مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای حقوق

دسته بندی ها

(4)
(10)
(340)
(1)

موضوع های اصلی

(2)
(329)
(7)
(1)
(3)
(2)
(10)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(4)
(4)
(1)
(329)
(1)
(2)
(3)
(2)
(7)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(13)
(17)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(18)
(1)
(5)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(76)
(20)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(33)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
355 محصول
جرم شناسي

حقوق معارف الهیات

جرم شناسی


840,000 ریال

جرم شناسي

حقوق معارف الهیات

جرم شناسی


950,000 ریال

حقوق اداري

حقوق معارف الهیات

حقوق اداری


90,000 ریال

قانون گذاري

حقوق معارف الهیات

قانون گذاری


180,000 ریال

اصول علم فقه

حقوق معارف الهیات

اصول علم فقه


105,000 ریال

تعارض قوانين

حقوق معارف الهیات

تعارض قوانین


1,200,000 ریال

حقوق شهروندي

حقوق معارف الهیات

حقوق شهروندی


600,000 ریال

حقوق نظام صنفي

حقوق معارف الهیات

حقوق نظام صنفی


1,500,000 ریال

تاريخ حقوق جلد1

حقوق معارف الهیات

تاریخ حقوق جلد1


550,000 ریال

تاريخ حقوق جلد2

حقوق معارف الهیات

تاریخ حقوق جلد2


260,000 ریال

ترمينولوژي حقوق

حقوق معارف الهیات

ترمینولوژی حقوق


3,800,000 ریال

جرم و جرم شناسي

حقوق معارف الهیات

جرم و جرم شناسی


1,350,000 ریال

حقوق بيمه کد759

حقوق معارف الهیات

حقوق بیمه کد759


980,000 ریال

حقوق تجارت جلد2

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت جلد2


600,000 ریال

حقوق تجارت: جلد1

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت: جلد1


900,000 ریال

حقوق جزاي عمومي3

حقوق معارف الهیات

حقوق جزای عمومی3


220,000 ریال

مبادي فقه و اصول

حقوق معارف الهیات

مبادی فقه و اصول


1,500,000 ریال

آيين دادرسي کيفري

حقوق معارف الهیات

آیین دادرسی کیفری


1,300,000 ریال

حقوق جزاي اختصاصي

حقوق معارف الهیات

حقوق جزای اختصاصی


1,000,000 ریال

حقوق رسانه کد1523

حقوق معارف الهیات

حقوق رسانه کد1523


1,250,000 ریال

ساير قوانين: جلد1

حقوق معارف الهیات

سایر قوانین: جلد1


1,000,000 ریال

مجموعه قوانين رسا

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین رسا


3,100,000 ریال

آئين دادرسي کيفري1

حقوق معارف الهیات

آئین دادرسی کیفری1


80,000 ریال

ادغام در حقوق رقابت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ادغام در حقوق رقابت


180,000 ریال

بازنگري قانون اساسي

حقوق معارف الهیات

بازنگری قانون اساسی


700,000 ریال

جرم مطبوعاتي کد1483

حقوق معارف الهیات

جرم مطبوعاتی کد1483


90,000 ریال

حقوق تجارت(کاربردي)

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت


1,120,000 ریال

حقوق توزيع در ايران

حقوق معارف الهیات

حقوق توزیع در ایران


270,000 ریال

حقوق جزايي انگلستان

حقوق معارف الهیات

حقوق جزایی انگلستان


1,200,000 ریال

مباني جرم شناسي جلد1

حقوق معارف الهیات

مبانی جرم شناسی جلد1


1,000,000 ریال

تکافل از نظريه تا عمل

حقوق معارف الهیات

تکافل از نظریه تا عمل


260,000 ریال

حقوق جزاي عمومي ايران

حقوق معارف الهیات

حقوق جزای عمومی ایران


1,300,000 ریال

حقوق کار جلد1: کد 642

حقوق معارف الهیات

حقوق کار جلد1: کد 642


1,050,000 ریال

حکومت ديني و حقوق بشر

حقوق معارف الهیات

حکومت دینی و حقوق بشر


440,000 ریال

اصول فقه:کارشناسي ارشد

کنکور

اصول فقه:کارشناسی ارشد


1,550,000 ریال

جرم شناسي(for dummies)

حقوق معارف الهیات

جرم شناسی


1,500,000 ریال

حقوق ثبت اسناد و املاک

حقوق معارف الهیات

حقوق ثبت اسناد و املاک


1,190,000 ریال

عدالت ترميمي : کد 1064

حقوق معارف الهیات

عدالت ترمیمی : کد 1064


120,000 ریال

حقوق اسرار تجاري کد1296

حقوق معارف الهیات

حقوق اسرار تجاری کد1296


200,000 ریال

حقوق بين المللي معاهدات

حقوق معارف الهیات

حقوق بین المللی معاهدات


6,000,000 ریال

متدولوژي حقوق بين الملل

حقوق معارف الهیات

متدولوژی حقوق بین الملل


700,000 ریال

مديريت حقوق مالکيت فکري

حقوق معارف الهیات

مدیریت حقوق مالکیت فکری


200,000 ریال

نظريه اصول حقوقي کد2187

حقوق معارف الهیات

نظریه اصول حقوقی کد2187


210,000 ریال

تحليل نهادي جرم در ايران

حقوق معارف الهیات

تحلیل نهادی جرم در ایران


400,000 ریال

علوم قانوني(for dummies)

حقوق معارف الهیات

علوم قانونی


1,500,000 ریال

متون دانشگاهي حقوق: جلد1

زبان انگلیسی

متون دانشگاهی حقوق: جلد1


390,000 ریال

متون دانشگاهي حقوق: جلد2

زبان انگلیسی

متون دانشگاهی حقوق: جلد2


190,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري حقوق

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری حقوق


600,000 ریال

ديوان بين المللي دادگستري

حقوق معارف الهیات

دیوان بین المللی دادگستری


3,000,000 ریال

قوانين و مقررات مواد مخدر

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات مواد مخدر


320,000 ریال

نگرشي بر حقوق کيفري اطفال

حقوق معارف الهیات

نگرشی بر حقوق کیفری اطفال


150,000 ریال

اعمال حقوقي(قرارداد-ايقاع)

حقوق معارف الهیات

اعمال حقوقی


700,000 ریال

حقوق شرکت هاي تجاري کد1065

حقوق معارف الهیات

حقوق شرکت های تجاری کد1065


1,660,000 ریال

قواعد فقه بخش مدني 2 کد124

حقوق معارف الهیات

قواعد فقه بخش مدنی 2 کد124


1,260,000 ریال

فرهنگ حقوق انگليسي به فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ حقوق انگلیسی به فارسی


1,500,000 ریال

قواعد فقه:خلاصه تقرير و درس

حقوق معارف الهیات

قواعد فقه:خلاصه تقریر و درس


30,000 ریال

کپي رايت و حقوق مرتبط با آن

حقوق معارف الهیات

کپی رایت و حقوق مرتبط با آن


30,000 ریال

مباحثي تحليلي از حقوق تجارت

حقوق معارف الهیات

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت


960,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات بيمه

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات بیمه


1,700,000 ریال

اخلاق و حقوق بين الملل کد385

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخلاق و حقوق بین الملل کد385


100,000 ریال

بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي

حقوق معارف الهیات

بایسته های حقوق جزای اختصاصی


200,000 ریال

قانون بودجه سال 1398 کل کشور

حقوق معارف الهیات

قانون بودجه سال 1398 کل کشور


180,000 ریال

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

حقوق معارف الهیات

قانون بودجه سال 1399 کل کشور


180,000 ریال

قانون جديد شوراهاي حل اختلاف

حقوق معارف الهیات

قانون جدید شوراهای حل اختلاف


380,000 ریال

قانون کار(قانون بيمه بيکاري)

حقوق معارف الهیات

قانون کار


800,000 ریال

نظريه محض حقوق و دولت کد1928

حقوق معارف الهیات

نظریه محض حقوق و دولت کد1928


170,000 ریال

حقوق به زبان ساده 1:حقوق متهم

حقوق معارف الهیات

حقوق به زبان ساده 1:حقوق متهم


455,000 ریال

حقوق محيط زيست در ايران کد160

حقوق معارف الهیات

حقوق محیط زیست در ایران کد160


690,000 ریال

بايسته هاي حقوق فرهنگي و رسانه

حقوق معارف الهیات

بایسته های حقوق فرهنگی و رسانه


1,200,000 ریال

تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب

حقوق معارف الهیات

تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب


1,860,000 ریال

کليدواژه هاي اصول فقه دانشگاهي

حقوق معارف الهیات

کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی


400,000 ریال

مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم


1,050,000 ریال

تعالي سازماني:مطالعه موردي گمرک

حقوق معارف الهیات

تعالی سازمانی:مطالعه موردی گمرک


220,000 ریال

مجموعه قوانين ماليات هاي مستقيم

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم


170,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات استخدامي

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات استخدامی


130,000 ریال

ترجمه و توضيح شرح ابن عقيل: جلد2

حقوق معارف الهیات

ترجمه و توضیح شرح ابن عقیل: جلد2


1,200,000 ریال

حقوق اداري تطبيقي: جلد2 / کد1394

حقوق معارف الهیات

حقوق اداری تطبیقی: جلد2 / کد1394


610,000 ریال

حقوق بين الملل عمومي-ويرايش جديد

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل عمومی-ویرایش جدید


1,700,000 ریال

حقوق خانواده :چالش ها و راهکارها

حقوق معارف الهیات

حقوق خانواده :چالش ها و راهکارها


230,000 ریال

سياست گذاري فرهنگي از منظر حقوقي

حقوق معارف الهیات

سیاست گذاری فرهنگی از منظر حقوقی


800,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به خانواده

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات مربوط به خانواده


950,000 ریال

مباني عدالت جزايي در حقوق اسلامي

حقوق معارف الهیات

مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی


390,000 ریال

منطق حيراني: درباب استدلال حقوقي

حقوق معارف الهیات

منطق حیرانی: درباب استدلال حقوقی


1,700,000 ریال

حقوق اساسي 2 :قوا و نهادهاي حکومت

حقوق معارف الهیات

حقوق اساسی 2 :قوا و نهادهای حکومت


840,000 ریال

حقوق بين الملل خصوصي هوايي کد2018

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل خصوصی هوایی کد2018


170,000 ریال

حقوق بين الملل عمومي هوايي کد2040

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل عمومی هوایی کد2040


160,000 ریال

مباني حقوق کيفري کسب و کار کد2395

حقوق معارف الهیات

مبانی حقوق کیفری کسب و کار کد2395


1,000,000 ریال

مجموعه مقالات حقوق شهروندي کد2342

حقوق معارف الهیات

مجموعه مقالات حقوق شهروندی کد2342


2,150,000 ریال

حقايق اساسي درباره سازمان ملل متحد

حقوق معارف الهیات

حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد


850,000 ریال

آشنايي با مقررات گمرکي و ترخيص کالا

حقوق معارف الهیات

آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا


2,150,000 ریال

حقوق بشر و شهروندي در آرا ائمه شيعه

حقوق معارف الهیات

حقوق بشر و شهروندی در آرا ائمه شیعه


150,000 ریال

حقوق ديپلماتيک(رهيافت اسلامي)کد1476

حقوق معارف الهیات

حقوق دیپلماتیک


200,000 ریال

متون حقوقي (1) حقوق قرادادها: کد521

حقوق معارف الهیات

متون حقوقی


550,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات استخدام قضات

آزمونهای استخدامی

مجموعه قوانین و مقررات استخدام قضات


48,000 ریال

محيط زيست در اسلام و حقوق بين الملل

حقوق معارف الهیات

محیط زیست در اسلام و حقوق بین الملل


220,000 ریال

جرايم عليه اشخاص :شخصيت معنوي کد2431

حقوق معارف الهیات

جرایم علیه اشخاص :شخصیت معنوی کد2431


650,000 ریال

حقوق اساسي حکومت جمهوري اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

حقوق اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران


2,700,000 ریال

حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه

حقوق معارف الهیات

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه


180,000 ریال

دانشنامه عدالت کيفري کودکان و نوجوان

حقوق معارف الهیات

دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوان


800,000 ریال

زبان تخصصي2 (رشته فقه و حقوق اسلامي)

زبان انگلیسی

زبان تخصصی2


120,000 ریال

کاملترين ترجمه و تبيين اصول فقه جلد2

حقوق معارف الهیات

کاملترین ترجمه و تبیین اصول فقه جلد2


1,280,000 ریال

پيشگيري از جرم:پيشگيري رشد مدارکد1504

حقوق معارف الهیات

پیشگیری از جرم:پیشگیری رشد مدارکد1504


500,000 ریال

حقوق تجارت شرکت هاي تجاري جلد2- کد261

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت شرکت های تجاری جلد2- کد261


1,150,000 ریال

شناخت شريعت:فقه اسلامي در دهکده جهاني

حقوق معارف الهیات

شناخت شریعت:فقه اسلامی در دهکده جهانی


1,400,000 ریال

قوانين و مقررات برگزاري مناقصات دولتي

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات برگزاری مناقصات دولتی


40,000 ریال

فرم هاي بازرگاني و راهنماي تکميل آن ها

حقوق معارف الهیات

فرم های بازرگانی و راهنمای تکمیل آن ها


1,100,000 ریال

قانون امور گمرکي و آيين نامه اجرايي آن

حقوق معارف الهیات

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن


1,140,000 ریال

قوانين و مقررات جديد ديوان عدالت اداري

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری


280,000 ریال

مباني حقوق شهروندي در نظام اداري ايران

حقوق معارف الهیات

مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران


400,000 ریال

مسئوليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي

حقوق معارف الهیات

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی


230,000 ریال

از راز به خرد:رساله اي در باب حقوق زنان

حقوق معارف الهیات

از راز به خرد:رساله ای در باب حقوق زنان


530,000 ریال

جستارهايي پيرامون حقوق بين الملل(2جلدي)

حقوق معارف الهیات

جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل


300,000 ریال

حقوق ارتباطات و تعامل آن با دين و اخلاق

حقوق معارف الهیات

حقوق ارتباطات و تعامل آن با دین و اخلاق


320,000 ریال

حقوق بشر در اسلام:مفاهيم مباني و مصاديق

حقوق معارف الهیات

حقوق بشر در اسلام:مفاهیم مبانی و مصادیق


550,000 ریال

حقوق تجارت: شرکت هاي تجاري جلد1کد (191)

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت: شرکت های تجاری جلد1کد


1,150,000 ریال

سازمان و وظايف گمرک جمهوري اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

سازمان و وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران


780,000 ریال

صادرات و واردات از طريق وب سايت alibaba

مدیریت اقتصاد حسابداری

صادرات و واردات از طریق وب سایت alibaba


760,000 ریال

فرآيند مذاکره و تحقق معاملات بين المللي

حقوق معارف الهیات

فرآیند مذاکره و تحقق معاملات بین المللی


1,540,000 ریال

قانون هوايپمايي کشوري در نظم حقوق کنوني

حقوق معارف الهیات

قانون هوایپمایی کشوری در نظم حقوق کنونی


125,000 ریال

مباني فقهي جرم نگاري در حوزه مباحث شرعي

حقوق معارف الهیات

مبانی فقهی جرم نگاری در حوزه مباحث شرعی


170,000 ریال

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


120,000 ریال

چالش هاي قرارداد بانکي اجاره به شرط تمليک

حقوق معارف الهیات

چالش های قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک


300,000 ریال

حقوق بازرگاني بين المللي:حوزه هاي کاربردي

حقوق معارف الهیات

حقوق بازرگانی بین المللی:حوزه های کاربردی


1,100,000 ریال

مکس تست:مجموعه نکات و پرسش هاي امور گمرکي

حقوق معارف الهیات

مکس تست:مجموعه نکات و پرسش های امور گمرکی


2,450,000 ریال

موارد تخفيف مجازات زن در حقوق کيفري ايران

حقوق معارف الهیات

موارد تخفیف مجازات زن در حقوق کیفری ایران


22,000 ریال

تاريخ حقوق ايران (مادها و هخامنشيان)کد2208

حقوق معارف الهیات

تاریخ حقوق ایران


110,000 ریال

حقوق بين الملل نفت و گاز و امنيت ملي ايران

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل نفت و گاز و امنیت ملی ایران


450,000 ریال

قانون تجارت با رويکرد حسابداران و حسابرسان

حقوق معارف الهیات

قانون تجارت با رویکرد حسابداران و حسابرسان


400,000 ریال

قوانين چک، سفته، برات و قانون جديد صدور چک

حقوق معارف الهیات

قوانین چک، سفته، برات و قانون جدید صدور چک


400,000 ریال

مباني و کاربرد تحليل اقتصادي در حقوق خصوصي

حقوق معارف الهیات

مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی


450,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی


1,700,000 ریال

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران+پرسش و پاسخ

آزمونهای استخدامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران+پرسش و پاسخ


390,000 ریال

قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ضوابط اجرايي

حقوق معارف الهیات

قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ضوابط اجرایی


30,000 ریال

مباني اقتصادي بيمه(بيمه هاي بازرگاني)کد2273

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصادی بیمه


170,000 ریال

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران

حقوق معارف الهیات

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران


1,300,000 ریال

حمايت حقوقي از نوآوري هاي زيست فناوري کد1934

حقوق معارف الهیات

حمایت حقوقی از نوآوری های زیست فناوری کد1934


215,000 ریال

بررسي فقهي فرمانبرداري و نافرماني مدني کد1926

حقوق معارف الهیات

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کد1926


120,000 ریال

حريم خصوصي اطلاعات:مطالعه کيفري در حقوق ايران

حقوق معارف الهیات

حریم خصوصی اطلاعات:مطالعه کیفری در حقوق ایران


310,000 ریال

حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران


1,200,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق


480,000 ریال

حقوق خانواده جلد1:نکاح و انحلال آن :فسخ و طلاق

حقوق معارف الهیات

حقوق خانواده جلد1:نکاح و انحلال آن :فسخ و طلاق


1,000,000 ریال

حقوق رقابت در عرصه ماليکت هاي فکري جلد2 کد2322

حقوق معارف الهیات

حقوق رقابت در عرصه مالیکت های فکری جلد2 کد2322


540,000 ریال

حقوق کودک(نگاهي به مسائل حقوق کودکان در ايران)

حقوق معارف الهیات

حقوق کودک


800,000 ریال

مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي کار

حقوق معارف الهیات

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار


500,000 ریال

آنچه هر کاسبي لازم است از قانون ماليات ها بداند

حقوق معارف الهیات

آنچه هر کاسبی لازم است از قانون مالیات ها بداند


50,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت هاي صنفي

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های صنفی


55,000 ریال

مديريت نظام جبران خدمات و ساير مقررات قانون کار

حقوق معارف الهیات

مدیریت نظام جبران خدمات و سایر مقررات قانون کار


400,000 ریال

حقوق تجارت (ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته) کد202

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت


970,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات ماليات بر ارزش افزوده1401

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده1401


900,000 ریال

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کيفري (انگليسي- فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری


1,500,000 ریال

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کيفري (فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری


1,500,000 ریال

قانون مدني جلد1و2و3 (همراه با قانون مسئوليت مدني)

حقوق معارف الهیات

قانون مدنی جلد1و2و3


700,000 ریال

روش تحقيق در علم حقوق با تاکيد بر پايان نامه نويسي

حقوق معارف الهیات

روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان نامه نویسی


1,200,000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان ها

حقوق معارف الهیات

قانون روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان ها


400,000 ریال

حقوق اسناد تجاري:قواعد عمومي و اختصاص مطالعه تطبيقي

حقوق معارف الهیات

حقوق اسناد تجاری:قواعد عمومی و اختصاص مطالعه تطبیقی


800,000 ریال

حقوق بزه ديده در دادرسي هاي کيفري بين المللي کد1636

حقوق معارف الهیات

حقوق بزه دیده در دادرسی های کیفری بین المللی کد1636


75,000 ریال

حقوق هسته اي:مقررات IAEA درباره فعاليت هسته اي اعضا

حقوق معارف الهیات

حقوق هسته ای:مقررات IAEA درباره فعالیت هسته ای اعضا


300,000 ریال

قانون تجارت و تجارت الکترونيکي و قانون جديد صدور چک

حقوق معارف الهیات

قانون تجارت و تجارت الکترونیکی و قانون جدید صدور چک


700,000 ریال

نقد مباني فلسفي حقوق بشر جلد2:فلسفه اسلامي حقوق بشر

حقوق معارف الهیات

نقد مبانی فلسفی حقوق بشر جلد2:فلسفه اسلامی حقوق بشر


106,000 ریال

حقوق بازرگاني بين‌المللي: علمي- کاربردي به زبان ساده

حقوق معارف الهیات

حقوق بازرگانی بین‌المللی: علمی- کاربردی به زبان ساده


750,000 ریال

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


35,000 ریال

حقوق بازرگاني (حقوق تجارت) علمي- کاربردي به زبان ساده

حقوق معارف الهیات

حقوق بازرگانی


530,000 ریال

گزيده ساير قوانين جلد1:همراه با پرسش هاي چهارگزينه اي

حقوق معارف الهیات

گزیده سایر قوانین جلد1:همراه با پرسش های چهارگزینه ای


700,000 ریال

گزيده ساير قوانين جلد2:همراه با پرسش هاي چهارگزينه اي

حقوق معارف الهیات

گزیده سایر قوانین جلد2:همراه با پرسش های چهارگزینه ای


700,000 ریال

حقوق بشر و محيط زيست کد2061:دورنماي فلسفي نظري و حقوقي

حقوق معارف الهیات

حقوق بشر و محیط زیست کد2061:دورنمای فلسفی نظری و حقوقی


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم شناسي: کد212

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی: کد212


125,000 ریال

سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسلام

حقوق معارف الهیات

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام


1,200,000 ریال

قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

حقوق معارف الهیات

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب


600,000 ریال

مکث در مکس:آشنايي با سيستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا

حقوق معارف الهیات

مکث در مکس:آشنایی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا


970,000 ریال

راستي آزمايي دادخواست هاي ورشکستگي شرکت هاي کوچک و متوسطSMEs

حقوق معارف الهیات

راستی آزمایی دادخواست های ورشکستگی شرکت های کوچک و متوسطSMEs


200,000 ریال

اسرار تجاري الکترونيکي کاربردي در قانون تجارت الکترونيک ايران

حقوق معارف الهیات

اسرار تجاری الکترونیکی کاربردی در قانون تجارت الکترونیک ایران


40,000 ریال

شراکت استراتژيک نهادهاي مالي :بانک ،بيمه و صندوق هاي بازنشستگي

حقوق معارف الهیات

شراکت استراتژیک نهادهای مالی :بانک ،بیمه و صندوق های بازنشستگی


160,000 ریال

معاذير معاف کننده مجازات ها در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري

حقوق معارف الهیات

معاذیر معاف کننده مجازات ها در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری


95,000 ریال

مکس پديا:آشنايي با مراحل خريد تشريفات گمرکي و ترخيص کالا از گمرک

حقوق معارف الهیات

مکس پدیا:آشنایی با مراحل خرید تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک


1,500,000 ریال

زبان قانون:تاملي در رابطه زبان و قانون با رويکرد زبان شناسي حقوقي

حقوق معارف الهیات

زبان قانون:تاملی در رابطه زبان و قانون با رویکرد زبان شناسی حقوقی


900,000 ریال

حقوق تجارت(کليات،معاملات،تجاري تجار و سازماندهي فعاليت تجاري)کد386

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت


810,000 ریال

مباني حقوق عمومي کد2297 :باتاکيد بر منظومه فکري آيت اله جوادي آملي

حقوق معارف الهیات

مبانی حقوق عمومی کد2297 :باتاکید بر منظومه فکری آیت اله جوادی آملی


300,000 ریال

آيين دادرسي کيفري: جلد1-کد175

حقوق معارف الهیات

آیین دادرسی کیفری: جلد1-کد175 کلیات، دعوای عمومی، دعوای خصوصی، ضمیمه


1,600,000 ریال

قواعد حاکم بر اموال، مسئوليت مدني و انتقال پذيري(تحليل اقتصادي حقوق)

مدیریت اقتصاد حسابداری

قواعد حاکم بر اموال، مسئولیت مدنی و انتقال پذیری


87,000 ریال

مادر ايراني:در کشاکش هويت قانوني براي فرزنداني از مادر ايراني و پدر

حقوق معارف الهیات

مادر ایرانی:در کشاکش هویت قانونی برای فرزندانی از مادر ایرانی و پدر خارجی


480,000 ریال

حقوق جانمايه بقاي اجتماع:گفتارهاي حقوقي در نکوداشت استادسيدعزت اله

حقوق معارف الهیات

حقوق جانمایه بقای اجتماع:گفتارهای حقوقی در نکوداشت استادسیدعزت اله عراقی کد2031


370,000 ریال

آيين دادرسي کيفري جلد2-کد473

حقوق معارف الهیات

آیین دادرسی کیفری جلد2-کد473 تحقیقات مقدماتی- کلیات ادله اثبات کیفری با نگاهی تطبیقی


1,400,000 ریال

حقوق ثبت

حقوق معارف الهیات

حقوق ثبت


فاقد موجودی

جرم شناسي

حقوق معارف الهیات

جرم شناسی


فاقد موجودی

فلسفه حقوق

حقوق معارف الهیات

فلسفه حقوق


فاقد موجودی

اصول فقه1و2

حقوق معارف الهیات

اصول فقه1و2


فاقد موجودی

حقوق خانواده

حقوق معارف الهیات

حقوق خانواده


فاقد موجودی

قضا در اسلام

حقوق معارف الهیات

قضا در اسلام


فاقد موجودی

حقوق بازرگاني

حقوق معارف الهیات

حقوق بازرگانی


فاقد موجودی

حقوق نفت و گاز

حقوق معارف الهیات

حقوق نفت و گاز


فاقد موجودی

قواعد فقه جلد1

حقوق معارف الهیات

قواعد فقه جلد1


فاقد موجودی

مقدمه علم حقوق

حقوق معارف الهیات

مقدمه علم حقوق


فاقد موجودی

حقوق بانکي جلد2

حقوق معارف الهیات

حقوق بانکی جلد2


فاقد موجودی

کليات جرم شناسي

حقوق معارف الهیات

کلیات جرم شناسی


فاقد موجودی

مختصر حقوق مدني

حقوق معارف الهیات

مختصر حقوق مدنی


فاقد موجودی

حقوق ادبي و هنري

حقوق معارف الهیات

حقوق ادبی و هنری


فاقد موجودی

حقوق ماليه عمومي

حقوق معارف الهیات

حقوق مالیه عمومی


فاقد موجودی

مباني حقوق عمومي

حقوق معارف الهیات

مبانی حقوق عمومی


فاقد موجودی

مباني حقوق عمومي

حقوق معارف الهیات

مبانی حقوق عمومی


فاقد موجودی

مقدمه حقوق اساسي

حقوق معارف الهیات

مقدمه حقوق اساسی


فاقد موجودی

حقوق اداري: کد114

حقوق معارف الهیات

حقوق اداری: کد114


فاقد موجودی

حقوق تطبيقي کد882

حقوق معارف الهیات

حقوق تطبیقی کد882


فاقد موجودی

صادرات گام به گام

حقوق معارف الهیات

صادرات گام به گام


فاقد موجودی

اصول تنظيم قرارداد

مهندسی

اصول تنظیم قرارداد


فاقد موجودی

حقوق بانکي: کد1429

حقوق معارف الهیات

حقوق بانکی: کد1429


فاقد موجودی

حقوق دريايي کد1195

حقوق معارف الهیات

حقوق دریایی کد1195


فاقد موجودی

خودآموز امور گمرکي

حقوق معارف الهیات

خودآموز امور گمرکی


فاقد موجودی

فلسفه علم فقه جلد1

حقوق معارف الهیات

فلسفه علم فقه جلد1


فاقد موجودی

مجموعه ساير قوانين

حقوق معارف الهیات

مجموعه سایر قوانین


فاقد موجودی

حقوق اقتصادي کد2347

حقوق معارف الهیات

حقوق اقتصادی کد2347


فاقد موجودی

حقوق بيع بين المللي

حقوق معارف الهیات

حقوق بیع بین المللی


فاقد موجودی

قانون مجازات اسلامي

حقوق معارف الهیات

قانون مجازات اسلامی


فاقد موجودی

مسئوليت مدني کالاها

حقوق معارف الهیات

مسئولیت مدنی کالاها


فاقد موجودی

تضامن در اسناد تجاري

حقوق معارف الهیات

تضامن در اسناد تجاری


فاقد موجودی

حقوق بين الملل خصوصي

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل خصوصی


فاقد موجودی

حقوق بين الملل عمومي

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل عمومی


فاقد موجودی

حقوق جزاي عمومي جلد1

حقوق معارف الهیات

حقوق جزای عمومی جلد1


فاقد موجودی

حقوق کيفري مواد مخدر

حقوق معارف الهیات

حقوق کیفری مواد مخدر


فاقد موجودی

حقوق مخاطبان مطبوعات

حقوق معارف الهیات

حقوق مخاطبان مطبوعات


فاقد موجودی

مديريت حقوق و دستمزد

حقوق معارف الهیات

مدیریت حقوق و دستمزد


فاقد موجودی

حقوق کار جلد2-کد 1655

حقوق معارف الهیات

حقوق کار جلد2-کد 1655


فاقد موجودی

قواعد عمومي قراردادها

حقوق معارف الهیات

قواعد عمومی قراردادها


فاقد موجودی

کشف علمي جرايم: کد537

حقوق معارف الهیات

کشف علمی جرایم: کد537


فاقد موجودی

آيين دادرسي کيفري جلد1

حقوق معارف الهیات

آیین دادرسی کیفری جلد1


فاقد موجودی

آيين دادرسي کيفري جلد2

حقوق معارف الهیات

آیین دادرسی کیفری جلد2


فاقد موجودی

اساس و مباني جرم شناسي

حقوق معارف الهیات

اساس و مبانی جرم شناسی


فاقد موجودی

حقوق حريم خصوصي کد1151

حقوق معارف الهیات

حقوق حریم خصوصی کد1151


فاقد موجودی

اصول و مباني حقوق اساسي

حقوق معارف الهیات

اصول و مبانی حقوق اساسی


فاقد موجودی

تحولات جرم سياسي کد1306

حقوق معارف الهیات

تحولات جرم سیاسی کد1306


فاقد موجودی

حقوق ديپلماتيک و کنسولي

حقوق معارف الهیات

حقوق دیپلماتیک و کنسولی


فاقد موجودی

کليات حقوق اساسي کد1806

حقوق معارف الهیات

کلیات حقوق اساسی کد1806


فاقد موجودی

اموال و حقوق مالي کد1551

حقوق معارف الهیات

اموال و حقوق مالی کد1551


فاقد موجودی

حقوق مدني تطبيقي: کد1091

حقوق معارف الهیات

حقوق مدنی تطبیقی: کد1091


فاقد موجودی

قانون جديد حمايت خانواده

حقوق معارف الهیات

قانون جدید حمایت خانواده


فاقد موجودی

قواعد کلي استنباط(3جلدي)

حقوق معارف الهیات

قواعد کلی استنباط


فاقد موجودی

قوانين و مقررات استخدامي

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات استخدامی


فاقد موجودی

نظام بين المللي حقوق بشر

حقوق معارف الهیات

نظام بین المللی حقوق بشر


فاقد موجودی

اصول فقه ويژه آزمون وکالت

کنکور

اصول فقه ویژه آزمون وکالت


فاقد موجودی

بازانديشي در آيين استنباط

حقوق معارف الهیات

بازاندیشی در آیین استنباط


فاقد موجودی

تناسب جرم و مجازات کد1425

حقوق معارف الهیات

تناسب جرم و مجازات کد1425


فاقد موجودی

جرم شناسي نظري ولد کد2272

حقوق معارف الهیات

جرم شناسی نظری ولد کد2272


فاقد موجودی

حقوق اساسي کشورهاي اسلامي

حقوق معارف الهیات

حقوق اساسی کشورهای اسلامی


فاقد موجودی

حل المسائل گمرکي کتاب اول

حقوق معارف الهیات

حل المسائل گمرکی کتاب اول


فاقد موجودی

آزادي هاي عمومي و حقوق بشر

حقوق معارف الهیات

آزادی های عمومی و حقوق بشر


فاقد موجودی

بررسي فقهي عقد بيمه کد1951

مدیریت اقتصاد حسابداری

بررسی فقهی عقد بیمه کد1951


فاقد موجودی

پنجاه متفکرکليدي جرم شناسي

حقوق معارف الهیات

پنجاه متفکرکلیدی جرم شناسی


فاقد موجودی

تاريخ شفاهي وکالت در ايران

حقوق معارف الهیات

تاریخ شفاهی وکالت در ایران


فاقد موجودی

حقوق بين الملل خصوصي کد779

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل خصوصی کد779


فاقد موجودی

درآمدي بر جرم شناسي کد2217

حقوق معارف الهیات

درآمدی بر جرم شناسی کد2217


فاقد موجودی

مجرم کيست؟ جرم شناسي چيست؟

حقوق معارف الهیات

مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟


فاقد موجودی

حقوق و قوانين شهري در ايران

حقوق معارف الهیات

حقوق و قوانین شهری در ایران


فاقد موجودی

صادرات و واردات:تئوري و عمل

حقوق معارف الهیات

صادرات و واردات:تئوری و عمل


فاقد موجودی

مقررات صادرات و واردات 1401

حقوق معارف الهیات

مقررات صادرات و واردات 1401


فاقد موجودی

مکاتبات بازرگاني بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مکاتبات بازرگانی بین المللی


فاقد موجودی

انعقاد قراردادهاي الکترونيکي

حقوق معارف الهیات

انعقاد قراردادهای الکترونیکی


فاقد موجودی

بازداشت سرقفلي در حقوق ايران

حقوق معارف الهیات

بازداشت سرقفلی در حقوق ایران


فاقد موجودی

در جستجوي حقوق ايراني: جلد 1

حقوق معارف الهیات

در جستجوی حقوق ایرانی: جلد 1


فاقد موجودی

فلسفه حقوق :مباني و کارکردها

حقوق معارف الهیات

فلسفه حقوق :مبانی و کارکردها


فاقد موجودی

قانون بودجه سال 1401 کل کشور

حقوق معارف الهیات

قانون بودجه سال 1401 کل کشور


فاقد موجودی

مباني جرم شناسي جلد2 (2جلدي)

حقوق معارف الهیات

مبانی جرم شناسی جلد2


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات تجاري

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات تجاری


فاقد موجودی

تنظيم قرارداد فروش بين المللي

حقوق معارف الهیات

تنظیم قرارداد فروش بین المللی


فاقد موجودی

حقوق تجارت بين الملل: کد 1397

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت بین الملل: کد 1397


فاقد موجودی

امور گمرکي و فرايند ترخيص کالا

حقوق معارف الهیات

امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا


فاقد موجودی

پليس علمي:کشف علمي جرايم کد572

حقوق معارف الهیات

پلیس علمی:کشف علمی جرایم کد572


فاقد موجودی

حقوق جزاي اختصاصي اسلام کد2169

حقوق معارف الهیات

حقوق جزای اختصاصی اسلام کد2169


فاقد موجودی

حقوق مالکيت ادبي و هنري کد1182

حقوق معارف الهیات

حقوق مالکیت ادبی و هنری کد1182


فاقد موجودی

داوري تجاري بين المللي: کد1639

حقوق معارف الهیات

داوری تجاری بین المللی: کد1639


فاقد موجودی

صادرات کالا و خدمات فني مهندسي

حقوق معارف الهیات

صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی


فاقد موجودی

مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم


فاقد موجودی

مجموعه کامل قوانين مالياتي1401

حقوق معارف الهیات

مجموعه کامل قوانین مالیاتی1401


فاقد موجودی

حقوق اساسي1:کليات منابع و مباني

حقوق معارف الهیات

حقوق اساسی1:کلیات منابع و مبانی


فاقد موجودی

حقوق تجارت بين الملل جلد1کد 362

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت بین الملل جلد1کد 362


فاقد موجودی

حقوق تجارت بين الملل جلد2کد 363

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت بین الملل جلد2کد 363


فاقد موجودی

حقوق ثبت اسناد:شناخت دفاتر رسمي

حقوق معارف الهیات

حقوق ثبت اسناد:شناخت دفاتر رسمی


فاقد موجودی

ضمـــــان قهــــري:مسئوليت مدني

حقوق معارف الهیات

ضمـــــان قهــــری:مسئولیت مدنی


فاقد موجودی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


فاقد موجودی

مجموعه قوانين ماليات هاي مستقيم

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم


فاقد موجودی

واژگان پرکاربرد تجارت بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

واژگان پرکاربرد تجارت بین الملل


فاقد موجودی

حقوق مدني اشخاص و محجورين کد 188

حقوق معارف الهیات

حقوق مدنی اشخاص و محجورین کد 188


فاقد موجودی

سير عقل در منظومه حقوق بين الملل

حقوق معارف الهیات

سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل


فاقد موجودی

قوانين و مقررات آئين دادرسي مدني

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی


فاقد موجودی

جعل و تزوير و جرايم وابسته کد1538

حقوق معارف الهیات

جعل و تزویر و جرایم وابسته کد1538


فاقد موجودی

حقوق تجارت نوين: قراردادهاي تجاري

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت نوین: قراردادهای تجاری


فاقد موجودی

قوانين و مقررات آيين دادرسي کيفري

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری


فاقد موجودی

متون کليدي حقوق و روابط بين الملل

حقوق معارف الهیات

متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات ثبتي(جيبي)

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات ثبتی


فاقد موجودی

نظارت بر حقوق کودک از تئوري تا عمل

حقوق معارف الهیات

نظارت بر حقوق کودک از تئوری تا عمل


فاقد موجودی

حق تعيين سرنوشت و حقوق ملت ها کد2381

حقوق معارف الهیات

حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت ها کد2381


فاقد موجودی

حقوق اداري/ درس هاي مدرسه علوم سياسي

حقوق معارف الهیات

حقوق اداری/ درس های مدرسه علوم سیاسی


فاقد موجودی

قواعد فقه بخش حقوق عمومي جلد3 کد1130

حقوق معارف الهیات

قواعد فقه بخش حقوق عمومی جلد3 کد1130


فاقد موجودی

قوانين و مقررات مربوط به اجراي احکام

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام


فاقد موجودی

کاهش ترس از جرم-راهبردهايي براي پليس

حقوق معارف الهیات

کاهش ترس از جرم-راهبردهایی برای پلیس


فاقد موجودی

مباني حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


فاقد موجودی

داوري تجاري بين المللي و قرارداد داور

حقوق معارف الهیات

داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور


فاقد موجودی

قواعد فقه بخش حقوق خصوصي: جلد1 کد1108

حقوق معارف الهیات

قواعد فقه بخش حقوق خصوصی: جلد1 کد1108


فاقد موجودی

مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه

حقوق معارف الهیات

مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه


فاقد موجودی

بازرگاني بين الملل:تئوري ها و کاربردها

حقوق معارف الهیات

بازرگانی بین الملل:تئوری ها و کاربردها


فاقد موجودی

حقوق تجارت جلد4:ورشکستگي و تصفيه اموال

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت جلد4:ورشکستگی و تصفیه اموال


فاقد موجودی

قانون شهرداري ها و تشکيلات وظايف شوراها

حقوق معارف الهیات

قانون شهرداری ها و تشکیلات وظایف شوراها


فاقد موجودی

قانون مديريت خدمات کشوري و مقررات مربوط

حقوق معارف الهیات

قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط


فاقد موجودی

قوانين و مقررات تعاون و شرکت هاي تعاوني

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی


فاقد موجودی

آيين رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت

حقوق معارف الهیات

آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت


فاقد موجودی

حقوق جنگ(حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه)

حقوق معارف الهیات

حقوق جنگ


فاقد موجودی

مجموعه قوانين ماليات بر ارزش افزوده 1401

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1401


فاقد موجودی

پايداري در بزهکاري در حقوق ايران و امريکا

حقوق معارف الهیات

پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و امریکا


فاقد موجودی

حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال)کد101

حقوق معارف الهیات

حقوق جزای اختصاصی


فاقد موجودی

قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن

حقوق معارف الهیات

قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به امور حسبي

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی


فاقد موجودی

حقوق خانواده(ازدواج، طلاق و فرزندان)کد1997

حقوق معارف الهیات

حقوق خانواده


فاقد موجودی

سه گفتار پيرامون مسئوليت ناشي از عيب توليد

حقوق معارف الهیات

سه گفتار پیرامون مسئولیت ناشی از عیب تولید


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات مبتني بر فضاي مجازي

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به وصيت و ارث

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث


فاقد موجودی

قاچاق کالا، ارز، طلا و نقره(واردات غيررسمي)

حقوق معارف الهیات

قاچاق کالا، ارز، طلا و نقره


فاقد موجودی

گمرک و مديريت امور گمرکي:به سوي گمرک هوشمند

حقوق معارف الهیات

گمرک و مدیریت امور گمرکی:به سوی گمرک هوشمند


فاقد موجودی

حقوق تجارت (برات،سفته ،قبض انبار.....): کد99

حقوق معارف الهیات

حقوق تجارت


فاقد موجودی

حقوق قراردادها: کد2056  انعقاد آثار و انحلال

حقوق معارف الهیات

حقوق قراردادها: کد2056 انعقاد آثار و انحلال


فاقد موجودی

روش هاي خريد و پرداخت در بازرگاني بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های خرید و پرداخت در بازرگانی بین المللی


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداري

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری


فاقد موجودی

نمونه لاتين قراردادهاي تجاري بين المللي جلد1

حقوق معارف الهیات

نمونه لاتین قراردادهای تجاری بین المللی جلد1


فاقد موجودی

نمونه لاتين قراردادهاي تجاري بين المللي جلد2

حقوق معارف الهیات

نمونه لاتین قراردادهای تجاری بین المللی جلد2


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي: کد311

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی: کد311


فاقد موجودی

حقوق رقابت در عرصه مالکيت هاي فکري کد1 کد2321

حقوق معارف الهیات

حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری کد1 کد2321


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری


فاقد موجودی

مسئوليت مدني نقض حقوق ناشي از آثار ادبي و هنري

حقوق معارف الهیات

مسئولیت مدنی نقض حقوق ناشی از آثار ادبی و هنری


فاقد موجودی

مسئوليت مدني(الزامات خارج از قرارداد) :کد 1406

حقوق معارف الهیات

مسئولیت مدنی


فاقد موجودی

حمايتهاي حقوقي از پديدآورندگان نرم افزار کد1955

حقوق معارف الهیات

حمایتهای حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزار کد1955


فاقد موجودی

درباره حاکميت قانون :تاريخچه اصول سياسي و نظريه

حقوق معارف الهیات

درباره حاکمیت قانون :تاریخچه اصول سیاسی و نظریه


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات کار،رفاه و تامين اجتماعي

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات کار،رفاه و تامین اجتماعی


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل کد248

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل کد248


فاقد موجودی

حقوق روستايي در ايران:مباني عمل شوراها و دهياران

حقوق معارف الهیات

حقوق روستایی در ایران:مبانی عمل شوراها و دهیاران


فاقد موجودی

اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غيرمنقول(ملکي)جلد1

حقوق معارف الهیات

اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول


فاقد موجودی

حقوق تامين اجتماعي باتاکيد بر حوزه بيمه اي کد1803

مدیریت اقتصاد حسابداری

حقوق تامین اجتماعی باتاکید بر حوزه بیمه ای کد1803


فاقد موجودی

کاربرد قواعد فقهي در نمونه اي از قراردادهاي بانکي

حقوق معارف الهیات

کاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانکی


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

حقوق معارف الهیات

مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز


فاقد موجودی

هفت خوان توسعه در روايت ستاري فر از تامين اجتماعي

حقوق معارف الهیات

هفت خوان توسعه در روایت ستاری فر از تامین اجتماعی


فاقد موجودی

نقد مباني فلسفي حقوق بشر جلد1:فلسفه طبيعي حقوق بشر

حقوق معارف الهیات

نقد مبانی فلسفی حقوق بشر جلد1:فلسفه طبیعی حقوق بشر


فاقد موجودی

بررسي و نقد پيش نويس منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم

حقوق معارف الهیات

بررسی و نقد پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم


فاقد موجودی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/قانون مدني جلد:1و2و3

حقوق معارف الهیات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/قانون مدنی جلد:1و2و3


فاقد موجودی

حقوق بين الملل فضا :کنوانسيون مسئوليت و موافقتنامه ماه

حقوق معارف الهیات

حقوق بین الملل فضا :کنوانسیون مسئولیت و موافقتنامه ماه


فاقد موجودی

دانش کاربردي واردات از طريق سيستم بانکي(اعتبار اسنادي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش کاربردی واردات از طریق سیستم بانکی


فاقد موجودی

قوانين و مقررات بازنشستگي مشمولين صندوق بازنشستگي کشوري

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری


فاقد موجودی

مروري جامع بر قانون تجارت بارويکرد آزمون حسابداران رسمي

حقوق معارف الهیات

مروری جامع بر قانون تجارت بارویکرد آزمون حسابداران رسمی


فاقد موجودی

تحليل مباني فقهي و حقوقي شوراي حل اختلاف و نهادهاي مشابه

حقوق معارف الهیات

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه


فاقد موجودی

اصول و قواعد کاربردي طبقه بندي و تعيين تعرفه کالا در گمرک

حقوق معارف الهیات

اصول و قواعد کاربردی طبقه بندی و تعیین تعرفه کالا در گمرک


فاقد موجودی

طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل مستخدمين دستگاه هاي اجرايي

حقوق معارف الهیات

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی


فاقد موجودی

قوانين و مقررات مديريت خدمات کشوري و هدفمند کردن يارانه ها

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه ها


فاقد موجودی

حقوق عکاسان:آنچه هنرمندان و اصحاب رسانه بايد از قوانين بدانند

حقوق معارف الهیات

حقوق عکاسان:آنچه هنرمندان و اصحاب رسانه باید از قوانین بدانند


فاقد موجودی

مقالات فدراليست:تفسير جامع بر قانون اساسي ايالات متحده امريکا

حقوق معارف الهیات

مقالات فدرالیست:تفسیر جامع بر قانون اساسی ایالات متحده امریکا


فاقد موجودی

اصول فقه دانشگاهي:مطابق با برنامه درسي دوره کارشناسي رشته حقوق

حقوق معارف الهیات

اصول فقه دانشگاهی:مطابق با برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حقوق


فاقد موجودی

تغييرات اقليمي و حقوق بشر از منظر حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي

حقوق معارف الهیات

تغییرات اقلیمی و حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی


فاقد موجودی

درآمدي بر حقوق فرهنگ و تنوع فرهنگي در سياست گذاري و حقوق بين الملل

حقوق معارف الهیات

درآمدی بر حقوق فرهنگ و تنوع فرهنگی در سیاست گذاری و حقوق بین الملل


فاقد موجودی

حقوق و اقتصاد در اسلام:مقدمه اي بر تحليل اقتصادي نهادهاي حقوقي اسلامي

حقوق معارف الهیات

حقوق و اقتصاد در اسلام:مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی


فاقد موجودی

قوانين و مقررات مربوط به مجازات جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي نيروهاي

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرائم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح


فاقد موجودی

قوانين و مقررات و آئين نامه هاي ديوان محاسبات عمومي کشور تنظيم بخشي از

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


فاقد موجودی