مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بانکداری و بیمه

دسته بندی ها

(1)
(2)
(133)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(3)
(2)
(130)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(125)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(8)
(2)
(1)
(13)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(6)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
137 محصول
اصول بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بیمه


1,000,000 ریال

شکست بانک

مدیریت اقتصاد حسابداری

شکست بانک


460,000 ریال

بيمه کشاورزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیمه کشاورزی


150,000 ریال

بانکداري بهتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری بهتر


1,500,000 ریال

آشنايي با بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با بیمه


20,000 ریال

بازاريابي بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بیمه


1,500,000 ریال

بانکداري احساسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری احساسی


445,000 ریال

بانکداري شناختي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری شناختی


900,000 ریال

حقوق بانکي جلد2

حقوق معارف الهیات

حقوق بانکی جلد2


2,800,000 ریال

جدايي از بانک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

جدایی از بانک ها


580,000 ریال

پول ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول ارز و بانکداری


1,400,000 ریال

درک سازوکارهاي پول

مدیریت اقتصاد حسابداری

درک سازوکارهای پول


2,600,000 ریال

مهندسي مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی مالی اسلامی


1,900,000 ریال

بيمه به سبک عقاب ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیمه به سبک عقاب ها


629,000 ریال

پول، ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری


3,750,000 ریال

صنعت پرداخت ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

صنعت پرداخت دیجیتال


1,590,000 ریال

فرهنگ جامع بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ جامع بانکداری


5,000,000 ریال

قدرت بانکداري همراه

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت بانکداری همراه


350,000 ریال

بانکداري اسلامي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری اسلامی نوین


850,000 ریال

آَشنايي با بازار بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آَشنایی با بازار بیمه


2,000,000 ریال

اقتصاد پول و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد پول و بانکداری


3,000,000 ریال

بازاريابي خدمات بانکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بانکی


2,500,000 ریال

نگاهي به حاکميت شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به حاکمیت شرکتی


420,000 ریال

بانکداري تطبيقي کد1961

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری تطبیقی کد1961


280,000 ریال

اصول بيمه اسلامي کد2434

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بیمه اسلامی کد2434


500,000 ریال

ماليه اسلامي for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

مالیه اسلامی for dummies


1,700,000 ریال

پول، بانک و بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، بانک و بازارهای مالی


1,860,000 ریال

امنيت در بانکداري اينترنتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

امنیت در بانکداری اینترنتی


300,000 ریال

بانکداري الکترونيکي کد1058

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری الکترونیکی کد1058


1,280,000 ریال

بانکداري داخلي کاربردي 1و2

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری داخلی کاربردی 1و2


3,960,000 ریال

بررسي فقهي عقد بيمه کد1951

مدیریت اقتصاد حسابداری

بررسی فقهی عقد بیمه کد1951


100,000 ریال

دولت و بانکداري الکترونيکي

مهندسی

دولت و بانکداری الکترونیکی


100,000 ریال

بازاريابي خدمات بيمه کد1924

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بیمه کد1924


100,000 ریال

دانستني هاي بيمه براي خانواده

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانستنی های بیمه برای خانواده


600,000 ریال

بانک ها، مصرف کنندگان و مقررات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانک ها، مصرف کنندگان و مقررات


480,000 ریال

مديريت ريسک عملياتي در بانک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک عملیاتی در بانک ها


519,000 ریال

بازاريابي خدمات در صنعت بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات در صنعت بانکداری


140,000 ریال

بانکداري اسلامي بين الملل کد2123

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری اسلامی بین الملل کد2123


130,000 ریال

اصول بازاريابي با رويکرد بيمه عمر

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی با رویکرد بیمه عمر


700,000 ریال

عمليات بانکداري داخلي جلد1 کد2469

مدیریت اقتصاد حسابداری

عملیات بانکداری داخلی جلد1 کد2469


1,300,000 ریال

کاربرد بيمه هاي بازرگاني در مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد بیمه های بازرگانی در مدیریت


25,000 ریال

الگوبرداري فرآيندي در صنعت بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوبرداری فرآیندی در صنعت بانکداری


1,650,000 ریال

ضمانت سپرده ها در بانکداري بدون ربا

مدیریت اقتصاد حسابداری

ضمانت سپرده ها در بانکداری بدون ربا


300,000 ریال

50+1 بازار برگزيده ويژه بيمه هاي عمر

مدیریت اقتصاد حسابداری

50+1 بازار برگزیده ویژه بیمه های عمر


1,750,000 ریال

اقتصاد پول، بانکداري و بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی


2,500,000 ریال

بيمه هاي مسئوليت (کليات ،صدور، خسارت)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیمه های مسئولیت


1,000,000 ریال

بانکداري آينده:حل معما به روشي خلاقانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری آینده:حل معما به روشی خلاقانه


950,000 ریال

کاربرد بيمه حمل و نقل در تجارت بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل


1,400,000 ریال

مجموعه سوالات بيمه جلد1:اکنون تو ميتواني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه سوالات بیمه جلد1:اکنون تو میتوانی


1,150,000 ریال

ريسک اعتباري / اندازه گيري و مديريت: کد1501

مدیریت اقتصاد حسابداری

ریسک اعتباری / اندازه گیری و مدیریت: کد1501


520,000 ریال

مباني اقتصادي بيمه(بيمه هاي بازرگاني)کد2273

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصادی بیمه


600,000 ریال

پول، ارز و بانکداري:اهميت سياست مستقل پولي و ارزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری:اهمیت سیاست مستقل پولی و ارزی


830,000 ریال

نئوبانک: استارلينگ چگونه صنعت بانکداري را متحول کرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

نئوبانک: استارلینگ چگونه صنعت بانکداری را متحول کرد


1,800,000 ریال

شيوه نوين تنظيم صورت مغايرت بانکي روش حسابداري دوطرفه

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه نوین تنظیم صورت مغایرت بانکی روش حسابداری دوطرفه


70,000 ریال

اقتصاد آزمايشگاهي:با تاکيد بر بانکداري اسلامي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد آزمایشگاهی:با تاکید بر بانکداری اسلامی در ایران


350,000 ریال

دانش کاربردي واردات از طريق سيستم بانکي(اعتبار اسنادي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش کاربردی واردات از طریق سیستم بانکی


1,000,000 ریال

نه به نه در فروش بيمه هاي عمر:پاسخ به اعتراضات مشتريان

مدیریت اقتصاد حسابداری

نه به نه در فروش بیمه های عمر:پاسخ به اعتراضات مشتریان


2,199,000 ریال

دقيقا چه بگوييد تا قطعا بفروشيد:جملات کليدي براي فروش موفق بيمه عمر

مدیریت اقتصاد حسابداری

دقیقا چه بگویید تا قطعا بفروشید:جملات کلیدی برای فروش موفق بیمه عمر


550,000 ریال

بانکداري خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری خرد


فاقد موجودی

بانکداري ناب

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری ناب


فاقد موجودی

بانکداري اختصاصي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری اختصاصی


فاقد موجودی

برند در بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برند در بانکداری


فاقد موجودی

بانکداري الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری الکترونیکی


فاقد موجودی

بانکداري بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری بین المللی


فاقد موجودی

پول، ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری


فاقد موجودی

پول، ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری


فاقد موجودی

پول، ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری


فاقد موجودی

کنترل و مديريت بانک

مدیریت اقتصاد حسابداری

کنترل و مدیریت بانک


فاقد موجودی

اصول محاسبات فني بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول محاسبات فنی بیمه


فاقد موجودی

اقتصاد پول و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد پول و بانکداری


فاقد موجودی

بازاريابي خدمات بانکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بانکی


فاقد موجودی

بازاريابي خدمات بانکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بانکی


فاقد موجودی

بانکداري در هزاره سوم

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری در هزاره سوم


فاقد موجودی

بانک بدون ربا در اسلام

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانک بدون ربا در اسلام


فاقد موجودی

بانکداري اسلامي کد2119

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری اسلامی کد2119


فاقد موجودی

ساختار بانکداري اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ساختار بانکداری اسلامی


فاقد موجودی

بانکداري اسلامي:داخلي 2

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری اسلامی:داخلی 2


فاقد موجودی

راهنماي بيمه هاي اتکائي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای بیمه های اتکائی


فاقد موجودی

حسابداري بيمه هاي اتکائي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حسابداری بیمه های اتکائی


فاقد موجودی

مسير موفقيت در فروش بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیر موفقیت در فروش بیمه


فاقد موجودی

نفوذ بانکداري تلفن همراه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نفوذ بانکداری تلفن همراه


فاقد موجودی

پول، ارز و بانکداري کد394

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری کد394


فاقد موجودی

درآمدي بر بانکداري اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر بانکداری اسلامی


فاقد موجودی

ايده هاي خلاقانه فروش بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

ایده های خلاقانه فروش بیمه


فاقد موجودی

داستان هايي براي فروش بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

داستان هایی برای فروش بیمه


فاقد موجودی

مديريت بانکداري الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بانکداری الکترونیکی


فاقد موجودی

بازاريابي خدمات بانکي در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بانکی در عمل


فاقد موجودی

بيمه هاي بازرگاني بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیمه های بازرگانی بین المللی


فاقد موجودی

مباني بانکداري با رويکرد مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بانکداری با رویکرد مالی


فاقد موجودی

اصول بيمه8: بسته بيمه هاي تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بیمه8: بسته بیمه های تجاری


فاقد موجودی

بيمه هاي گروهي و تکنيک هاي فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیمه های گروهی و تکنیک های فروش


فاقد موجودی

رويکردي نوين در بانکداري اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رویکردی نوین در بانکداری اسلامی


فاقد موجودی

تجربه بانکداري بدون ربا در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجربه بانکداری بدون ربا در ایران


فاقد موجودی

گنجينه معتبر درس نامه علوم بانکي

آزمونهای استخدامی

گنجینه معتبر درس نامه علوم بانکی


فاقد موجودی

تيم سازي در بيمه به روش بيمه فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

تیم سازی در بیمه به روش بیمه فروش


فاقد موجودی

نگاهي به تخلف و تخلف در صنعت بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به تخلف و تخلف در صنعت بیمه


فاقد موجودی

همه خريدارند، اگر تو فروشنده باشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه خریدارند، اگر تو فروشنده باشی


فاقد موجودی

آشنايي با بيمه ساختمان و اثاث منزل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با بیمه ساختمان و اثاث منزل


فاقد موجودی

اصول مقررات و رشته هاي بيمه(2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مقررات و رشته های بیمه


فاقد موجودی

English for the students of Banking

زبان انگلیسی

English for the students of Banking


فاقد موجودی

مديريت پايه:با مورد نگاري هاي بانکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت پایه:با مورد نگاری های بانکی


فاقد موجودی

نظارت جهاني بانک ها:اصول و راهبردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظارت جهانی بانک ها:اصول و راهبردها


فاقد موجودی

واژگان کاربردي در بيمه هاي بازرگاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

واژگان کاربردی در بیمه های بازرگانی


فاقد موجودی

پول، ارز و بانکداري با رويکرد اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری با رویکرد اسلامی


فاقد موجودی

پول و بانکداري با رويکرد اسلامي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی: جلد1


فاقد موجودی

پول و بانکداري با رويکرد اسلامي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی: جلد2


فاقد موجودی

اسناد گمرکي:اسناد حمل، خريد بيمه و پستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسناد گمرکی:اسناد حمل، خرید بیمه و پستی


فاقد موجودی

بانکداري الکترونيک از زيرساخت تا کاربرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری الکترونیک از زیرساخت تا کاربرد


فاقد موجودی

چالش هاي قرارداد بانکي اجاره به شرط تمليک

حقوق معارف الهیات

چالش های قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک


فاقد موجودی

تبليغات بيمه:رازهاي تبليغات اثرگذار در بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات بیمه:رازهای تبلیغات اثرگذار در بیمه


فاقد موجودی

مجموعه واژگان بيمه اي در متون بيمه اي فارسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه واژگان بیمه ای در متون بیمه ای فارسی


فاقد موجودی

پايان بانک ها:چرا ديگر نيازي به بانک ها نيست

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایان بانک ها:چرا دیگر نیازی به بانک ها نیست


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بيمه: کد607

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه: کد607


فاقد موجودی

بانکداري سرمايه گذاري:نظريه ها و کاربرد(2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری سرمایه گذاری:نظریه ها و کاربرد


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي واژگان و اصطلاحات مالي و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ توصیفی واژگان و اصطلاحات مالی و بانکداری


فاقد موجودی

اصول اعتبارات اسنادي L/C و راهنماي تکميل فرم ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول اعتبارات اسنادی L/C و راهنمای تکمیل فرم ها


فاقد موجودی

شکل دهي به فضاي نوين بانکداري:رويکرد دانش بنيان

مدیریت اقتصاد حسابداری

شکل دهی به فضای نوین بانکداری:رویکرد دانش بنیان


فاقد موجودی

125 راه اثبات شده براي رسيدن به اوج در فروش بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

125 راه اثبات شده برای رسیدن به اوج در فروش بیمه


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات فناوري هاي مالي فين تک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه قوانین و مقررات فناوری های مالی فین تک ها


فاقد موجودی

حاکميت شرکتي و مديريت ذي نفعان در بانکداري اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حاکمیت شرکتی و مدیریت ذی نفعان در بانکداری اسلامی


فاقد موجودی

حقوق تامين اجتماعي باتاکيد بر حوزه بيمه اي کد1803

مدیریت اقتصاد حسابداری

حقوق تامین اجتماعی باتاکید بر حوزه بیمه ای کد1803


فاقد موجودی

کاربرد قواعد فقهي در نمونه اي از قراردادهاي بانکي

حقوق معارف الهیات

کاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانکی


فاقد موجودی

هدف ها و سياست هاي بانک مرکزي ايران از 1339تا1357

مدیریت اقتصاد حسابداری

هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران از 1339تا1357


فاقد موجودی

توانمندسازي بيمه شدگان:رويکردي در نظام سلامت ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

توانمندسازی بیمه شدگان:رویکردی در نظام سلامت ایران


فاقد موجودی

پيشگيري از جرايم بانکي از طريق حاکميت شرکتي در بانک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیشگیری از جرایم بانکی از طریق حاکمیت شرکتی در بانک ها


فاقد موجودی

اعتبارات اسنادي LC با نگاهي به روش تعهد پرداخت بانکيBPO

مدیریت اقتصاد حسابداری

اعتبارات اسنادی LC با نگاهی به روش تعهد پرداخت بانکیBPO


فاقد موجودی

قطب نماي بانکداري ديجيتال:درس هاي از رهبران تحول ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

قطب نمای بانکداری دیجیتال:درس های از رهبران تحول دیجیتال


فاقد موجودی

کاربردها، روش ها و تکنيک هاي داده کاوي در بانکداري هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربردها، روش ها و تکنیک های داده کاوی در بانکداری هوشمند


فاقد موجودی

مديريت بانکداري الکترونيکي :مسائل راه حل ها و استراتژي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بانکداری الکترونیکی :مسائل راه حل ها و استراتژی ها


فاقد موجودی

روش هاي کاربردي بازاريابي خدمات بانکي براي بانک‌هاي ايراني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک‌های ایرانی


فاقد موجودی

ارزش آفريني براي مشتريان در بانکداري: مدل مشتري مداري زوريخ

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش آفرینی برای مشتریان در بانکداری: مدل مشتری مداری زوریخ


فاقد موجودی

بانکداري اسلامي:2(بانکداري مرکزي اسلامي و سياست گذاري پولي و ارزي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانکداری اسلامی:2


فاقد موجودی

چگونه به هر کس در هر کجا بفروشيم:يادداشت هايي آموزشي براي فروش بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه به هر کس در هر کجا بفروشیم:یادداشت هایی آموزشی برای فروش بیمه


فاقد موجودی

چگونه يک نمايندگي بيمه بسيار موفق در کمتر از هفت سال پايه گذاري کردم

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه یک نمایندگی بیمه بسیار موفق در کمتر از هفت سال پایه گذاری کردم


فاقد موجودی

26دوره آزمون کارگزاري رسمي و نمايندگي بيمه شرکت بيمه جمهوري اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

26دوره آزمون کارگزاری رسمی و نمایندگی بیمه شرکت بیمه جمهوری اسلامی ایران


فاقد موجودی

بر پارسيان چه گذشت:داستان برکناري يکباره مديران بانک پارسيان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بر پارسیان چه گذشت:داستان برکناری یکباره مدیران بانک پارسیان در سال1385شمسی


فاقد موجودی

مجموعه قوانين و مقررات ارزي به همراه قانون مبارزه با پولشويي و قانون

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه قوانین و مقررات ارزی به همراه قانون مبارزه با پولشویی و قانون پولی و بانکی


فاقد موجودی