مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فلسفه هنر

دسته بندی ها

(1)
(4)
(188)

موضوع های اصلی

(178)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(4)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(178)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(2)
(2)
(1)
(2)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(32)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(6)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(4)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
193 محصول
فهم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فهم هنر


1,200,000 ریال

مدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

مدرنیسم


750,000 ریال

اصول هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اصول هنر


1,100,000 ریال

در جريان

تاریخ و فلسفه هنر

در جریان


750,000 ریال

قدرت هنر

تاریخ و فلسفه هنر

قدرت هنر


370,000 ریال

اتاق روشن

تاریخ و فلسفه هنر

اتاق روشن


870,000 ریال

چيستي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر


680,000 ریال

تاريخ زشتي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زشتی


1,750,000 ریال

هنر و ارزش

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ارزش


200,000 ریال

رسم نقد هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رسم نقد هنر


750,000 ریال

آنچه هنر است

تاریخ و فلسفه هنر

آنچه هنر است


850,000 ریال

تاريخ زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی


900,000 ریال

زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی


420,000 ریال

زيبايي و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی و هنر


600,000 ریال

جهان هاي هنري

تاریخ و فلسفه هنر

جهان های هنری


1,020,000 ریال

روش شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روش شناسی هنر


850,000 ریال

شش نام زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

شش نام زیبایی


600,000 ریال

نقطه، خط، سطح

هنرهای تجسمی

نقطه، خط، سطح


300,000 ریال

هنر هند معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر هند معاصر


650,000 ریال

نظريه در تئاتر

هنرهای نمایشی

نظریه در تئاتر


450,000 ریال

استتيک رمانتيسم

تاریخ و فلسفه هنر

استتیک رمانتیسم


450,000 ریال

اين يک چپق نيست

تاریخ و فلسفه هنر

این یک چپق نیست


355,000 ریال

حد و مرزهاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

حد و مرزهای هنر


350,000 ریال

حکمت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر اسلامی


2,000,000 ریال

زيباشناسي عکاسي

هنرهای تجسمی

زیباشناسی عکاسی


1,900,000 ریال

فلسفه هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر معاصر


750,000 ریال

مباني زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیباشناسی


950,000 ریال

مباني فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی فلسفه هنر


790,000 ریال

هنر همچون درمان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر همچون درمان


920,000 ریال

زيبا شناسي چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

زیبا شناسی چیست؟


1,000,000 ریال

فلسفه هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر اسلامی


170,000 ریال

هنر در چند دقيقه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در چند دقیقه


690,000 ریال

مباني زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیبایی شناسی


1,600,000 ریال

هنر در عصر ديجيتال

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در عصر دیجیتال


650,000 ریال

فلسفه هنر کامپيوتري

فلسفه

فلسفه هنر کامپیوتری


880,000 ریال

هندسه خيال و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

هندسه خیال و زیبایی


160,000 ریال

هنر در آگوراي معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در آگورای معاصر


560,000 ریال

معنا در هنرهاي تجسمي

تاریخ و فلسفه هنر

معنا در هنرهای تجسمی


850,000 ریال

دانشنامه زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی


1,500,000 ریال

جستارهاي زيبايي شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهای زیبایی شناختی


600,000 ریال

ديدن هنر؟ کتاب پرسش ها

تاریخ و فلسفه هنر

دیدن هنر؟ کتاب پرسش ها


870,000 ریال

مفاهيم اساسي فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مفاهیم اساسی فلسفه هنر


950,000 ریال

هنر مقدس:اصول و روش ها

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مقدس:اصول و روش ها


700,000 ریال

سينماي اگزيستانسياليستي

هنرهای نمایشی

سینمای اگزیستانسیالیستی


980,000 ریال

شاهزاده پاپ:اندي وارهول

تاریخ و فلسفه هنر

شاهزاده پاپ:اندی وارهول


650,000 ریال

کاندينسکي معنويت در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

کاندینسکی معنویت در هنر


450,000 ریال

آغاز بي پايان هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

آغاز بی پایان هنر مفهومی


750,000 ریال

درآمدي تصويري بر فمينيسم

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی تصویری بر فمینیسم


550,000 ریال

فيلمسفه:فلسفه فيلم ساخته

هنرهای نمایشی

فیلمسفه:فلسفه فیلم ساخته


440,000 ریال

جايگاه زيبايي در عالم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جایگاه زیبایی در عالم هنر


550,000 ریال

درباره عکاسي:جستاري فلسفي

هنرهای تجسمی

درباره عکاسی:جستاری فلسفی


1,100,000 ریال

زيبايي شناسي در قرن بيستم

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی در قرن بیستم


320,000 ریال

فلسفه هنر از ديدگاه مارکس

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر از دیدگاه مارکس


420,000 ریال

درآمد فلسفه اي براي موسيقي

موسیقی

درآمد فلسفه ای برای موسیقی


1,350,000 ریال

آيا مدرنيسم شکست خورده است؟

تاریخ و فلسفه هنر

آیا مدرنیسم شکست خورده است؟


900,000 ریال

فلسفه اسلامي و زيبايي شناسي

فلسفه

فلسفه اسلامی و زیبایی شناسی


550,000 ریال

مقدمه اي کوتاه بر تئوري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقدمه ای کوتاه بر تئوری هنر


1,200,000 ریال

رويکردهاي معاصر در آموزش هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رویکردهای معاصر در آموزش هنر


700,000 ریال

مقالاتي درباره زيباشناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقالاتی درباره زیباشناسی هنر


150,000 ریال

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنيم

تاریخ و فلسفه هنر

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنیم


620,000 ریال

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7


100,000 ریال

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چیست؟


800,000 ریال

تاريخ مفاهيم بنيادين زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی


2,600,000 ریال

تفکر از دريچه زيبايي شناسي کد2376

تاریخ و فلسفه هنر

تفکر از دریچه زیبایی شناسی کد2376


650,000 ریال

فيلم همچون فلسفه:انديشيدن بر پرده

هنرهای نمایشی

فیلم همچون فلسفه:اندیشیدن بر پرده


650,000 ریال

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1


110,000 ریال

از زيبايي متافيزيکي تا زيبايي هنري

فلسفه

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری


780,000 ریال

اهميت نظريه از پوليس تا پسامدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

اهمیت نظریه از پولیس تا پسامدرنیسم


430,000 ریال

پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

پیش درآمد فلسفه ای برای هنر ایرانی


290,000 ریال

حقيقت و زيبايي (درس‌هاي فلسفه هنر)

تاریخ و فلسفه هنر

حقیقت و زیبایی


2,300,000 ریال

گزيده زيباشناسي هگل:فلسفه و حکمت:3

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده زیباشناسی هگل:فلسفه و حکمت:3


150,000 ریال

ماتريس زيبايي:پست مدرنيسم و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

ماتریس زیبایی:پست مدرنیسم و زیبایی


300,000 ریال

هنر و پاسخگويي:نخستين جستارهاي فلسفي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و پاسخگویی:نخستین جستارهای فلسفی


1,650,000 ریال

فلسفه هنر ميشل فوکو:تبارشناسي مدرنيته

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر میشل فوکو:تبارشناسی مدرنیته


1,850,000 ریال

نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر


2,000,000 ریال

زيبايي شناسي :دانشنامه فلسفه استنفورد5

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی :دانشنامه فلسفه استنفورد5


3,200,000 ریال

نسبت هنر و ايدئولوژي نزد والتر بنيامين

تاریخ و فلسفه هنر

نسبت هنر و ایدئولوژی نزد والتر بنیامین


500,000 ریال

فلسفه شکسپير:کشف معناي پنهان نمايشنامه ها

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه شکسپیر:کشف معنای پنهان نمایشنامه ها


1,050,000 ریال

هنر چگونه ميتواند زندگي شما را دگرگون کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چگونه میتواند زندگی شما را دگرگون کند


2,250,000 ریال

بازاريابي امر محسوس:7گفتار در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

بازاریابی امر محسوس:7گفتار در زیبایی شناسی


720,000 ریال

نظريه هاي هنر از افلاطون تا وينکلمان: جلد1

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر از افلاطون تا وینکلمان: جلد1


2,350,000 ریال

تمايزهاي بدون تفاوت:روايتي از سير تحول سوژه

تاریخ و فلسفه هنر

تمایزهای بدون تفاوت:روایتی از سیر تحول سوژه


450,000 ریال

روانکاوي و ادبيات و هنر از فرويد تا ژاک دريدا

تاریخ و فلسفه هنر

روانکاوی و ادبیات و هنر از فروید تا ژاک دریدا


1,700,000 ریال

مارکسيسم و هنر آوانگارد:بويس/وارهول/کلن/دوشان

تاریخ و فلسفه هنر

مارکسیسم و هنر آوانگارد:بویس/وارهول/کلن/دوشان


680,000 ریال

هنر و زيبايي شناسي در شرق آسيا:فلسفه و حکمت:9

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا:فلسفه و حکمت:9


120,000 ریال

عکاسي و فلسفه:مقالاتي در باب ماهيت تصوير عکاسي

هنرهای تجسمی

عکاسی و فلسفه:مقالاتی در باب ماهیت تصویر عکاسی


1,950,000 ریال

نظريه هاي هنر:از امپرسيونيسم تا کاندينسکي جلد3

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از امپرسیونیسم تا کاندینسکی جلد3


1,980,000 ریال

هنر تعاملي از منظر فلسفي:رابطه بدنمندي و تعامل

تاریخ و فلسفه هنر

هنر تعاملی از منظر فلسفی:رابطه بدنمندی و تعامل


1,300,000 ریال

انسان زيباشناس:گفتگوهايي درباره هنر و زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

انسان زیباشناس:گفتگوهایی درباره هنر و زیباشناسی


2,350,000 ریال

خيال مثال و جمال در عرفان اسلامي:فلسفه و حکمت 4

تاریخ و فلسفه هنر

خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی:فلسفه و حکمت 4


120,000 ریال

ريتم تفکر: هنر ادبيات و موسيقي پس از مرلو پونتي

تاریخ و فلسفه هنر

ریتم تفکر: هنر ادبیات و موسیقی پس از مرلو پونتی


550,000 ریال

بررسي نقش و جايگاه خورشيد در فرهنگ هنر و اعتقادات

تاریخ و فلسفه هنر

بررسی نقش و جایگاه خورشید در فرهنگ هنر و اعتقادات


400,000 ریال

در ستايش سايه ها:نگاهي ديگر به زيبايي شناسي ژاپني

تاریخ و فلسفه هنر

در ستایش سایه ها:نگاهی دیگر به زیبایی شناسی ژاپنی


370,000 ریال

نگاره ها در تکاپوي خويش:بررسي فلسفي تاريخي و هنري

تاریخ و فلسفه هنر

نگاره ها در تکاپوی خویش:بررسی فلسفی تاریخی و هنری


550,000 ریال

وابي سابي براي هنرمندان شاعران فيلسوفان ديزاينرها

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی برای هنرمندان شاعران فیلسوفان دیزاینرها


730,000 ریال

جنون گردآوري هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داري

تاریخ و فلسفه هنر

جنون گردآوری هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داری


800,000 ریال

جستارهايي در باب اسطوره:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري15

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهایی در باب اسطوره:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری15


750,000 ریال

نظريه هنر و زيبايي شناسي از ديدگاه شيخ نجم الدين کبري

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر و زیبایی شناسی از دیدگاه شیخ نجم الدین کبری


620,000 ریال

تقدير هنر:بيگانگي زيباشناختي از کانت تا دريدا و آدورنو

تاریخ و فلسفه هنر

تقدیر هنر:بیگانگی زیباشناختی از کانت تا دریدا و آدورنو


2,500,000 ریال

اشاره اي به زيباشناسي از منظر پديدارشناسي:فلسفه و حکمت:2

تاریخ و فلسفه هنر

اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی:فلسفه و حکمت:2


32,000 ریال

شمايل نگاري خدا و موجودات فراطبيعي در هنر ابتدايي هخامنشي

تاریخ و فلسفه هنر

شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی در هنر ابتدایی هخامنشی


550,000 ریال

هنر از دريچه نظريه:درسگفتارهايي پيرامون نظريه و نقد در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر از دریچه نظریه:درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر


3,700,000 ریال

اشک ها و تصويرها:حکايت انسانهايي که در برابر نقاشي ها گريسته اند

تاریخ و فلسفه هنر

اشک ها و تصویرها:حکایت انسانهایی که در برابر نقاشی ها گریسته اند


720,000 ریال

سيم آخر و فلسفه:جستارهايي فلسفي درباره بهترين سريال تاريخ تلويزيون

تاریخ و فلسفه هنر

سیم آخر و فلسفه:جستارهایی فلسفی درباره بهترین سریال تاریخ تلویزیون


1,150,000 ریال

مباني عرفاني هنر  و معماري اسلامي(وحدت وجود و وحدت شهود/کيمياي خيال)

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی


900,000 ریال

معني هنر

تاریخ و فلسفه هنر

معنی هنر


فاقد موجودی

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


فاقد موجودی

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


فاقد موجودی

هنر و علم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و علم


فاقد موجودی

چيستي هنر؟

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر؟


فاقد موجودی

صد مانيفست

تاریخ و فلسفه هنر

صد مانیفست


فاقد موجودی

هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مفهومی


فاقد موجودی

پرسش از هنر

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش از هنر


فاقد موجودی

معني زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

معنی زیبایی


فاقد موجودی

هنر و جامعه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و جامعه


فاقد موجودی

اسطوره و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره و هنر


فاقد موجودی

حرمت شکني ها

تاریخ و فلسفه هنر

حرمت شکنی ها


فاقد موجودی

عصر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

عصر آوانگارد


فاقد موجودی

هنر نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

هنر نقد هنری


فاقد موجودی

هنر و آنارشي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و آنارشی


فاقد موجودی

هنر و معنويت

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و معنویت


فاقد موجودی

صيد ماهي بزرگ

تاریخ و فلسفه هنر

صید ماهی بزرگ


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر


فاقد موجودی

انسان شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

انسان شناسی هنر


فاقد موجودی

سرآغاز کار هنري

تاریخ و فلسفه هنر

سرآغاز کار هنری


فاقد موجودی

فلسفه تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تاریخ هنر


فاقد موجودی

منظره و هنر غرب

تاریخ و فلسفه هنر

منظره و هنر غرب


فاقد موجودی

اسطوره شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره شناسی هنر


فاقد موجودی

دلوز در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

دلوز در قابی دیگر


فاقد موجودی

شاهکار هنري چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

شاهکار هنری چیست؟


فاقد موجودی

تاريخ زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی شناسی


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی


فاقد موجودی

گتاري در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

گتاری در قابی دیگر


فاقد موجودی

نظريه هنر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر آوانگارد


فاقد موجودی

هنر به منزله تجربه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به منزله تجربه


فاقد موجودی

خاستگاه هنر انتزاعي

تاریخ و فلسفه هنر

خاستگاه هنر انتزاعی


فاقد موجودی

درآمدي بر فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر فلسفه هنر


فاقد موجودی

بودريار در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

بودریار در قابی دیگر


فاقد موجودی

هنر معاصر:مختصر مفيد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر:مختصر مفید


فاقد موجودی

هنر مي تواند کمک کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر می تواند کمک کند


فاقد موجودی

در جستجوي فضاهاي گمشده

تاریخ و فلسفه هنر

در جستجوی فضاهای گمشده


فاقد موجودی

مانويت دين جغرافيا هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مانویت دین جغرافیا هنر


فاقد موجودی

هنـــــر و قلمرو اخلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنـــــر و قلمرو اخلاق


فاقد موجودی

تاريخ و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

تجلي معنا در هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

تجلی معنا در هنر اسلامی


فاقد موجودی

شيوه هاي مختلف نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

شیوه های مختلف نقد هنری


فاقد موجودی

مباني و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

وابي سابي ملاحظاتي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی ملاحظاتی دیگر


فاقد موجودی

امکان و ضرورت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

امکان و ضرورت هنر اسلامی


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی شناسی


فاقد موجودی

هنر به روايت مدرسه دوباتن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به روایت مدرسه دوباتن


فاقد موجودی

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


فاقد موجودی

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


فاقد موجودی

سياست عشق ميان هنر و فلسفه

تاریخ و فلسفه هنر

سیاست عشق میان هنر و فلسفه


فاقد موجودی

هنــــــــر و اخـــــــلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنــــــــر و اخـــــــلاق


فاقد موجودی

مردم شناسي هنر(هنر ابتدايي)

تاریخ و فلسفه هنر

مردم شناسی هنر


فاقد موجودی

پرسش هاي بزرگ در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش های بزرگ در زیبایی شناسی


فاقد موجودی

فرهنگنامه تاريخي زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فرهنگنامه تاریخی زیبایی شناسی


فاقد موجودی

گفتارهايي در پديدار شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

گفتارهایی در پدیدار شناسی هنر


فاقد موجودی

مرلو-پونتي و تحليل آثار نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

مرلو-پونتی و تحلیل آثار نقاشی


فاقد موجودی

زيبايي شناسي و جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر


فاقد موجودی

نقد زيبايي شناختي و نقد اخلاقي

تاریخ و فلسفه هنر

نقد زیبایی شناختی و نقد اخلاقی


فاقد موجودی

شناخت هنر کودکان براي آموزش بهتر

تاریخ و فلسفه هنر

شناخت هنر کودکان برای آموزش بهتر


فاقد موجودی

فلسفه تحليلي هنر: فلسفه و حکمت 5

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تحلیلی هنر: فلسفه و حکمت 5


فاقد موجودی

اثر هنري در سده باز توليد مکانيکي

تاریخ و فلسفه هنر

اثر هنری در سده باز تولید مکانیکی


فاقد موجودی

دانشنامه زيبايي شناسي و فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر


فاقد موجودی

فلسفه سينما:متون و نوشتارهاي پايه

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه سینما:متون و نوشتارهای پایه


فاقد موجودی

فلسفه هنرها:درآمدي بر زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنرها:درآمدی بر زیبایی شناسی


فاقد موجودی

101 نکته که در مدرسه هنر بايد بدانيد

تاریخ و فلسفه هنر

101 نکته که در مدرسه هنر باید بدانید


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر:از وينکلمان تا بودلر جلد2

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از وینکلمان تا بودلر جلد2


فاقد موجودی

هنر زيبايي تفکر:تاملي در مباني نظري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر زیبایی تفکر:تاملی در مبانی نظری هنر


فاقد موجودی

هيچکاک فلسفي:سرگيجه و اضطرابهاي بي خبري

تاریخ و فلسفه هنر

هیچکاک فلسفی:سرگیجه و اضطرابهای بی خبری


فاقد موجودی

هنر از ديدگاه مارتين هيدگر:فلسفه و حکمت:8

تاریخ و فلسفه هنر

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر:فلسفه و حکمت:8


فاقد موجودی

هنر و عامليت:بسوي نظريه جديد انسان شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و عاملیت:بسوی نظریه جدید انسان شناختی


فاقد موجودی

حکمت هنر و زيبايي در اسلام: فلسفه و حکمت:6

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر و زیبایی در اسلام: فلسفه و حکمت:6


فاقد موجودی

سيري در حکمت هنر اسلامي از نمايش تا معماري

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در حکمت هنر اسلامی از نمایش تا معماری


فاقد موجودی

داوري زيباشناختي (دانشنامه فلسفه استنفورد72)

تاریخ و فلسفه هنر

داوری زیباشناختی


فاقد موجودی

در حضور امر حسي: مقالاتي در باب زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

در حضور امر حسی: مقالاتی در باب زیبایی شناسی


فاقد موجودی

مباني نظري هنرهاي سنتي(ايران در دوره اسلامي)

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی نظری هنرهای سنتی


فاقد موجودی

تعريف هنر و زيبايي (دانشنامه فلسفه استنفورد67)

تاریخ و فلسفه هنر

تعریف هنر و زیبایی


فاقد موجودی

معنا و مفهوم زيبايي در المناظر و تنقيح المناظر

تاریخ و فلسفه هنر

معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر


فاقد موجودی

جستاري در سنت و مدرنيسم و تاثير آن بر صنايع دستي

صنایع دستی

جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی


فاقد موجودی

مفهوم امر زيباشناختي (دانشنامه فلسفه استنفورد71)

تاریخ و فلسفه هنر

مفهوم امر زیباشناختی


فاقد موجودی

درآمدي بر هنرهاي زيبا:جستارهايي درباره هنر و فلسفه

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر هنرهای زیبا:جستارهایی درباره هنر و فلسفه


فاقد موجودی

هيولاي هستي:سفري با هايدگر در راه سينماي ترس آگاهانه

فلسفه

هیولای هستی:سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه


فاقد موجودی

اين صفحه سفيد است:هنر غياب ساموئل بکت و عباس کيارستمي

تاریخ و فلسفه هنر

این صفحه سفید است:هنر غیاب ساموئل بکت و عباس کیارستمی


فاقد موجودی

هنر و ترس:مشاهداتي درباره خطرات و پاداشهاي آفرينش هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ترس:مشاهداتی درباره خطرات و پاداشهای آفرینش هنر


فاقد موجودی

درآمدي بر زيبايي شناسي و جنسيت:نقدي بر گفتمان فمينيستي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیبایی شناسی و جنسیت:نقدی بر گفتمان فمینیستی


فاقد موجودی

روان اسطوره شناسي هاي هنري:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري13

تاریخ و فلسفه هنر

روان اسطوره شناسی های هنری:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری13


فاقد موجودی

مباني سنتي هنر و زندگي:تاملي در کتاب رقص شيواي آناندا کوماراسوامي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی سنتی هنر و زندگی:تاملی در کتاب رقص شیوای آناندا کوماراسوامی


فاقد موجودی

وابي-سابي:زيبايي شناسي ژاپني براي هنرمندان، طراحان، شاعران و فيلسوفان

تاریخ و فلسفه هنر

وابی-سابی:زیبایی شناسی ژاپنی برای هنرمندان، طراحان، شاعران و فیلسوفان


فاقد موجودی

گفتگوي بي پايان:روانکاوي معاصر و فرايندهاي خلق اثر هنري از ايده تا

تاریخ و فلسفه هنر

گفتگوی بی پایان:روانکاوی معاصر و فرایندهای خلق اثر هنری از ایده تا نمایش


فاقد موجودی

مارکو گريگوريان و مرتضي مميز:با عينک جوزف کسوث(نگاهي به آغاز هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مارکو گریگوریان و مرتضی ممیز:با عینک جوزف کسوث


فاقد موجودی