مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شیمی

دسته بندی ها

(18)
(9)
(349)
(1)

موضوع های اصلی

(5)
(1)
(312)
(4)
(18)
(37)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(309)
(4)
(1)
(18)
(4)
(1)
(4)
(31)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(13)
(1)
(3)
(5)
(7)
(4)
(18)
(3)
(2)
(3)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(6)
(21)
(4)
(1)
(8)
(5)
(3)
(5)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(13)
(5)
(8)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(29)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(30)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(23)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
377 محصول
شيمي آلي

علوم پایه

شیمی آلی


600,000 ریال

شيمي آلي

علوم پایه

شیمی آلی


1,100,000 ریال

شيمي آلي

علوم پایه

شیمی آلی


1,450,000 ریال

نانو مواد

مهندسی

نانو مواد


500,000 ریال

استريو شيمي

علوم پایه

استریو شیمی


950,000 ریال

شيمي نيروگاه

علوم پایه

شیمی نیروگاه


2,000,000 ریال

شيمي هتروسيکل

علوم پایه

شیمی هتروسیکل


1,100,000 ریال

طيف سنجي مدرن

مهندسی

طیف سنجی مدرن


300,000 ریال

مباني شيمي آلي

علوم پایه

مبانی شیمی آلی


540,000 ریال

نانوفيلتراسيون

علوم پایه

نانوفیلتراسیون


1,500,000 ریال

انتقال جرم مدرن

مهندسی

انتقال جرم مدرن


850,000 ریال

شيمي پليمر جلد2

علوم پایه

شیمی پلیمر جلد2


800,000 ریال

شيمي فيزيک مواد

علوم پایه

شیمی فیزیک مواد


750,000 ریال

شيمي معدني جلد1

علوم پایه

شیمی معدنی جلد1


2,300,000 ریال

شيمي معدني جلد2

علوم پایه

شیمی معدنی جلد2


730,000 ریال

مفاهيم نانوشيمي

علوم پایه

مفاهیم نانوشیمی


650,000 ریال

الکتروشيمي تجزيه

علوم پایه

الکتروشیمی تجزیه


150,000 ریال

الکتروشيمي صنعتي

علوم پایه

الکتروشیمی صنعتی


1,300,000 ریال

شيمي پليمر: جلد1

علوم پایه

شیمی پلیمر: جلد1


800,000 ریال

شيمي معدني: جلد1

علوم پایه

شیمی معدنی: جلد1


650,000 ریال

شيمي معدني: جلد2

علوم پایه

شیمی معدنی: جلد2


1,350,000 ریال

طيف سنجي امپدانس

علوم پایه

طیف سنجی امپدانس


380,000 ریال

عمليات واحد: جلد2

مهندسی

عملیات واحد: جلد2


3,270,000 ریال

نگرشي بر طيف سنجي

علوم پایه

نگرشی بر طیف سنجی


2,900,000 ریال

شيمي آلي-اساس زيست

علوم پایه

شیمی آلی-اساس زیست


390,000 ریال

شيمي کوانتومي جلد1

علوم پایه

شیمی کوانتومی جلد1


2,200,000 ریال

شيمي معدني پيشرفته

علوم پایه

شیمی معدنی پیشرفته


800,000 ریال

الکتروشيمي تجزيه اي

علوم پایه

الکتروشیمی تجزیه ای


1,100,000 ریال

شيمي کوانتومي: جلد2

علوم پایه

شیمی کوانتومی: جلد2


1,700,000 ریال

روش هاي ميکرواستخراج

مهندسی

روش های میکرواستخراج


140,000 ریال

راکتورهاي غشايي معدني

مهندسی

راکتورهای غشایی معدنی


450,000 ریال

شيمي آلي جلد3:ويراست7

علوم پایه

شیمی آلی جلد3:ویراست7


2,200,000 ریال

شيمي آلي:المپياد شيمي

علوم پایه

شیمی آلی:المپیاد شیمی


300,000 ریال

مباني شيمي تجزيه جلد2

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه جلد2


4,500,000 ریال

مباني شيمي معدني جلد3

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی جلد3


250,000 ریال

آزمايشگاه شيمي فيزيک 1

علوم پایه

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1


110,000 ریال

الکتروشيمي در سنتز آلي

علوم پایه

الکتروشیمی در سنتز آلی


510,000 ریال

حل مساله در شيمي تجزيه

علوم پایه

حل مساله در شیمی تجزیه


1,100,000 ریال

راهنماي شيمي آلي: جلد2

علوم پایه

راهنمای شیمی آلی: جلد2


1,200,000 ریال

شيمي عمومي (707 مسئله)

علوم پایه

شیمی عمومی


2,300,000 ریال

کمومتريکس:طراحي آزمايش

علوم پایه

کمومتریکس:طراحی آزمایش


140,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد1

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد1


3,200,000 ریال

مقدمه اي بر نانوفناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانوفناوری


110,000 ریال

واکنش هاي چندجزئي جلد1

مهندسی

واکنش های چندجزئی جلد1


1,030,000 ریال

اصول تجزيه دستگاهي جلد2

علوم پایه

اصول تجزیه دستگاهی جلد2


2,400,000 ریال

اصول طراحي و سنتز پليمر

علوم پایه

اصول طراحی و سنتز پلیمر


1,000,000 ریال

تجزيه طيف شيميايي: جلد1

علوم پایه

تجزیه طیف شیمیایی: جلد1


300,000 ریال

تجزيه طيف شيميايي: جلد2

علوم پایه

تجزیه طیف شیمیایی: جلد2


560,000 ریال

خودآرايي و نانوتکنولوژي

علوم پایه

خودآرایی و نانوتکنولوژی


230,000 ریال

شيمي تجزيه در محيط زيست

مهندسی

شیمی تجزیه در محیط زیست


320,000 ریال

کاربرد کامپيوتر در شيمي

علوم پایه

کاربرد کامپیوتر در شیمی


600,000 ریال

کروماتوگرافي و طيف سنجي

علوم پایه

کروماتوگرافی و طیف سنجی


1,300,000 ریال

مقدمه اي بر نانو فناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانو فناوری


750,000 ریال

اصول تجزيه دستگاهي: جلد1

علوم پایه

اصول تجزیه دستگاهی: جلد1


2,800,000 ریال

پديده هاي انتقال ويراست2

علوم پایه

پدیده های انتقال ویراست2


3,200,000 ریال

رنگ دانه هاي کاروتنوييدي

علوم پایه

رنگ دانه های کاروتنوییدی


500,000 ریال

شيمي تجزيه جلد 2 ويرايش7

علوم پایه

شیمی تجزیه جلد 2 ویرایش7


2,400,000 ریال

مباحث نوين در شيمي معدني

علوم پایه

مباحث نوین در شیمی معدنی


110,000 ریال

مباني شيمي آلي (ويرايش6)

علوم پایه

مبانی شیمی آلی


3,500,000 ریال

اصول بنيادي شيمي هتروسيکل

علوم پایه

اصول بنیادی شیمی هتروسیکل


910,000 ریال

شيمي با نگرش تحليلي: جلد3

علوم پایه

شیمی با نگرش تحلیلی: جلد3


100,000 ریال

شـــيمي ترکيبات آتشــــزا

علوم پایه

شـــیمی ترکیبات آتشــــزا


53,000 ریال

شبيه سازي و روش مونت کارلو

علوم پایه

شبیه سازی و روش مونت کارلو


300,000 ریال

شيمي آلي: جلد2 (ويرايش 7 )

علوم پایه

شیمی آلی: جلد2


3,000,000 ریال

شيمي عـــطر و طعم دهنده ها

علوم پایه

شیمی عـــطر و طعم دهنده ها


91,500 ریال

شيمي فيزيک براي علوم زيستي

علوم پایه

شیمی فیزیک برای علوم زیستی


174,000 ریال

شيمي فيزيک جلد3(ويرايش 7 )

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد3


3,000,000 ریال

نانوفناوري:اصول و کاربردها

مهندسی

نانوفناوری:اصول و کاربردها


580,000 ریال

نگرشي بر شيمي دارويي کد813

علوم پایه

نگرشی بر شیمی دارویی کد813


750,000 ریال

چگونه مسائل شيمي را حل کنيم

علوم پایه

چگونه مسائل شیمی را حل کنیم


1,050,000 ریال

شيمي عمومي جلد1(ويرايش ششم)

علوم پایه

شیمی عمومی جلد1


1,500,000 ریال

شيمي معدني جلد1:شيمي معدني1

کنکور

شیمی معدنی جلد1:شیمی معدنی1


1,180,000 ریال

واکنش زنجيره اي پليمراز PCR

علوم پایه

واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR


500,000 ریال

شيمي تجزيه کمي: جلد2 ويرايش2

علوم پایه

شیمی تجزیه کمی: جلد2 ویرایش2


260,000 ریال

کاتاليزورهاي هيبريدي پيشرفته

علوم پایه

کاتالیزورهای هیبریدی پیشرفته


400,000 ریال

اصول الکترونيکي تجزيه دستگاهي

مهندسی

اصول الکترونیکی تجزیه دستگاهی


2,200,000 ریال

خواص نوري و طيف بيني نانومواد

علوم پایه

خواص نوری و طیف بینی نانومواد


1,500,000 ریال

روش هاي دستگاهي در الکتروشيمي

علوم پایه

روش های دستگاهی در الکتروشیمی


750,000 ریال

شيمي عمومي: جلد2(ويرايش ششم )

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


1,500,000 ریال

شيمي هتروسيکلي: جلد1(ويراست5)

علوم پایه

شیمی هتروسیکلی: جلد1


2,500,000 ریال

مباني شيمي تجزيه جلد1 ويرايش7

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه جلد1 ویرایش7


2,500,000 ریال

شيمي آلي: جلد1 مک موري ويراست7

علوم پایه

شیمی آلی: جلد1 مک موری ویراست7


2,800,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد1 ويراست9

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد1 ویراست9


2,000,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد2 ويراست9

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد2 ویراست9


1,500,000 ریال

مقدمه اي بر آمار در شيمي تجزيه

علوم پایه

مقدمه ای بر آمار در شیمی تجزیه


550,000 ریال

تحليل و کنترل سيستم هاي فرآيندي

مهندسی

تحلیل و کنترل سیستم های فرآیندی


1,250,000 ریال

سينتيک شيميايي:مباني و کاربردها

مهندسی

سینتیک شیمیایی:مبانی و کاربردها


670,000 ریال

شيمي عمومي با نگرش کاربردي جلد2

علوم پایه

شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد2


250,000 ریال

شيمي عمومي با نگرش کاربردي جلد3

علوم پایه

شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد3


220,000 ریال

شيمي عمومي براي رشته‌هاي مهندسي

علوم پایه

شیمی عمومی برای رشته‌های مهندسی


900,000 ریال

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد 1

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد 1


850,000 ریال

آمار و کمومتريکس براي شيمي تجزيه

علوم پایه

آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه


600,000 ریال

شيمي-جلد1(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد1


140,000 ریال

شيمي-جلد2(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد2


115,000 ریال

اصول زيست شيمي جلد2(اصول بيوشيمي)

مهندسی

اصول زیست شیمی جلد2


350,000 ریال

مواد نانو،فناوري هاي نانو و طراحي

علوم پایه

مواد نانو،فناوری های نانو و طراحی


250,000 ریال

استريوشيمي و مکانيسم واکنش هاي آلي

علوم پایه

استریوشیمی و مکانیسم واکنش های آلی


850,000 ریال

علم سطح:مباني کاتاليستي و علم نانو

علوم پایه

علم سطح:مبانی کاتالیستی و علم نانو


980,000 ریال

کاربرد طيف سنجي 2d nmr در شيمي آلي

علوم پایه

کاربرد طیف سنجی 2d nmr در شیمی آلی


1,000,000 ریال

پديده هاي انتقال در محيط هاي متخلخل

علوم پایه

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل


250,000 ریال

تئوري و مسائل شيمي فيزيک (سري شومز)

علوم پایه

تئوری و مسائل شیمی فیزیک


60,000 ریال

شيمي تجزيه دستگاهي1و2:کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی تجزیه دستگاهی1و2:کارشناسی ارشد


3,450,000 ریال

شيمي در استانداردهاي ملي آموزش علوم

علوم پایه

شیمی در استانداردهای ملی آموزش علوم


140,000 ریال

شيمي براي دانشجويان مهندسي (ويرايش3)

علوم پایه

شیمی برای دانشجویان مهندسی


2,000,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1-کتاب دوم (ويرايش 5)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1-کتاب دوم


1,500,000 ریال

مقدمه اي بر شيمي گياهان دارويي کد806

علوم پایه

مقدمه ای بر شیمی گیاهان دارویی کد806


550,000 ریال

پوشش هاي سطحي مواد خام و کاربرد آن ها

علوم پایه

پوشش های سطحی مواد خام و کاربرد آن ها


170,000 ریال

شيمي فيزيک :جلد1(ترموديناميک) ويرايش7

علوم پایه

شیمی فیزیک :جلد1


1,550,000 ریال

مقدمه اي بر آناليز شيميايي زيست محيطي

مهندسی

مقدمه ای بر آنالیز شیمیایی زیست محیطی


220,000 ریال

مقدمه اي بر حلال ها در آموزش شيمي سبز

علوم پایه

مقدمه ای بر حلال ها در آموزش شیمی سبز


600,000 ریال

نانوفناوري مولکولي و نانوفناوري زيستي

علوم پایه

نانوفناوری مولکولی و نانوفناوری زیستی


180,000 ریال

شيمي عمومي1: اصول و واکنش ها (ويرايش7)

علوم پایه

شیمی عمومی1: اصول و واکنش ها


1,000,000 ریال

شيمي عمومي2: اصول و واکنش ها (ويرايش7)

علوم پایه

شیمی عمومی2: اصول و واکنش ها


900,000 ریال

شيمي فيزيک جلد1 :ترموديناميک(ويرايش 6)

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد1 :ترمودینامیک


1,850,000 ریال

نانوفناوري مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي

علوم پایه

نانوفناوری مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي : کد434

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی : کد434


280,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي آلي: جلد2 ويراست7

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی آلی: جلد2 ویراست7


1,300,000 ریال

راهنما و حل مسائل مباني شيمي آلي ويرايش6

علوم پایه

راهنما و حل مسائل مبانی شیمی آلی ویرایش6


1,900,000 ریال

شيشه گري و ساخت وسايل شيشه اي آزمايشگاهي

علوم پایه

شیشه گری و ساخت وسایل شیشه ای آزمایشگاهی


25,000 ریال

شيمي آلي جلد3: ساختار و کاربرد (ويراست7)

علوم پایه

شیمی آلی جلد3: ساختار و کاربرد


2,800,000 ریال

نانو فناوري نگرشي بر روش هاي نانو ساختار

علوم پایه

نانو فناوری نگرشی بر روش های نانو ساختار


120,000 ریال

TRANSPORT PHENOMENA  2ED پديده هاي انتقال

زبان انگلیسی

TRANSPORT PHENOMENA 2ED پدیده های انتقال


850,000 ریال

پراکندگي اشعه Xايکس از نانوساختارهاي سطحي

علوم پایه

پراکندگی اشعه Xایکس از نانوساختارهای سطحی


170,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول تجزيه دستگاهي اسکوگ

علوم پایه

تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ


300,000 ریال

شيمي آلي جلد2: ساختار و کاربرد  (ويراست7)

علوم پایه

شیمی آلی جلد2: ساختار و کاربرد


2,600,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات شيمي و کاربرد مواد در صنعت

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات شیمی و کاربرد مواد در صنعت


200,000 ریال

مباني شيمي فيزيک(فراخوان براي شيمي فيزيک)

علوم پایه

مبانی شیمی فیزیک


180,000 ریال

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد2 (ويرايش 3)

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد2


320,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي آلي: جلد3 (ويرايش7)

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی آلی: جلد3


1,400,000 ریال

تشريح مسائل شيمي فيزيک: جلد2 ويراست5و6 لواين

علوم پایه

تشریح مسائل شیمی فیزیک: جلد2 ویراست5و6 لواین


980,000 ریال

تکنيک هاي آناليز گرمايي و کاربردهاي متنوع آن

علوم پایه

تکنیک های آنالیز گرمایی و کاربردهای متنوع آن


90,000 ریال

راهنماي حل مسائل چگونه مسائل شيمي را حل کنيم

علوم پایه

راهنمای حل مسائل چگونه مسائل شیمی را حل کنیم


250,000 ریال

طيف سنجي NMR,NQR,EPR , موزبائر در شيمي معدني

علوم پایه

طیف سنجی NMR,NQR,EPR , موزبائر در شیمی معدنی


1,000,000 ریال

پاسخنامه و بررسي نکات طيف سنجي پيشرفته 2D NMR

علوم پایه

پاسخنامه و بررسی نکات طیف سنجی پیشرفته 2D NMR


1,900,000 ریال

راهنماي کامل انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي

علوم پایه

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی


550,000 ریال

طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و کاربردهای آن


450,000 ریال

فناوري هاي نانو سيال و روش هاي جابجايي حرارتي

علوم پایه

فناوری های نانو سیال و روش های جابجایی حرارتی


960,000 ریال

مباني علمي و عملي رنگ هاي پودري الکترواستاتيک

علوم پایه

مبانی علمی و عملی رنگ های پودری الکترواستاتیک


160,000 ریال

مقدمه اي بر طيف سنجي انضمام پاسخ تشريحي مسائل

علوم پایه

مقدمه ای بر طیف سنجی انضمام پاسخ تشریحی مسائل


2,100,000 ریال

نانوساختارهاي پليمري:سنتز خواص و تعيين مشخصات

علوم پایه

نانوساختارهای پلیمری:سنتز خواص و تعیین مشخصات


480,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي آلي جلد1:ساختار و عملکرد

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد1:ساختار و عملکرد


1,500,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي فيزيک جلد2 ويراست6 لواين

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک جلد2 ویراست6 لواین


1,200,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي شيمي و پليمر:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر:


1,800,000 ریال

سنتز ترکيبات آلي با روش گسستن همراه کتاب تمرين

علوم پایه

سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن همراه کتاب تمرین


3,000,000 ریال

نانو نوآوري:ابداعات تجاري شده حوزه نانو فناوري

علوم پایه

نانو نوآوری:ابداعات تجاری شده حوزه نانو فناوری


1,300,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي فيزيک: جلد1 ويراست6 لواين

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک: جلد1 ویراست6 لواین


1,000,000 ریال

تشريح جامع مسائل مباني شيمي تجزيه: جلد1 ويرايش9

علوم پایه

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه: جلد1 ویرایش9


750,000 ریال

شيمي آلي: جلد1 ولهارد ساختار و کاربرد (ويراست7)

علوم پایه

شیمی آلی: جلد1 ولهارد ساختار و کاربرد


2,900,000 ریال

کاربرد روش هاي رايانه اي در حل مسائل شيمي تجزيه

علوم پایه

کاربرد روش های رایانه ای در حل مسائل شیمی تجزیه


1,100,000 ریال

نانو کاتاليست‌ها:کاربر نانوفناوري در کاتاليزگري

علوم پایه

نانو کاتالیست‌ها:کاربر نانوفناوری در کاتالیزگری


750,000 ریال

نانوذرات مغناطيسي پوشش داده شده با سيليکا کد841

علوم پایه

نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا کد841


350,000 ریال

نگرشي بر اصول و فناوري توليد نانوساختارهاي ليفي

علوم پایه

نگرشی بر اصول و فناوری تولید نانوساختارهای لیفی


180,000 ریال

واژه نامه شيمي(انگليسي- فارسي / فارسي- انگليسي)

فرهنگ لغت

واژه نامه شیمی


850,000 ریال

چارچوب هاي فلز-آلي متخلخل (معرفي و روش هاي سنتز)

علوم پایه

چارچوب های فلز-آلی متخلخل


600,000 ریال

کاربرد نانوتکنولوژي و نانوذرات در صنعت خودروسازي

علوم پایه

کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت خودروسازی


350,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه1 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه1 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


1,400,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه2 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه2 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


770,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي عمومي مورتيمر: جلد2 ويراست6

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی عمومی مورتیمر: جلد2 ویراست6


500,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد1:ساختمان و کاتاليز(ويراست7)

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد1:ساختمان و کاتالیز


2,700,000 ریال

روش هاي پليمريزاسيون:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد3

مهندسی

روش های پلیمریزاسیون:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد3


2,000,000 ریال

ژئوشيمي سطحي و کاربرد آن در اکتشاف منابع هيدروکربني

علوم پایه

ژئوشیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی


108,000 ریال

شيمي آلي پيشرفته:کتاب دوم(واکنش ها و سنتزها)ويراست5

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته:کتاب دوم


2,300,000 ریال

شيمي براي دانشجويان مهندسي با رويکرد فناوري هاي نوين

علوم پایه

شیمی برای دانشجویان مهندسی با رویکرد فناوری های نوین


195,000 ریال

طيف بيني فروسرخ- مياني :مباني و راهنمايي هاي کاربردي

مهندسی

طیف بینی فروسرخ- میانی :مبانی و راهنمایی های کاربردی


1,500,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادل هاي فازي سيال جلد1(ويرايش3)

علوم پایه

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال جلد1


169,000 ریال

آناليز مواد: مقدمه اي بر روش هاي ميکروسکوپي و طيف سنجي

علوم پایه

آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی


600,000 ریال

راهنما و حل مسائل شيمي براي دانشجويان مهندسي (ويرايش3)

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی برای دانشجویان مهندسی


1,100,000 ریال

شيمي آلي پيشرفته: کتاب اول جلد2  (ساختار و مکانيزم ها)

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته: کتاب اول جلد2


2,000,000 ریال

توليد لوله هاي نانوساختار به روش تغيير شکل پلاستيک شديد

علوم پایه

تولید لوله های نانوساختار به روش تغییر شکل پلاستیک شدید


200,000 ریال

مباني طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته يک و دو بعدي کد441

علوم پایه

مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی کد441


950,000 ریال

صنعت کلر-قليا:مباني الکتروشيميايي و ديدگاه هاي زيست محيطي

علوم پایه

صنعت کلر-قلیا:مبانی الکتروشیمیایی و دیدگاه های زیست محیطی


65,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل اصول تجزيه دستگاهي: جلد1(ويرايش5)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی: جلد1


550,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل اصول تجزيه دستگاهي: جلد2(ويرايش5)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی: جلد2


200,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي پيشرفته کري:کتاب 2- جلد1:ويراست5

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته کری:کتاب 2- جلد1:ویراست5


950,000 ریال

رسم ساختارهاي شيميايي-راهنماي نرم افزار ISIS/DRAW(باسي دي)

علوم پایه

رسم ساختارهای شیمیایی-راهنمای نرم افزار ISIS/DRAW


70,000 ریال

نانوذرات نانو کامپوزيت ها و نانو مواد:مقدمه اي بر مبتدي ها

علوم پایه

نانوذرات نانو کامپوزیت ها و نانو مواد:مقدمه ای بر مبتدی ها


600,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي آلي پيشرفته بخش دوم:واکنش ها و سنتزها

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته بخش دوم:واکنش ها و سنتزها


900,000 ریال

ريسندگي الياف کوتاه: جلد3(ماشين هاي شانه زني، کشش و نيم تاب)

علوم پایه

ریسندگی الیاف کوتاه: جلد3


25,000 ریال

شيمي رنگ (سنتز،خواص و کاربردهاي مواد رنگزا و پيگمنت هاي آلي)

علوم پایه

شیمی رنگ


1,950,000 ریال

واکنشهاي چندجزئي: جلد2 (مفاهيم و کاربردها براي طراحي و سنتز)

علوم پایه

واکنشهای چندجزئی: جلد2


1,010,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي ولهارد جلد2:ساختار و کاربرد(ويرايش7)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی ولهارد جلد2:ساختار و کاربرد


2,000,000 ریال

کاربرد نانوساختارهاي کربني در دارورساني داروهاي ضد سرطان کد845

علوم پایه

کاربرد نانوساختارهای کربنی در دارورسانی داروهای ضد سرطان کد845


200,000 ریال

تشريح جامع مسائل شيمي فيزيک:حاوي پاسخ ساوالات فرد و الف-زوج و ب

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک:حاوی پاسخ ساوالات فرد و الف-زوج و ب


2,800,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي ولهارد: جلد1:ساختار و کاربرد(ويرايش7)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی ولهارد: جلد1:ساختار و کاربرد


1,950,000 ریال

روش هاي نوين در طراحي و سنتز نانوذرات پليمري قالب مولکولي کد840

علوم پایه

روش های نوین در طراحی و سنتز نانوذرات پلیمری قالب مولکولی کد840


470,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1-کتاب اول (ويرايش 5)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1-کتاب اول


850,000 ریال

واکنش هاي پليمريزاسيون(مباني مهندسي پليمريزاسيون): جلد2 ويراست6

مهندسی

واکنش های پلیمریزاسیون


450,000 ریال

تشريح کامل مسائل شيمي آلي ولهارد: جلد3/ ساختار و کاربرد(ويرايش7)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی ولهارد: جلد3/ ساختار و کاربرد


1,800,000 ریال

حل کامل و تشريحي مسائل روش هاي الکتروشيميايي اساس و کاربردها جلد1

مهندسی

حل کامل و تشریحی مسائل روش های الکتروشیمیایی اساس و کاربردها جلد1


550,000 ریال

شيمي فيزيک: جلد2 (ويرايش 6)

علوم پایه

شیمی فیزیک: جلد2


1,600,000 ریال

شيمي آلي پيشرفته ويراست5:جلد1 قسمت 1 :ساختار و مکانيزم ها(باسي دي)

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته ویراست5:جلد1 قسمت 1 :ساختار و مکانیزم ها


2,500,000 ریال

کتاب مرجع اطلاعات استانداردي رنگ هاي صنعتي(800جدول از 270استاندارد)

مهندسی

کتاب مرجع اطلاعات استانداردی رنگ های صنعتی


3,500,000 ریال

نانواکسيدهاي فلزي، نانوپليمرهاي قالب مولکولي و نانو کاموزيت ها کد842

علوم پایه

نانواکسیدهای فلزی، نانوپلیمرهای قالب مولکولی و نانو کاموزیت ها کد842


450,000 ریال

کتاب جامع صنايع شيميايي:جزئيات توليد مواد اوليه و فرآورده هاي شيميايي

علوم پایه

کتاب جامع صنایع شیمیایی:جزئیات تولید مواد اولیه و فرآورده های شیمیایی


2,200,000 ریال

راهنماي مسائل پديده هاي انتقال(2) بخش 2: انتقال گرما/بخش 3: انتقال جرم

علوم پایه

راهنمای مسائل پدیده های انتقال


950,000 ریال

شيمي آلي جلد1:ساختار و عملکرد(بانضمام پاسخ تشريحي کامل تمرينات و مسائل

علوم پایه

شیمی آلی جلد1:ساختار و عملکرد


2,900,000 ریال

اندازه گيري و تعيين ميزان تخلخل، سطح ويژه و توزيع اندازه حفرات در مواد

علوم پایه

اندازه گیری و تعیین میزان تخلخل، سطح ویژه و توزیع اندازه حفرات در مواد جامد


980,000 ریال

شيمي کوانتومي: قسمت اول ويرايش5

علوم پایه

شیمی کوانتومی: قسمت اول ویرایش5 مبانی شیمی کوانتوم و ساختار الکترونی اتم ها


2,000,000 ریال

حل مسائل شيمي کوانتومي: قسمت (1) مباني شيمي کوانتومي و ساختار

علوم پایه

حل مسائل شیمی کوانتومی: قسمت


1,200,000 ریال

اصول و کاربرد ميکروسکوپ هاي الکتروني و روش هاي نوين آناليز

مهندسی

اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز


1,200,000 ریال

لغات کاربردي انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي و مهندسي شيمي قابل استفا

علوم پایه

لغات کاربردی انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی و مهندسی شیمی قابل استفا ده برای آزمون ارشد


50,000 ریال

ابزار شبيه سازي نانوساختارها بااستفاده از نظريه تابعي چگالي و

علوم پایه

ابزار شبیه سازی نانوساختارها بااستفاده از نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو کد814


850,000 ریال

شيمي آب

مهندسی

شیمی آب


فاقد موجودی

شيمي آلي1

علوم پایه

شیمی آلی1


فاقد موجودی

شيمي آلي1

کنکور

شیمی آلی1


فاقد موجودی

شيمي آلي2

کنکور

شیمی آلی2


فاقد موجودی

شيمي آلي3

علوم پایه

شیمی آلی3


فاقد موجودی

شيمي آلي3

کنکور

شیمی آلی3


فاقد موجودی

شيمي صنعتي

علوم پایه

شیمی صنعتی


فاقد موجودی

شيمي عمومي

علوم پایه

شیمی عمومی


فاقد موجودی

فرهنگ شيمي

فرهنگ لغت

فرهنگ شیمی


فاقد موجودی

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


فاقد موجودی

شيمي سراميک

صنایع دستی

شیمی سرامیک


فاقد موجودی

نانو فناوري

علوم پایه

نانو فناوری


فاقد موجودی

سنتز پليمرها

علوم پایه

سنتز پلیمرها


فاقد موجودی

شيمي آلي عملي

علوم پایه

شیمی آلی عملی


فاقد موجودی

شيمي آلي فلزي

علوم پایه

شیمی آلی فلزی


فاقد موجودی

نانوذرات نقره

علوم پایه

نانوذرات نقره


فاقد موجودی

آناليز پليمرها

علوم پایه

آنالیز پلیمرها


فاقد موجودی

بيوترموديناميک

علوم پایه

بیوترمودینامیک


فاقد موجودی

شيمي آلي: جلد2

علوم پایه

شیمی آلی: جلد2


فاقد موجودی

شيمي آلي: جلد3

علوم پایه

شیمی آلی: جلد3


فاقد موجودی

شيمي فيزيک آلي

علوم پایه

شیمی فیزیک آلی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک آلي

علوم پایه

شیمی فیزیک آلی


فاقد موجودی

شيمي محيط زيست

مهندسی

شیمی محیط زیست


فاقد موجودی

مباني شيمي آلي

علوم پایه

مبانی شیمی آلی


فاقد موجودی

شيمي عمومي جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی جلد1


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد2

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


فاقد موجودی

شيمي فيزيک: جلد1

علوم پایه

شیمی فیزیک: جلد1


فاقد موجودی

فرآيندهاي آنزيمي

علوم پایه

فرآیندهای آنزیمی


فاقد موجودی

مباني شيمي پليمر

علوم پایه

مبانی شیمی پلیمر


فاقد موجودی

اصول مهندسي پليمر

مهندسی

اصول مهندسی پلیمر


فاقد موجودی

شيمي آلي محاسباتي

علوم پایه

شیمی آلی محاسباتی


فاقد موجودی

شيمي آلي2:ويراست8

علوم پایه

شیمی آلی2:ویراست8


فاقد موجودی

شيمي تجزيه مهندسي

علوم پایه

شیمی تجزیه مهندسی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک معدني1

علوم پایه

شیمی فیزیک معدنی1


فاقد موجودی

اصول شيمي آلي فلزي

علوم پایه

اصول شیمی آلی فلزی


فاقد موجودی

شيمي آلي1: ويراست8

علوم پایه

شیمی آلی1: ویراست8


فاقد موجودی

شيمي تجزيه دستگاهي

علوم پایه

شیمی تجزیه دستگاهی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک پليمرها

علوم پایه

شیمی فیزیک پلیمرها


فاقد موجودی

شيمي معدني پيشرفته

علوم پایه

شیمی معدنی پیشرفته


فاقد موجودی

شيمي معدني2 : جلد2

علوم پایه

شیمی معدنی2 : جلد2


فاقد موجودی

فرهنگ پيشرفته شيمي

علوم پایه

فرهنگ پیشرفته شیمی


فاقد موجودی

کاتاليستهاي ناهمگن

علوم پایه

کاتالیستهای ناهمگن


فاقد موجودی

شيمي عمومي يک:ابينگ

علوم پایه

شیمی عمومی یک:ابینگ


فاقد موجودی

عنصرها در چند دقيقه

علوم پایه

عنصرها در چند دقیقه


فاقد موجودی

فن آوري خمير و کاغذ

مهندسی

فن آوری خمیر و کاغذ


فاقد موجودی

آزمايشگاه شيمي عمومي

علوم پایه

آزمایشگاه شیمی عمومی


فاقد موجودی

اصول و تکنيک هاي NMR

علوم پایه

اصول و تکنیک های NMR


فاقد موجودی

آشنايي با هنر عطرسازي

علوم پایه

آشنایی با هنر عطرسازی


فاقد موجودی

حل المسائل شيمي پليمر

علوم پایه

حل المسائل شیمی پلیمر


فاقد موجودی

شيمي باليني (ويراست7)

علوم پایه

شیمی بالینی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک


فاقد موجودی

تاريخ و فلسفه علم شيمي

علوم پایه

تاریخ و فلسفه علم شیمی


فاقد موجودی

تبادل يون(نظري و عملي)

علوم پایه

تبادل یون


فاقد موجودی

حل مسئله در شيمي تجزيه

علوم پایه

حل مسئله در شیمی تجزیه


فاقد موجودی

ديناميک و کنترل فرآيند

مهندسی

دینامیک و کنترل فرآیند


فاقد موجودی

کمومتريکس:طراحي آزمايش

علوم پایه

کمومتریکس:طراحی آزمایش


فاقد موجودی

مباني شيمي معدني: جلد1

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی: جلد1


فاقد موجودی

مباني شيمي معدني: جلد1

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی: جلد1


فاقد موجودی

مباني شيمي معدني: جلد2

علوم پایه

مبانی شیمی معدنی: جلد2


فاقد موجودی

CHEMISTRY (2 BOOKS)6/ED

علوم پایه

CHEMISTRY


فاقد موجودی

آزمايشگاه شيمي فيزيک(2)

علوم پایه

آزمایشگاه شیمی فیزیک


فاقد موجودی

ايمني در آزمايشگاه شيمي

علوم پایه

ایمنی در آزمایشگاه شیمی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر نانو فناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانو فناوری


فاقد موجودی

نانوشيمي سوپرامولکول ها

علوم پایه

نانوشیمی سوپرامولکول ها


فاقد موجودی

جداسازي فيزيکي و شيميايي

علوم پایه

جداسازی فیزیکی و شیمیایی


فاقد موجودی

رمزگشايي از نانوتکنولوژي

علوم پایه

رمزگشایی از نانوتکنولوژی


فاقد موجودی

روش هاي سنتز ترکيبات آلي

علوم پایه

روش های سنتز ترکیبات آلی


فاقد موجودی

نانوفناوري در شيمي تجزيه

علوم پایه

نانوفناوری در شیمی تجزیه


فاقد موجودی

واکنش هاي آلي براساس نام

علوم پایه

واکنش های آلی براساس نام


فاقد موجودی

ابرخازن هاي الکتروشيميايي

مهندسی

ابرخازن های الکتروشیمیایی


فاقد موجودی

روش هاي تجربي در شيمي آلي

علوم پایه

روش های تجربی در شیمی آلی


فاقد موجودی

شيمي آلي تجربي نوين: جلد1

علوم پایه

شیمی آلی تجربی نوین: جلد1


فاقد موجودی

طيف سنجي در ترکيبات معدني

مهندسی

طیف سنجی در ترکیبات معدنی


فاقد موجودی

کاربرد شيميايي نظريه گروه

مهندسی

کاربرد شیمیایی نظریه گروه


فاقد موجودی

کاربرد نظريه گروه در شيمي

علوم پایه

کاربرد نظریه گروه در شیمی


فاقد موجودی

مباني شيمي سطح و حالت جامد

علوم پایه

مبانی شیمی سطح و حالت جامد


فاقد موجودی

مباني طيف سنجي در شيمي آلي

علوم پایه

مبانی طیف سنجی در شیمی آلی


فاقد موجودی

نظريه گروه و تقارن در شيمي

علوم پایه

نظریه گروه و تقارن در شیمی


فاقد موجودی

اصول فرايندهاي جداسازي جلد2

علوم پایه

اصول فرایندهای جداسازی جلد2


فاقد موجودی

دوره آزمايشگاهي فناوري نانو

علوم پایه

دوره آزمایشگاهی فناوری نانو


فاقد موجودی

کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

علوم پایه

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی


فاقد موجودی

کاملترين مرجع کاربردي Hysys

علوم پایه

کاملترین مرجع کاربردی Hysys


فاقد موجودی

نانو کامپوزيت هاي فلز-پليمر

علوم پایه

نانو کامپوزیت های فلز-پلیمر


فاقد موجودی

تجزيه کيفي به روش نيمه ميکرو

علوم پایه

تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو


فاقد موجودی

شيمي محيط زيست نگرش تجزيه اي

مهندسی

شیمی محیط زیست نگرش تجزیه ای


فاقد موجودی

اصول و مباني شيمي معدني: جلد2

علوم پایه

اصول و مبانی شیمی معدنی: جلد2


فاقد موجودی

الکتروشيمي در محلول هاي ناآبي

علوم پایه

الکتروشیمی در محلول های ناآبی


فاقد موجودی

شيمي سطح و کاتاليزورهاي صنعتي

علوم پایه

شیمی سطح و کاتالیزورهای صنعتی


فاقد موجودی

مباني شيمي تجزيه جلد2 ويرايش7

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه جلد2 ویرایش7


فاقد موجودی

504 کلمه مطلقا ضروري رشته شيمي

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته شیمی


فاقد موجودی

اصول طيف بيني يک و دو بعدي NMR

مهندسی

اصول طیف بینی یک و دو بعدی NMR


فاقد موجودی

زبان تخصصي براي دانشجويان شيمي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برای دانشجویان شیمی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر طيف سنجي (ويراست4)

علوم پایه

مقدمه ای بر طیف سنجی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک جلد3:تغييرات شيميايي

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد3:تغییرات شیمیایی


فاقد موجودی

طيف سنجي فوتوالکتروني پرتو ايکس

علوم پایه

طیف سنجی فوتوالکترونی پرتو ایکس


فاقد موجودی

سينتيک و مکانيزم واکنش هاي معدني

علوم پایه

سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی


فاقد موجودی

اصول شيمي تجزيه و روش حل مسائل آن

علوم پایه

اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي شيمي (انگليسي-فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ توصیفی شیمی


فاقد موجودی

مباني علم سطح در نانوفناوري: جلد1

علوم پایه

مبانی علم سطح در نانوفناوری: جلد1


فاقد موجودی

نانوبيوالکترونيک:مباني و کاربردها

علوم پایه

نانوبیوالکترونیک:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

اصول زيست شيمي: جلد1(اصول بيوشيمي)

علوم پایه

اصول زیست شیمی: جلد1


فاقد موجودی

راهنماي شيمي معدني شرايور(ويرايش6)

علوم پایه

راهنمای شیمی معدنی شرایور


فاقد موجودی

استانداردهاي کيفي انواع مواد پليمري

علوم پایه

استانداردهای کیفی انواع مواد پلیمری


فاقد موجودی

شيمي فيزيک مواد:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

شیمی فیزیک مواد:کارشناسی ارشد پارسه


فاقد موجودی

کنکور ارشد شيمي کاربردي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد شیمی کاربردی:راهیان ارشد


فاقد موجودی

مقدمه اي بر کاتاليزورهاي زيگلر-ناتا

علوم پایه

مقدمه ای بر کاتالیزورهای زیگلر-ناتا


فاقد موجودی

مباني سنتز ترکيبات آلي با نگرشي نوين

علوم پایه

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین


فاقد موجودی

مباني شيمي فيزيک جلد 2 (شيمي فيزيک2)

مهندسی

مبانی شیمی فیزیک جلد 2


فاقد موجودی

نانوبلورها:سنتز، ويژگي ها و کاربردها

علوم پایه

نانوبلورها:سنتز، ویژگی ها و کاربردها


فاقد موجودی

از مفاهيم پايه تا پيشرفته در شيمي آلي

علوم پایه

از مفاهیم پایه تا پیشرفته در شیمی آلی


فاقد موجودی

خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي سه تايي

علوم پایه

خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های سه تایی


فاقد موجودی

شيمي: مجموعه کتاب هاي علوم آزمايشگاهي

علوم پایه

شیمی: مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی


فاقد موجودی

کروماتوگرافي گاز و مايع در شيمي تجزيه

علوم پایه

کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه


فاقد موجودی

روش هاي پيشرفته شکل دادن شيشه‌هاي رنگي

علوم پایه

روش های پیشرفته شکل دادن شیشه‌های رنگی


فاقد موجودی

شيمي آلي پيشرفته:واکنش ها و مکانيسم ها

علوم پایه

شیمی آلی پیشرفته:واکنش ها و مکانیسم ها


فاقد موجودی

کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالاي عملي

علوم پایه

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالای عملی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر شيمي معطرها و طعم دهنده ها

علوم پایه

مقدمه ای بر شیمی معطرها و طعم دهنده ها


فاقد موجودی

اصول مفاهيم و کاربردهاي نانوبيوتکنولوژي

علوم پایه

اصول مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی


فاقد موجودی

تشريح مسائل کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

علوم پایه

تشریح مسائل کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی


فاقد موجودی

حالت مايع کاربردهاي شبيه سازي کامپيوتري

علوم پایه

حالت مایع کاربردهای شبیه سازی کامپیوتری


فاقد موجودی

حل المسائل تجزيه کيفي به روش نيمه ميکرو

علوم پایه

حل المسائل تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو


فاقد موجودی

مدل سازي و شبيه سازي واکنش هاي پليمرشدن

علوم پایه

مدل سازی و شبیه سازی واکنش های پلیمرشدن


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل شيمي آلي جلد1 (ويرايش5)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی جلد1


فاقد موجودی

تکنولوژي توليد خمير کاغذ با فرآيند کرافت

علوم پایه

تکنولوژی تولید خمیر کاغذ با فرآیند کرافت


فاقد موجودی

زيست سراميک ها:خواص، ويژگي ها و کاربردها

مهندسی

زیست سرامیک ها:خواص، ویژگی ها و کاربردها


فاقد موجودی

شيمي تجزيه جلد2:تجزيه دستگاهي(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی تجزیه جلد2:تجزیه دستگاهی


فاقد موجودی

شيمي صنعتي: صنايع فرايندهاي شيميايي شريو

علوم پایه

شیمی صنعتی: صنایع فرایندهای شیمیایی شریو


فاقد موجودی

شيمي فيزيک :ترموديناميک و سينتيک شيميايي

علوم پایه

شیمی فیزیک :ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی


فاقد موجودی

شيمي و کاربرد رنگزاها بر روي الياف نساجي

علوم پایه

شیمی و کاربرد رنگزاها بر روی الیاف نساجی


فاقد موجودی

المپيادهاي شيمي ايران مرحله دوم 1384-1393

علوم پایه

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم 1384-1393


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل شيمي عمومي: جلد1 ويرايش6

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی عمومی: جلد1 ویرایش6


فاقد موجودی

راهنماي حل مسائل شيمي هتروسيکلي (ويراست5)

علوم پایه

راهنمای حل مسائل شیمی هتروسیکلی


فاقد موجودی

زبان تخصصي ويژه مجموعه شيمي:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی ویژه مجموعه شیمی:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

شناسايي سيستماتيک ترکيبات آلي (ويرايش 7 )

علوم پایه

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی


فاقد موجودی

شيمي معدني(1و2 ،آلي و فلزي):کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی معدنی


فاقد موجودی

شيمي معدني اصول ساختار و واکنش پذيري: جلد3

علوم پایه

شیمی معدنی اصول ساختار و واکنش پذیری: جلد3


فاقد موجودی

راهنماي و حل مسائل شيمي عمومي: جلد1 ويراست6

علوم پایه

راهنمای و حل مسائل شیمی عمومی: جلد1 ویراست6


فاقد موجودی

ساختار اتم و پيوندهاي شيميايي: المپياد شيمي

علوم پایه

ساختار اتم و پیوندهای شیمیایی: المپیاد شیمی


فاقد موجودی

حلال ها: خواص و کاربردهاي صنعتي و آزمايشگاهي

علوم پایه

حلال ها: خواص و کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی


فاقد موجودی

متمم شيمي آلي ولهارد: جلد2 (ساختار و کاربرد)

علوم پایه

متمم شیمی آلی ولهارد: جلد2


فاقد موجودی

نانو انرژي:کاربرد فناوري نانو در توليد انرژي

علوم پایه

نانو انرژی:کاربرد فناوری نانو در تولید انرژی


فاقد موجودی

نانوساختارها و نانومواد:سنتز خواص و کاربردها

علوم پایه

نانوساختارها و نانومواد:سنتز خواص و کاربردها


فاقد موجودی

زبان تخصصي شيمي(شيمي آلي،بيوشيمي،شيمي دارويي)

زبان انگلیسی

زبان تخصصی شیمی


فاقد موجودی

مستربچ هاي پليمري جلد2: معرفي، توليد و کاربرد

علوم پایه

مستربچ های پلیمری جلد2: معرفی، تولید و کاربرد


فاقد موجودی

نانوساختارها و نانومواد(سنتز،خواص و کاربردها)

علوم پایه

نانوساختارها و نانومواد


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل اصول شيمي عمومي جلد2(ويرايش2)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد2


فاقد موجودی

مشخصه يابي نانوساختارها از اصول تا تفسير نتايج

علوم پایه

مشخصه یابی نانوساختارها از اصول تا تفسیر نتایج


فاقد موجودی

تشريح جامع مسائل مباني شيمي تجزيه: جلد2 ويراست9

علوم پایه

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه: جلد2 ویراست9


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل اصول شيمي عمومي: جلد1(ويرايش2)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی: جلد1


فاقد موجودی

آشنايي با نانوذرات: خواص، روش هاي توليد و کاربرد

علوم پایه

آشنایی با نانوذرات: خواص، روش های تولید و کاربرد


فاقد موجودی

ترموديناميک مولکولي تعادل هاي فاز-سيال (ويرايش3)

مهندسی

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فاز-سیال


فاقد موجودی

تعيين ساختار ترکيب هاي آلي با طيف سنجي NMRدوبعدي

علوم پایه

تعیین ساختار ترکیب های آلی با طیف سنجی NMRدوبعدی


فاقد موجودی

کنکور ارشد شيمي تجزيه(ويژه رشته شيمي):راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد شیمی تجزیه


فاقد موجودی

راهنما و حل مسائل شيمي عمومي مسترتون: جلد1 ويراست7

علوم پایه

راهنما و حل مسائل شیمی عمومی مسترتون: جلد1 ویراست7


فاقد موجودی

شبيه سازي هاي رايانه اي(ديناميک مولکولي و مونت کارلو)

علوم پایه

شبیه سازی های رایانه ای


فاقد موجودی

طراحي راکتورهاي پليمري:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد4

مهندسی

طراحی راکتورهای پلیمری:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد4


فاقد موجودی

کوچک و شيرين:گليکو نانوفناوري(پلي به سوي داروهاي جديد)

علوم پایه

کوچک و شیرین:گلیکو نانوفناوری


فاقد موجودی

حل المسائل مقدمه اي بر الکتروشيمي تجزيه:اصول و کاربردها

علوم پایه

حل المسائل مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه:اصول و کاربردها


فاقد موجودی

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصي شيمي

علوم پایه

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصی شیمی


فاقد موجودی

واکنش هاي شيميايي در فرايند توليد پليمرها و تخريب پايداري

علوم پایه

واکنش های شیمیایی در فرایند تولید پلیمرها و تخریب پایداری


فاقد موجودی

شيمي معدني جلد1 :ويرايش4 مفاهيم بنيادي - شيمي توصيفي عناصر

علوم پایه

شیمی معدنی جلد1 :ویرایش4 مفاهیم بنیادی - شیمی توصیفی عناصر


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل شيمي آلي پيشرفته کري:کتاب اول- جلد2:ويراست5

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته کری:کتاب اول- جلد2:ویراست5


فاقد موجودی

تشريح جامع مسائل شيمي آلي پيشرفته بخش اول:ساختار و مکانيسم ها

علوم پایه

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته بخش اول:ساختار و مکانیسم ها


فاقد موجودی

شيمي و فرآيند سل-ژل و کاربرد آن در پوشش هاي هيبريدي آلي-معدني

علوم پایه

شیمی و فرآیند سل-ژل و کاربرد آن در پوشش های هیبریدی آلی-معدنی


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل ترموديناميک مولکولي تعادلات فازي -سيال(ويرايش3)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی -سیال


فاقد موجودی

مجموعه سوالات آزمون هاي 1390-1400مجموعه شيمي(کنکورکارشناسي ارشد)

کنکور

مجموعه سوالات آزمون های 1390-1400مجموعه شیمی


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل شيمي آلي پيشرفته بخشB:واکنش ها و سنتزها(ويراست5)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته بخشB:واکنش ها و سنتزها


فاقد موجودی

آمادگي براي آزمون دکتري اسپکتروسکوپي تجزيه اي و شيمي تجزيه پيشرفته

کنکور

آمادگی برای آزمون دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه ای و شیمی تجزیه پیشرفته


فاقد موجودی

ساختارهاي نانو حلقه کوانتومي و کاربردهاي آن در نانوالکتريک و

علوم پایه

ساختارهای نانو حلقه کوانتومی و کاربردهای آن در نانوالکتریک و اسپینترونیک


فاقد موجودی

راهنماي کاربردي نگهداري عيب يابي و رفع عيب از دستگاه هاي کروماتوگراف

مهندسی

راهنمای کاربردی نگهداری عیب یابی و رفع عیب از دستگاه های کروماتوگراف گازیgc


فاقد موجودی

شيمي آلي(ارشد علوم پايه پزشکي،داروسازي،بيولوژي،زيست شناسي،بيوشيمي بالي

کنکور

شیمی آلی


فاقد موجودی

شيمي پليمر عملي:روشهاي تهيه مواداوليه پايه براي چسبها رزينها رنگها و ا

علوم پایه

شیمی پلیمر عملی:روشهای تهیه مواداولیه پایه برای چسبها رزینها رنگها و ا نواع مواد پلاستیکی و لاستیکی


فاقد موجودی