مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای گردشگری و هتلداری

دسته بندی ها

(1)
(6)
(337)
(7)
(3)

موضوع های اصلی

(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(330)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(326)
(3)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(2)
(12)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(7)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(4)
(20)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(13)
(1)
(2)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(156)
(1)
(5)
(22)
(5)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
354 محصول
ژئوتوريسم

مدیریت اقتصاد حسابداری

ژئوتوریسم


650,000 ریال

شهر گردشگر

مدیریت اقتصاد حسابداری

شهر گردشگر


1,200,000 ریال

فرانت آفيس

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرانت آفیس


1,000,000 ریال

فرانت آفيس

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرانت آفیس


600,000 ریال

مديريت موزه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت موزه


2,600,000 ریال

راهنماي موزه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای موزه


1,100,000 ریال

گردشگري خلاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری خلاق


850,000 ریال

گردشگري مايس

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری مایس


1,250,000 ریال

گردشگري پزشکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری پزشکی


850,000 ریال

گردشگري پزشکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری پزشکی


200,000 ریال

لاندري در هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

لاندری در هتل


160,000 ریال

اقتصاد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد گردشگری


500,000 ریال

اقتصاد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد گردشگری


1,890,000 ریال

پذيرايي در هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

پذیرایی در هتل


1,000,000 ریال

رفتار جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار جهانگردی


90,000 ریال

گردشگري فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری فرهنگی


750,000 ریال

گردشگري موسيقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری موسیقی


545,000 ریال

گردشگري موسيقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری موسیقی


235,000 ریال

گردشگريTOURISM

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگریTOURISM


4,000,000 ریال

Tourism Planning

مدیریت اقتصاد حسابداری

Tourism Planning


350,000 ریال

جغرافياي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

جغرافیای گردشگری


1,050,000 ریال

شناخت روحيات ملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت روحیات ملل


1,650,000 ریال

بازاريابي توريستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی توریستی


250,000 ریال

بازاريابي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری


1,800,000 ریال

بوم شناسي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بوم شناسی گردشگری


1,850,000 ریال

تاريخ فرهنگ ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ فرهنگ ایران


1,950,000 ریال

گردشگري الکترونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری الکترونیک


750,000 ریال

گردشگري ترکيبي نو

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری ترکیبی نو


2,400,000 ریال

مديريت فرانت آفيس

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت فرانت آفیس


1,250,000 ریال

راهنماي طبيعت گردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای طبیعت گردی


1,650,000 ریال

روان شناسي گردشگري

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی گردشگری


400,000 ریال

زبان تخصصي هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

زبان تخصصی هتلداری


750,000 ریال

شناخت صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت صنعت گردشگری


2,850,000 ریال

شناخت صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت صنعت گردشگری


850,000 ریال

آموزش خدمات ميزباني

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش خدمات میزبانی


1,350,000 ریال

انسان شناسي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

انسان شناسی گردشگری


1,250,000 ریال

برنامه ريزي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی گردشگری


2,850,000 ریال

مباني اقتصاد توريسم

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصاد توریسم


950,000 ریال

مديريت مراکز تفريحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مراکز تفریحی


1,850,000 ریال

اقتصاد مقاصد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مقاصد گردشگری


1,300,000 ریال

علم طراحي در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

علم طراحی در گردشگری


390,000 ریال

فن سخنوري در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فن سخنوری در گردشگری


820,000 ریال

کارآفريني در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی در گردشگری


2,500,000 ریال

مباني مديريت هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت هتلداری


1,450,000 ریال

نقشه گردشگري تهران98

تاریخ و جغرافیا

نقشه گردشگری تهران98


100,000 ریال

نکات کليدي در هتل ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نکات کلیدی در هتل ها


950,000 ریال

اصول و مباني جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی جهانگردی


34,000 ریال

تحليل شبکه در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل شبکه در گردشگری


1,250,000 ریال

راهنماي عمومي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عمومی گردشگری


3,000,000 ریال

راهنماي عمومي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عمومی گردشگری


2,150,000 ریال

سفر و گردشگري کم شتاب

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر و گردشگری کم شتاب


2,110,000 ریال

گردشگري در جهان اسلام

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری در جهان اسلام


2,150,000 ریال

مديريت گردشگري فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت گردشگری فرهنگی


95,000 ریال

مديريت گردشگري کد1028

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت گردشگری کد1028


1,450,000 ریال

110نکته براي هتل داران

مدیریت اقتصاد حسابداری

110نکته برای هتل داران


1,450,000 ریال

اقتصاد تجربه و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد تجربه و گردشگری


1,100,000 ریال

توسعه گردشگري در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه گردشگری در ایران


1,350,000 ریال

درآمدي بر صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر صنعت گردشگری


1,650,000 ریال

راهنماي گردشگري فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای گردشگری فرهنگی


1,950,000 ریال

فرآيند مديريت جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرآیند مدیریت جهانگردی


63,000 ریال

محاسبه نرخ و صدور بليط

مدیریت اقتصاد حسابداری

محاسبه نرخ و صدور بلیط


1,750,000 ریال

مديريت فرانت آفيس هتل1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت فرانت آفیس هتل1


950,000 ریال

مديريت فرانت آفيس هتل2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت فرانت آفیس هتل2


720,000 ریال

مديريت فرانت آفيس هتل3

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت فرانت آفیس هتل3


720,000 ریال

مديريت فرانت آفيس هتل4

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت فرانت آفیس هتل4


720,000 ریال

ميراث فرهنگي و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

میراث فرهنگی و گردشگری


700,000 ریال

ميراث و گردشگري پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

میراث و گردشگری پایدار


110,000 ریال

آيين تشريفات شيوه رفتار

مدیریت اقتصاد حسابداری

آیین تشریفات شیوه رفتار


320,000 ریال

شناسايي مسيرهاي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناسایی مسیرهای گردشگری


750,000 ریال

کسب و کار گردشگري سلامت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار گردشگری سلامت


1,850,000 ریال

کنترل هزينه غذا ونوشابه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کنترل هزینه غذا ونوشابه


520,000 ریال

مديريت خانه داري در هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت خانه داری در هتل


1,500,000 ریال

مديريت غذا و نوشيدني ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت غذا و نوشیدنی ها


2,110,000 ریال

آشنايي با موزه هاي ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با موزه های ایران


1,350,000 ریال

تنوع زيستي ايران- گياهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

تنوع زیستی ایران- گیاهان


950,000 ریال

شناخت اماکن تاريخي ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت اماکن تاریخی ایران


850,000 ریال

مکان ها و فضاهاي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مکان ها و فضاهای گردشگری


1,550,000 ریال

برند در بازاريابي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برند در بازاریابی گردشگری


850,000 ریال

رفتار گردشگر و جهان معاصر

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار گردشگر و جهان معاصر


1,450,000 ریال

مديريت استراتژيک جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک جهانگردی


260,000 ریال

مديريت اوقات فراغت و ورزش

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت اوقات فراغت و ورزش


900,000 ریال

مديريت فرانت آفيس در هتل5

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت فرانت آفیس در هتل5


720,000 ریال

مديريت ميراث فرهنگي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت میراث فرهنگی جهانی


1,600,000 ریال

منشور جهاني اخلاق گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

منشور جهانی اخلاق گردشگری


460,000 ریال

نقشه گردشگري تهران کد1464

تاریخ و جغرافیا

نقشه گردشگری تهران کد1464


800,000 ریال

ارتباطات انساني در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات انسانی در گردشگری


1,980,000 ریال

بازاريابي در سفر و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی در سفر و گردشگری


1,120,000 ریال

درآمدي بر ديپلماسي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر دیپلماسی گردشگری


225,000 ریال

مقدمه اي بر مديريت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر مدیریت گردشگری


1,540,000 ریال

نوآوري در گردشگري منطقه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری در گردشگری منطقه ای


600,000 ریال

آب و هواشناسي توريسم کد1442

مدیریت اقتصاد حسابداری

آب و هواشناسی توریسم کد1442


250,000 ریال

انديشه هاي فلسفي در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اندیشه های فلسفی در گردشگری


720,000 ریال

ايران شناسي جلد8:جنوب ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

ایران شناسی جلد8:جنوب ایران


1,000,000 ریال

تنوع زيستي ايران پستانداران

علوم پایه

تنوع زیستی ایران پستانداران


1,550,000 ریال

جهانگردي در چشم اندازي جامع

مدیریت اقتصاد حسابداری

جهانگردی در چشم اندازی جامع


900,000 ریال

رفتار مصرف کننده در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده در گردشگری


1,850,000 ریال

رفتار مصرف کننده در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده در گردشگری


300,000 ریال

مديريت مصرف مکان در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مصرف مکان در گردشگری


580,000 ریال

آشنايي با فن راهنمايي در تور

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با فن راهنمایی در تور


1,500,000 ریال

آشنايي با منظر(گردشگري منظر)

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با منظر


1,950,000 ریال

برنامه ريزي و سرپرستي گشت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها


1,650,000 ریال

توسعه اجتماع از طريق گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه اجتماع از طریق گردشگری


420,000 ریال

سفر: مهمان پذيري،مهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر: مهمان پذیری،مهمان نوازی


1,250,000 ریال

شناخت صنعت جهانگردي(گردشگري)

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت صنعت جهانگردی


500,000 ریال

گردشگري ساحلي:ماهيت و مفاهيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری ساحلی:ماهیت و مفاهیم


185,000 ریال

مديريت عمومي تاسيسات گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری


5,600,000 ریال

اصول وآداب رانندگي در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول وآداب رانندگی در گردشگری


75,000 ریال

روشهاي سنجش در اقتصاد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روشهای سنجش در اقتصاد گردشگری


600,000 ریال

کاربرد آمار در علوم جغرافيايي

علوم پایه

کاربرد آمار در علوم جغرافیایی


1,200,000 ریال

گردشگري خريد (الگوها و رفتار)

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری خرید


950,000 ریال

گردشگري سلامت در رويکردي جامع

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری سلامت در رویکردی جامع


385,000 ریال

گردشگري فرهنگي:ماهيت و مفاهيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری فرهنگی:ماهیت و مفاهیم


325,000 ریال

گردشگري:ماهيت و مفاهيم کد1034

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری:ماهیت و مفاهیم کد1034


1,420,000 ریال

مديريت جامع رويدادهاي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت جامع رویدادهای گردشگری


1,650,000 ریال

مديريت سيستم هاي تاسيساتي هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل


1,300,000 ریال

مقدمه اي بر گردشگري الکترونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر گردشگری الکترونیک


250,000 ریال

اصول و مباني تشريفات و پذيرايي

سبک زندگی

اصول و مبانی تشریفات و پذیرایی


1,300,000 ریال

بازاريابي بين الملل در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین الملل در گردشگری


2,600,000 ریال

تکنولوژي GPS و گيرنده هاي دستي

مهندسی

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی


720,000 ریال

روش تحقيق در گردشگري و هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در گردشگری و هتلداری


2,110,000 ریال

مباني اقتصاد پايدار در موزه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصاد پایدار در موزه ها


720,000 ریال

مديريت استراتژيک سفر و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری


2,850,000 ریال

ارتباطات ميان فرهنگي در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات میان فرهنگی در گردشگری


1,650,000 ریال

بازاريابي گردشگري و مهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی


2,850,000 ریال

کاشان:نگيني در حاشيه کوير ايران

کتب نفیس

کاشان:نگینی در حاشیه کویر ایران


1,800,000 ریال

مفاهيم کليدي در مطالعات گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری


1,300,000 ریال

اصول تفسير ميراث در صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری


2,200,000 ریال

توانمندسازي زنان از طريق گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

توانمندسازی زنان از طریق گردشگری


485,000 ریال

دستنامه بازاريابي گردشگري موضوعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

دستنامه بازاریابی گردشگری موضوعی


1,750,000 ریال

راهنمايي و تور و قوانين و مقررات

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمایی و تور و قوانین و مقررات


2,500,000 ریال

سرپرستي در صنعت مهمانداري کد1202

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرپرستی در صنعت مهمانداری کد1202


90,000 ریال

فناوري اطلاعات و ارتباطات در هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتل


1,150,000 ریال

گردشگري پايدار(روستايي و عشايري)

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری پایدار


720,000 ریال

گردشگري کاربردي(مفاهيم و مدل ها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری کاربردی


350,000 ریال

گردشگري هوشمند:نسل چهارم گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری هوشمند:نسل چهارم گردشگری


3,900,000 ریال

مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری


3,200,000 ریال

مديريت و برنامه ريزي اوقات فراغت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و برنامه ریزی اوقات فراغت


1,250,000 ریال

توسعه خدمات گردشگري و مهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه خدمات گردشگری و مهمان نوازی


125,000 ریال

مديريت پيشخانه(فرانت آفيس) در هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت پیشخانه


150,000 ریال

آشنايي با فرهنگ و اقوام ايران زمين

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین


2,100,000 ریال

اکوتوريسم:راهي براي گردشگري پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اکوتوریسم:راهی برای گردشگری پایدار


1,950,000 ریال

ايران شناسي جلد2:دامنه شمالي البرز

مدیریت اقتصاد حسابداری

ایران شناسی جلد2:دامنه شمالی البرز


1,000,000 ریال

برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگردی


1,550,000 ریال

راهنماي حقوقي سفر به ايران:دوزبانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای حقوقی سفر به ایران:دوزبانه


325,000 ریال

رفتار مصرف کننده در گردشگري کد2421

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده در گردشگری کد2421


820,000 ریال

قوانين و مقررات جهانگردي و هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری


2,550,000 ریال

مديريت زنجيره تامين گردشگري پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت زنجیره تامین گردشگری پایدار


385,000 ریال

آشنايي با زمين شناسي و زمين گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با زمین شناسی و زمین گردشگری


850,000 ریال

راهنماي گردشگري تخصصي کوير و بيابان

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای گردشگری تخصصی کویر و بیابان


780,000 ریال

گردشگري بين الملل :فرهنگ ها و رفتار

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری بین الملل :فرهنگ ها و رفتار


2,600,000 ریال

مباني اقتصاد گردشگري و کاربردهاي آن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصاد گردشگری و کاربردهای آن


1,950,000 ریال

مقدمه اي بر جغرافياي جهانگردي ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران


1,450,000 ریال

بازاريابي گردشگري با رويکردي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی


950,000 ریال

برنامه ريزي و طراحي پايدار اکوتوريسم

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی و طراحی پایدار اکوتوریسم


198,000 ریال

گردشگري خلاق با تاکيد بر فضاهاي شهري

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری خلاق با تاکید بر فضاهای شهری


325,000 ریال

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي همگاني

تربیت بدنی ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های همگانی


1,700,000 ریال

بازاريابي گردشگري با رويکرد استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری با رویکرد استراتژیک


680,000 ریال

بوم گردي و اقامتگاه هاي دوستدار طبيعت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بوم گردی و اقامتگاه های دوستدار طبیعت


1,850,000 ریال

پژوهش عملياتي:کاربردهاي آن در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش عملیاتی:کاربردهای آن در گردشگری


2,000,000 ریال

فنون و مهارت هاي پايه راهنماي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فنون و مهارت های پایه راهنمای گردشگری


1,650,000 ریال

گردشگري حمل و نقل عمومي و تحرک پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری حمل و نقل عمومی و تحرک پایدار


425,000 ریال

گردشگري در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


2,200,000 ریال

مباني برنامه ريزي صنعت گردشگري کد1193

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری کد1193


140,000 ریال

مديريت جهانگردي:مباني،راهبردها و آثار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت جهانگردی:مبانی،راهبردها و آثار


1,150,000 ریال

مديريت رفتار در گردشگري و آداب معاشرت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رفتار در گردشگری و آداب معاشرت


250,000 ریال

مديريت سرويس براي جشن ها و ميهماني ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرویس برای جشن ها و میهمانی ها


1,450,000 ریال

انگليسي براي مديريت جهانگردي و هتلداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای مدیریت جهانگردی و هتلداری


1,750,000 ریال

برندسازي گردشگري با تبليغات شگفت انگيز

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی گردشگری با تبلیغات شگفت انگیز


180,000 ریال

قوانين و مقررات گردشگري براي راهنمايان

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین و مقررات گردشگری برای راهنمایان


950,000 ریال

مهارت هاي اجتماعي و روابط عمومي در هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت های اجتماعی و روابط عمومی در هتل


850,000 ریال

آشنايي با ميراث فرهنگي(ملموس و ناملموس)

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با میراث فرهنگی


950,000 ریال

پايه و اساس مديريتي در هتل هاي پنج ستاره

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره


2,600,000 ریال

ظرفيت سازي جوامع محلي براي توسعه گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ظرفیت سازی جوامع محلی برای توسعه گردشگری


980,000 ریال

گردشگري پايدار در عمل :واگشايي ناسازه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری پایدار در عمل :واگشایی ناسازه ها


1,500,000 ریال

ايران شناسي جلد10:شمال خاوري و خاور ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

ایران شناسی جلد10:شمال خاوری و خاور ایران


1,000,000 ریال

زبان انگليسي تخصصي براي راهنمايان گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری


1,650,000 ریال

سياست هاي گردشگري کشورها:مطالعه اي تطبيقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست های گردشگری کشورها:مطالعه ای تطبیقی


2,500,000 ریال

مديريت استراتژيک با نگاهي به صنعت هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک با نگاهی به صنعت هتلداری


1,150,000 ریال

بنيان هاي نظري توسعه پايدار گردشگري کد2131

مدیریت اقتصاد حسابداری

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری کد2131


170,000 ریال

توسعه گردشگري و محيط زيست:فراتر از پايداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه گردشگری و محیط زیست:فراتر از پایداری


880,000 ریال

راهنماي سفر به ايران:مکان ها و مناظر ديدني

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سفر به ایران:مکان ها و مناظر دیدنی


395,000 ریال

گردشگري ورزشي:مباني،راهبردها،مقاصد و تجارب

تربیت بدنی ورزشی

گردشگری ورزشی:مبانی،راهبردها،مقاصد و تجارب


1,400,000 ریال

اثرات گردشگري:پيامدهاي چارچوب ها و سياست ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

اثرات گردشگری:پیامدهای چارچوب ها و سیاست ها


1,250,000 ریال

ارتقاي کيفيت خدمات در گردشگري و مهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی


1,450,000 ریال

جغرافياي گردشگري با تاکيد بر گردشگري زيارتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جغرافیای گردشگری با تاکید بر گردشگری زیارتی


150,000 ریال

سياست وبرنامه ريزي گردشگري گذشته، حال وآينده

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست وبرنامه ریزی گردشگری گذشته، حال وآینده


885,000 ریال

ميراث فرهنگي براي کودکان و نوجوانان 6تا15سال

مدیریت اقتصاد حسابداری

میراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان 6تا15سال


110,000 ریال

آشنايي با مديريت و عمليات بخش هاي گوناگون هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با مدیریت و عملیات بخش های گوناگون هتل


1,450,000 ریال

مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری


1,950,000 ریال

برندسازي براي مکان، مراکز خريد و مقاصد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی برای مکان، مراکز خرید و مقاصد گردشگری


2,890,000 ریال

پژوهش و بازاريابي در چشم انداز و آينده گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش و بازاریابی در چشم انداز و آینده گردشگری


170,000 ریال

توسعه گردشگري روستايي با رويکرد گردشگري پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار


2,100,000 ریال

جاذبه هاي گردشگري:مفاهيم ،مديريت و برنامه ريزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جاذبه های گردشگری:مفاهیم ،مدیریت و برنامه ریزی


1,400,000 ریال

ميراث فرهنگي و گردشگري در کشورهاي در حال توسعه

مدیریت اقتصاد حسابداری

میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه


2,200,000 ریال

وظايف و مسئوليت هاي حقوقي راهنمايان طبيعت گردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

وظایف و مسئولیت های حقوقی راهنمایان طبیعت گردی


850,000 ریال

فرهنگ جامع کاربردي و توصيفي گردشگري و مهمانداري

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع کاربردی و توصیفی گردشگری و مهمانداری


7,500,000 ریال

گردشگري شهري و تغيير شهري:شهرها در اقتصاد جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری شهری و تغییر شهری:شهرها در اقتصاد جهانی


1,050,000 ریال

مديريت بحران در صنعت گردشگري (علت ها و پيامدها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بحران در صنعت گردشگری


295,000 ریال

مقدمه اي بر برنامه ريزي و مديريت اکوتوريسم جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم جلد1


1,000,000 ریال

اکوسيستم هاي طبيعي و اکوتوريسم با تاکيد بر ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

اکوسیستم های طبیعی و اکوتوریسم با تاکید بر ایران


1,500,000 ریال

خط مشي گذاري در صنعت گردشگري:ديروز، امروز ، فردا

مدیریت اقتصاد حسابداری

خط مشی گذاری در صنعت گردشگری:دیروز، امروز ، فردا


3,200,000 ریال

مقدمه اي بر برنامه ريزي و مديريت اکوتوريسم: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم: جلد2


1,000,000 ریال

برنامه ريزي توسعه گردشگري در کشورهاي در حال توسعه

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه


2,300,000 ریال

توسعه گردشگري روستايي:محلي گرايي و تغييرات فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه گردشگری روستایی:محلی گرایی و تغییرات فرهنگی


1,800,000 ریال

گردشگري رويداد مذهبي با نگاهي بر پياده روي اربعين

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری رویداد مذهبی با نگاهی بر پیاده روی اربعین


840,000 ریال

گردشگري ساحلي:مديريت و برنامه ريزيcoastal tourism

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری ساحلی:مدیریت و برنامه ریزیcoastal tourism


225,000 ریال

برنامه ريزي توسعه جهانگردي:رويکردي همپيوند و پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی توسعه جهانگردی:رویکردی همپیوند و پایدار


1,750,000 ریال

چهــــــــره ايران: راهنماي گردشگري استان هاي ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهــــــــره ایران: راهنمای گردشگری استان های ایران


8,500,000 ریال

مديريت رفتارسازماني و منابع انساني در حوزه هتل داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی در حوزه هتل داری


1,550,000 ریال

آداب، الگو هاي رفتاري واخلاق حرفه اي در صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

آداب، الگو های رفتاری واخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری


1,500,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي در گردشگري و مهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی در گردشگری و مهمان نوازی


185,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي در صنعت گردشگري و هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری و هتلداری


300,000 ریال

متون انگليسي تخصصي براي دانشجويان هتل داريhospitality

مدیریت اقتصاد حسابداری

متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتل داریhospitality


800,000 ریال

آينده گردشگري پايدار:چشم انداز سيستمي بازساخت و نوآوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده گردشگری پایدار:چشم انداز سیستمی بازساخت و نوآوری


250,000 ریال

بحران هاي گردشگري و مديريت مخاطرات در آسيا و اقيانوسيه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بحران های گردشگری و مدیریت مخاطرات در آسیا و اقیانوسیه


365,000 ریال

مروري بر مباني، رويکردها و مدل هاي برنامه ريزي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مروری بر مبانی، رویکردها و مدل های برنامه ریزی گردشگری


1,650,000 ریال

Tourism in Iran & Travel-hotel dialogues: گردشگري کد758

زبان انگلیسی

Tourism in Iran & Travel-hotel dialogues: گردشگری کد758


650,000 ریال

بازار گردشگري چين:آشنايي با مقاصد و علائق گردشگران چيني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار گردشگری چین:آشنایی با مقاصد و علائق گردشگران چینی


90,000 ریال

مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري و مهمان نوازي کد1858

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی کد1858


190,000 ریال

ترجمه زبان تخصصي مديريت جهانگرديTourism Management1

مدیریت اقتصاد حسابداری

ترجمه زبان تخصصی مدیریت جهانگردیTourism Management1 جلد 1


210,000 ریال

آيين ميهمان نوازي:مديريت مسائل قانوني در صنعت ميهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آیین میهمان نوازی:مدیریت مسائل قانونی در صنعت میهمان نوازی


890,000 ریال

ابزارهاي مديريت و سرپرستي با رويکرد هتلداري و مراکز اقامتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابزارهای مدیریت و سرپرستی با رویکرد هتلداری و مراکز اقامتی


720,000 ریال

زبان انگليسي تخصصي در صنعت ميهمان نوازيHospitality Industry

مدیریت اقتصاد حسابداری

زبان انگلیسی تخصصی در صنعت میهمان نوازیHospitality Industry


750,000 ریال

189تکنيک براي کسب رضايت متفاوت مهمان:کتابچه راهنماي مدير هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

189تکنیک برای کسب رضایت متفاوت مهمان:کتابچه راهنمای مدیر هتل


970,000 ریال

ثبت حضور خود در 1601 جاذبه گردشگري:ميل به سفر/ثبت حضوروخاطره

مدیریت اقتصاد حسابداری

ثبت حضور خود در 1601 جاذبه گردشگری:میل به سفر/ثبت حضوروخاطره


2,300,000 ریال

راهنماي جامع بازاريابي الکترونيکي در گردشگري با تاکيد بر مقصد

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع بازاریابی الکترونیکی در گردشگری با تاکید بر مقصد


3,150,000 ریال

مديريت نوين توريسم جهاني:شناخت مفاهيم اصول و بازاريابي توريسم

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوین توریسم جهانی:شناخت مفاهیم اصول و بازاریابی توریسم


485,000 ریال

توسعه پايدار کارآفريني گردشگري با تاکيد بر مناطق روستايي کد1965

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه پایدار کارآفرینی گردشگری با تاکید بر مناطق روستایی کد1965


155,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي مديريت جهانگردي و هتلداري: کد795

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری: کد795


550,000 ریال

مديريت استعداد:مديريت منابع انساني پيشرفته در گردشگري و مهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استعداد:مدیریت منابع انسانی پیشرفته در گردشگری و مهمان نوازی


395,000 ریال

مفاهيم و نظريه هاي تبليغات و شبکه هاي اجتماعي باتاکيد بر صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مفاهیم و نظریه های تبلیغات و شبکه های اجتماعی باتاکید بر صنعت گردشگری


385,000 ریال

کتابچه گردشگري مسئولانه:راهنماي عملکرد مناسب براي گردانندگان امور

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابچه گردشگری مسئولانه:راهنمای عملکرد مناسب برای گردانندگان امور گردشگری


165,000 ریال

گردشگري حلال:بازاريابي و برندسازي اسلامي در حوزه توريسم بانگاهي به

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری حلال:بازاریابی و برندسازی اسلامی در حوزه توریسم بانگاهی به برند حلال


480,000 ریال

مديريت لاندري در هتل:آموزش مهارت شغلي ويژه کارکنان هتل بيمارستان و

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت لاندری در هتل:آموزش مهارت شغلی ویژه کارکنان هتل بیمارستان و اداره ها


2,500,000 ریال

مديريت پذيره

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت پذیره


فاقد موجودی

اقتصاد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد گردشگری


فاقد موجودی

گردشگري فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری فرهنگی


فاقد موجودی

مديريت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت گردشگری


فاقد موجودی

مديريت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت گردشگری


فاقد موجودی

مديريت ميزباني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت میزبانی


فاقد موجودی

شناخت فرهنگ کره

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت فرهنگ کره


فاقد موجودی

فن راهنمايي گشت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فن راهنمایی گشت


فاقد موجودی

گردشگري و توسعه

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری و توسعه


فاقد موجودی

راهنماي سفر مسکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سفر مسکو


فاقد موجودی

راهنماي کامل چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل چین


فاقد موجودی

شناخت روحيات ملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت روحیات ملل


فاقد موجودی

بازاريابي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری


فاقد موجودی

توريسم و کاهش فقر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توریسم و کاهش فقر


فاقد موجودی

صفر تا صد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

صفر تا صد گردشگری


فاقد موجودی

فنون رستوران داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فنون رستوران داری


فاقد موجودی

واژه نامه گردشگري

فرهنگ لغت

واژه نامه گردشگری


فاقد موجودی

هنر چيدمان و موزه

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر چیدمان و موزه


فاقد موجودی

حس مکان در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

حس مکان در گردشگری


فاقد موجودی

خدمات صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

خدمات صنعت گردشگری


فاقد موجودی

گردشگري الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری الکترونیکی


فاقد موجودی

مديريت مقصد توريسم

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مقصد توریسم


فاقد موجودی

توسعه محصول گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه محصول گردشگری


فاقد موجودی

جامعه شناسي توريستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی توریستی


فاقد موجودی

راهنماي کامل تايلند

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل تایلند


فاقد موجودی

سياستگذاري جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاستگذاری جهانگردی


فاقد موجودی

شناخت صنعت جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناخت صنعت جهانگردی


فاقد موجودی

عوارض و نتايج توريسم

مدیریت اقتصاد حسابداری

عوارض و نتایج توریسم


فاقد موجودی

گردشگري و تنوع زيستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری و تنوع زیستی


فاقد موجودی

اوقات فراغت و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اوقات فراغت و گردشگری


فاقد موجودی

برندسازي مقصد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی مقصد گردشگری


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي آتن

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی آتن


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي هند

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی هند


فاقد موجودی

راهنماي گردشگري سلامت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای گردشگری سلامت


فاقد موجودی

محيط و گردشگري کد1902

تاریخ و جغرافیا

محیط و گردشگری کد1902


فاقد موجودی

مديريت گردشگري پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت گردشگری پایدار


فاقد موجودی

مروري بر صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مروری بر صنعت گردشگری


فاقد موجودی

جغرافياي گردشگري ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

جغرافیای گردشگری ایران


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي بالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی بالی


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي پراگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی پراگ


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي سوئد

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی سوئد


فاقد موجودی

راهنماي مصور ايرانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای مصور ایرانگردی


فاقد موجودی

مباني موزه داري کد2057

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی موزه داری کد2057


فاقد موجودی

دوبي:سريع ترين شهر دنيا

تاریخ و جغرافیا

دوبی:سریع ترین شهر دنیا


فاقد موجودی

راهنماي عملي مديريت هتل

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی مدیریت هتل


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی ایران


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي پاريس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی پاریس


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي سوئيس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی سوئیس


فاقد موجودی

راهنماي کامل دبـــــــي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل دبـــــــی


فاقد موجودی

جامعه شناسي گردشگري شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی گردشگری شهری


فاقد موجودی

راهنماي سفر سنت پترزبورگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سفر سنت پترزبورگ


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي ليسبون

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی لیسبون


فاقد موجودی

مقدمه اي بر گردشگري شهري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر گردشگری شهری


فاقد موجودی

برنامه ريزي توسعه گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی توسعه گردشگری


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي اسپانيا

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی اسپانیا


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي ايتاليا

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی ایتالیا


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي سنگاپور

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی سنگاپور


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي گرجستان

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی گرجستان


فاقد موجودی

مباني مديريت غذا و نوشابه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت غذا و نوشابه


فاقد موجودی

موزه، موزه داري و موزه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

موزه، موزه داری و موزه ها


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي ارمنستان

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی ارمنستان


فاقد موجودی

اصول و مباني مديريت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی مدیریت گردشگری


فاقد موجودی

برنامه ريزي و توسعه گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی و توسعه گردشگری


فاقد موجودی

برنامه ريزي و توسعه گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی و توسعه گردشگری


فاقد موجودی

توريسم چين (جاذبه هاي برتر)

مدیریت اقتصاد حسابداری

توریسم چین


فاقد موجودی

راهنماي کامل جيبي آذربايجان

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل جیبی آذربایجان


فاقد موجودی

رفتار مصرف کننده در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده در گردشگری


فاقد موجودی

مديريت گردشگري ميراث فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت گردشگری میراث فرهنگی


فاقد موجودی

نقشه خواني و gps در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

نقشه خوانی و gps در گردشگری


فاقد موجودی

نقشه راهنماي گردشگردي ايران

تاریخ و جغرافیا

نقشه راهنمای گردشگردی ایران


فاقد موجودی

اصول و مباني علم و هنر آشپزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی علم و هنر آشپزی


فاقد موجودی

بازاريابي گردشگري براي شهرها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری برای شهرها


فاقد موجودی

مديريت مراسم و رويدادهاي خاص

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مراسم و رویدادهای خاص


فاقد موجودی

برنامه ريزي استراتژيک گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی استراتژیک گردشگری


فاقد موجودی

تکنيک هاي برنامه ريزي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های برنامه ریزی گردشگری


فاقد موجودی

گردشگري مذهبي: ماهيت و مفاهيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری مذهبی: ماهیت و مفاهیم


فاقد موجودی

توريسم ايتاليا(جاذبه هاي برتر)

مدیریت اقتصاد حسابداری

توریسم ایتالیا


فاقد موجودی

شناخت فرهنگ و اقوام ايران زمين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین


فاقد موجودی

فرهنگ مللNation cultures کد777

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ مللNation cultures کد777


فاقد موجودی

گام هايي به سوي گردشگري پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام هایی به سوی گردشگری پایدار


فاقد موجودی

مطالعات گردشگري و علوم اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مطالعات گردشگری و علوم اجتماعی


فاقد موجودی

مديريت بحران و بلايا در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بحران و بلایا در گردشگری


فاقد موجودی

نگاهي نو به تجربه ديدار از موزه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی نو به تجربه دیدار از موزه


فاقد موجودی

مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری


فاقد موجودی

آشنايي با جاذبه هاي گردشگري ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با جاذبه های گردشگری ایران


فاقد موجودی

ايران شناسي جلد9:جنوب خاوري ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

ایران شناسی جلد9:جنوب خاوری ایران


فاقد موجودی

فراغت:درآمدي بر آموزش اوقات فراغت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فراغت:درآمدی بر آموزش اوقات فراغت


فاقد موجودی

ايران شناسي جلد3:دامنه جنوبي البرز

مدیریت اقتصاد حسابداری

ایران شناسی جلد3:دامنه جنوبی البرز


فاقد موجودی

طبيعت گردي:بوم شناسي، اثرات، مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

طبیعت گردی:بوم شناسی، اثرات، مدیریت


فاقد موجودی

مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی


فاقد موجودی

امور مسافرت و صدور بليط هواپيما(جلد1)

مدیریت اقتصاد حسابداری

امور مسافرت و صدور بلیط هواپیما


فاقد موجودی

بازاريابي موزه:استراتژي ها و تکنيک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی موزه:استراتژی ها و تکنیک ها


فاقد موجودی

سياحت و جهانگردي در فرآيند تمدن و قرآن

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاحت و جهانگردی در فرآیند تمدن و قرآن


فاقد موجودی

مديريت استراتژيک مهمان نوازي و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک مهمان نوازی و گردشگری


فاقد موجودی

مديريت رويدادهاي گردشگري و اوقات فراغت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت


فاقد موجودی

ارائه مدل گردشگري پايدار فرهنگي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارائه مدل گردشگری پایدار فرهنگی در ایران


فاقد موجودی

برنامه ريزي و خط مشي گذاري توسعه گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی و خط مشی گذاری توسعه گردشگری


فاقد موجودی

جستاري در هنگام فراغت جلد1:سفر و جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جستاری در هنگام فراغت جلد1:سفر و جهانگردی


فاقد موجودی

مديريت بازاريابي گردشگردي و خدمات جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی گردشگردی و خدمات جهانگردی


فاقد موجودی

مباني زمين گردشگري  با تاکيد بر ايران کد1320

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران کد1320


فاقد موجودی

بررسي صنعت غذا، گردشگري، مهمان نوازي و رويداد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بررسی صنعت غذا، گردشگری، مهمان نوازی و رویداد


فاقد موجودی

آموزش منشي و مسئول دفتري مراکز گردشگري و تفريحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش منشی و مسئول دفتری مراکز گردشگری و تفریحی


فاقد موجودی

برنامه ريزي ملي و منطقه اي جهانگردي سازمان جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی سازمان جهانی


فاقد موجودی

مديريت هتلداري(کارداني به کارشناسي/علمي کاربردي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت هتلداری


فاقد موجودی

باستان شناسي موزه داري :کنکور کارداني به کارشناسي

کنکور

باستان شناسی موزه داری :کنکور کاردانی به کارشناسی


فاقد موجودی

راهنماي جامع ايرانگردي به همراه اطلس راه هاي ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع ایرانگردی به همراه اطلس راه های ایران


فاقد موجودی

روش تحقيق براي اوقات فراغت و گردشگري(راهنماي عملي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری


فاقد موجودی

در ميان ايراني ها:راهنماي فرهنگ و آداب و رسوم ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

در میان ایرانی ها:راهنمای فرهنگ و آداب و رسوم ایران


فاقد موجودی

گردشگري روستايي:مباني برنامه ريزي و طرح هاي ساختاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری روستایی:مبانی برنامه ریزی و طرح های ساختاری


فاقد موجودی

مديريت منابع انسانس در صنعت جهانگردي و ميهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت منابع انسانس در صنعت جهانگردی و میهمان نوازی


فاقد موجودی

اصول مديريت دفاتر و شرکت هاي خدمات مسافرتي و جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مدیریت دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی


فاقد موجودی

بخش بندي بازار گردشگري (حداکثرسازي اثربخشي بازاريابي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بخش بندی بازار گردشگری


فاقد موجودی

فرهنگ جامع مديريت، هتلداري، جهانگردي و کيترينگ آرياداد

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع مدیریت، هتلداری، جهانگردی و کیترینگ آریاداد


فاقد موجودی

اکوتوريسم صنعتي نوين براي حفظ ميراث طبيعي و اشتغال زدايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اکوتوریسم صنعتی نوین برای حفظ میراث طبیعی و اشتغال زدایی


فاقد موجودی

راهنماي تدوين و کاربرد شاخص هاي ارزيابي توسعه پايدار گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای تدوین و کاربرد شاخص های ارزیابی توسعه پایدار گردشگری


فاقد موجودی

گردشگري خانه هاي دوم روستايي تحولي بر روابط شهر و روستا در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

گردشگری خانه های دوم روستایی تحولی بر روابط شهر و روستا در ایران


فاقد موجودی

اصول نگارش و تنظيم مکاتبات اداري ويژه دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول نگارش و تنظیم مکاتبات اداری ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی


فاقد موجودی

رفتار سازمان در خدمات اوقات فراغت:ميهمان نوازي-اوقات فراغت و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار سازمان در خدمات اوقات فراغت:میهمان نوازی-اوقات فراغت و گردشگری


فاقد موجودی

حوزه گردشگري:مجموعه مقالات نخستين همايش ملي فرهنگ زبان و زيست بوم مازن

مدیریت اقتصاد حسابداری

حوزه گردشگری:مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ زبان و زیست بوم مازن دران


فاقد موجودی

طراحي نوارهاي ساحلي:ارائه پهنه بندي و ضوابط طراحي و استقرار تاسيسات

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی نوارهای ساحلی:ارائه پهنه بندی و ضوابط طراحی و استقرار تاسیسات گردشگری


فاقد موجودی