مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای صنایع دستی

دسته بندی ها

(3)
(6)
(1)
(2)
(9)
(187)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(178)
(2)
(4)
(2)
(3)
(1)
(7)
(8)

موضوع های فرعی

(1)
(49)
(3)
(2)
(3)
(37)
(2)
(27)
(45)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(20)
(1)
(1)
(5)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(13)
(6)
(6)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(14)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(20)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
208 محصول
گچبري

صنایع دستی

گچبری


1,200,000 ریال

بلورها

صنایع دستی

بلورها


950,000 ریال

مرواريد

صنایع دستی

مروارید


2,000,000 ریال

جنبش گليچ

صنایع دستی

جنبش گلیچ


1,400,000 ریال

صنعت شيشه

صنایع دستی

صنعت شیشه


150,000 ریال

کتاب لعاب

صنایع دستی

کتاب لعاب


6,500,000 ریال

جواهر معاصر

صنایع دستی

جواهر معاصر


1,950,000 ریال

صنعت سراميک

صنایع دستی

صنعت سرامیک


3,200,000 ریال

اسرار گل  رس

صنایع دستی

اسرار گل رس


1,800,000 ریال

افق هنر معرق

صنایع دستی

افق هنر معرق


1,200,000 ریال

تاپســـــتري

صنایع دستی

تاپســـــتری


1,100,000 ریال

تکنولوژي چوب

صنایع دستی

تکنولوژی چوب


980,000 ریال

درودگري عمومي

صنایع دستی

درودگری عمومی


2,100,000 ریال

آموزش قاليبافي

صنایع دستی

آموزش قالیبافی


1,550,000 ریال

اصول سراميک ها

صنایع دستی

اصول سرامیک ها


800,000 ریال

آموزش گليم بافي

صنایع دستی

آموزش گلیم بافی


1,600,000 ریال

کابينت ساز چوبي

صنایع دستی

کابینت ساز چوبی


2,000,000 ریال

صنايع دستي ايران

صنایع دستی

صنایع دستی ایران


520,000 ریال

کاشي کاري قاجاري

صنایع دستی

کاشی کاری قاجاری


6,000,000 ریال

فرايندهاي سراميکي

صنایع دستی

فرایندهای سرامیکی


1,650,000 ریال

تکنيکهاي پتينه کاري

صنایع دستی

تکنیکهای پتینه کاری


1,250,000 ریال

غروب زرين فرش ساروق

صنایع دستی

غروب زرین فرش ساروق


4,500,000 ریال

پرداخت در فرش دستباف

صنایع دستی

پرداخت در فرش دستباف


950,000 ریال

قلم زني هنري ماندگار

صنایع دستی

قلم زنی هنری ماندگار


8,000,000 ریال

گنجينه ملي فرش ايران

صنایع دستی

گنجینه ملی فرش ایران


120,000,000 ریال

بازسازي جواهرات قديمي

صنایع دستی

بازسازی جواهرات قدیمی


1,200,000 ریال

نقوش ترئيني غيربرجسته

صنایع دستی

نقوش ترئینی غیربرجسته


2,000,000 ریال

ساختمان کوره هاي صنعتي

مهندسی

ساختمان کوره های صنعتی


1,800,000 ریال

کاشي و کاربرد آن کد622

صنایع دستی

کاشی و کاربرد آن کد622


1,100,000 ریال

ناگفته هاي هنر تاپستري

صنایع دستی

ناگفته های هنر تاپستری


1,950,000 ریال

صنايع کهن در دوره قاجار

صنایع دستی

صنایع کهن در دوره قاجار


2,000,000 ریال

فن و هنر سفالگري: کد406

صنایع دستی

فن و هنر سفالگری: کد406


2,650,000 ریال

گوهرهاي شگفت انگيز جهان

صنایع دستی

گوهرهای شگفت انگیز جهان


3,500,000 ریال

فرش دستباف هويت ناشناخته

صنایع دستی

فرش دستباف هویت ناشناخته


9,000,000 ریال

واژه نامه مصور گوهرشناسي

فرهنگ لغت

واژه نامه مصور گوهرشناسی


2,990,000 ریال

تاريخ سفال و کاشي درايران

صنایع دستی

تاریخ سفال و کاشی درایران


800,000 ریال

شيشه:ساختار خواص و کاربرد

صنایع دستی

شیشه:ساختار خواص و کاربرد


1,500,000 ریال

راهنماي ساده و مصور قالي ايران

صنایع دستی

راهنمای ساده و مصور قالی ایران


3,800,000 ریال

پيشينه سفال و سفال‌گري در ايران

صنایع دستی

پیشینه سفال و سفال‌گری در ایران


3,500,000 ریال

قالي هاي دستبافت شرقي و اروپايي

صنایع دستی

قالی های دستبافت شرقی و اروپایی


3,000,000 ریال

گنجينه نقوش خاتم(فارسي انگليسي)

صنایع دستی

گنجینه نقوش خاتم


4,500,000 ریال

نماد و نشانه شناسي در فرش ايران

صنایع دستی

نماد و نشانه شناسی در فرش ایران


3,800,000 ریال

هنر کاشي کاري معقلي و نوآوري ها

صنایع دستی

هنر کاشی کاری معقلی و نوآوری ها


900,000 ریال

شناخت گليم و گليم مانندهاي ايران

صنایع دستی

شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران


1,750,000 ریال

فن و هنر فلزکاري در ايران کد1912

صنایع دستی

فن و هنر فلزکاری در ایران کد1912


1,560,000 ریال

گوهرشناسي زمرد و الکساندريت روسي

صنایع دستی

گوهرشناسی زمرد و الکساندریت روسی


3,500,000 ریال

مکانيک چوب و فرآورده هاي مرکب آن

صنایع دستی

مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن


1,600,000 ریال

مريم سالور:برگزيده آثار 1365-1397

هنرهای تجسمی

مریم سالور:برگزیده آثار 1365-1397


12,000,000 ریال

قاليچه هاي امروزي مشرق زمين کد2419

هنرهای تجسمی

قالیچه های امروزی مشرق زمین کد2419


680,000 ریال

نقوش تزئيني ايران در هنر کاشي کاري

صنایع دستی

نقوش تزئینی ایران در هنر کاشی کاری


2,100,000 ریال

آموزش قدم به قدم هنر تذهيب و طرح فرش

صنایع دستی

آموزش قدم به قدم هنر تذهیب و طرح فرش


3,000,000 ریال

تحليل فرهنگي قالي خشتي چالشتر کد2319

صنایع دستی

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر کد2319


540,000 ریال

هنر کاغذ و تا -اوريگامي (for dummies)

هنرهای تجسمی

هنر کاغذ و تا -اوریگامی


2,900,000 ریال

آموزش فن و هنر سفالگري:250نکته کاربردي

صنایع دستی

آموزش فن و هنر سفالگری:250نکته کاربردی


2,400,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته سراميک :کد398

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته سرامیک :کد398


50,000 ریال

گنجينه نقش و نگار ايراني در هنر معرق کاري

صنایع دستی

گنجینه نقش و نگار ایرانی در هنر معرق کاری


300,000 ریال

مفرش:دست بافته هاي عشايري و روستايي ايران

صنایع دستی

مفرش:دست بافته های عشایری و روستایی ایران


9,000,000 ریال

سفال دوره نوسنگي در فلات مرکزي ايران کد1552

صنایع دستی

سفال دوره نوسنگی در فلات مرکزی ایران کد1552


1,190,000 ریال

فلزکاري غرب ايران در سده هاي ششم و هفتم هجري

صنایع دستی

فلزکاری غرب ایران در سده های ششم و هفتم هجری


250,000 ریال

دايره المعارف نقوش تزئيني (2) گچبري-منبت- چوب

صنایع دستی

دایره المعارف نقوش تزئینی


2,000,000 ریال

دايره المعارف نقوش تزئيني(1) گچبري . منبت.چوب

صنایع دستی

دایره المعارف نقوش تزئینی


1,700,000 ریال

جستاري در سنت و مدرنيسم و تاثير آن بر صنايع دستي

صنایع دستی

جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی


2,350,000 ریال

تراسيگيلاتا:تاريخ، تکنيک و کارکردهاي پوشش هاي گلي

صنایع دستی

تراسیگیلاتا:تاریخ، تکنیک و کارکردهای پوشش های گلی


3,500,000 ریال

ده هزار سال تاريخ و هنر فرش بافي اقوام ايراني (2جلدي)

صنایع دستی

ده هزار سال تاریخ و هنر فرش بافی اقوام ایرانی


7,000,000 ریال

تاريخ چوب در ايران باستان از دوره نوسنگي تا تمدن ايلام

صنایع دستی

تاریخ چوب در ایران باستان از دوره نوسنگی تا تمدن ایلام


2,500,000 ریال

نقشمايه هاي تزئيني:گچبري منبت چوب حکاکي روي فلز و شيشه

هنرهای تجسمی

نقشمایه های تزئینی:گچبری منبت چوب حکاکی روی فلز و شیشه


1,200,000 ریال

آرايه ها و نقوش ختايي واسليمي  در هنر تذهيب و طراحي فرش

صنایع دستی

آرایه ها و نقوش ختایی واسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش


2,000,000 ریال

آموزش گام به گام حرکت‌هاي ختايي در طراحي فرش و هنر تذهيب7

صنایع دستی

آموزش گام به گام حرکت‌های ختایی در طراحی فرش و هنر تذهیب7


1,000,000 ریال

زيورهاي ايراني:روايتي از جواهرات سلطنتي و زيورآلات ايراني

صنایع دستی

زیورهای ایرانی:روایتی از جواهرات سلطنتی و زیورآلات ایرانی


7,800,000 ریال

باغ ايراني9:نقش و نگار اسليمي،ختايي در طراحي فرش و هنر تذهيب

صنایع دستی

باغ ایرانی9:نقش و نگار اسلیمی،ختایی در طراحی فرش و هنر تذهیب


1,800,000 ریال

گل هاي ختايي:آيين هنر و آموزش نقاشي ايراني کتاب اول

هنرهای تجسمی

گل های ختایی:آیین هنر و آموزش نقاشی ایرانی کتاب اول قالی،کاشی،تذهیب


2,350,000 ریال

اسليمي و ختايي گلهاي شاه عباسي:نگرشي بر سوابق تاريخي سه نگاره تزئيني

صنایع دستی

اسلیمی و ختایی گلهای شاه عباسی:نگرشی بر سوابق تاریخی سه نگاره تزئینی


1,250,000 ریال

سراميک ، مواد نسوز ، شيشه گچ ،آهک (مباني شيمي فيزيک مواد کاني غيرفلزي)

صنایع دستی

سرامیک ، مواد نسوز ، شیشه گچ ،آهک


1,200,000 ریال

پيچش سيمين:باغ ايراني11(پيچشهاي اسليمي و ختايي در هنز تذهيب و طراحي فر

صنایع دستی

پیچش سیمین:باغ ایرانی11


1,300,000 ریال

سيري در قلمدانهاي لاکي روغني ايران:با تاکيد بر قلمدانهاي لاکي دوره قاج

صنایع دستی

سیری در قلمدانهای لاکی روغنی ایران:با تاکید بر قلمدانهای لاکی دوره قاج اریه


1,300,000 ریال

اصول پيشرفته ساخت طلا در استاندارد جواهرات :فرهنگ گوهرشناسي

کتب نفیس

اصول پیشرفته ساخت طلا در استاندارد جواهرات :فرهنگ گوهرشناسی انگلیسی به فارسی


7,000,000 ریال

سراميک

صنایع دستی

سرامیک


فاقد موجودی

فيروزه

صنایع دستی

فیروزه


فاقد موجودی

فلزکاري

صنایع دستی

فلزکاری


فاقد موجودی

سنگ کاري

مهندسی

سنگ کاری


فاقد موجودی

معرق چوب

صنایع دستی

معرق چوب


فاقد موجودی

کاشي کاري

مهندسی

کاشی کاری


فاقد موجودی

گوهرشناسي

صنایع دستی

گوهرشناسی


فاقد موجودی

قلم زن فلز

صنایع دستی

قلم زن فلز


فاقد موجودی

سکه شناس شو

صنایع دستی

سکه شناس شو


فاقد موجودی

شعله و شيشه

صنایع دستی

شعله و شیشه


فاقد موجودی

شيمي سراميک

صنایع دستی

شیمی سرامیک


فاقد موجودی

101 طرح معرق

صنایع دستی

101 طرح معرق


فاقد موجودی

رويه کوبي مبل

صنایع دستی

رویه کوبی مبل


فاقد موجودی

شکوه هنر قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

شکوه هنر قاجار


فاقد موجودی

کتاب فرش ايران

صنایع دستی

کتاب فرش ایران


فاقد موجودی

هنر خاتم کد704

صنایع دستی

هنر خاتم کد704


فاقد موجودی

تعمير قالي شرقي

صنایع دستی

تعمیر قالی شرقی


فاقد موجودی

حفاظت صنعتي چوب

صنایع دستی

حفاظت صنعتی چوب


فاقد موجودی

درودگري پيشرفته

صنایع دستی

درودگری پیشرفته


فاقد موجودی

هنر منبت کد1647

صنایع دستی

هنر منبت کد1647


فاقد موجودی

آموزش طلاي آبشده

صنایع دستی

آموزش طلای آبشده


فاقد موجودی

تفجوشي سراميک ها

صنایع دستی

تفجوشی سرامیک ها


فاقد موجودی

راهنماي جامع طلا

صنایع دستی

راهنمای جامع طلا


فاقد موجودی

راهنماي نصب شيشه

صنایع دستی

راهنمای نصب شیشه


فاقد موجودی

نگاهي ديگر به تشک

صنایع دستی

نگاهی دیگر به تشک


فاقد موجودی

آشنايي با زيرکونيا

صنایع دستی

آشنایی با زیرکونیا


فاقد موجودی

آموزش هنر قاليبافي

صنایع دستی

آموزش هنر قالیبافی


فاقد موجودی

آموزش هنر گبه بافي

صنایع دستی

آموزش هنر گبه بافی


فاقد موجودی

تاريخ مبلمان ايران

مهندسی

تاریخ مبلمان ایران


فاقد موجودی

راهنماي جامع الماس

صنایع دستی

راهنمای جامع الماس


فاقد موجودی

هنر قلاب بافي نوين

صنایع دستی

هنر قلاب بافی نوین


فاقد موجودی

آموزش هنر گليم بافي

صنایع دستی

آموزش هنر گلیم بافی


فاقد موجودی

پژوهشي در فرش ايران

صنایع دستی

پژوهشی در فرش ایران


فاقد موجودی

تکه چوب هاي پول ساز

صنایع دستی

تکه چوب های پول ساز


فاقد موجودی

خودآموز فنون قلمزني

صنایع دستی

خودآموز فنون قلمزنی


فاقد موجودی

راهنماي گوهر سنگ ها

صنایع دستی

راهنمای گوهر سنگ ها


فاقد موجودی

فرش ايران (2 زبانه)

صنایع دستی

فرش ایران


فاقد موجودی

کوره هاي پخت سراميک

صنایع دستی

کوره های پخت سرامیک


فاقد موجودی

زبان تخصصي صنايع چوب

زبان انگلیسی

زبان تخصصی صنایع چوب


فاقد موجودی

آشنايي با اسپري دراير

صنایع دستی

آشنایی با اسپری درایر


فاقد موجودی

طراحان بزرگ فرش ايران

صنایع دستی

طراحان بزرگ فرش ایران


فاقد موجودی

طرحها و نقشهاي تزئيني

هنرهای تجسمی

طرحها و نقشهای تزئینی


فاقد موجودی

هنر گچبري مکتب خراسان

صنایع دستی

هنر گچبری مکتب خراسان


فاقد موجودی

آشنايي با هنرهاي سنتي1

صنایع دستی

آشنایی با هنرهای سنتی1


فاقد موجودی

آشنايي با هنرهاي سنتي2

صنایع دستی

آشنایی با هنرهای سنتی2


فاقد موجودی

آشنايي با هنرهاي سنتي3

صنایع دستی

آشنایی با هنرهای سنتی3


فاقد موجودی

شناخت صنايع دستي ايران

صنایع دستی

شناخت صنایع دستی ایران


فاقد موجودی

شيشه گري دستي در ايران

صنایع دستی

شیشه گری دستی در ایران


فاقد موجودی

عشق در عرش جنون در فرش

صنایع دستی

عشق در عرش جنون در فرش


فاقد موجودی

علم و مهندسي سراميک ها

صنایع دستی

علم و مهندسی سرامیک ها


فاقد موجودی

مفاهيم پايه اي جواهرات

صنایع دستی

مفاهیم پایه ای جواهرات


فاقد موجودی

آموزش رفوگري ومرمت قالي

صنایع دستی

آموزش رفوگری ومرمت قالی


فاقد موجودی

چوب و هنرهاي چوبي ايران

صنایع دستی

چوب و هنرهای چوبی ایران


فاقد موجودی

سفال و سفالگري در گيلان

صنایع دستی

سفال و سفالگری در گیلان


فاقد موجودی

گوهرهاي شگفت انگيز جهان

صنایع دستی

گوهرهای شگفت انگیز جهان


فاقد موجودی

واژه نامه ميراث ماندگار

فرهنگ لغت

واژه نامه میراث ماندگار


فاقد موجودی

سيري در صنايع دستي ايران

صنایع دستی

سیری در صنایع دستی ایران


فاقد موجودی

طراحي جواهرات با مرواريد

صنایع دستی

طراحی جواهرات با مروارید


فاقد موجودی

طراحي مهندسي سازه مبلمان

صنایع دستی

طراحی مهندسی سازه مبلمان


فاقد موجودی

ميناکاري روي فلز: کد1620

هنرهای تجسمی

میناکاری روی فلز: کد1620


فاقد موجودی

تاريخ مجسمه سازي در ايران

صنایع دستی

تاریخ مجسمه سازی در ایران


فاقد موجودی

خودآموز جامع معرق  بر چوب

صنایع دستی

خودآموز جامع معرق بر چوب


فاقد موجودی

سفال و باستان شناسي کاشان

صنایع دستی

سفال و باستان شناسی کاشان


فاقد موجودی

سفالگري در بلوچستان ايران

صنایع دستی

سفالگری در بلوچستان ایران


فاقد موجودی

صنعت تراشکاري و قالب سازي

مهندسی

صنعت تراشکاری و قالب سازی


فاقد موجودی

حصير و حصير مانندهاي ايران

صنایع دستی

حصیر و حصیر مانندهای ایران


فاقد موجودی

کليات هنر گوهرنشاني(3جلدي)

صنایع دستی

کلیات هنر گوهرنشانی


فاقد موجودی

طرح هاي سفالي آلفرد واتر هوس

صنایع دستی

طرح های سفالی آلفرد واتر هوس


فاقد موجودی

قلم و قالي دفتر اول:ختايي ها

صنایع دستی

قلم و قالی دفتر اول:ختایی ها


فاقد موجودی

تجلي نور در هنرهاي سنتي ايران

صنایع دستی

تجلی نور در هنرهای سنتی ایران


فاقد موجودی

سفالگري بدون چرخ بافت و شکل گل

صنایع دستی

سفالگری بدون چرخ بافت و شکل گل


فاقد موجودی

فرش خراسان:بر کويرهاي سبز جنوب

صنایع دستی

فرش خراسان:بر کویرهای سبز جنوب


فاقد موجودی

انگشتري ها (مجموعه هنر اسلامي9)

صنایع دستی

انگشتری ها


فاقد موجودی

تاريخ تجارت فرش ايران عصر قاجار

صنایع دستی

تاریخ تجارت فرش ایران عصر قاجار


فاقد موجودی

تخريب چوب حفاظت و نگهداري از آن

صنایع دستی

تخریب چوب حفاظت و نگهداری از آن


فاقد موجودی

گليم:تاريخچه طرح بافت و شناسايي

صنایع دستی

گلیم:تاریخچه طرح بافت و شناسایی


فاقد موجودی

آموزش هنر جاجيم بافي و گليم بافي

صنایع دستی

آموزش هنر جاجیم بافی و گلیم بافی


فاقد موجودی

افسانه جاويدان فرش ايران(2زبانه)

صنایع دستی

افسانه جاویدان فرش ایران


فاقد موجودی

راهنماي مصور و جامع سنگهاي قيمتي

صنایع دستی

راهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی


فاقد موجودی

سفال اسلامي (مجموعه هنر اسلامي7)

صنایع دستی

سفال اسلامی


فاقد موجودی

فرهنگ مواد و تکنيکهاي مجسمه سازي

صنایع دستی

فرهنگ مواد و تکنیکهای مجسمه سازی


فاقد موجودی

قلمزني:تاريخچه،آموزش،اساتيد بنام

صنایع دستی

قلمزنی:تاریخچه،آموزش،اساتید بنام


فاقد موجودی

کارهاي لاکي (مجموعه هنر اسلامي8)

صنایع دستی

کارهای لاکی


فاقد موجودی

ابزارهاي ساده ساخت محصولات سراميک

صنایع دستی

ابزارهای ساده ساخت محصولات سرامیک


فاقد موجودی

انتخاب شيوه هاي صحيح در مرمت قالي

صنایع دستی

انتخاب شیوه های صحیح در مرمت قالی


فاقد موجودی

دانشنامه تصويري صنايع چوب ومبلمان

فرهنگ لغت

دانشنامه تصویری صنایع چوب ومبلمان


فاقد موجودی

کارهاي شيشه (مجموعه هنر اسلامي10)

صنایع دستی

کارهای شیشه


فاقد موجودی

آشنايي با چوب و هنرهاي مرتبط با آن

صنایع دستی

آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن


فاقد موجودی

سفال ايران از پيدايش تا مراحل ساخت

صنایع دستی

سفال ایران از پیدایش تا مراحل ساخت


فاقد موجودی

نگرشي بر تحولات صنايع دستي در جهان

صنایع دستی

نگرشی بر تحولات صنایع دستی در جهان


فاقد موجودی

توليد چيني آزمايشگاهي  اطلاعات پايه

صنایع دستی

تولید چینی آزمایشگاهی اطلاعات پایه


فاقد موجودی

جواهرات مهره اي : تکنيک هاي گره زني

صنایع دستی

جواهرات مهره ای : تکنیک های گره زنی


فاقد موجودی

جواهرشناسي سنگهاي قيمتي جلد2 کد1540

صنایع دستی

جواهرشناسی سنگهای قیمتی جلد2 کد1540


فاقد موجودی

تاريخچه مبلمان و طراحي داخلي در جهان

مهندسی

تاریخچه مبلمان و طراحی داخلی در جهان


فاقد موجودی

جواهر شناسي سنگهاي قيمتي(زيورها)1114

صنایع دستی

جواهر شناسی سنگهای قیمتی


فاقد موجودی

طرح و نقش در تذهيب و فرش:باغ ايراني6

صنایع دستی

طرح و نقش در تذهیب و فرش:باغ ایرانی6


فاقد موجودی

35000 سال تاريخ زيورآلات اقوام ايراني

صنایع دستی

35000 سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی


فاقد موجودی

طراحي و ساخت زيورآلات به زبان آدميزاد

صنایع دستی

طراحی و ساخت زیورآلات به زبان آدمیزاد


فاقد موجودی

آموزش گام به گام هنر قاليبافي(گلابتون)

صنایع دستی

آموزش گام به گام هنر قالیبافی


فاقد موجودی

افشار:دستبافتهاي ايلات جنوب شرقي ايران

صنایع دستی

افشار:دستبافتهای ایلات جنوب شرقی ایران


فاقد موجودی

روش هاي پيشرفته شکل دادن شيشه‌هاي رنگي

علوم پایه

روش های پیشرفته شکل دادن شیشه‌های رنگی


فاقد موجودی

114ماده اوليه مورد مصرف در صنايع سراميک

صنایع دستی

114ماده اولیه مورد مصرف در صنایع سرامیک


فاقد موجودی

جواهرات مهره اي: تکنيک هاي کار با مفتول

صنایع دستی

جواهرات مهره ای: تکنیک های کار با مفتول


فاقد موجودی

جواهرات مهره اي: تکنيک هاي نخ کردن مهره

صنایع دستی

جواهرات مهره ای: تکنیک های نخ کردن مهره


فاقد موجودی

خواص بدنه هاي سراميکي: جلد  1پلاستيسيته

صنایع دستی

خواص بدنه های سرامیکی: جلد 1پلاستیسیته


فاقد موجودی

دسترنج:چهل ستون از کاشي گران و مرمت گران

صنایع دستی

دسترنج:چهل ستون از کاشی گران و مرمت گران


فاقد موجودی

شناسايي الياف و جايگاه رنگ در قالي ايران

صنایع دستی

شناسایی الیاف و جایگاه رنگ در قالی ایران


فاقد موجودی

شيشه گري و ساخت وسايل شيشه اي آزمايشگاهي

علوم پایه

شیشه گری و ساخت وسایل شیشه ای آزمایشگاهی


فاقد موجودی

صنايع دستي:20 سال کنکورکارشناسي ارشد هنر

کنکور

صنایع دستی:20 سال کنکورکارشناسی ارشد هنر


فاقد موجودی

شاهسون:مروري بر دستبافته هاي عشاير شاهسون

صنایع دستی

شاهسون:مروری بر دستبافته های عشایر شاهسون


فاقد موجودی

شکل دادن بدنه هاي سراميکي به روش پرس پودر

صنایع دستی

شکل دادن بدنه های سرامیکی به روش پرس پودر


فاقد موجودی

مس و مسگري در ايران:از ايران چه ميدانم141

صنایع دستی

مس و مسگری در ایران:از ایران چه میدانم141


فاقد موجودی

مواد و مصالح براي صنايع دستي و هنرهاي سنتي

صنایع دستی

مواد و مصالح برای صنایع دستی و هنرهای سنتی


فاقد موجودی

خورجين:دست بافته هاي عشايري و روستايي ايران

صنایع دستی

خورجین:دست بافته های عشایری و روستایی ایران


فاقد موجودی

نمکدان:دست بافته هاي عشايري و روستايي ايران

صنایع دستی

نمکدان:دست بافته های عشایری و روستایی ایران


فاقد موجودی

کاشي هفت رنگ دفتر اول:نقاشي روي کاشي با لعاب

صنایع دستی

کاشی هفت رنگ دفتر اول:نقاشی روی کاشی با لعاب


فاقد موجودی

چوب (2جلدي)شيمي،فراساختار،خمير،واکنش ها،مشتقات

صنایع دستی

چوب


فاقد موجودی

شيشه و تجلي نور و رنگ (همنشيني نور رنگ و شيشه)

مهندسی

شیشه و تجلی نور و رنگ


فاقد موجودی

دايره المعارف هنرهاي صنايع دستي و حرف مربوط به آن

فرهنگ لغت

دایره المعارف هنرهای صنایع دستی و حرف مربوط به آن


فاقد موجودی

فرشهاي پيش از اسلام و منسوجاتي از خاور زمين کد2196

صنایع دستی

فرشهای پیش از اسلام و منسوجاتی از خاور زمین کد2196


فاقد موجودی

نقوش برجسته و حجم(همراه با مقدمه اي بر طراحي منبت)

صنایع دستی

نقوش برجسته و حجم


فاقد موجودی

سنگ و لعل:گوهرشناسي،آشنايي با کاني ها و کاربرد آنها

کتب نفیس

سنگ و لعل:گوهرشناسی،آشنایی با کانی ها و کاربرد آنها


فاقد موجودی

سه شتران روانه به اسميرنا (تاريخچه کمپاني قالي شرق)

صنایع دستی

سه شتران روانه به اسمیرنا


فاقد موجودی

نکاتي پيرامون مديريت در کارگاه هاي توليدي صنايع دستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نکاتی پیرامون مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی


فاقد موجودی

خلاصه دروس و نکات جامع صنايع دستي:(کنکورکارشناسي ارشد)

کنکور

خلاصه دروس و نکات جامع صنایع دستی:


فاقد موجودی

قالين:چکيده اي از تاريخ و هنرقالي بافي مشرق زمين(2جلدي)

صنایع دستی

قالین:چکیده ای از تاریخ و هنرقالی بافی مشرق زمین


فاقد موجودی

پيچش زرين (گردش اسليمي و ختايي در هنر تذهيب و طراحي فرش)

صنایع دستی

پیچش زرین


فاقد موجودی

تکنيکهاي ابتکاري در نقاشي :شامل انواع شيوه هاي جديد پتينه

صنایع دستی

تکنیکهای ابتکاری در نقاشی :شامل انواع شیوه های جدید پتینه


فاقد موجودی

آموزش گام به گام طراحي بر روي سفال(همراه با الگوهاي طراحي)

هنرهای تجسمی

آموزش گام به گام طراحی بر روی سفال


فاقد موجودی

صنايع دستي(مجموعه سوالات طبقه بندي شده کارداني به کارشناسي)

کنکور

صنایع دستی


فاقد موجودی

آشنايي با کارگاه هاي صنايع دستي ايران براي استفاده در فضاهاي آموزشي

صنایع دستی

آشنایی با کارگاه های صنایع دستی ایران برای استفاده در فضاهای آموزشی


فاقد موجودی

واکشيده و همکشيده شدن چوب:فناوري کاربردي پايه در مصنوعات چند سازه اي

صنایع دستی

واکشیده و همکشیده شدن چوب:فناوری کاربردی پایه در مصنوعات چند سازه ای چوب


فاقد موجودی