مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مددکاری

دسته بندی ها

(1)
(3)
(47)

موضوع های اصلی

(47)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(46)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(4)
(13)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(8)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
51 محصول
مددکاري گروهي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری گروهی


750,000 ریال

مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی مددکاری اجتماعی


600,000 ریال

مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی مددکاری اجتماعی


600,000 ریال

مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی مددکاری اجتماعی


1,000,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


450,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


650,000 ریال

نظريه نوين مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

نظریه نوین مددکاری اجتماعی


1,850,000 ریال

اصول و مباني مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی


850,000 ریال

مددکاري اجتماعي کار با جامعه

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی کار با جامعه


800,000 ریال

مددکاري اجتماعي:مداخله در بحران

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی:مداخله در بحران


1,250,000 ریال

مهارت هاي مددکاري اجتماعي کد2283

روانشناسی مددکاری مشاوره

مهارت های مددکاری اجتماعی کد2283


650,000 ریال

اثربخشي مددکاري اجتماعي بزرگسالان

روانشناسی مددکاری مشاوره

اثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان


170,000 ریال

مقدمه اي بر مددکاري اجتماعي قضايي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی قضایی


150,000 ریال

نظريه هاي کاربردي در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

نظریه های کاربردی در مددکاری اجتماعی


95,000 ریال

آسيب هاي اجتماعي از منظر مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

آسیب های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی


250,000 ریال

کار با فرد2(فرد و خانواده):مددکاري اجتماعي2

روانشناسی مددکاری مشاوره

کار با فرد2


1,200,000 ریال

کاربرد مصاحبه و گزارش نويسي در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی


650,000 ریال

مددکاري اجتماعي: نوتواني گروه هاي خاص(توانبخشي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی: نوتوانی گروه های خاص


490,000 ریال

مددکاري اجتماعي کار با گروه(يک منبع جامع و کاربردي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی کار با گروه


2,410,000 ریال

مهارت هاي مشاوره: کد774(رويکردي در حل مشکل مددکاري)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مهارت های مشاوره: کد774


73,000 ریال

گنجينه جلد2:خاطرات و آموخته هاي مددکاران اجتماعي ايران

روانشناسی مددکاری مشاوره

گنجینه جلد2:خاطرات و آموخته های مددکاران اجتماعی ایران


300,000 ریال

توانبخشي گروه‌هاي خاص با تاکيد بر خدمات مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

توانبخشی گروه‌های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی


1,300,000 ریال

راهنماي سرپرستي و کارورزي در مددکاري اجتماعي:مددکاري اجتماعي5

روانشناسی مددکاری مشاوره

راهنمای سرپرستی و کارورزی در مددکاری اجتماعی:مددکاری اجتماعی5


900,000 ریال

آشنايي با قانون حمايت از اطفال ونوجوانان و آيين نامه اجرايي آن

روانشناسی مددکاری مشاوره

آشنایی با قانون حمایت از اطفال ونوجوانان و آیین نامه اجرایی آن


850,000 ریال

مقدمه اي بر مستندسازي و گزارش نويسي در علوم انساني(مددکاري اجتماعي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی


800,000 ریال

مددکاري اجتماعي در زندان

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی در زندان


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي و معنويت

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی و معنویت


فاقد موجودی

مددکاري فردي(کار با فرد)

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری فردی


فاقد موجودی

مددکاري و مراقبت اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری و مراقبت اجتماعی


فاقد موجودی

نظريه هاي مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

نظریه های مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي:کار با فرد

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی:کار با فرد


فاقد موجودی

ديباچه اي بر مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

دیباچه ای بر مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مديريت فعال در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مدیریت فعال در مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي1/کار با فرد: کد793

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی1/کار با فرد: کد793


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي:کار در جامعه کد1163

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی:کار در جامعه کد1163


فاقد موجودی

حرفه مددکاري اجتماعي از ديدگاهي جامع

روانشناسی مددکاری مشاوره

حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي باليني و بهداشت رواني

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی


فاقد موجودی

مددکاري اجتماعي کار با خانواده کد1823

روانشناسی مددکاری مشاوره

مددکاری اجتماعی کار با خانواده کد1823


فاقد موجودی

خودکشي:مددکاري اجتماعي مداخله در بحران

روانشناسی مددکاری مشاوره

خودکشی:مددکاری اجتماعی مداخله در بحران


فاقد موجودی

اورژانس اجتماعي در ايران از ايده تا عمل

روانشناسی مددکاری مشاوره

اورژانس اجتماعی در ایران از ایده تا عمل


فاقد موجودی

تکنيک هاي کار با جامعه: مددکاري جامعه اي

روانشناسی مددکاری مشاوره

تکنیک های کار با جامعه: مددکاری جامعه ای


فاقد موجودی

جامعه شناسي براي مددکاران اجتماعي: کد1524

روانشناسی مددکاری مشاوره

جامعه شناسی برای مددکاران اجتماعی: کد1524


فاقد موجودی

خلاصه منابع کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي

کنکور

خلاصه منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

سرپرستي مددکاري اجتماعي:زمينه ها و مفاهيم کد1507

روانشناسی مددکاری مشاوره

سرپرستی مددکاری اجتماعی:زمینه ها و مفاهیم کد1507


فاقد موجودی

تکنيک هاي بازديد منزل و مشاهده در مددکاري اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

تکنیک های بازدید منزل و مشاهده در مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته مددکاري اجتماعي: کد832

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی: کد832


فاقد موجودی

خشونت خانگي عليه زنان:مددکاري اجتماعي مداخله در بحران

روانشناسی مددکاری مشاوره

خشونت خانگی علیه زنان:مددکاری اجتماعی مداخله در بحران


فاقد موجودی

درمان به روش مددکاري اجتماعي:رويکردهاي نظري بهم پيوسته

روانشناسی مددکاری مشاوره

درمان به روش مددکاری اجتماعی:رویکردهای نظری بهم پیوسته


فاقد موجودی

آشنايي با برخي از مفاهيم اصول و مهارت هاي گزارش نويسي در مددکاري

روانشناسی مددکاری مشاوره

آشنایی با برخی از مفاهیم اصول و مهارت های گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی


فاقد موجودی

کاربرد مددکاري گروهي و جامعه اي در مددکاري اجتماعي ايران(کار با گروه و

روانشناسی مددکاری مشاوره

کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران


فاقد موجودی

کاربرد فنون تسهيلگري و مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري در علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

کاربرد فنون تسهیلگری و مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری در علوم انسانی


فاقد موجودی