مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فلسفه هنر

دسته بندی ها

(1)
(5)
(227)

موضوع های اصلی

(213)
(1)
(1)
(5)
(2)
(5)
(6)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(2)
(2)
(213)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(36)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(7)
(7)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
(6)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(3)
(3)
(6)
(4)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(2)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
233 محصول
زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی


2,100,000 ریال

فهم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فهم هنر


1,700,000 ریال

مدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

مدرنیسم


750,000 ریال

اصول هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اصول هنر


1,100,000 ریال

در جريان

تاریخ و فلسفه هنر

در جریان


750,000 ریال

اتاق روشن

تاریخ و فلسفه هنر

اتاق روشن


2,100,000 ریال

پول و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

پول و هنر


1,700,000 ریال

زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

زیباشناسی


2,200,000 ریال

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


2,200,000 ریال

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


1,250,000 ریال

مباني هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی هنر


1,500,000 ریال

چيستي هنر؟

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر؟


820,000 ریال

هنر و ارزش

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ارزش


200,000 ریال

رسم نقد هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رسم نقد هنر


795,000 ریال

حرمت شکني ها

تاریخ و فلسفه هنر

حرمت شکنی ها


1,200,000 ریال

زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی


1,100,000 ریال

عصر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

عصر آوانگارد


5,900,000 ریال

شش نام زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

شش نام زیبایی


600,000 ریال

روان شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روان شناسی هنر


1,300,000 ریال

فيلم هاي پازلي

هنرهای نمایشی

فیلم های پازلی


2,480,000 ریال

اين يک چپق نيست

تاریخ و فلسفه هنر

این یک چپق نیست


450,000 ریال

حکمت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر اسلامی


2,000,000 ریال

زيباشناسي عکاسي

هنرهای تجسمی

زیباشناسی عکاسی


1,900,000 ریال

سرآغاز کار هنري

تاریخ و فلسفه هنر

سرآغاز کار هنری


1,480,000 ریال

فلسفه تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تاریخ هنر


4,250,000 ریال

فلسفه هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر معاصر


3,250,000 ریال

هنر همچون درمان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر همچون درمان


2,400,000 ریال

زيبا شناسي چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

زیبا شناسی چیست؟


3,150,000 ریال

هنر در چند دقيقه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در چند دقیقه


2,100,000 ریال

دلوز در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

دلوز در قابی دیگر


220,000 ریال

ديزاين و دموکراسي

تاریخ و فلسفه هنر

دیزاین و دموکراسی


2,550,000 ریال

شاهکار هنري چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

شاهکار هنری چیست؟


1,800,000 ریال

لکان و فيلم معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

لکان و فیلم معاصر


2,650,000 ریال

تاريخ زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی شناسی


3,250,000 ریال

نظريه هنر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر آوانگارد


1,850,000 ریال

هنر به منزله تجربه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به منزله تجربه


2,500,000 ریال

زيبايي شناسي ديزاين

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی دیزاین


3,250,000 ریال

هنر در آگوراي معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در آگورای معاصر


560,000 ریال

هنر معاصر:مختصر مفيد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر:مختصر مفید


900,000 ریال

فلسفه هنر جانور- ساخت

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر جانور- ساخت


640,000 ریال

هنر مدرن در ناخودآگاه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرن در ناخودآگاه


7,500,000 ریال

ديدن هنر؟ کتاب پرسش ها

تاریخ و فلسفه هنر

دیدن هنر؟ کتاب پرسش ها


870,000 ریال

هنر مقدس:اصول و روش ها

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مقدس:اصول و روش ها


700,000 ریال

زيبايي شناسي کنش اجرايي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی کنش اجرایی


3,800,000 ریال

زيبايي شناسي مدرن ژاپني

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی مدرن ژاپنی


850,000 ریال

کاندينسکي معنويت در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

کاندینسکی معنویت در هنر


450,000 ریال

وابي سابي ملاحظاتي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی ملاحظاتی دیگر


1,100,000 ریال

آغاز بي پايان هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

آغاز بی پایان هنر مفهومی


1,600,000 ریال

درآمدي تصويري بر فمينيسم

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی تصویری بر فمینیسم


550,000 ریال

فيلمسفه:فلسفه فيلم ساخته

هنرهای نمایشی

فیلمسفه:فلسفه فیلم ساخته


440,000 ریال

جايگاه زيبايي در عالم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جایگاه زیبایی در عالم هنر


550,000 ریال

درباره عکاسي:جستاري فلسفي

هنرهای تجسمی

درباره عکاسی:جستاری فلسفی


1,100,000 ریال

زيبايي شناسي در قرن بيستم

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی در قرن بیستم


320,000 ریال

درآمد فلسفه اي براي موسيقي

موسیقی

درآمد فلسفه ای برای موسیقی


1,350,000 ریال

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


2,600,000 ریال

هنــــــــر و اخـــــــلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنــــــــر و اخـــــــلاق


600,000 ریال

آيا مدرنيسم شکست خورده است؟

تاریخ و فلسفه هنر

آیا مدرنیسم شکست خورده است؟


900,000 ریال

ضد سنت بوو:خاطره هاي بامداد

تاریخ و فلسفه هنر

ضد سنت بوو:خاطره های بامداد


1,900,000 ریال

فلسفه اسلامي و زيبايي شناسي

فلسفه

فلسفه اسلامی و زیبایی شناسی


550,000 ریال

مقدمه اي کوتاه بر تئوري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقدمه ای کوتاه بر تئوری هنر


1,200,000 ریال

رويکردهاي معاصر در آموزش هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رویکردهای معاصر در آموزش هنر


5,250,000 ریال

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنيم

تاریخ و فلسفه هنر

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنیم


3,100,000 ریال

فرهنگنامه تاريخي زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فرهنگنامه تاریخی زیبایی شناسی


1,200,000 ریال

گفتارهايي در پديدار شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

گفتارهایی در پدیدار شناسی هنر


450,000 ریال

زيبايي شناسي و جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر


95,000 ریال

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7


320,000 ریال

فيلم و فلسفه جدي گرفتن فيلم ها

تاریخ و فلسفه هنر

فیلم و فلسفه جدی گرفتن فیلم ها


1,650,000 ریال

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چیست؟


800,000 ریال

داعيه هاي هنر از جوتور تا پيکاسو

تاریخ و فلسفه هنر

داعیه های هنر از جوتور تا پیکاسو


3,640,000 ریال

فلسفه تحليلي هنر: فلسفه و حکمت 5

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تحلیلی هنر: فلسفه و حکمت 5


150,000 ریال

فلسفه سينما:متون و نوشتارهاي پايه

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه سینما:متون و نوشتارهای پایه


3,300,000 ریال

ناخودآگاه در نمايشنامه هاي شکسپير

تاریخ و فلسفه هنر

ناخودآگاه در نمایشنامه های شکسپیر


2,100,000 ریال

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1


110,000 ریال

از زيبايي متافيزيکي تا زيبايي هنري

فلسفه

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری


780,000 ریال

پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

پیش درآمد فلسفه ای برای هنر ایرانی


950,000 ریال

حقيقت و زيبايي (درس‌هاي فلسفه هنر)

تاریخ و فلسفه هنر

حقیقت و زیبایی


3,400,000 ریال

فلسفه هنرها:درآمدي بر زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنرها:درآمدی بر زیبایی شناسی


2,300,000 ریال

گزيده زيباشناسي هگل:فلسفه و حکمت:3

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده زیباشناسی هگل:فلسفه و حکمت:3


150,000 ریال

هديه :خلاقيت و هنرمند در جهان مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

هدیه :خلاقیت و هنرمند در جهان مدرن


1,750,000 ریال

الفباي هنر امروز:هنر از نگاه کيوريتور

تاریخ و فلسفه هنر

الفبای هنر امروز:هنر از نگاه کیوریتور


900,000 ریال

فلسفه هنر ميشل فوکو:تبارشناسي مدرنيته

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر میشل فوکو:تبارشناسی مدرنیته


1,850,000 ریال

زيبايي شناسي :دانشنامه فلسفه استنفورد5

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی :دانشنامه فلسفه استنفورد5


3,200,000 ریال

فتوپلي:پژوهش روان شناختي و زيبايي شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

فتوپلی:پژوهش روان شناختی و زیبایی شناختی


2,300,000 ریال

فلسفه شکسپير:کشف معناي پنهان نمايشنامه ها

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه شکسپیر:کشف معنای پنهان نمایشنامه ها


1,050,000 ریال

هنر از ديدگاه مارتين هيدگر:فلسفه و حکمت:8

تاریخ و فلسفه هنر

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر:فلسفه و حکمت:8


200,000 ریال

هنر چگونه ميتواند زندگي شما را دگرگون کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چگونه میتواند زندگی شما را دگرگون کند


3,200,000 ریال

راهنماي فلسفه و فيلم راتلج:مسائل و مفاهيم1

هنرهای نمایشی

راهنمای فلسفه و فیلم راتلج:مسائل و مفاهیم1


3,650,000 ریال

نظريه هاي هنر از افلاطون تا وينکلمان: جلد1

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر از افلاطون تا وینکلمان: جلد1


2,350,000 ریال

پديدارشناسي هنر و ادبيات:هوسرل هايدگر سارتر

تاریخ و فلسفه هنر

پدیدارشناسی هنر و ادبیات:هوسرل هایدگر سارتر


2,200,000 ریال

تئوري هاي مدرن اجرا از استانيسلاوسکي تا بوآل

تاریخ و فلسفه هنر

تئوری های مدرن اجرا از استانیسلاوسکی تا بوآل


1,900,000 ریال

مباني نظري هنرهاي سنتي(ايران در دوره اسلامي)

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی نظری هنرهای سنتی


2,500,000 ریال

معرفي زيباشناسي:زيباشناسي فلسفي به زبان ساده

تاریخ و فلسفه هنر

معرفی زیباشناسی:زیباشناسی فلسفی به زبان ساده


2,800,000 ریال

راهنماي فلسفه و فيلم راتلج2: مولف ها و روندها

تاریخ و فلسفه هنر

راهنمای فلسفه و فیلم راتلج2: مولف ها و روندها


4,950,000 ریال

روانکاوي و ادبيات و هنر از فرويد تا ژاک دريدا

تاریخ و فلسفه هنر

روانکاوی و ادبیات و هنر از فروید تا ژاک دریدا


3,500,000 ریال

هنر و زيبايي شناسي در شرق آسيا:فلسفه و حکمت:9

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا:فلسفه و حکمت:9


120,000 ریال

راهنماي نازيبايي شناسي:فلسفه و هنر در عصر حاضر

تاریخ و فلسفه هنر

راهنمای نازیبایی شناسی:فلسفه و هنر در عصر حاضر


1,900,000 ریال

نظريه هاي هنر:از امپرسيونيسم تا کاندينسکي جلد3

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از امپرسیونیسم تا کاندینسکی جلد3


2,950,000 ریال

هنر تعاملي از منظر فلسفي:رابطه بدنمندي و تعامل

تاریخ و فلسفه هنر

هنر تعاملی از منظر فلسفی:رابطه بدنمندی و تعامل


1,700,000 ریال

انسان زيباشناس:گفتگوهايي درباره هنر و زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

انسان زیباشناس:گفتگوهایی درباره هنر و زیباشناسی


2,350,000 ریال

خيال مثال و جمال در عرفان اسلامي:فلسفه و حکمت 4

تاریخ و فلسفه هنر

خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی:فلسفه و حکمت 4


120,000 ریال

ريتم تفکر: هنر ادبيات و موسيقي پس از مرلو پونتي

تاریخ و فلسفه هنر

ریتم تفکر: هنر ادبیات و موسیقی پس از مرلو پونتی


550,000 ریال

موزه خيالي آثار موسيقايي:جستاري در فلسفه موسيقي

موسیقی

موزه خیالی آثار موسیقایی:جستاری در فلسفه موسیقی


2,800,000 ریال

جستاري در سنت و مدرنيسم و تاثير آن بر صنايع دستي

صنایع دستی

جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی


2,350,000 ریال

از فلسفه تا هنر:در جستجوي پلي ميان نظر و امر هنري

تاریخ و فلسفه هنر

از فلسفه تا هنر:در جستجوی پلی میان نظر و امر هنری


2,050,000 ریال

بررسي نقش و جايگاه خورشيد در فرهنگ هنر و اعتقادات

تاریخ و فلسفه هنر

بررسی نقش و جایگاه خورشید در فرهنگ هنر و اعتقادات


400,000 ریال

نگاره ها در تکاپوي خويش:بررسي فلسفي تاريخي و هنري

تاریخ و فلسفه هنر

نگاره ها در تکاپوی خویش:بررسی فلسفی تاریخی و هنری


550,000 ریال

وابي سابي براي هنرمندان شاعران فيلسوفان ديزاينرها

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی برای هنرمندان شاعران فیلسوفان دیزاینرها


1,100,000 ریال

جنون گردآوري هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داري

تاریخ و فلسفه هنر

جنون گردآوری هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داری


2,800,000 ریال

هيولاي هستي:سفري با هايدگر در راه سينماي ترس آگاهانه

فلسفه

هیولای هستی:سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه


2,500,000 ریال

تحليل پديدارشناختي هنر:شرحي بر آگاهي زيباشناختي هوسرل

تاریخ و فلسفه هنر

تحلیل پدیدارشناختی هنر:شرحی بر آگاهی زیباشناختی هوسرل


950,000 ریال

جستارهايي در باب اسطوره:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري15

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهایی در باب اسطوره:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری15


1,900,000 ریال

نظريه هنر و زيبايي شناسي از ديدگاه شيخ نجم الدين کبري

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر و زیبایی شناسی از دیدگاه شیخ نجم الدین کبری


620,000 ریال

تقدير هنر:بيگانگي زيباشناختي از کانت تا دريدا و آدورنو

تاریخ و فلسفه هنر

تقدیر هنر:بیگانگی زیباشناختی از کانت تا دریدا و آدورنو


2,500,000 ریال

اشاره اي به زيباشناسي از منظر پديدارشناسي:فلسفه و حکمت:2

تاریخ و فلسفه هنر

اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی:فلسفه و حکمت:2


220,000 ریال

روان اسطوره شناسي هاي هنري:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري13

تاریخ و فلسفه هنر

روان اسطوره شناسی های هنری:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری13


2,500,000 ریال

قدرت پنهان زيبايي:چرا خوشبختي در نگاه تماشاگر نهفته است؟

تاریخ و فلسفه هنر

قدرت پنهان زیبایی:چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟


1,300,000 ریال

نورهاي رنگي و رنگ هاي نوراني:تاملي در نگارگري قرون ميانه

فلسفه

نورهای رنگی و رنگ های نورانی:تاملی در نگارگری قرون میانه


1,500,000 ریال

شمايل نگاري خدا و موجودات فراطبيعي در هنر ابتدايي هخامنشي

تاریخ و فلسفه هنر

شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی در هنر ابتدایی هخامنشی


550,000 ریال

من طبيعت هستم:حرف ها و ايده هاي جکسون پولاک در باب هستي و زندگي

هنرهای تجسمی

من طبیعت هستم:حرف ها و ایده های جکسون پولاک در باب هستی و زندگی


800,000 ریال

فضا به مثابه پشتيبان:نگاهي به رويکردهاي پديدارشناسانه در هنر مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

فضا به مثابه پشتیبان:نگاهی به رویکردهای پدیدارشناسانه در هنر مدرن


2,950,000 ریال

گفتگوي بي پايان:روانکاوي معاصر و فرايندهاي خلق اثر هنري از ايده تا

تاریخ و فلسفه هنر

گفتگوی بی پایان:روانکاوی معاصر و فرایندهای خلق اثر هنری از ایده تا نمایش


890,000 ریال

معني هنر

تاریخ و فلسفه هنر

معنی هنر


فاقد موجودی

چيستي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر


فاقد موجودی

هنر و علم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و علم


فاقد موجودی

تاريخ زشتي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زشتی


فاقد موجودی

تصويرخواني

تاریخ و فلسفه هنر

تصویرخوانی


فاقد موجودی

صد مانيفست

تاریخ و فلسفه هنر

صد مانیفست


فاقد موجودی

هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مفهومی


فاقد موجودی

پرسش از هنر

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش از هنر


فاقد موجودی

معني زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

معنی زیبایی


فاقد موجودی

هنر و جامعه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و جامعه


فاقد موجودی

آنچه هنر است

تاریخ و فلسفه هنر

آنچه هنر است


فاقد موجودی

اسطوره و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره و هنر


فاقد موجودی

تاريخ زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی


فاقد موجودی

زيبايي و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی و هنر


فاقد موجودی

هنر نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

هنر نقد هنری


فاقد موجودی

هنر و آنارشي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و آنارشی


فاقد موجودی

هنر و معنويت

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و معنویت


فاقد موجودی

جهان هاي هنري

تاریخ و فلسفه هنر

جهان های هنری


فاقد موجودی

روش شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روش شناسی هنر


فاقد موجودی

صيد ماهي بزرگ

تاریخ و فلسفه هنر

صید ماهی بزرگ


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر


فاقد موجودی

نقطه، خط، سطح

هنرهای تجسمی

نقطه، خط، سطح


فاقد موجودی

هنر هند معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر هند معاصر


فاقد موجودی

نظريه در تئاتر

هنرهای نمایشی

نظریه در تئاتر


فاقد موجودی

استتيک رمانتيسم

تاریخ و فلسفه هنر

استتیک رمانتیسم


فاقد موجودی

انسان شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

انسان شناسی هنر


فاقد موجودی

حد و مرزهاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

حد و مرزهای هنر


فاقد موجودی

مباني زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیباشناسی


فاقد موجودی

مباني فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی فلسفه هنر


فاقد موجودی

منظره و هنر غرب

تاریخ و فلسفه هنر

منظره و هنر غرب


فاقد موجودی

اسطوره شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره شناسی هنر


فاقد موجودی

فلسفه هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر اسلامی


فاقد موجودی

دريدا در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

دریدا در قابی دیگر


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی


فاقد موجودی

گتاري در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

گتاری در قابی دیگر


فاقد موجودی

مباني زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیبایی شناسی


فاقد موجودی

هنر در عصر ديجيتال

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در عصر دیجیتال


فاقد موجودی

خاستگاه هنر انتزاعي

تاریخ و فلسفه هنر

خاستگاه هنر انتزاعی


فاقد موجودی

درآمدي بر فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر فلسفه هنر


فاقد موجودی

فلسفه هنر کامپيوتري

فلسفه

فلسفه هنر کامپیوتری


فاقد موجودی

هندسه خيال و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

هندسه خیال و زیبایی


فاقد موجودی

بودريار در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

بودریار در قابی دیگر


فاقد موجودی

معنا در هنرهاي تجسمي

تاریخ و فلسفه هنر

معنا در هنرهای تجسمی


فاقد موجودی

هنر مي تواند کمک کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر می تواند کمک کند


فاقد موجودی

دانشنامه زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی


فاقد موجودی

جستارهاي زيبايي شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهای زیبایی شناختی


فاقد موجودی

در جستجوي فضاهاي گمشده

تاریخ و فلسفه هنر

در جستجوی فضاهای گمشده


فاقد موجودی

فلسفه هنر مسيحي و شرقي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر مسیحی و شرقی


فاقد موجودی

مانويت دين جغرافيا هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مانویت دین جغرافیا هنر


فاقد موجودی

مفاهيم اساسي فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مفاهیم اساسی فلسفه هنر


فاقد موجودی

هنـــــر و قلمرو اخلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنـــــر و قلمرو اخلاق


فاقد موجودی

تاريخ و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

تجلي معنا در هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

تجلی معنا در هنر اسلامی


فاقد موجودی

سينماي اگزيستانسياليستي

هنرهای نمایشی

سینمای اگزیستانسیالیستی


فاقد موجودی

شاهزاده پاپ:اندي وارهول

تاریخ و فلسفه هنر

شاهزاده پاپ:اندی وارهول


فاقد موجودی

شيوه هاي مختلف نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

شیوه های مختلف نقد هنری


فاقد موجودی

گفتارهايي در باب بينايي

تاریخ و فلسفه هنر

گفتارهایی در باب بینایی


فاقد موجودی

مباني و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

امکان و ضرورت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

امکان و ضرورت هنر اسلامی


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی شناسی


فاقد موجودی

فلسفه هنر از ديدگاه مارکس

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر از دیدگاه مارکس


فاقد موجودی

هنر به روايت مدرسه دوباتن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به روایت مدرسه دوباتن


فاقد موجودی

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


فاقد موجودی

سياست عشق ميان هنر و فلسفه

تاریخ و فلسفه هنر

سیاست عشق میان هنر و فلسفه


فاقد موجودی

مردم شناسي هنر(هنر ابتدايي)

تاریخ و فلسفه هنر

مردم شناسی هنر


فاقد موجودی

مقالاتي درباره زيباشناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقالاتی درباره زیباشناسی هنر


فاقد موجودی

پرسش هاي بزرگ در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش های بزرگ در زیبایی شناسی


فاقد موجودی

مرلو-پونتي و تحليل آثار نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

مرلو-پونتی و تحلیل آثار نقاشی


فاقد موجودی

فيلم و فلسفه جدي گرفتن فيلم ها

تاریخ و فلسفه هنر

فیلم و فلسفه جدی گرفتن فیلم ها


فاقد موجودی

نقد زيبايي شناختي و نقد اخلاقي

تاریخ و فلسفه هنر

نقد زیبایی شناختی و نقد اخلاقی


فاقد موجودی

شناخت هنر کودکان براي آموزش بهتر

تاریخ و فلسفه هنر

شناخت هنر کودکان برای آموزش بهتر


فاقد موجودی

اثر هنري در سده باز توليد مکانيکي

تاریخ و فلسفه هنر

اثر هنری در سده باز تولید مکانیکی


فاقد موجودی

تاريخ مفاهيم بنيادين زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی


فاقد موجودی

تفکر از دريچه زيبايي شناسي کد2376

تاریخ و فلسفه هنر

تفکر از دریچه زیبایی شناسی کد2376


فاقد موجودی

دانشنامه زيبايي شناسي و فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر


فاقد موجودی

فيلم همچون فلسفه:انديشيدن بر پرده

هنرهای نمایشی

فیلم همچون فلسفه:اندیشیدن بر پرده


فاقد موجودی

اهميت نظريه از پوليس تا پسامدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

اهمیت نظریه از پولیس تا پسامدرنیسم


فاقد موجودی

ماتريس زيبايي:پست مدرنيسم و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

ماتریس زیبایی:پست مدرنیسم و زیبایی


فاقد موجودی

101 نکته که در مدرسه هنر بايد بدانيد

تاریخ و فلسفه هنر

101 نکته که در مدرسه هنر باید بدانید


فاقد موجودی

هنر و پاسخگويي:نخستين جستارهاي فلسفي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و پاسخگویی:نخستین جستارهای فلسفی


فاقد موجودی

نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر


فاقد موجودی

نسبت هنر و ايدئولوژي نزد والتر بنيامين

تاریخ و فلسفه هنر

نسبت هنر و ایدئولوژی نزد والتر بنیامین


فاقد موجودی

فلاسفه و موسيقي از يونان باستان تا نيچه

تاریخ و فلسفه هنر

فلاسفه و موسیقی از یونان باستان تا نیچه


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر:از وينکلمان تا بودلر جلد2

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از وینکلمان تا بودلر جلد2


فاقد موجودی

هنر زيبايي تفکر:تاملي در مباني نظري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر زیبایی تفکر:تاملی در مبانی نظری هنر


فاقد موجودی

هيچکاک فلسفي:سرگيجه و اضطرابهاي بي خبري

تاریخ و فلسفه هنر

هیچکاک فلسفی:سرگیجه و اضطرابهای بی خبری


فاقد موجودی

هنر و عامليت:بسوي نظريه جديد انسان شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و عاملیت:بسوی نظریه جدید انسان شناختی


فاقد موجودی

بازاريابي امر محسوس:7گفتار در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

بازاریابی امر محسوس:7گفتار در زیبایی شناسی


فاقد موجودی

حکمت هنر و زيبايي در اسلام: فلسفه و حکمت:6

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر و زیبایی در اسلام: فلسفه و حکمت:6


فاقد موجودی

سيري در حکمت هنر اسلامي از نمايش تا معماري

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در حکمت هنر اسلامی از نمایش تا معماری


فاقد موجودی

تمايزهاي بدون تفاوت:روايتي از سير تحول سوژه

تاریخ و فلسفه هنر

تمایزهای بدون تفاوت:روایتی از سیر تحول سوژه


فاقد موجودی

تفکر در تاريکي:نظريه فيلم و نظريه پردازان اش

تاریخ و فلسفه هنر

تفکر در تاریکی:نظریه فیلم و نظریه پردازان اش


فاقد موجودی

داوري زيباشناختي (دانشنامه فلسفه استنفورد72)

تاریخ و فلسفه هنر

داوری زیباشناختی


فاقد موجودی

در حضور امر حسي: مقالاتي در باب زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

در حضور امر حسی: مقالاتی در باب زیبایی شناسی


فاقد موجودی

مارکسيسم و هنر آوانگارد:بويس/وارهول/کلن/دوشان

تاریخ و فلسفه هنر

مارکسیسم و هنر آوانگارد:بویس/وارهول/کلن/دوشان


فاقد موجودی

تعريف هنر و زيبايي (دانشنامه فلسفه استنفورد67)

تاریخ و فلسفه هنر

تعریف هنر و زیبایی


فاقد موجودی

عکاسي و فلسفه:مقالاتي در باب ماهيت تصوير عکاسي

هنرهای تجسمی

عکاسی و فلسفه:مقالاتی در باب ماهیت تصویر عکاسی


فاقد موجودی

معنا و مفهوم زيبايي در المناظر و تنقيح المناظر

تاریخ و فلسفه هنر

معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر


فاقد موجودی

مفهوم امر زيباشناختي (دانشنامه فلسفه استنفورد71)

تاریخ و فلسفه هنر

مفهوم امر زیباشناختی


فاقد موجودی

در ستايش سايه ها:نگاهي ديگر به زيبايي شناسي ژاپني

تاریخ و فلسفه هنر

در ستایش سایه ها:نگاهی دیگر به زیبایی شناسی ژاپنی


فاقد موجودی

درآمدي بر هنرهاي زيبا:جستارهايي درباره هنر و فلسفه

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر هنرهای زیبا:جستارهایی درباره هنر و فلسفه


فاقد موجودی

اين صفحه سفيد است:هنر غياب ساموئل بکت و عباس کيارستمي

تاریخ و فلسفه هنر

این صفحه سفید است:هنر غیاب ساموئل بکت و عباس کیارستمی


فاقد موجودی

هنر و ترس:مشاهداتي درباره خطرات و پاداشهاي آفرينش هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ترس:مشاهداتی درباره خطرات و پاداشهای آفرینش هنر


فاقد موجودی

درآمدي بر زيبايي شناسي و جنسيت:نقدي بر گفتمان فمينيستي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیبایی شناسی و جنسیت:نقدی بر گفتمان فمینیستی


فاقد موجودی

هنر از دريچه نظريه:درسگفتارهايي پيرامون نظريه و نقد در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر از دریچه نظریه:درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر


فاقد موجودی

زيبايي شناسي و غياب اضطرار :چرا تنها هنر ميتواند نجاتمان دهد؟

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی و غیاب اضطرار :چرا تنها هنر میتواند نجاتمان دهد؟


فاقد موجودی

اشک ها و تصويرها:حکايت انسانهايي که در برابر نقاشي ها گريسته اند

تاریخ و فلسفه هنر

اشک ها و تصویرها:حکایت انسانهایی که در برابر نقاشی ها گریسته اند


فاقد موجودی

مباني سنتي هنر و زندگي:تاملي در کتاب رقص شيواي آناندا کوماراسوامي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی سنتی هنر و زندگی:تاملی در کتاب رقص شیوای آناندا کوماراسوامی


فاقد موجودی

سيم آخر و فلسفه:جستارهايي فلسفي درباره بهترين سريال تاريخ تلويزيون

تاریخ و فلسفه هنر

سیم آخر و فلسفه:جستارهایی فلسفی درباره بهترین سریال تاریخ تلویزیون


فاقد موجودی

مباني عرفاني هنر  و معماري اسلامي(وحدت وجود و وحدت شهود/کيمياي خيال)

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی


فاقد موجودی

وابي-سابي:زيبايي شناسي ژاپني براي هنرمندان، طراحان، شاعران و فيلسوفان

تاریخ و فلسفه هنر

وابی-سابی:زیبایی شناسی ژاپنی برای هنرمندان، طراحان، شاعران و فیلسوفان


فاقد موجودی

مارکو گريگوريان و مرتضي مميز:با عينک جوزف کسوث(نگاهي به آغاز هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مارکو گریگوریان و مرتضی ممیز:با عینک جوزف کسوث


فاقد موجودی