مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شیمی

دسته بندی ها

(18)
(10)
(1)
(403)
(1)

موضوع های اصلی

(6)
(1)
(1)
(356)
(4)
(18)
(47)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(4)
(1)
(353)
(4)
(1)
(18)
(4)
(2)
(5)
(37)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(4)
(8)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(20)
(1)
(5)
(3)
(9)
(4)
(19)
(3)
(2)
(3)
(2)
(6)
(2)
(2)
(1)
(7)
(22)
(4)
(4)
(1)
(8)
(5)
(4)
(9)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(14)
(5)
(8)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(30)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(32)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(23)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
433 محصول
شيمي آلي2

کنکور

شیمی آلی2


2,000,000 ریال

استريو شيمي

علوم پایه

استریو شیمی


1,500,000 ریال

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


1,000,000 ریال

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


2,750,000 ریال

شيمي نيروگاه

علوم پایه

شیمی نیروگاه


2,500,000 ریال

آناليز پليمرها

علوم پایه

آنالیز پلیمرها


700,000 ریال

مباني شيمي آلي

علوم پایه

مبانی شیمی آلی


540,000 ریال

نانوفيلتراسيون

علوم پایه

نانوفیلتراسیون


1,500,000 ریال

انتقال جرم مدرن

مهندسی

انتقال جرم مدرن


850,000 ریال

مفاهيم نانوشيمي

علوم پایه

مفاهیم نانوشیمی


650,000 ریال

الکتروشيمي صنعتي

علوم پایه

الکتروشیمی صنعتی


1,300,000 ریال

شيمي پليمر: جلد1

علوم پایه

شیمی پلیمر: جلد1


2,500,000 ریال

طيف سنجي امپدانس

علوم پایه

طیف سنجی امپدانس


1,500,000 ریال

شيمي آلي2:ويراست8

علوم پایه

شیمی آلی2:ویراست8


2,000,000 ریال

نگرشي بر طيف سنجي

علوم پایه

نگرشی بر طیف سنجی


5,900,000 ریال

ايمني در آزمايشگاه

علوم پایه

ایمنی در آزمایشگاه


880,000 ریال

شيمي آلي1: ويراست8

علوم پایه

شیمی آلی1: ویراست8


2,100,000 ریال

شيمي فيزيک پليمرها

علوم پایه

شیمی فیزیک پلیمرها


1,600,000 ریال

شيمي معدني پيشرفته

علوم پایه

شیمی معدنی پیشرفته


2,250,000 ریال

شيمي کوانتومي: جلد2

علوم پایه

شیمی کوانتومی: جلد2


1,700,000 ریال

فن آوري خمير و کاغذ

مهندسی

فن آوری خمیر و کاغذ


2,600,000 ریال

اصول شيمي تجزيه جلد1

علوم پایه

اصول شیمی تجزیه جلد1


1,850,000 ریال

شيمي آلي جلد1 ويراست6

علوم پایه

شیمی آلی جلد1 ویراست6


1,800,000 ریال

شيمي آلي جلد3:ويراست7

علوم پایه

شیمی آلی جلد3:ویراست7


2,800,000 ریال

شيمي فيزيک(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک


3,340,000 ریال

شيمي محيط زيست(2جلدي)

مهندسی

شیمی محیط زیست


6,800,000 ریال

مباني شيمي تجزيه جلد2

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه جلد2


4,500,000 ریال

آزمايشگاه شيمي فيزيک 1

علوم پایه

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1


110,000 ریال

الکتروشيمي در سنتز آلي

علوم پایه

الکتروشیمی در سنتز آلی


1,000,000 ریال

بيومواد با رويکرد نانو

علوم پایه

بیومواد با رویکرد نانو


1,960,000 ریال

راهنماي شيمي آلي: جلد2

علوم پایه

راهنمای شیمی آلی: جلد2


1,200,000 ریال

شيمي عمومي (707 مسئله)

علوم پایه

شیمی عمومی


2,300,000 ریال

کمومتريکس:طراحي آزمايش

علوم پایه

کمومتریکس:طراحی آزمایش


780,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد1

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد1


3,200,000 ریال

مباني شيمي معدني: جلد1

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی: جلد1


2,000,000 ریال

مباني شيمي معدني: جلد1

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی: جلد1


1,600,000 ریال

واکنش هاي چندجزئي جلد1

مهندسی

واکنش های چندجزئی جلد1


1,030,000 ریال

اصول طراحي و سنتز پليمر

علوم پایه

اصول طراحی و سنتز پلیمر


1,000,000 ریال

تجزيه طيف شيميايي: جلد1

علوم پایه

تجزیه طیف شیمیایی: جلد1


2,800,000 ریال

تجزيه طيف شيميايي: جلد2

علوم پایه

تجزیه طیف شیمیایی: جلد2


2,000,000 ریال

شيمي فيزيک جلد1-ويراست6

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد1-ویراست6


1,000,000 ریال

شيمي و فناوري نفت و گاز

مهندسی

شیمی و فناوری نفت و گاز


2,250,000 ریال

کروماتوگرافي و طيف سنجي

علوم پایه

کروماتوگرافی و طیف سنجی


2,400,000 ریال

مقدمه اي بر نانو فناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانو فناوری


2,300,000 ریال

مقدمه اي بر نانو مکانيک

علوم پایه

مقدمه ای بر نانو مکانیک


520,000 ریال

شيمي عمومي1 به زبان ساده

علوم پایه

شیمی عمومی1 به زبان ساده


2,000,000 ریال

مباني شيمي آلي (ويرايش6)

علوم پایه

مبانی شیمی آلی


4,900,000 ریال

اصول بيوشيمي راون (2جلدي)

علوم پایه

اصول بیوشیمی راون


3,750,000 ریال

شيمي با نگرش تحليلي: جلد3

علوم پایه

شیمی با نگرش تحلیلی: جلد3


400,000 ریال

شـــيمي ترکيبات آتشــــزا

علوم پایه

شـــیمی ترکیبات آتشــــزا


53,000 ریال

طيف سنجي در ترکيبات معدني

مهندسی

طیف سنجی در ترکیبات معدنی


2,450,000 ریال

شيمي آلي: جلد2 (ويرايش 7 )

علوم پایه

شیمی آلی: جلد2


3,000,000 ریال

شيمي ترکيبات کوئورديناسيون

علوم پایه

شیمی ترکیبات کوئوردیناسیون


2,000,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1(ويراست 6)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


3,500,000 ریال

شيمي فيزيک جلد3(ويرايش 7 )

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد3


3,800,000 ریال

مباني طيف سنجي در شيمي آلي

علوم پایه

مبانی طیف سنجی در شیمی آلی


1,500,000 ریال

واکنش هاي کليک در سنتز آلي

علوم پایه

واکنش های کلیک در سنتز آلی


600,000 ریال

اصول فرايندهاي جداسازي جلد2

علوم پایه

اصول فرایندهای جداسازی جلد2


1,800,000 ریال

چگونه مسائل شيمي را حل کنيم

علوم پایه

چگونه مسائل شیمی را حل کنیم


1,800,000 ریال

شيمي تجزيه کمي جلد1:ويرايش8

علوم پایه

شیمی تجزیه کمی جلد1:ویرایش8


4,300,000 ریال

شيمي عمومي جلد1(ويرايش ششم)

علوم پایه

شیمی عمومی جلد1


2,100,000 ریال

شيمي معدني جلد1:شيمي معدني1

کنکور

شیمی معدنی جلد1:شیمی معدنی1


2,440,000 ریال

واکنش زنجيره اي پليمراز PCR

علوم پایه

واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR


1,700,000 ریال

روش هاي طيف سنجي در شيمي آلي

علوم پایه

روش های طیف سنجی در شیمی آلی


3,000,000 ریال

شيمي تجزيه کمي: جلد2 ويرايش2

علوم پایه

شیمی تجزیه کمی: جلد2 ویرایش2


1,300,000 ریال

شيمي محيط زيست نگرش تجزيه اي

مهندسی

شیمی محیط زیست نگرش تجزیه ای


2,500,000 ریال

آزمايش هاي شيمي عمومي1و2 پايه

علوم پایه

آزمایش های شیمی عمومی1و2 پایه


660,000 ریال

اصول الکترونيکي تجزيه دستگاهي

مهندسی

اصول الکترونیکی تجزیه دستگاهی


3,300,000 ریال

خواص نوري و طيف بيني نانومواد

علوم پایه

خواص نوری و طیف بینی نانومواد


1,500,000 ریال

روش هاي دستگاهي در الکتروشيمي

علوم پایه

روش های دستگاهی در الکتروشیمی


2,400,000 ریال

شيمي سطح و کاتاليزورهاي صنعتي

علوم پایه

شیمی سطح و کاتالیزورهای صنعتی


1,450,000 ریال

شيمي عمومي: جلد2(ويرايش ششم )

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


2,100,000 ریال

شيمي فيزيک پوشش هاي سطح: جلد1

مهندسی

شیمی فیزیک پوشش های سطح: جلد1


4,600,000 ریال

شيمي هتروسيکلي: جلد1(ويراست5)

علوم پایه

شیمی هتروسیکلی: جلد1


3,100,000 ریال

مباني شيمي تجزيه جلد1 ويرايش7

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه جلد1 ویرایش7


4,200,000 ریال

مباني شيمي تجزيه جلد2 ويرايش7

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه جلد2 ویرایش7


2,700,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري رشته شيمي

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته شیمی


800,000 ریال

رو ش هاي فيزيکي براي شيميدانان

علوم پایه

رو ش های فیزیکی برای شیمیدانان


850,000 ریال

طراحي مفهومي فرآيندهاي شيميايي

علوم پایه

طراحی مفهومی فرآیندهای شیمیایی


3,400,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد1 ويراست9

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد1 ویراست9


3,500,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد2 ويراست9

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد2 ویراست9


3,000,000 ریال

مقدمه اي بر آمار در شيمي تجزيه

علوم پایه

مقدمه ای بر آمار در شیمی تجزیه


900,000 ریال

مهندسي بيوسيستم و کاربردهاي آن

علوم پایه

مهندسی بیوسیستم و کاربردهای آن


1,000,000 ریال

تحليل و کنترل سيستم هاي فرآيندي

مهندسی

تحلیل و کنترل سیستم های فرآیندی


2,750,000 ریال

پديده هاي انتقال در محيط  متخلخل

مهندسی

پدیده های انتقال در محیط متخلخل


3,500,000 ریال

شيمي-جلد1(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد1


140,000 ریال

شيمي-جلد2(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد2


115,000 ریال

فراصوت: مباني و نوآوري در کاربرد

علوم پایه

فراصوت: مبانی و نوآوری در کاربرد


2,850,000 ریال

اصول شيمي تجزيه و روش حل مسائل آن

علوم پایه

اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن


2,500,000 ریال

استريوشيمي و مکانيسم واکنش هاي آلي

علوم پایه

استریوشیمی و مکانیسم واکنش های آلی


2,000,000 ریال

اصول و کاربردهاي پليمر ذاتا رساناي

علوم پایه

اصول و کاربردهای پلیمر ذاتا رسانای


3,150,000 ریال

راهنماي شيمي معدني شرايور(ويرايش6)

علوم پایه

راهنمای شیمی معدنی شرایور


800,000 ریال

علم سطح:مباني کاتاليستي و علم نانو

علوم پایه

علم سطح:مبانی کاتالیستی و علم نانو


980,000 ریال

کاربرد طيف سنجي 2d nmr در شيمي آلي

علوم پایه

کاربرد طیف سنجی 2d nmr در شیمی آلی


1,000,000 ریال

تئوري و مسائل شيمي فيزيک (سري شومز)

علوم پایه

تئوری و مسائل شیمی فیزیک


60,000 ریال

شيمي تجزيه دستگاهي1و2:کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی تجزیه دستگاهی1و2:کارشناسی ارشد


4,750,000 ریال

شيمي در استانداردهاي ملي آموزش علوم

علوم پایه

شیمی در استانداردهای ملی آموزش علوم


140,000 ریال

شيمي براي دانشجويان مهندسي (ويرايش3)

علوم پایه

شیمی برای دانشجویان مهندسی


2,000,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1-کتاب دوم (ويرايش 5)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1-کتاب دوم


1,500,000 ریال

مقدمه اي بر شيمي گياهان دارويي کد806

علوم پایه

مقدمه ای بر شیمی گیاهان دارویی کد806


1,800,000 ریال

از مفاهيم پايه تا پيشرفته در شيمي آلي

علوم پایه

از مفاهیم پایه تا پیشرفته در شیمی آلی


2,100,000 ریال

پوشش هاي سطحي مواد خام و کاربرد آن ها

علوم پایه

پوشش های سطحی مواد خام و کاربرد آن ها


480,000 ریال

شيمي فيزيک :جلد1(ترموديناميک) ويرايش7

علوم پایه

شیمی فیزیک :جلد1


3,200,000 ریال

مقدمه اي بر آناليز شيميايي زيست محيطي

مهندسی

مقدمه ای بر آنالیز شیمیایی زیست محیطی


220,000 ریال

مقدمه اي بر حلال ها در آموزش شيمي سبز

علوم پایه

مقدمه ای بر حلال ها در آموزش شیمی سبز


600,000 ریال

شيمي عمومي1: اصول و واکنش ها (ويرايش7)

علوم پایه

شیمی عمومی1: اصول و واکنش ها


1,000,000 ریال

شيمي عمومي2: اصول و واکنش ها (ويرايش7)

علوم پایه

شیمی عمومی2: اصول و واکنش ها


900,000 ریال

اصول مفاهيم و کاربردهاي نانوبيوتکنولوژي

علوم پایه

اصول مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی


1,000,000 ریال

نانوفناوري مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي

علوم پایه

نانوفناوری مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی


140,000 ریال

آشنايي با دانش پليمرها و اصطلاحات بنيادي

علوم پایه

آشنایی با دانش پلیمرها و اصطلاحات بنیادی


2,700,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي آلي: جلد2 ويراست7

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی آلی: جلد2 ویراست7


2,150,000 ریال

راهنما و حل مسائل مباني شيمي آلي ويرايش6

علوم پایه

راهنما و حل مسائل مبانی شیمی آلی ویرایش6


3,400,000 ریال

ريسندگي الياف کوتاه جلد2:حلاجي و کاردينگ

مهندسی

ریسندگی الیاف کوتاه جلد2:حلاجی و کاردینگ


800,000 ریال

زيست سراميک ها:خواص، ويژگي ها و کاربردها

مهندسی

زیست سرامیک ها:خواص، ویژگی ها و کاربردها


1,300,000 ریال

شيمي آلي جلد3: ساختار و کاربرد (ويراست7)

علوم پایه

شیمی آلی جلد3: ساختار و کاربرد


3,200,000 ریال

شيمي تجزيه جلد2:تجزيه دستگاهي(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی تجزیه جلد2:تجزیه دستگاهی


3,240,000 ریال

شيمي فيزيک :ترموديناميک و سينتيک شيميايي

علوم پایه

شیمی فیزیک :ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی


1,750,000 ریال

اثرات فضا الکتروني:نگرشي نوين در شيمي آلي

علوم پایه

اثرات فضا الکترونی:نگرشی نوین در شیمی آلی


3,400,000 ریال

المپيادهاي شيمي ايران مرحله دوم 1384-1393

علوم پایه

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم 1384-1393


700,000 ریال

پراکندگي اشعه Xايکس از نانوساختارهاي سطحي

علوم پایه

پراکندگی اشعه Xایکس از نانوساختارهای سطحی


170,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول تجزيه دستگاهي اسکوگ

علوم پایه

تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ


300,000 ریال

راهنماي حل مسائل شيمي هتروسيکلي (ويراست5)

علوم پایه

راهنمای حل مسائل شیمی هتروسیکلی


1,000,000 ریال

شيمي آلي جلد2: ساختار و کاربرد  (ويراست7)

علوم پایه

شیمی آلی جلد2: ساختار و کاربرد


2,600,000 ریال

شيمي معدني(1و2 ،آلي و فلزي):کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی معدنی


5,650,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات شيمي و کاربرد مواد در صنعت

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات شیمی و کاربرد مواد در صنعت


200,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي آلي: جلد3 (ويرايش7)

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی آلی: جلد3


1,800,000 ریال

راهنما و حل مسائل مسائل شيمي آلي2(ويراست8)

علوم پایه

راهنما و حل مسائل مسائل شیمی آلی2


2,700,000 ریال

فرآيندهاي سلولي  و مولکولي در يو کاريوت ها

علوم پایه

فرآیندهای سلولی و مولکولی در یو کاریوت ها


2,250,000 ریال

راهنماي و حل مسائل شيمي عمومي: جلد1 ويراست6

علوم پایه

راهنمای و حل مسائل شیمی عمومی: جلد1 ویراست6


2,500,000 ریال

تشريح مسائل شيمي فيزيک: جلد2 ويراست5و6 لواين

علوم پایه

تشریح مسائل شیمی فیزیک: جلد2 ویراست5و6 لواین


980,000 ریال

حل مسائل شيمي فيزيک جلد1 ترموديناميک ويرايش7

علوم پایه

حل مسائل شیمی فیزیک جلد1 ترمودینامیک ویرایش7


3,700,000 ریال

پاسخنامه و بررسي نکات طيف سنجي پيشرفته 2D NMR

علوم پایه

پاسخنامه و بررسی نکات طیف سنجی پیشرفته 2D NMR


3,100,000 ریال

راهنماي کامل انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي

علوم پایه

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی


550,000 ریال

شناسايي ترکيبات آلي به روش طيف سنجي (ويرايش8)

علوم پایه

شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی


3,900,000 ریال

فناوري هاي نانو سيال و روش هاي جابجايي حرارتي

علوم پایه

فناوری های نانو سیال و روش های جابجایی حرارتی


960,000 ریال

مقدمه اي بر طيف سنجي انضمام پاسخ تشريحي مسائل

علوم پایه

مقدمه ای بر طیف سنجی انضمام پاسخ تشریحی مسائل


5,300,000 ریال

نانوساختارهاي پليمري:سنتز خواص و تعيين مشخصات

علوم پایه

نانوساختارهای پلیمری:سنتز خواص و تعیین مشخصات


950,000 ریال

اهميت شيمي و شيمي کاربردي در فرآوري مواد معدني

علوم پایه

اهمیت شیمی و شیمی کاربردی در فرآوری مواد معدنی


3,700,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي آلي جلد1:ساختار و عملکرد

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد1:ساختار و عملکرد


1,500,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي فيزيک جلد2 ويراست6 لواين

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک جلد2 ویراست6 لواین


2,000,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول شيمي عمومي جلد2(ويرايش2)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد2


3,000,000 ریال

تکميل کالاي نساجي جلد2  :سفيدگري و مرسريزاسيون

علوم پایه

تکمیل کالای نساجی جلد2 :سفیدگری و مرسریزاسیون


450,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي فيزيک: جلد1 ويراست6 لواين

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک: جلد1 ویراست6 لواین


1,600,000 ریال

تشريح جامع مسائل مباني شيمي تجزيه: جلد1 ويرايش9

علوم پایه

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه: جلد1 ویرایش9


1,600,000 ریال

تشريح جامع مسائل مباني شيمي تجزيه: جلد2 ويراست9

علوم پایه

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه: جلد2 ویراست9


1,500,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول شيمي عمومي: جلد1(ويرايش2)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی: جلد1


2,800,000 ریال

شيمي آلي: جلد1 ولهارد ساختار و کاربرد (ويراست7)

علوم پایه

شیمی آلی: جلد1 ولهارد ساختار و کاربرد


5,200,000 ریال

کاربرد روش هاي رايانه اي در حل مسائل شيمي تجزيه

علوم پایه

کاربرد روش های رایانه ای در حل مسائل شیمی تجزیه


1,100,000 ریال

نانوذرات مغناطيسي پوشش داده شده با سيليکا کد841

علوم پایه

نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا کد841


1,400,000 ریال

واژه نامه شيمي(انگليسي- فارسي / فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

واژه نامه شیمی


1,600,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي آلي جلد 2: ساختار و عملکرد

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد 2: ساختار و عملکرد


2,300,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي آلي جلد 3: ساختار و عملکرد

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد 3: ساختار و عملکرد


2,500,000 ریال

آناليز و شناسايي کيفي و کمي پليمرها :تجربي و عملي

مهندسی

آنالیز و شناسایی کیفی و کمی پلیمرها :تجربی و عملی


2,200,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه1 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه1 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


2,300,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه2 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه2 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


2,000,000 ریال

کنکور ارشد شيمي تجزيه(ويژه رشته شيمي):راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد شیمی تجزیه


4,000,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي عمومي مورتيمر: جلد2 ويراست6

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی عمومی مورتیمر: جلد2 ویراست6


1,800,000 ریال

کاربردهاي چارچوب هاي فلز-آلي و معرفي برخي از آن ها

علوم پایه

کاربردهای چارچوب های فلز-آلی و معرفی برخی از آن ها


3,400,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد1:ساختمان و کاتاليز(ويراست7)

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد1:ساختمان و کاتالیز


3,700,000 ریال

روش هاي پليمريزاسيون:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد3

مهندسی

روش های پلیمریزاسیون:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد3


3,800,000 ریال

شيمي آلي پيشرفته:کتاب دوم(واکنش ها و سنتزها)ويراست5

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته:کتاب دوم


3,000,000 ریال

مقدمه اي بر نانو کامپوزيت ها و نانولوله ها(باسي دي)

علوم پایه

مقدمه ای بر نانو کامپوزیت ها و نانولوله ها


900,000 ریال

طيف بيني فروسرخ- مياني :مباني و راهنمايي هاي کاربردي

مهندسی

طیف بینی فروسرخ- میانی :مبانی و راهنمایی های کاربردی


1,500,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادل هاي فازي سيال جلد1(ويرايش3)

علوم پایه

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال جلد1


169,000 ریال

سنتز ترکيبات آلي با روش گسستن همراه کتاب تمرين(2جلدي)

علوم پایه

سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن همراه کتاب تمرین


5,900,000 ریال

شبيه سازي هاي رايانه اي(ديناميک مولکولي و مونت کارلو)

علوم پایه

شبیه سازی های رایانه ای


1,600,000 ریال

شيمي آلي پيشرفته مارچ (واکنش ها، مکانيزم ها و ساختار)

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته مارچ


1,600,000 ریال

نگرشي بر سينتيک مکانيزم و ترموديناميک واکنش هاي معدني

مهندسی

نگرشی بر سینتیک مکانیزم و ترمودینامیک واکنش های معدنی


950,000 ریال

آناليز مواد: مقدمه اي بر روش هاي ميکروسکوپي و طيف سنجي

علوم پایه

آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی


2,700,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي براي دانشجويان مهندسي (ويرايش3)

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی برای دانشجویان مهندسی


1,100,000 ریال

شيمي آلي پيشرفته: کتاب اول جلد2  (ساختار و مکانيزم ها)

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته: کتاب اول جلد2


2,500,000 ریال

مقدمه اي بر کاربرد و گوناگوني نانوساختارهاي مزوحفره اي

مهندسی

مقدمه ای بر کاربرد و گوناگونی نانوساختارهای مزوحفره ای


1,450,000 ریال

حل المسائل مقدمه اي بر الکتروشيمي تجزيه:اصول و کاربردها

علوم پایه

حل المسائل مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه:اصول و کاربردها


750,000 ریال

مباني طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته يک و دو بعدي کد441

علوم پایه

مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی کد441


2,200,000 ریال

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصي شيمي

علوم پایه

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصی شیمی


1,250,000 ریال

راهنماي مسائل پديده هاي انتقال بخش 1: انتقال اندازه حرکت

علوم پایه

راهنمای مسائل پدیده های انتقال بخش 1: انتقال اندازه حرکت


1,450,000 ریال

صنعت کلر-قليا:مباني الکتروشيميايي و ديدگاه هاي زيست محيطي

علوم پایه

صنعت کلر-قلیا:مبانی الکتروشیمیایی و دیدگاه های زیست محیطی


65,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل اصول تجزيه دستگاهي: جلد1(ويرايش5)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی: جلد1


550,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي پيشرفته کري:کتاب 2- جلد1:ويراست5

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته کری:کتاب 2- جلد1:ویراست5


1,500,000 ریال

رسم ساختارهاي شيميايي-راهنماي نرم افزار ISIS/DRAW(باسي دي)

علوم پایه

رسم ساختارهای شیمیایی-راهنمای نرم افزار ISIS/DRAW


70,000 ریال

شيمي معدني جلد1 :ويرايش4 مفاهيم بنيادي - شيمي توصيفي عناصر

علوم پایه

شیمی معدنی جلد1 :ویرایش4 مفاهیم بنیادی - شیمی توصیفی عناصر


2,500,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي پيشرفته کري:کتاب اول- جلد2:ويراست5

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته کری:کتاب اول- جلد2:ویراست5


500,000 ریال

ريسندگي الياف کوتاه: جلد3(ماشين هاي شانه زني، کشش و نيم تاب)

علوم پایه

ریسندگی الیاف کوتاه: جلد3


800,000 ریال

واکنشهاي چندجزئي: جلد2 (مفاهيم و کاربردها براي طراحي و سنتز)

علوم پایه

واکنشهای چندجزئی: جلد2


1,010,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي آلي پيشرفته بخش اول:ساختار و مکانيسم ها

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته بخش اول:ساختار و مکانیسم ها


1,300,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي ولهارد جلد2:ساختار و کاربرد(ويرايش7)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی ولهارد جلد2:ساختار و کاربرد


2,000,000 ریال

کاربرد نانوساختارهاي کربني در دارورساني داروهاي ضد سرطان کد845

علوم پایه

کاربرد نانوساختارهای کربنی در دارورسانی داروهای ضد سرطان کد845


200,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي فيزيک:حاوي پاسخ ساوالات فرد و الف-زوج و ب

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک:حاوی پاسخ ساوالات فرد و الف-زوج و ب


4,350,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي ولهارد: جلد1:ساختار و کاربرد(ويرايش7)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی ولهارد: جلد1:ساختار و کاربرد


1,950,000 ریال

روش هاي نوين در طراحي و سنتز نانوذرات پليمري قالب مولکولي کد840

علوم پایه

روش های نوین در طراحی و سنتز نانوذرات پلیمری قالب مولکولی کد840


950,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1-کتاب اول (ويرايش 5)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1-کتاب اول


2,700,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي ولهارد: جلد3/ ساختار و کاربرد(ويرايش7)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی ولهارد: جلد3/ ساختار و کاربرد


1,800,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون هاي 1395-1402مجموعه شيمي(کنکورکارشناسي ارشد)

کنکور

مجموعه سوالات آزمون های 1395-1402مجموعه شیمی


4,320,000 ریال

شيمي فيزيک: جلد2 (ويرايش 6)

علوم پایه

شیمی فیزیک: جلد2


3,600,000 ریال

شيمي آلي پيشرفته ويراست5:جلد1 قسمت 1 :ساختار و مکانيزم ها(باسي دي)

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته ویراست5:جلد1 قسمت 1 :ساختار و مکانیزم ها


3,500,000 ریال

کتاب جامع صنايع شيميايي:جزئيات توليد مواد اوليه و فرآورده هاي شيميايي

علوم پایه

کتاب جامع صنایع شیمیایی:جزئیات تولید مواد اولیه و فرآورده های شیمیایی


4,200,000 ریال

راهنما وحل مسائل طراحي کارخانه و تحليل مباحث اقتصادي براي مهندسين شيمي

علوم پایه

راهنما وحل مسائل طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی


2,250,000 ریال

راهنماي مسائل پديده هاي انتقال(2) بخش 2: انتقال گرما/بخش 3: انتقال جرم

علوم پایه

راهنمای مسائل پدیده های انتقال


2,150,000 ریال

شيمي آلي جلد1:ساختار و عملکرد(بانضمام پاسخ تشريحي کامل تمرينات و مسائل

علوم پایه

شیمی آلی جلد1:ساختار و عملکرد


3,300,000 ریال

شيمي آلي جلد2:ساختار و عملکرد(بانضمام پاسخ تشريحي کامل تمرينات و مسائل

علوم پایه

شیمی آلی جلد2:ساختار و عملکرد


3,000,000 ریال

شيمي آلي جلد3:ساختار و عملکرد(بانضمام پاسخ تشريحي کامل تمرينات و مسائل

علوم پایه

شیمی آلی جلد3:ساختار و عملکرد


4,000,000 ریال

فرآيندهاي پتروشيمي جلد2:مشتقات هيدروکربني اکسيژن دار، کلردار و

مهندسی

فرآیندهای پتروشیمی جلد2:مشتقات هیدروکربنی اکسیژن دار، کلردار و نیتروژن دار


1,050,000 ریال

اندازه گيري و تعيين ميزان تخلخل، سطح ويژه و توزيع اندازه حفرات در مواد

علوم پایه

اندازه گیری و تعیین میزان تخلخل، سطح ویژه و توزیع اندازه حفرات در مواد جامد


980,000 ریال

حل مسائل شيمي کوانتومي: قسمت (1) مباني شيمي کوانتومي و ساختار

علوم پایه

حل مسائل شیمی کوانتومی: قسمت


1,200,000 ریال

اصول و کاربرد ميکروسکوپ هاي الکتروني و روش هاي نوين آناليز

مهندسی

اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز


2,300,000 ریال

لغات کاربردي انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي و مهندسي شيمي قابل استفا

علوم پایه

لغات کاربردی انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی و مهندسی شیمی قابل استفا ده برای آزمون ارشد


50,000 ریال

ابزار شبيه سازي نانوساختارها بااستفاده از نظريه تابعي چگالي و

علوم پایه

ابزار شبیه سازی نانوساختارها بااستفاده از نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو کد814


1,600,000 ریال

شيمي آب

مهندسی

شیمی آب


فاقد موجودی

شيمي آلي

علوم پایه

شیمی آلی


فاقد موجودی

شيمي آلي

علوم پایه

شیمی آلی


فاقد موجودی

شيمي آلي

علوم پایه

شیمی آلی


فاقد موجودی

شيمي آلي1

کنکور

شیمی آلی1


فاقد موجودی

شيمي آلي1

علوم پایه

شیمی آلی1


فاقد موجودی

شيمي آلي3

علوم پایه

شیمی آلی3


فاقد موجودی

شيمي آلي3

کنکور

شیمی آلی3


فاقد موجودی

نانو مواد

مهندسی

نانو مواد


فاقد موجودی

شيمي صنعتي

علوم پایه

شیمی صنعتی


فاقد موجودی

شيمي عمومي

علوم پایه

شیمی عمومی


فاقد موجودی

فرهنگ شيمي

فرهنگ لغت

فرهنگ شیمی


فاقد موجودی

شيمي سراميک

صنایع دستی

شیمی سرامیک


فاقد موجودی

نانو فناوري

علوم پایه

نانو فناوری


فاقد موجودی

سنتز پليمرها

علوم پایه

سنتز پلیمرها


فاقد موجودی

شيمي آلي عملي

علوم پایه

شیمی آلی عملی


فاقد موجودی

شيمي آلي فلزي

علوم پایه

شیمی آلی فلزی


فاقد موجودی

شيمي هتروسيکل

علوم پایه

شیمی هتروسیکل


فاقد موجودی

طيف سنجي مدرن

مهندسی

طیف سنجی مدرن


فاقد موجودی

نانوذرات نقره

علوم پایه

نانوذرات نقره


فاقد موجودی

بيوترموديناميک

علوم پایه

بیوترمودینامیک


فاقد موجودی

ترکيبات متخلخل

علوم پایه

ترکیبات متخلخل


فاقد موجودی

شيمي آلي: جلد3

علوم پایه

شیمی آلی: جلد3


فاقد موجودی

شيمي فيزيک آلي

علوم پایه

شیمی فیزیک آلی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک آلي

علوم پایه

شیمی فیزیک آلی


فاقد موجودی

شيمي محيط زيست

مهندسی

شیمی محیط زیست


فاقد موجودی

مباني شيمي آلي

علوم پایه

مبانی شیمی آلی


فاقد موجودی

اصول شيمي پليمر

علوم پایه

اصول شیمی پلیمر


فاقد موجودی

شيمي پليمر جلد2

علوم پایه

شیمی پلیمر جلد2


فاقد موجودی

شيمي عمومي جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی جلد1


فاقد موجودی

شيمي فيزيک مواد

علوم پایه

شیمی فیزیک مواد


فاقد موجودی

شيمي معدني جلد1

علوم پایه

شیمی معدنی جلد1


فاقد موجودی

شيمي معدني جلد2

علوم پایه

شیمی معدنی جلد2


فاقد موجودی

الکتروشيمي تجزيه

علوم پایه

الکتروشیمی تجزیه


فاقد موجودی

الکتروشيمي گرافن

علوم پایه

الکتروشیمی گرافن


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد2

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


فاقد موجودی

شيمي فيزيک: جلد1

علوم پایه

شیمی فیزیک: جلد1


فاقد موجودی

شيمي معدني: جلد1

علوم پایه

شیمی معدنی: جلد1


فاقد موجودی

شيمي معدني: جلد2

علوم پایه

شیمی معدنی: جلد2


فاقد موجودی

فرآيندهاي آنزيمي

علوم پایه

فرآیندهای آنزیمی


فاقد موجودی

مباني شيمي پليمر

علوم پایه

مبانی شیمی پلیمر


فاقد موجودی

اصول مهندسي پليمر

مهندسی

اصول مهندسی پلیمر


فاقد موجودی

شيمي آلي محاسباتي

علوم پایه

شیمی آلی محاسباتی


فاقد موجودی

شيمي تجزيه مهندسي

علوم پایه

شیمی تجزیه مهندسی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک معدني1

علوم پایه

شیمی فیزیک معدنی1


فاقد موجودی

عمليات واحد: جلد2

مهندسی

عملیات واحد: جلد2


فاقد موجودی

اصول شيمي آلي فلزي

علوم پایه

اصول شیمی آلی فلزی


فاقد موجودی

جداسازي ‌هاي زيستي

علوم پایه

جداسازی ‌های زیستی


فاقد موجودی

شيمي آلي-اساس زيست

علوم پایه

شیمی آلی-اساس زیست


فاقد موجودی

شيمي تجزيه دستگاهي

علوم پایه

شیمی تجزیه دستگاهی


فاقد موجودی

شيمي کوانتومي جلد1

علوم پایه

شیمی کوانتومی جلد1


فاقد موجودی

شيمي معدني پيشرفته

علوم پایه

شیمی معدنی پیشرفته


فاقد موجودی

شيمي معدني2 : جلد2

علوم پایه

شیمی معدنی2 : جلد2


فاقد موجودی

فرهنگ پيشرفته شيمي

علوم پایه

فرهنگ پیشرفته شیمی


فاقد موجودی

کاتاليستهاي ناهمگن

علوم پایه

کاتالیستهای ناهمگن


فاقد موجودی

الکتروشيمي تجزيه اي

علوم پایه

الکتروشیمی تجزیه ای


فاقد موجودی

شيمي عمومي يک:ابينگ

علوم پایه

شیمی عمومی یک:ابینگ


فاقد موجودی

عنصرها در چند دقيقه

علوم پایه

عنصرها در چند دقیقه


فاقد موجودی

آزمايشگاه شيمي عمومي

علوم پایه

آزمایشگاه شیمی عمومی


فاقد موجودی

اصول و تکنيک هاي NMR

علوم پایه

اصول و تکنیک های NMR


فاقد موجودی

روش هاي ميکرواستخراج

مهندسی

روش های میکرواستخراج


فاقد موجودی

آشنايي با هنر عطرسازي

علوم پایه

آشنایی با هنر عطرسازی


فاقد موجودی

آموزش شيمي عمومي عملي

علوم پایه

آموزش شیمی عمومی عملی


فاقد موجودی

حل المسائل شيمي پليمر

علوم پایه

حل المسائل شیمی پلیمر


فاقد موجودی

راکتورهاي غشايي معدني

مهندسی

راکتورهای غشایی معدنی


فاقد موجودی

شيمي آلي:المپياد شيمي

علوم پایه

شیمی آلی:المپیاد شیمی


فاقد موجودی

شيمي باليني (ويراست7)

علوم پایه

شیمی بالینی


فاقد موجودی

مباني شيمي معدني جلد3

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی جلد3


فاقد موجودی

مولکول ها(علايم حيات)

علمی

مولکول ها


فاقد موجودی

تاريخ و فلسفه علم شيمي

علوم پایه

تاریخ و فلسفه علم شیمی


فاقد موجودی

تبادل يون(نظري و عملي)

علوم پایه

تبادل یون


فاقد موجودی

حل مساله در شيمي تجزيه

علوم پایه

حل مساله در شیمی تجزیه


فاقد موجودی

حل مسئله در شيمي تجزيه

علوم پایه

حل مسئله در شیمی تجزیه


فاقد موجودی

ديناميک و کنترل فرآيند

مهندسی

دینامیک و کنترل فرآیند


فاقد موجودی

طيف سنجي در شيمي معدني

علوم پایه

طیف سنجی در شیمی معدنی


فاقد موجودی

کمومتريکس:طراحي آزمايش

علوم پایه

کمومتریکس:طراحی آزمایش


فاقد موجودی

مباني شيمي معدني: جلد2

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی: جلد2


فاقد موجودی

مقدمه اي بر نانوفناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانوفناوری


فاقد موجودی

CHEMISTRY (2 BOOKS)6/ED

علوم پایه

CHEMISTRY


فاقد موجودی

آزمايشگاه شيمي فيزيک(2)

علوم پایه

آزمایشگاه شیمی فیزیک


فاقد موجودی

اصول تجزيه دستگاهي جلد2

علوم پایه

اصول تجزیه دستگاهی جلد2


فاقد موجودی

ايمني در آزمايشگاه شيمي

علوم پایه

ایمنی در آزمایشگاه شیمی


فاقد موجودی

خودآرايي و نانوتکنولوژي

علوم پایه

خودآرایی و نانوتکنولوژی


فاقد موجودی

شيمي تجزيه در محيط زيست

مهندسی

شیمی تجزیه در محیط زیست


فاقد موجودی

کاربرد کامپيوتر در شيمي

علوم پایه

کاربرد کامپیوتر در شیمی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر نانو فناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانو فناوری


فاقد موجودی

نانوشيمي سوپرامولکول ها

علوم پایه

نانوشیمی سوپرامولکول ها


فاقد موجودی

اصول تجزيه دستگاهي: جلد1

علوم پایه

اصول تجزیه دستگاهی: جلد1


فاقد موجودی

پديده هاي انتقال ويراست2

علوم پایه

پدیده های انتقال ویراست2


فاقد موجودی

جداسازي فيزيکي و شيميايي

علوم پایه

جداسازی فیزیکی و شیمیایی


فاقد موجودی

جدول تناوبي عناصر مندليف

علوم پایه

جدول تناوبی عناصر مندلیف


فاقد موجودی

رمزگشايي از نانوتکنولوژي

علوم پایه

رمزگشایی از نانوتکنولوژی


فاقد موجودی

رنگ دانه هاي کاروتنوييدي

علوم پایه

رنگ دانه های کاروتنوییدی


فاقد موجودی

روش هاي سنتز ترکيبات آلي

علوم پایه

روش های سنتز ترکیبات آلی


فاقد موجودی

شيمي تجزيه جلد 2 ويرايش7

علوم پایه

شیمی تجزیه جلد 2 ویرایش7


فاقد موجودی

مباحث نوين در شيمي معدني

علوم پایه

مباحث نوین در شیمی معدنی


فاقد موجودی

نانوفناوري در شيمي تجزيه

علوم پایه

نانوفناوری در شیمی تجزیه


فاقد موجودی

واکنش هاي آلي براساس نام

علوم پایه

واکنش های آلی براساس نام


فاقد موجودی

ابرخازن هاي الکتروشيميايي

مهندسی

ابرخازن های الکتروشیمیایی


فاقد موجودی

اصول بنيادي شيمي هتروسيکل

علوم پایه

اصول بنیادی شیمی هتروسیکل


فاقد موجودی

روش هاي تجربي در شيمي آلي

علوم پایه

روش های تجربی در شیمی آلی


فاقد موجودی

شيمي آلي تجربي نوين: جلد1

علوم پایه

شیمی آلی تجربی نوین: جلد1


فاقد موجودی

کاربرد شيميايي نظريه گروه

مهندسی

کاربرد شیمیایی نظریه گروه


فاقد موجودی

کاربرد نظريه گروه در شيمي

علوم پایه

کاربرد نظریه گروه در شیمی


فاقد موجودی

شبيه سازي و روش مونت کارلو

علوم پایه

شبیه سازی و روش مونت کارلو


فاقد موجودی

شيمي عـــطر و طعم دهنده ها

علوم پایه

شیمی عـــطر و طعم دهنده ها


فاقد موجودی

شيمي فيزيک براي علوم زيستي

علوم پایه

شیمی فیزیک برای علوم زیستی


فاقد موجودی

مباني شيمي سطح و حالت جامد

علوم پایه

مبانی شیمی سطح و حالت جامد


فاقد موجودی

نانوفناوري:اصول و کاربردها

مهندسی

نانوفناوری:اصول و کاربردها


فاقد موجودی

نظريه گروه و تقارن در شيمي

علوم پایه

نظریه گروه و تقارن در شیمی


فاقد موجودی

نگرشي بر شيمي دارويي کد813

علوم پایه

نگرشی بر شیمی دارویی کد813


فاقد موجودی

دوره آزمايشگاهي فناوري نانو

علوم پایه

دوره آزمایشگاهی فناوری نانو


فاقد موجودی

کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

علوم پایه

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی


فاقد موجودی

کاملترين مرجع کاربردي Hysys

علوم پایه

کاملترین مرجع کاربردی Hysys


فاقد موجودی

نانو کامپوزيت هاي فلز-پليمر

علوم پایه

نانو کامپوزیت های فلز-پلیمر


فاقد موجودی

تجزيه کيفي به روش نيمه ميکرو

علوم پایه

تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو


فاقد موجودی

کاتاليزورهاي هيبريدي پيشرفته

علوم پایه

کاتالیزورهای هیبریدی پیشرفته


فاقد موجودی

اصول و مباني شيمي معدني: جلد2

علوم پایه

اصول و مبانی شیمی معدنی: جلد2


فاقد موجودی

الکتروشيمي در محلول هاي ناآبي

علوم پایه

الکتروشیمی در محلول های ناآبی


فاقد موجودی

اصول طيف بيني يک و دو بعدي NMR

مهندسی

اصول طیف بینی یک و دو بعدی NMR


فاقد موجودی

زبان تخصصي براي دانشجويان شيمي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برای دانشجویان شیمی


فاقد موجودی

شيمي آلي: جلد1 مک موري ويراست7

علوم پایه

شیمی آلی: جلد1 مک موری ویراست7


فاقد موجودی

مقدمه اي بر طيف سنجي (ويراست4)

علوم پایه

مقدمه ای بر طیف سنجی


فاقد موجودی

سينتيک شيميايي:مباني و کاربردها

مهندسی

سینتیک شیمیایی:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

شيمي عمومي با نگرش کاربردي جلد2

علوم پایه

شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد2


فاقد موجودی

شيمي عمومي با نگرش کاربردي جلد3

علوم پایه

شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد3


فاقد موجودی

شيمي عمومي براي رشته‌هاي مهندسي

علوم پایه

شیمی عمومی برای رشته‌های مهندسی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک جلد3:تغييرات شيميايي

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد3:تغییرات شیمیایی


فاقد موجودی

طيف سنجي فوتوالکتروني پرتو ايکس

علوم پایه

طیف سنجی فوتوالکترونی پرتو ایکس


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد 1

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد 1


فاقد موجودی

آمار و کمومتريکس براي شيمي تجزيه

علوم پایه

آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه


فاقد موجودی

سينتيک و مکانيزم واکنش هاي معدني

علوم پایه

سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی


فاقد موجودی

اصول زيست شيمي جلد2(اصول بيوشيمي)

مهندسی

اصول زیست شیمی جلد2


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي شيمي (انگليسي-فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ توصیفی شیمی


فاقد موجودی

مباني علم سطح در نانوفناوري: جلد1

علوم پایه

مبانی علم سطح در نانوفناوری: جلد1


فاقد موجودی

مواد نانو،فناوري هاي نانو و طراحي

علوم پایه

مواد نانو،فناوری های نانو و طراحی


فاقد موجودی

نانوبيوالکترونيک:مباني و کاربردها

علوم پایه

نانوبیوالکترونیک:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

اصول زيست شيمي: جلد1(اصول بيوشيمي)

علوم پایه

اصول زیست شیمی: جلد1


فاقد موجودی

استانداردهاي کيفي انواع مواد پليمري

علوم پایه

استانداردهای کیفی انواع مواد پلیمری


فاقد موجودی

پديده هاي انتقال در محيط هاي متخلخل

علوم پایه

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل


فاقد موجودی

راهنماي حل مسائل شيمي فيزيک پليمرها

علوم پایه

راهنمای حل مسائل شیمی فیزیک پلیمرها


فاقد موجودی

شيمي فيزيک مواد:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

شیمی فیزیک مواد:کارشناسی ارشد پارسه


فاقد موجودی

کنکور ارشد شيمي کاربردي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد شیمی کاربردی:راهیان ارشد


فاقد موجودی

مقدمه اي بر کاتاليزورهاي زيگلر-ناتا

علوم پایه

مقدمه ای بر کاتالیزورهای زیگلر-ناتا


فاقد موجودی

مباني سنتز ترکيبات آلي با نگرشي نوين

علوم پایه

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین


فاقد موجودی

مباني شيمي فيزيک جلد 2 (شيمي فيزيک2)

مهندسی

مبانی شیمی فیزیک جلد 2


فاقد موجودی

نانوبلورها:سنتز، ويژگي ها و کاربردها

علوم پایه

نانوبلورها:سنتز، ویژگی ها و کاربردها


فاقد موجودی

خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي سه تايي

علوم پایه

خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های سه تایی


فاقد موجودی

شيمي: مجموعه کتاب هاي علوم آزمايشگاهي

علوم پایه

شیمی: مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی


فاقد موجودی

کروماتوگرافي گاز و مايع در شيمي تجزيه

علوم پایه

کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه


فاقد موجودی

نانوفناوري مولکولي و نانوفناوري زيستي

علوم پایه

نانوفناوری مولکولی و نانوفناوری زیستی


فاقد موجودی

روش هاي پيشرفته شکل دادن شيشه‌هاي رنگي

علوم پایه

روش های پیشرفته شکل دادن شیشه‌های رنگی


فاقد موجودی

شيمي آلي پيشرفته:واکنش ها و مکانيسم ها

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته:واکنش ها و مکانیسم ها


فاقد موجودی

شيمي فيزيک جلد1 :ترموديناميک(ويرايش 6)

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد1 :ترمودینامیک


فاقد موجودی

کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالاي عملي

علوم پایه

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالای عملی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر شيمي معطرها و طعم دهنده ها

علوم پایه

مقدمه ای بر شیمی معطرها و طعم دهنده ها


فاقد موجودی

تشريح مسائل کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

علوم پایه

تشریح مسائل کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی


فاقد موجودی

حالت مايع کاربردهاي شبيه سازي کامپيوتري

علوم پایه

حالت مایع کاربردهای شبیه سازی کامپیوتری


فاقد موجودی

حل المسائل تجزيه کيفي به روش نيمه ميکرو

علوم پایه

حل المسائل تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو


فاقد موجودی

مدل سازي و شبيه سازي واکنش هاي پليمرشدن

علوم پایه

مدل سازی و شبیه سازی واکنش های پلیمرشدن


فاقد موجودی

ORGANIC CHEMSTRY  12edition شيمي آلي کري

زبان انگلیسی

ORGANIC CHEMSTRY 12edition شیمی آلی کری


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي : کد434

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی : کد434


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل شيمي آلي جلد1 (ويرايش5)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی جلد1


فاقد موجودی

تکنولوژي توليد خمير کاغذ با فرآيند کرافت

علوم پایه

تکنولوژی تولید خمیر کاغذ با فرآیند کرافت


فاقد موجودی

شيشه گري و ساخت وسايل شيشه اي آزمايشگاهي

علوم پایه

شیشه گری و ساخت وسایل شیشه ای آزمایشگاهی


فاقد موجودی

شيمي صنعتي: صنايع فرايندهاي شيميايي شريو

علوم پایه

شیمی صنعتی: صنایع فرایندهای شیمیایی شریو


فاقد موجودی

شيمي و کاربرد رنگزاها بر روي الياف نساجي

علوم پایه

شیمی و کاربرد رنگزاها بر روی الیاف نساجی


فاقد موجودی

نانو فناوري نگرشي بر روش هاي نانو ساختار

علوم پایه

نانو فناوری نگرشی بر روش های نانو ساختار


فاقد موجودی

TRANSPORT PHENOMENA  2ED پديده هاي انتقال

زبان انگلیسی

TRANSPORT PHENOMENA 2ED پدیده های انتقال


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل شيمي عمومي: جلد1 ويرايش6

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی عمومی: جلد1 ویرایش6


فاقد موجودی

زبان تخصصي ويژه مجموعه شيمي:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی ویژه مجموعه شیمی:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

شناسايي سيستماتيک ترکيبات آلي (ويرايش 7 )

علوم پایه

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی


فاقد موجودی

مباني شيمي فيزيک(فراخوان براي شيمي فيزيک)

علوم پایه

مبانی شیمی فیزیک


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد2 (ويرايش 3)

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد2


فاقد موجودی

شيمي معدني اصول ساختار و واکنش پذيري: جلد3

علوم پایه

شیمی معدنی اصول ساختار و واکنش پذیری: جلد3


فاقد موجودی

ساختار اتم و پيوندهاي شيميايي: المپياد شيمي

علوم پایه

ساختار اتم و پیوندهای شیمیایی: المپیاد شیمی


فاقد موجودی

تکنيک هاي آناليز گرمايي و کاربردهاي متنوع آن

علوم پایه

تکنیک های آنالیز گرمایی و کاربردهای متنوع آن


فاقد موجودی

حلال ها: خواص و کاربردهاي صنعتي و آزمايشگاهي

علوم پایه

حلال ها: خواص و کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی


فاقد موجودی

راهنماي حل مسائل چگونه مسائل شيمي را حل کنيم

علوم پایه

راهنمای حل مسائل چگونه مسائل شیمی را حل کنیم


فاقد موجودی

طيف سنجي NMR,NQR,EPR , موزبائر در شيمي معدني

علوم پایه

طیف سنجی NMR,NQR,EPR , موزبائر در شیمی معدنی


فاقد موجودی

متمم شيمي آلي ولهارد: جلد2 (ساختار و کاربرد)

علوم پایه

متمم شیمی آلی ولهارد: جلد2


فاقد موجودی

نانو انرژي:کاربرد فناوري نانو در توليد انرژي

علوم پایه

نانو انرژی:کاربرد فناوری نانو در تولید انرژی


فاقد موجودی

نانوساختارها و نانومواد:سنتز خواص و کاربردها

علوم پایه

نانوساختارها و نانومواد:سنتز خواص و کاربردها


فاقد موجودی

زبان تخصصي شيمي(شيمي آلي،بيوشيمي،شيمي دارويي)

زبان انگلیسی

زبان تخصصی شیمی


فاقد موجودی

طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و کاربردهای آن


فاقد موجودی

مباني علمي و عملي رنگ هاي پودري الکترواستاتيک

علوم پایه

مبانی علمی و عملی رنگ های پودری الکترواستاتیک


فاقد موجودی

مستربچ هاي پليمري جلد2: معرفي، توليد و کاربرد

علوم پایه

مستربچ های پلیمری جلد2: معرفی، تولید و کاربرد


فاقد موجودی

نانوساختارها و نانومواد(سنتز،خواص و کاربردها)

علوم پایه

نانوساختارها و نانومواد


فاقد موجودی

زبان تخصصي مهندسي شيمي و پليمر:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر:


فاقد موجودی

مشخصه يابي نانوساختارها از اصول تا تفسير نتايج

علوم پایه

مشخصه یابی نانوساختارها از اصول تا تفسیر نتایج


فاقد موجودی

نانو نوآوري:ابداعات تجاري شده حوزه نانو فناوري

علوم پایه

نانو نوآوری:ابداعات تجاری شده حوزه نانو فناوری


فاقد موجودی

نانو کاتاليست‌ها:کاربر نانوفناوري در کاتاليزگري

علوم پایه