مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سایر علوم سیاسی و علوم اجتماعی

دسته بندی ها

(8)
(1)
(75)
(4)
(10)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(2)
(7)
(71)
(1)
(2)
(8)
(2)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(71)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(3)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
99 محصول
موج سوم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

موج سوم


4,800,000 ریال

ترامپيسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ترامپیسم


479,000 ریال

حماسه 9دي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حماسه 9دی


120,000 ریال

پرونده مصرف

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پرونده مصرف


550,000 ریال

هنر رنجاندن

روانشناسی عمومی

هنر رنجاندن


1,100,000 ریال

روش تحقيق کيفي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق کیفی


400,000 ریال

پايان اپيدمي ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پایان اپیدمی ها


1,800,000 ریال

استبداد در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

استبداد در ایران


600,000 ریال

نظريه ي فمينيستي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه ی فمینیستی


2,900,000 ریال

مباني آينده پژوهي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی آینده پژوهی


3,200,000 ریال

فرهنگ علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ علوم اجتماعی


4,000,000 ریال

مجالس تعزيه(2جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مجالس تعزیه


4,350,000 ریال

مشـــاوره آمـــاري

علوم پایه

مشـــاوره آمـــاری


290,000 ریال

پنجاه سال برنامه ريزي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پنجاه سال برنامه ریزی


2,500,000 ریال

انديشه و ايمان در آزادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندیشه و ایمان در آزادی


950,000 ریال

وحشت :ترامپ در کاخ سفيد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

وحشت :ترامپ در کاخ سفید


495,000 ریال

خودآموز گام به گامSPSS25

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خودآموز گام به گامSPSS25


850,000 ریال

ساختار روان شناسي فاشيسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ساختار روان شناسی فاشیسم


560,000 ریال

مورد خطرناک:دونالد ترامپ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مورد خطرناک:دونالد ترامپ


260,000 ریال

فرهنگ توصيفي علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی


6,500,000 ریال

موانع حضور زنان در حکومت ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

موانع حضور زنان در حکومت ها


850,000 ریال

نامه هاي زندان نلسون ماندلا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نامه های زندان نلسون ماندلا


4,600,000 ریال

تحليل رگرسيون در علوم اجتماعي

علوم پایه

تحلیل رگرسیون در علوم اجتماعی


900,000 ریال

مقدمه اي بر آمار در علوم اجتماعي

علوم پایه

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی


780,000 ریال

حقوق بشر از ديدگاه انديشمندان مسلمان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حقوق بشر از دیدگاه اندیشمندان مسلمان


2,200,000 ریال

امنيت انساني در پرتو قواعد زيست محيطي

فلسفه

امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی


4,900,000 ریال

نشانه شناسي اجتماعي از نظريه تا کاربرد

هنرهای تجسمی

نشانه شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد


1,300,000 ریال

بيت به بيت:پژوهش اجتماعي در عصر ديجيتال

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بیت به بیت:پژوهش اجتماعی در عصر دیجیتال


2,100,000 ریال

کاليبان و ساحره:زنان، بدن و انباشت بدوي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کالیبان و ساحره:زنان، بدن و انباشت بدوی


3,500,000 ریال

مقدمه اي بر روش تحقيق تطبيقي با جبر بولين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر روش تحقیق تطبیقی با جبر بولین


750,000 ریال

روش تحقيق ويژه دانشجويان علوم انساني کد711

کنکور

روش تحقیق ویژه دانشجویان علوم انسانی کد711


120,000 ریال

روش هاي نمونه گيري تمرين ها و راه حل آن ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های نمونه گیری تمرین ها و راه حل آن ها


1,170,000 ریال

هشتگرد:فرهنگ قوم شناسي و پيشينه 200ساله آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هشتگرد:فرهنگ قوم شناسی و پیشینه 200ساله آن


495,000 ریال

جنس اول: توانايي هاي زنان براي دگرگوني جهان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنس اول: توانایی های زنان برای دگرگونی جهان


1,300,000 ریال

روش شناسي علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان


975,000 ریال

سابقا کمونيست ها :روشنفکران و تجربه کمونيسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سابقا کمونیست ها :روشنفکران و تجربه کمونیسم


2,700,000 ریال

جلوه ها و جنبه هاي دموکراسي:فرد سازمان و جامعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جلوه ها و جنبه های دموکراسی:فرد سازمان و جامعه


1,250,000 ریال

استدلال آماري در علوم رفتاري: جلد1(توصيف آماري)

روانشناسی مددکاری مشاوره

استدلال آماری در علوم رفتاری: جلد1


1,000,000 ریال

عبور از تحکيم:واکاوي علل انشعاب دفتر تحکيم وحدت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

عبور از تحکیم:واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت


580,000 ریال

مجموعه سوالات علوم اجتماعي(کارشناسي ارشد سراسري)

کنکور

مجموعه سوالات علوم اجتماعی


180,000 ریال

نظريه هاي مطالعات جوانان:آزمون ارشد علوم اجتماعي

کنکور

نظریه های مطالعات جوانان:آزمون ارشد علوم اجتماعی


190,000 ریال

روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي: جلد2 - بينش‌ها و فنون

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های تحقیق در علوم اجتماعی: جلد2 - بینش‌ها و فنون


1,400,000 ریال

ما اينجا نيستيم تا نظاره گر باشيم:يادبودي از عشق و مقاومت

ادبیات

ما اینجا نیستیم تا نظاره گر باشیم:یادبودی از عشق و مقاومت


480,000 ریال

مدرنيته مشروع است:بازسازي و بررسي منازعه مشروعيت عصر جديد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدرنیته مشروع است:بازسازی و بررسی منازعه مشروعیت عصر جدید


950,000 ریال

حوزه هاي مفاهيم اساسي توسعه روستايي:آزمون ارشد علوم اجتماعي

کنکور

حوزه های مفاهیم اساسی توسعه روستایی:آزمون ارشد علوم اجتماعی


155,000 ریال

جمعيت شناسي و مفاهيم انساني جمعيت شناسي:آزمون ارشد علوم اجتماعي

کنکور

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی:آزمون ارشد علوم اجتماعی


150,000 ریال

روش تحقيق ويژه علوم اجتماعي و علوم ارتباطات اجتماعي:کارشناسي ارشد

کنکور

روش تحقیق ویژه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی:کارشناسی ارشد


4,650,000 ریال

مباني مدل يابي معادلات ساختاري باتاکيد بربرنامه هاي lisrel EQS MPLUS

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی مدل یابی معادلات ساختاری باتاکید بربرنامه های lisrel EQS MPLUS


550,000 ریال

نوانديشان ايراني:نقد انديشه هاي چالش برانگيز و تاثيرگذار در ايران معاص

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نواندیشان ایرانی:نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاص ر


1,300,000 ریال

تئوري هاي برنامه ريزي توسعه منطقه اي و حوزه تکنيک ها:آزمون ارشد

کنکور

تئوری های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها:آزمون ارشد علوم اجتماعی


100,000 ریال

آتش و خشم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آتش و خشم


فاقد موجودی

دولت پنهان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت پنهان


فاقد موجودی

فهم فرهنگ مادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فهم فرهنگ مادی


فاقد موجودی

نابرابري ملت ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نابرابری ملت ها


فاقد موجودی

اعتماد و حکمراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اعتماد و حکمرانی


فاقد موجودی

انقلاب و استبداد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انقلاب و استبداد


فاقد موجودی

ديپلماسي: جلد1و2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دیپلماسی: جلد1و2


فاقد موجودی

دولت و جامعه مدني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت و جامعه مدنی


فاقد موجودی

تاريخ مردمي فوتبال

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ مردمی فوتبال


فاقد موجودی

ذهنيت ضد سرمايه داري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ذهنیت ضد سرمایه داری


فاقد موجودی

بحران در اقتصاد جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بحران در اقتصاد جهانی


فاقد موجودی

آمار براي علوم اجتماعي

علوم پایه

آمار برای علوم اجتماعی


فاقد موجودی

آنچه واقعا اتفاق افتاد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آنچه واقعا اتفاق افتاد


فاقد موجودی

برآمدن ترکيه ي اردوغان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برآمدن ترکیه ی اردوغان


فاقد موجودی

يوسرائيل و صهيوناکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

یوسرائیل و صهیوناکراسی


فاقد موجودی

رياضيات در علوم اجتماعي

علوم پایه

ریاضیات در علوم اجتماعی


فاقد موجودی

نظريه هاي توسعه نيافتگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های توسعه نیافتگی


فاقد موجودی

هويت در سياست جهان معاصر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هویت در سیاست جهان معاصر


فاقد موجودی

امنيت سايبري و جنگ سايبري

مهندسی

امنیت سایبری و جنگ سایبری


فاقد موجودی

فلسفه سياست در جهان معاصر

فلسفه

فلسفه سیاست در جهان معاصر


فاقد موجودی

قرباني: ماهيت و کاربرد آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قربانی: ماهیت و کاربرد آن


فاقد موجودی

گرايش مرکزي و تغيير پذيري

علوم پایه

گرایش مرکزی و تغییر پذیری


فاقد موجودی

جايگاه قدرت در معادلات اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جایگاه قدرت در معادلات اقتصادی


فاقد موجودی

روش تحقيق کيفي در علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی


فاقد موجودی

روش تحقيق:آزمون ارشد علوم اجتماعي

کنکور

روش تحقیق:آزمون ارشد علوم اجتماعی


فاقد موجودی

سوسياليسم و محيط زيست از نظر تا عمل

مهندسی

سوسیالیسم و محیط زیست از نظر تا عمل


فاقد موجودی

رياضيات پايه براي علوم اجتماعي کد344

علوم پایه

ریاضیات پایه برای علوم اجتماعی کد344


فاقد موجودی

تحليل آماري با نرم افزارهاي SPSSو AMOS

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSSو AMOS


فاقد موجودی

دايره‌المعارف تطبيقي علوم اجتماعي: جلد 6

فرهنگ لغت

دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی: جلد 6


فاقد موجودی

هاشمي بدون رتوش(5سال گفتگو با هاشمي رفسنجاني)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هاشمی بدون رتوش


فاقد موجودی

نطق ها و نامه هاي علي مطهري در مجلس هشتم و نهم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نطق ها و نامه های علی مطهری در مجلس هشتم و نهم


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي 1 :کد7

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی 1 :کد7


فاقد موجودی

پيدايش ناسيوناليسم ايراني:نژاد و سياست بي جاسازي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی:نژاد و سیاست بی جاسازی


فاقد موجودی

صنعت ويروس بازي:کرونا، سرخک، آنفولانزا، سارس ...

علوم سیاسی علوم اجتماعی

صنعت ویروس بازی:کرونا، سرخک، آنفولانزا، سارس ...


فاقد موجودی

بذرهاي نابودي:برنامه مخفي دستکاري ژنتيکي(تراريخته)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بذرهای نابودی:برنامه مخفی دستکاری ژنتیکی


فاقد موجودی

فمينيسم معاصر: نظريه ها و ديدگاه هاي سياسي، اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فمینیسم معاصر: نظریه ها و دیدگاه های سیاسی، اجتماعی


فاقد موجودی

دولتمردان چگونه فکر ميکنند:روان شناسي سياست بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولتمردان چگونه فکر میکنند:روان شناسی سیاست بین الملل


فاقد موجودی

آمار ناپارامتريک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار SPSS20

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار SPSS20


فاقد موجودی

انقلاب در نقطه صفر:کارخانگي، بازتوليد و مبارزه فمينيستي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انقلاب در نقطه صفر:کارخانگی، بازتولید و مبارزه فمینیستی


فاقد موجودی

فرآيند ساخت يابي نهاد زندان از مشروطه تا پايان پهلوي اول

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرآیند ساخت یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول


فاقد موجودی

انسان کژگونه:دموکراسي برآيند پانزده قرن کژديسي جوامع غربي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان کژگونه:دموکراسی برآیند پانزده قرن کژدیسی جوامع غربی


فاقد موجودی

مصلحت نامه(2جلدي)حاشيه نگاري ديدارهاي آيت اله هاشمي رفسنجاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مصلحت نامه


فاقد موجودی

معماي ادوارد اسنودن و ماجراي جاسوسي امريکا از شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

معمای ادوارد اسنودن و ماجرای جاسوسی امریکا از شبکه های اجتماعی


فاقد موجودی

فاتحان ثريا:جامع بيانات رهبري باموضوع نخبگان و استعدادهاي درخشان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فاتحان ثریا:جامع بیانات رهبری باموضوع نخبگان و استعدادهای درخشان


فاقد موجودی

روش شناسي نظريه پردازي برمبناي پژوهش مشارکت جويانه در علوم اجتماعي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش شناسی نظریه پردازی برمبنای پژوهش مشارکت جویانه در علوم اجتماعی


فاقد موجودی

بيست و سه گفتار درباره سرمايه داري:پيرامون نکاتي که آنها را بروز نمي د

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بیست و سه گفتار درباره سرمایه داری:پیرامون نکاتی که آنها را بروز نمی د هند


فاقد موجودی

عقل سرخ:يادنامه علوم اجتماعي ايران براي حاج قاسم سليماني و جهان پس از

علوم سیاسی علوم اجتماعی

عقل سرخ:یادنامه علوم اجتماعی ایران برای حاج قاسم سلیمانی و جهان پس از شهادتش


فاقد موجودی

آمار کاربردي در پژوهش هاي رفتاري به همراه خروجي هاي نرم افزار SPSS

مهندسی

آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری به همراه خروجی های نرم افزار SPSS جلد1:توصیف آماری


فاقد موجودی

آمار کاربردي در پژوهش هاي رفتاري به همراه راهنماي نرم افزار SPSS

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری به همراه راهنمای نرم افزار SPSS جلد2:آمار استنباطی یک متغیری


فاقد موجودی