مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای پوشاک و مد

دسته بندی ها

(9)
(3)
(4)
(2)
(2)
(137)

موضوع های اصلی

(1)
(137)
(1)
(3)
(9)
(4)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(1)
(25)
(1)
(35)
(2)
(77)
(1)
(9)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(20)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(37)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
157 محصول
فشن

پوشاک و مد

فشن


1,850,000 ریال

شيبوري

پوشاک و مد

شیبوری


1,500,000 ریال

ضخيم دوزي

پوشاک و مد

ضخیم دوزی


2,500,000 ریال

مد استايل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مد استایل


830,000 ریال

الياف نساجي

پوشاک و مد

الیاف نساجی


1,350,000 ریال

رفوگري پارچه

پوشاک و مد

رفوگری پارچه


1,200,000 ریال

اصول طراحي مد

پوشاک و مد

اصول طراحی مد


4,800,000 ریال

زبان طراحي مد

پوشاک و مد

زبان طراحی مد


3,000,000 ریال

منسوجات ايراني

پوشاک و مد

منسوجات ایرانی


2,700,000 ریال

هنر طراحي لباس

پوشاک و مد

هنر طراحی لباس


3,700,000 ریال

پوشاک دوره قاجار

پوشاک و مد

پوشاک دوره قاجار


6,500,000 ریال

تکنيک بافت پارچه

پوشاک و مد

تکنیک بافت پارچه


3,000,000 ریال

مباني طراحي لباس

پوشاک و مد

مبانی طراحی لباس


2,100,000 ریال

خياطي به روش مولر

پوشاک و مد

خیاطی به روش مولر


1,100,000 ریال

مباني طراحي پارچه

پوشاک و مد

مبانی طراحی پارچه


2,200,000 ریال

سواد بصري در پوشاک

پوشاک و مد

سواد بصری در پوشاک


1,500,000 ریال

طراحي لباس(رسم مد)

پوشاک و مد

طراحی لباس


4,000,000 ریال

مـــد(for dummies)

پوشاک و مد

مـــد


5,500,000 ریال

طراحي ديجيتال پارچه

پوشاک و مد

طراحی دیجیتال پارچه


3,500,000 ریال

گرايشهاي طراحي لباس

پوشاک و مد

گرایشهای طراحی لباس


2,200,000 ریال

پارچه هاي جهان اسلام

پوشاک و مد

پارچه های جهان اسلام


2,500,000 ریال

رمزگشايي از دنياي مد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رمزگشایی از دنیای مد


1,950,000 ریال

نياموخته ها در خياطي

پوشاک و مد

نیاموخته ها در خیاطی


3,600,000 ریال

500فيگور در مد:آقايان

پوشاک و مد

500فیگور در مد:آقایان


1,500,000 ریال

پوشاک در ايران باستان

تاریخ و جغرافیا

پوشاک در ایران باستان


1,600,000 ریال

چهل تکه دوزي با پارچه

پوشاک و مد

چهل تکه دوزی با پارچه


850,000 ریال

طراحي و دوخت چهل تيکه

پوشاک و مد

طراحی و دوخت چهل تیکه


600,000 ریال

فيگوراتيو و طراحي لباس

پوشاک و مد

فیگوراتیو و طراحی لباس


600,000 ریال

تاريخ فشرده پوشاک و فشن

پوشاک و مد

تاریخ فشرده پوشاک و فشن


3,350,000 ریال

راهنماي کسب و کارهاي مد

پوشاک و مد

راهنمای کسب و کارهای مد


4,800,000 ریال

راهنماي کامل دوخت(2جلدي)

پوشاک و مد

راهنمای کامل دوخت


7,500,000 ریال

طراحي مـــد(for dummies)

پوشاک و مد

طراحی مـــد


4,500,000 ریال

فرهنگنامه تصويري مـــــد

پوشاک و مد

فرهنگنامه تصویری مـــــد


4,500,000 ریال

فرهنگنامه تصويري منسوجات

فرهنگ لغت

فرهنگنامه تصویری منسوجات


5,800,000 ریال

کارل لاگرفلد:امپراطور مد

پوشاک و مد

کارل لاگرفلد:امپراطور مد


1,500,000 ریال

4000طرح يقه و جزئيات لباس

پوشاک و مد

4000طرح یقه و جزئیات لباس


5,800,000 ریال

تصويرسازي مد و لباس مردان

پوشاک و مد

تصویرسازی مد و لباس مردان


1,480,000 ریال

دانشنامه طراحي و چاپ پارچه

پوشاک و مد

دانشنامه طراحی و چاپ پارچه


3,350,000 ریال

طراحي پيکر پوشيده  با لباس

پوشاک و مد

طراحی پیکر پوشیده با لباس


250,000 ریال

تکنيک هاي چاپ و نقاشي پارچه

پوشاک و مد

تکنیک های چاپ و نقاشی پارچه


5,000,000 ریال

سايزبندي الگو در طراحي لباس

پوشاک و مد

سایزبندی الگو در طراحی لباس


2,500,000 ریال

مرجع و مشخصات فني طراحي فشن

پوشاک و مد

مرجع و مشخصات فنی طراحی فشن


4,000,000 ریال

دوره قاجار:سيري در مد و لباس

پوشاک و مد

دوره قاجار:سیری در مد و لباس


1,200,000 ریال

طراحي فيگوراتيو و لباس زنانه

پوشاک و مد

طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه


4,500,000 ریال

تاريخ لباس جهان:کارشناسي ارشد

کنکور

تاریخ لباس جهان:کارشناسی ارشد


1,900,000 ریال

کتاب جامع تصويرسازي مد و لباس

پوشاک و مد

کتاب جامع تصویرسازی مد و لباس


7,500,000 ریال

مباني فيگوراتيو در طراحي لباس

پوشاک و مد

مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس


2,200,000 ریال

رنگ شناسي تخصصي براي طراحان مد

پوشاک و مد

رنگ شناسی تخصصی برای طراحان مد


4,500,000 ریال

دفتر طراحي لباس جمال هنر آقايان

پوشاک و مد

دفتر طراحی لباس جمال هنر آقایان


1,100,000 ریال

مــد و لباس در قلمرو هنر مفهومي

پوشاک و مد

مــد و لباس در قلمرو هنر مفهومی


2,500,000 ریال

نقشمايه انساني در منسوجات ايراني

پوشاک و مد

نقشمایه انسانی در منسوجات ایرانی


3,000,000 ریال

الگو و برش به روش متري لباس زنانه

پوشاک و مد

الگو و برش به روش متری لباس زنانه


1,950,000 ریال

نگاهي به دنياي پوشاک تا مد پايدار

پوشاک و مد

نگاهی به دنیای پوشاک تا مد پایدار


800,000 ریال

آموزش خياطي آسان لباس هاي بچه گانه

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان لباس های بچه گانه


2,200,000 ریال

پنجاه سال مد لباس 1950تا1999ميلادي

پوشاک و مد

پنجاه سال مد لباس 1950تا1999میلادی


2,500,000 ریال

مروري بر پارچه هاي نفيس دوره صفويه

پوشاک و مد

مروری بر پارچه های نفیس دوره صفویه


400,000 ریال

فشن شهر:تاوان فشن سريع و آينده پوشاک

پوشاک و مد

فشن شهر:تاوان فشن سریع و آینده پوشاک


3,100,000 ریال

هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايراني

پوشاک و مد

هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی


6,500,000 ریال

101 چيزي که در مدرسه مـــــــــد آموختم

پوشاک و مد

101 چیزی که در مدرسه مـــــــــد آموختم


600,000 ریال

ترسيم گسترده لباس:زنانه مردانه بچه گانه

پوشاک و مد

ترسیم گسترده لباس:زنانه مردانه بچه گانه


1,950,000 ریال

پوشاک ملل-از کهن ترين زمان تا قرن نوزدهم

پوشاک و مد

پوشاک ملل-از کهن ترین زمان تا قرن نوزدهم


1,700,000 ریال

مرجع کامل فيگور براي تصويرسازي مد و لباس

پوشاک و مد

مرجع کامل فیگور برای تصویرسازی مد و لباس


3,000,000 ریال

الگو و برش به روش متري لباس کودک و نوجوان

پوشاک و مد

الگو و برش به روش متری لباس کودک و نوجوان


1,950,000 ریال

سياست هاي پوشاک در دوره قاجار و پهلوي اول

پوشاک و مد

سیاست های پوشاک در دوره قاجار و پهلوی اول


3,300,000 ریال

الگوسازي طرح هاي مد کودکان و نوجوانان دختر

پوشاک و مد

الگوسازی طرح های مد کودکان و نوجوانان دختر


9,000,000 ریال

تاريخ لباس ايران(کارداني به کارشناسي/ارشد)

کنکور

تاریخ لباس ایران


2,500,000 ریال

تاريخ لباس:5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

پوشاک و مد

تاریخ لباس:5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان


4,500,000 ریال

تاريخ لباس در مصر بين النهرين و ايران باستان

پوشاک و مد

تاریخ لباس در مصر بین النهرین و ایران باستان


1,965,000 ریال

درآمدي بر نظريه مد از آندروژيني تا روح زمانه

پوشاک و مد

درآمدی بر نظریه مد از آندروژینی تا روح زمانه


2,000,000 ریال

الگو سازي براي دامن به روش مولر و پسران: جلد1

پوشاک و مد

الگو سازی برای دامن به روش مولر و پسران: جلد1


1,900,000 ریال

تاريخ پوشاک ملل:تاريخ مد و لباس در دوران باستان

پوشاک و مد

تاریخ پوشاک ملل:تاریخ مد و لباس در دوران باستان


2,100,000 ریال

فشن پديا

پوشاک و مد

فشن پدیا فرهنگ لغت بصری انگلیسی به فارسی طراحی مد


3,500,000 ریال

مباني سازمان و مديريت مد بازاريابي و برند و پوشاک

پوشاک و مد

مبانی سازمان و مدیریت مد بازاریابی و برند و پوشاک


4,000,000 ریال

شناخت مواد و محصولات نساجي و آشنايي با انواع پوشاک

مهندسی

شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک


1,250,000 ریال

طراحي و بافت پارچه:کارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس

کنکور

طراحی و بافت پارچه:کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس


1,550,000 ریال

الگو سازي براي کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران

پوشاک و مد

الگو سازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران


2,500,000 ریال

طراحي پارچه و لباس جلد1:کارشناسي ارشد هنر(سراسري و آزاد)

کنکور

طراحی پارچه و لباس جلد1:کارشناسی ارشد هنر


2,350,000 ریال

ابزارهاي موفقيت در طراحي فشن:100درس کليدي براي طراحان لباس

پوشاک و مد

ابزارهای موفقیت در طراحی فشن:100درس کلیدی برای طراحان لباس


4,000,000 ریال

تافته جدا بافته:روايتي از ترمه هاي سلطنتي ايران و شال کشمير

پوشاک و مد

تافته جدا بافته:روایتی از ترمه های سلطنتی ایران و شال کشمیر


5,200,000 ریال

کلاه فرنگي:روايتي از لباس ايراني در گذاري از سنت به مدرنيته

پوشاک و مد

کلاه فرنگی:روایتی از لباس ایرانی در گذاری از سنت به مدرنیته


8,800,000 ریال

منشور الياف (آموزش گام به گام  دوميل قلاب بافي و حلقه بافي)

پوشاک و مد

منشور الیاف


900,000 ریال

هوش مصنوعي در خدمت مد: چگونه هوش مصنوعي صنعت مد را متحول کرد

پوشاک و مد

هوش مصنوعی در خدمت مد: چگونه هوش مصنوعی صنعت مد را متحول کرد


1,695,000 ریال

چگونه يک طراح مد حرفه اي شويم:راهنماي جامع تصويرسازي مدوپوشاک

پوشاک و مد

چگونه یک طراح مد حرفه ای شویم:راهنمای جامع تصویرسازی مدوپوشاک


8,000,000 ریال

نگرشي بر تاريخ تحولات لباس در جهان از دوره بيزانس تا زمان حاضر

پوشاک و مد

نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر


3,200,000 ریال

ايده هاي خلاقانه براي طراحي چاپ ديجيتال پارچه: چاپ کن بدوز بپوش

پوشاک و مد

ایده های خلاقانه برای طراحی چاپ دیجیتال پارچه: چاپ کن بدوز بپوش


4,800,000 ریال

آموزش جامع طراحي سه بعدي با نرم افزار مارولس ديزاينر

پوشاک و مد

آموزش جامع طراحی سه بعدی با نرم افزار مارولس دیزاینر MARVELOUS DESIGNER


980,000 ریال

خلق پارچه

پوشاک و مد

خلق پارچه


فاقد موجودی

فلسفه فشن

پوشاک و مد

فلسفه فشن


فاقد موجودی

مد پاريسي

پوشاک و مد

مد پاریسی


فاقد موجودی

آموزش چادر

پوشاک و مد

آموزش چادر


فاقد موجودی

دوخت لباس زير

پوشاک و مد

دوخت لباس زیر


فاقد موجودی

مرجع طراحي لباس

پوشاک و مد

مرجع طراحی لباس


فاقد موجودی

برش صنعتي منسوجات

پوشاک و مد

برش صنعتی منسوجات


فاقد موجودی

پارچه شناسي تخصصي

پوشاک و مد

پارچه شناسی تخصصی


فاقد موجودی

خياطي به سبک نوين

پوشاک و مد

خیاطی به سبک نوین


فاقد موجودی

شناخت و علوم الياف

پوشاک و مد

شناخت و علوم الیاف


فاقد موجودی

لباسهاي محلي ايران

پوشاک و مد

لباسهای محلی ایران


فاقد موجودی

مرمت مصنوعات چرمين

پوشاک و مد

مرمت مصنوعات چرمین


فاقد موجودی

چگونه طراح مد شويم؟

پوشاک و مد

چگونه طراح مد شویم؟


فاقد موجودی

فرهنگ لغت مد و لباس

فرهنگ لغت

فرهنگ لغت مد و لباس


فاقد موجودی

کتاب کوچک مد پايدار

پوشاک و مد

کتاب کوچک مد پایدار


فاقد موجودی

درک عناصر بصري در لباس

پوشاک و مد

درک عناصر بصری در لباس


فاقد موجودی

دنياي هنر شماره دوزي 6

پوشاک و مد

دنیای هنر شماره دوزی 6


فاقد موجودی

راهنماي جامع طراحي فشن

پوشاک و مد

راهنمای جامع طراحی فشن


فاقد موجودی

واژه نامه پارچه و لباس

فرهنگ لغت

واژه نامه پارچه و لباس


فاقد موجودی

500فيگور در مد(خانم ها)

پوشاک و مد

500فیگور در مد


فاقد موجودی

اصول و مباني طراحي پارچه

پوشاک و مد

اصول و مبانی طراحی پارچه


فاقد موجودی

تصويرسازي مد و لباس زنان

پوشاک و مد

تصویرسازی مد و لباس زنان


فاقد موجودی

استايلينگ: مباني طراحي مد

پوشاک و مد

استایلینگ: مبانی طراحی مد


فاقد موجودی

فيگوراتيو براي طراحي و مد

پوشاک و مد

فیگوراتیو برای طراحی و مد


فاقد موجودی

5100 واژه ضروري پارچه و لباس

پوشاک و مد

5100 واژه ضروری پارچه و لباس


فاقد موجودی

راهنماي مشاغل هنر صنعت پوشاک

پوشاک و مد

راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک


فاقد موجودی

طراحي فيگوراتيو و لباس مردانه

پوشاک و مد

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه


فاقد موجودی

مدلهاي مو در گذر پنج هزار سال

پوشاک و مد

مدلهای مو در گذر پنج هزار سال


فاقد موجودی

طراحي لباس1:تاثير و تدابير خطي

پوشاک و مد

طراحی لباس1:تاثیر و تدابیر خطی


فاقد موجودی

الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

پوشاک و مد

الگوساز و برشکار لباس شب و عروس


فاقد موجودی

تدابير بصري در طراحي پوشاک زنان

پوشاک و مد

تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان


فاقد موجودی

دفتر طراحي لباس جمال هنر خانم ها

پوشاک و مد

دفتر طراحی لباس جمال هنر خانم ها


فاقد موجودی

شبيه سازي پارچه با مدل جرم و فنر

مهندسی

شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر


فاقد موجودی

دنياي هنر گلسازي،گل بلندر،گل چيني

پوشاک و مد

دنیای هنر گلسازی،گل بلندر،گل چینی


فاقد موجودی

آموزش طراحي مد زنان، مردان، کودکان

پوشاک و مد

آموزش طراحی مد زنان، مردان، کودکان


فاقد موجودی

آنا برش سايز 56(خياطي فيروزه جلد9)

پوشاک و مد

آنا برش سایز 56


فاقد موجودی

الگو و برش به روش متري لباس مردانه

پوشاک و مد

الگو و برش به روش متری لباس مردانه


فاقد موجودی

برندها و طراحان بزرگ مد و لباس جهان

پوشاک و مد

برندها و طراحان بزرگ مد و لباس جهان


فاقد موجودی

اصول طراحي لباس مشاغل:طراحي اونيفورم

پوشاک و مد

اصول طراحی لباس مشاغل:طراحی اونیفورم


فاقد موجودی

زبان پيراهن(طراحي لباس مردانه)کد1093

پوشاک و مد

زبان پیراهن


فاقد موجودی

استايلينگ:ايجاد يک استايل مد يا تصوير

پوشاک و مد

استایلینگ:ایجاد یک استایل مد یا تصویر


فاقد موجودی

زبان پيراهن: طراحي لباس مردانه کد1093

پوشاک و مد

زبان پیراهن: طراحی لباس مردانه کد1093


فاقد موجودی

نگاهي بر پارچه بافي دوران اسلامي کد496

پوشاک و مد

نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی کد496


فاقد موجودی

الگو1:کارداني -کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

الگو1:کاردانی -کارشناسی رشته طراحی دوخت


فاقد موجودی

الگو2:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

الگو2:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


فاقد موجودی

دوخت1:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

دوخت1:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


فاقد موجودی

دوخت2:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

دوخت2:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


فاقد موجودی

طراحي لباس کودک:برگرفته از نقاشي کودکان

پوشاک و مد

طراحی لباس کودک:برگرفته از نقاشی کودکان


فاقد موجودی

الگو سازي براي شلوار به روش مولر و پسران

پوشاک و مد

الگو سازی برای شلوار به روش مولر و پسران


فاقد موجودی

راهنماي جامع پارچه براي طراحان مد و لباس

پوشاک و مد

راهنمای جامع پارچه برای طراحان مد و لباس


فاقد موجودی

سير تحول لباس کودکان و نوجوانان در ايران

پوشاک و مد

سیر تحول لباس کودکان و نوجوانان در ایران


فاقد موجودی

کسب و کار مد:تئوري و عمل در مد استراتژيک

پوشاک و مد

کسب و کار مد:تئوری و عمل در مد استراتژیک


فاقد موجودی

آموزش ايجاد و فعاليت بنگاه هاي صنفي پوشاک

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش ایجاد و فعالیت بنگاه های صنفی پوشاک


فاقد موجودی

پوشاک ايرانيان در عصر قاجار(چگونگي و چرايي)

پوشاک و مد

پوشاک ایرانیان در عصر قاجار


فاقد موجودی

پوشاک زنان در خاور نزديک و خاورميانه کد2365

پوشاک و مد

پوشاک زنان در خاور نزدیک و خاورمیانه کد2365


فاقد موجودی

تکنيک طراحي بافت و رنگ:کتابخانه نقش مايه ها

پوشاک و مد

تکنیک طراحی بافت و رنگ:کتابخانه نقش مایه ها


فاقد موجودی

طراحي لباس2:مباني جنسيت پارچه در طراحي لباس

پوشاک و مد

طراحی لباس2:مبانی جنسیت پارچه در طراحی لباس


فاقد موجودی

منسوجات ايراني نيمه اول سده 19 دوره قاجاريه

پوشاک و مد

منسوجات ایرانی نیمه اول سده 19 دوره قاجاریه


فاقد موجودی

استوديو طراحي فشن:شروع به کار طراحي مد و لباس

پوشاک و مد

استودیو طراحی فشن:شروع به کار طراحی مد و لباس


فاقد موجودی

زبان عمومي و تخصصي پارچه و لباس:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان عمومی و تخصصی پارچه و لباس:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

الگو سازي براي پيراهن و بلوز به روش مولر و پسران

پوشاک و مد

الگو سازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران


فاقد موجودی

مختصري درباره تاريخ تحولات لباس و پوشاک در ايران

پوشاک و مد

مختصری درباره تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران


فاقد موجودی

آموزش خياطي آسان مانتو بدون الگو فقط با متر و قيچي

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان مانتو بدون الگو فقط با متر و قیچی


فاقد موجودی

مدل سازي انواع دامن:خياطي به روش مولر و روش هاي ديگر

پوشاک و مد

مدل سازی انواع دامن:خیاطی به روش مولر و روش های دیگر


فاقد موجودی

آموزش خياطي آسان بدون الگو فقط با متر و قيچي کتاب اول

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان بدون الگو فقط با متر و قیچی کتاب اول


فاقد موجودی

آموزش خياطي آسان بدون الگو فقط با متر و قيچي کتاب دوم

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان بدون الگو فقط با متر و قیچی کتاب دوم


فاقد موجودی

شناخت الياف و پارچه:کاربرد منسوجات در طراحي لباس و مد

پوشاک و مد

شناخت الیاف و پارچه:کاربرد منسوجات در طراحی لباس و مد


فاقد موجودی

مدل هاي تجاري مد:استراتژي ها و مدل هاي برندهاي مد پوشاک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های تجاری مد:استراتژی ها و مدل های برندهای مد پوشاک


فاقد موجودی

نقش و نقشبند:شرح احوال و آثار غياث الدين علي نقشبنديزدي

ادبیات

نقش و نقشبند:شرح احوال و آثار غیاث الدین علی نقشبندیزدی


فاقد موجودی

نرم افزارهاي سه بعدي طراحي مد و لباس:تکنيک طراحي تجسم سازي

پوشاک و مد

نرم افزارهای سه بعدی طراحی مد و لباس:تکنیک طراحی تجسم سازی


فاقد موجودی

فيگورهايي براي تصويرسازي مد(فيگور زنان)100کارت الگوي کليدي فيگور

پوشاک و مد

فیگورهایی برای تصویرسازی مد


فاقد موجودی