلم


فاقد موجودی

تئاتر پست دراماتيک و امر سياسي

هنرهای نمایشی

تئاتر پست دراماتیک و امر سیاسی


فاقد موجودی

مرگ تراژدي(تئاتر:نظريه و اجرا)

هنرهای نمایشی

مرگ تراژدی


فاقد موجودی

پنج نمايشنامه از انقلاب مشروطيت

هنرهای نمایشی

پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت


فاقد موجودی

بوطيقاي نمايشنامه نويسي کتاب اول

هنرهای نمایشی

بوطیقای نمایشنامه نویسی کتاب اول


فاقد موجودی

در انتظار گودو  و يک مقاله همراه

هنرهای نمایشی

در انتظار گودو و یک مقاله همراه


فاقد موجودی

سوخته از يخ:دورتادور نمايشنامه47

هنرهای نمایشی

سوخته از یخ:دورتادور نمایشنامه47


فاقد موجودی

شام خداحافظي:درام معاصر فرانسوي5

هنرهای نمایشی

شام خداحافظی:درام معاصر فرانسوی5


فاقد موجودی

از منظر تئاتريکاليته:مجموعه مقالات

هنرهای نمایشی

از منظر تئاتریکالیته:مجموعه مقالات


فاقد موجودی

تفسيرها و تاويل ها: در انتظار گودو

هنرهای نمایشی

تفسیرها و تاویل ها: در انتظار گودو


فاقد موجودی

ورونيکا تصميم مي‌گيرد بميرد (جيبي)

ادبیات

ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد


فاقد موجودی

بانو و مرد مرده و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

بانو و مرد مرده و دو نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

در انتظار گودو و چند نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

در انتظار گودو و چند نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

پيکر زن همچون ميدان نبرد در جنگ بوسني

هنرهای نمایشی

پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی


فاقد موجودی

دونمايشنامه(مستخدم ماشيني و درد خفيف)

هنرهای نمایشی

دونمایشنامه


فاقد موجودی

بداهه پردازي قصه سازي يا هنر خلق چيزها

هنرهای نمایشی

بداهه پردازی قصه سازی یا هنر خلق چیزها


فاقد موجودی

داستان خرسهاي پاندا و سه شنبه با مادوکس

هنرهای نمایشی

داستان خرسهای پاندا و سه شنبه با مادوکس


فاقد موجودی

آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم کد1345

هنرهای نمایشی

آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم کد1345


فاقد موجودی

اتلو:داستان غم انگيز اتلو مغربي در ونديک

هنرهای نمایشی

اتلو:داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک


فاقد موجودی

هنر بازيگري:با مقدمه اي از مارلون براندو

هنرهای نمایشی

هنر بازیگری:با مقدمه ای از مارلون براندو


فاقد موجودی

پابرهنه در برادوي:زندگي و آثار نيل سايمون

هنرهای نمایشی

پابرهنه در برادوی:زندگی و آثار نیل سایمون


فاقد موجودی

آموزش و آفرينش تئاتري(بدن شاعرانه): کد1472

هنرهای نمایشی

آموزش و آفرینش تئاتری


فاقد موجودی

استاد بنا سول نس:نمايشنامه هاي مدرن ايبسن9

هنرهای نمایشی

استاد بنا سول نس:نمایشنامه های مدرن ایبسن9


فاقد موجودی

تئاتر خياباني و ديگر انواع نمايشهاي بيروني

هنرهای نمایشی

تئاتر خیابانی و دیگر انواع نمایشهای بیرونی


فاقد موجودی

تئاتر خياباني :روند تغيير محيط قراردادي نمايش

هنرهای نمایشی

تئاتر خیابانی :روند تغییر محیط قراردادی نمایش


فاقد موجودی

طراحي و اسکيس در صحنه تئاتر:طراحي صحنه و لباس1

هنرهای نمایشی

طراحی و اسکیس در صحنه تئاتر:طراحی صحنه و لباس1


فاقد موجودی

درام معاصر ايراني و هنريک ايبسن، دريافت و تاثير

هنرهای نمایشی

درام معاصر ایرانی و هنریک ایبسن، دریافت و تاثیر


فاقد موجودی

رويايي خيس در حوالي پلک هايت و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

رویایی خیس در حوالی پلک هایت و دو نمایشنامه دیگر


فاقد موجودی

شش شخصيت در جستجوي نويسنده:برگزيده نمايشنامه ها1

هنرهای نمایشی

شش شخصیت در جستجوی نویسنده:برگزیده نمایشنامه ها1


فاقد موجودی

هنر راز آلود بازيگر:فرهنگ واژگان انسان شناسي تئاتر

هنرهای نمایشی

هنر راز آلود بازیگر:فرهنگ واژگان انسان شناسی تئاتر


فاقد موجودی

بداهه پردازي نمايشنامه بلند:هنر تئاتر خودجوش کد1572

هنرهای نمایشی

بداهه پردازی نمایشنامه بلند:هنر تئاتر خودجوش کد1572


فاقد موجودی

بازيگري در سينما و تلويزيون:از صحنه تئاتر تا پرده سينما

هنرهای نمایشی

بازیگری در سینما و تلویزیون:از صحنه تئاتر تا پرده سینما


فاقد موجودی

ايديوکينسيس:رويکردي خلاقانه به حرکت و هم ترازي بدن انسان

هنرهای نمایشی

ایدیوکینسیس:رویکردی خلاقانه به حرکت و هم ترازی بدن انسان


فاقد موجودی

مرباي روسي:نمايشنامه اي در سه پرده از ادبيات معاصر روسيه

هنرهای نمایشی

مربای روسی:نمایشنامه ای در سه پرده از ادبیات معاصر روسیه


فاقد موجودی

خروج ممنوع:بررسي فجايع سينما رکس آبادان و مسجد جامع کرمان

هنرهای نمایشی

خروج ممنوع:بررسی فجایع سینما رکس آبادان و مسجد جامع کرمان


فاقد موجودی

شيوه فني نمايشنامه خواني از پايان تا آغاز و از آغاز تا پايان

هنرهای نمایشی

شیوه فنی نمایشنامه خوانی از پایان تا آغاز و از آغاز تا پایان


فاقد موجودی

امپراتور و جليلي:نمايشنامه جهان شمول تاريخي در دو جلد و ده پرده

هنرهای نمایشی

امپراتور و جلیلی:نمایشنامه جهان شمول تاریخی در دو جلد و ده پرده


فاقد موجودی

ارثيه باشکوه آقاي گيل:يادنامه زنده ياد اکبر رادي(دفترهاي تهران4)

هنرهای نمایشی

ارثیه باشکوه آقای گیل:یادنامه زنده یاد اکبر رادی


فاقد موجودی

پروانه و يوغ(بازخواني نامه هاي ونسان ونگوگ):دورتادور نمايشنامه28

هنرهای نمایشی

پروانه و یوغ


فاقد موجودی

مجموعه آثار استانيسلاوسکي(3جلدي):کار هنرپيشه روي خود:نقش آفريني-آماده

هنرهای نمایشی

مجموعه آثار استانیسلاوسکی


فاقد موجودی