مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مددکاری

دسته بندی ها

(1)
(3)
(50)

موضوع های اصلی

(50)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(49)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(4)
(15)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(8)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
54 محصول
مددکاري گروهي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری گروهی


2,450,000 ریال

مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی مددکاری اجتماعی


1,200,000 ریال

مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی مددکاری اجتماعی


600,000 ریال

مددکاري اجتماعي و معنويت

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی و معنویت


120,000 ریال

مددکاري فردي(کار با فرد)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری فردی


2,400,000 ریال

مشاوره در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مشاوره در مددکاری اجتماعی


2,000,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


650,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


450,000 ریال

نظريه نوين مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

نظریه نوین مددکاری اجتماعی


4,300,000 ریال

اصول و مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی


2,400,000 ریال

مددکاري اجتماعي:مداخله در بحران

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی:مداخله در بحران


1,700,000 ریال

کار با گروه:شناخت، پويايي و درمان

روانشناسی مددکاری مشاوره

کار با گروه:شناخت، پویایی و درمان


4,500,000 ریال

مددکاري اجتماعي1/کار با فرد: کد793

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی1/کار با فرد: کد793


1,510,000 ریال

تکنيک هاي مصاحبه در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

تکنیک های مصاحبه در مددکاری اجتماعی


2,400,000 ریال

مددکاري اجتماعي:کار در جامعه کد1163

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی:کار در جامعه کد1163


1,520,000 ریال

مددکاري اجتماعي کار با خانواده کد1823

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی کار با خانواده کد1823


3,320,000 ریال

کاربرد مصاحبه و گزارش نويسي در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی


2,200,000 ریال

مددکاري اجتماعي: نوتواني گروه هاي خاص(توانبخشي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی: نوتوانی گروه های خاص


490,000 ریال

مهارت هاي مشاوره: کد774(رويکردي در حل مشکل مددکاري)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مهارت های مشاوره: کد774


300,000 ریال

توانبخشي گروه‌هاي خاص با تاکيد بر خدمات مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

توانبخشی گروه‌های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی


2,200,000 ریال

راهنماي سرپرستي و کارورزي در مددکاري اجتماعي:مددکاري اجتماعي5

روانشناسی مددکاری مشاوره

راهنمای سرپرستی و کارورزی در مددکاری اجتماعی:مددکاری اجتماعی5


2,650,000 ریال

آشنايي با قانون حمايت از اطفال ونوجوانان و آيين نامه اجرايي آن

روانشناسی مددکاری مشاوره

آشنایی با قانون حمایت از اطفال ونوجوانان و آیین نامه اجرایی آن


850,000 ریال

مقدمه اي بر مستندسازي و گزارش نويسي در علوم انساني(مددکاري اجتماعي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی


800,000 ریال

کاربرد مددکاري گروهي و جامعه اي در مددکاري اجتماعي ايران(کار با گروه و

روانشناسی مددکاری مشاوره

کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران


1,150,000 ریال

کاربرد فنون تسهيلگري و مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري در علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

کاربرد فنون تسهیلگری و مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری در علوم انسانی


1,000,000 ریال

مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي در زندان

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی در زندان


فاقد موجودی

مددکاري و مراقبت اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری و مراقبت اجتماعی


فاقد موجودی

نظريه هاي مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

نظریه های مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي:کار با فرد

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی:کار با فرد


فاقد موجودی

ديباچه اي بر مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

دیباچه ای بر مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي کار با جامعه

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی کار با جامعه


فاقد موجودی

مديريت فعال در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مدیریت فعال در مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مهارت هاي مددکاري اجتماعي کد2283

روانشناسی مددکاری مشاوره

مهارت های مددکاری اجتماعی کد2283


فاقد موجودی

اثربخشي مددکاري اجتماعي بزرگسالان

روانشناسی مددکاری مشاوره

اثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان


فاقد موجودی

مقدمه اي بر مددکاري اجتماعي قضايي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی قضایی


فاقد موجودی

حرفه مددکاري اجتماعي از ديدگاهي جامع

روانشناسی مددکاری مشاوره

حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع


فاقد موجودی

نظريه هاي کاربردي در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

نظریه های کاربردی در مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي باليني و بهداشت رواني

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی


فاقد موجودی

خودکشي:مددکاري اجتماعي مداخله در بحران

روانشناسی مددکاری مشاوره

خودکشی:مددکاری اجتماعی مداخله در بحران


فاقد موجودی

اورژانس اجتماعي در ايران از ايده تا عمل

روانشناسی مددکاری مشاوره

اورژانس اجتماعی در ایران از ایده تا عمل


فاقد موجودی

آسيب هاي اجتماعي از منظر مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

آسیب های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

تکنيک هاي کار با جامعه: مددکاري جامعه اي

روانشناسی مددکاری مشاوره

تکنیک های کار با جامعه: مددکاری جامعه ای


فاقد موجودی

جامعه شناسي براي مددکاران اجتماعي: کد1524

روانشناسی مددکاری مشاوره

جامعه شناسی برای مددکاران اجتماعی: کد1524


فاقد موجودی

خلاصه منابع کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي

کنکور

خلاصه منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

کار با فرد2(فرد و خانواده):مددکاري اجتماعي2

روانشناسی مددکاری مشاوره

کار با فرد2


فاقد موجودی

سرپرستي مددکاري اجتماعي:زمينه ها و مفاهيم کد1507

روانشناسی مددکاری مشاوره

سرپرستی مددکاری اجتماعی:زمینه ها و مفاهیم کد1507


فاقد موجودی

تکنيک هاي بازديد منزل و مشاهده در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

تکنیک های بازدید منزل و مشاهده در مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته مددکاري اجتماعي: کد832

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی: کد832


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي کار با گروه(يک منبع جامع و کاربردي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی کار با گروه


فاقد موجودی

خشونت خانگي عليه زنان:مددکاري اجتماعي مداخله در بحران

روانشناسی مددکاری مشاوره

خشونت خانگی علیه زنان:مددکاری اجتماعی مداخله در بحران


فاقد موجودی

درمان به روش مددکاري اجتماعي:رويکردهاي نظري بهم پيوسته

روانشناسی مددکاری مشاوره

درمان به روش مددکاری اجتماعی:رویکردهای نظری بهم پیوسته


فاقد موجودی

گنجينه جلد2:خاطرات و آموخته هاي مددکاران اجتماعي ايران

روانشناسی مددکاری مشاوره

گنجینه جلد2:خاطرات و آموخته های مددکاران اجتماعی ایران


فاقد موجودی

آشنايي با برخي از مفاهيم اصول و مهارت هاي گزارش نويسي در مددکاري

روانشناسی مددکاری مشاوره

آشنایی با برخی از مفاهیم اصول و مهارت های گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی