مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای پوشاک و مد

دسته بندی ها

(7)
(3)
(3)
(1)
(2)
(110)

موضوع های اصلی

(1)
(110)
(3)
(7)
(3)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(24)
(1)
(30)
(2)
(56)
(1)
(7)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(16)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(30)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
126 محصول
شيبوري

پوشاک و مد

شیبوری


500,000 ریال

ضخيم دوزي

پوشاک و مد

ضخیم دوزی


750,000 ریال

فلسفه فشن

پوشاک و مد

فلسفه فشن


800,000 ریال

مد استايل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مد استایل


700,000 ریال

الياف نساجي

پوشاک و مد

الیاف نساجی


850,000 ریال

دوخت لباس زير

پوشاک و مد

دوخت لباس زیر


700,000 ریال

منسوجات ايراني

پوشاک و مد

منسوجات ایرانی


2,300,000 ریال

هنر طراحي لباس

پوشاک و مد

هنر طراحی لباس


1,950,000 ریال

مرجع طراحي لباس

پوشاک و مد

مرجع طراحی لباس


1,400,000 ریال

پوشاک دوره قاجار

پوشاک و مد

پوشاک دوره قاجار


6,500,000 ریال

تکنيک بافت پارچه

پوشاک و مد

تکنیک بافت پارچه


2,000,000 ریال

مباني طراحي لباس

پوشاک و مد

مبانی طراحی لباس


800,000 ریال

خياطي به سبک نوين

پوشاک و مد

خیاطی به سبک نوین


800,000 ریال

سواد بصري در پوشاک

پوشاک و مد

سواد بصری در پوشاک


800,000 ریال

شناخت و علوم الياف

پوشاک و مد

شناخت و علوم الیاف


800,000 ریال

طراحي ديجيتال پارچه

پوشاک و مد

طراحی دیجیتال پارچه


2,000,000 ریال

کتاب کوچک مد پايدار

پوشاک و مد

کتاب کوچک مد پایدار


850,000 ریال

گرايشهاي طراحي لباس

پوشاک و مد

گرایشهای طراحی لباس


1,500,000 ریال

پارچه هاي جهان اسلام

پوشاک و مد

پارچه های جهان اسلام


1,600,000 ریال

نياموخته ها در خياطي

پوشاک و مد

نیاموخته ها در خیاطی


1,500,000 ریال

500فيگور در مد:آقايان

پوشاک و مد

500فیگور در مد:آقایان


850,000 ریال

چهل تکه دوزي با پارچه

پوشاک و مد

چهل تکه دوزی با پارچه


850,000 ریال

طراحي و دوخت چهل تيکه

پوشاک و مد

طراحی و دوخت چهل تیکه


600,000 ریال

فيگوراتيو و طراحي لباس

پوشاک و مد

فیگوراتیو و طراحی لباس


600,000 ریال

تصويرسازي مد و لباس زنان

پوشاک و مد

تصویرسازی مد و لباس زنان


350,000 ریال

فرهنگنامه تصويري مـــــد

پوشاک و مد

فرهنگنامه تصویری مـــــد


3,400,000 ریال

فرهنگنامه تصويري منسوجات

فرهنگ لغت

فرهنگنامه تصویری منسوجات


2,800,000 ریال

تصويرسازي مد و لباس مردان

پوشاک و مد

تصویرسازی مد و لباس مردان


1,480,000 ریال

فيگوراتيو براي طراحي و مد

پوشاک و مد

فیگوراتیو برای طراحی و مد


400,000 ریال

دانشنامه طراحي و چاپ پارچه

پوشاک و مد

دانشنامه طراحی و چاپ پارچه


1,980,000 ریال

طراحي پيکر پوشيده  با لباس

پوشاک و مد

طراحی پیکر پوشیده با لباس


250,000 ریال

تکنيک هاي چاپ و نقاشي پارچه

پوشاک و مد

تکنیک های چاپ و نقاشی پارچه


3,500,000 ریال

دوره قاجار:سيري در مد و لباس

پوشاک و مد

دوره قاجار:سیری در مد و لباس


300,000 ریال

طراحي فيگوراتيو و لباس مردانه

پوشاک و مد

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه


3,200,000 ریال

کتاب جامع تصويرسازي مد و لباس

پوشاک و مد

کتاب جامع تصویرسازی مد و لباس


5,850,000 ریال

مباني فيگوراتيو در طراحي لباس

پوشاک و مد

مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس


1,800,000 ریال

رنگ شناسي تخصصي براي طراحان مد

پوشاک و مد

رنگ شناسی تخصصی برای طراحان مد


3,000,000 ریال

تدابير بصري در طراحي پوشاک زنان

پوشاک و مد

تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان


850,000 ریال

شبيه سازي پارچه با مدل جرم و فنر

مهندسی

شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر


335,000 ریال

نگاهي به دنياي پوشاک تا مد پايدار

پوشاک و مد

نگاهی به دنیای پوشاک تا مد پایدار


800,000 ریال

آموزش خياطي آسان لباس هاي بچه گانه

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان لباس های بچه گانه


1,250,000 ریال

آموزش طراحي مد زنان، مردان، کودکان

پوشاک و مد

آموزش طراحی مد زنان، مردان، کودکان


7,000,000 ریال

الگو و برش به روش متري لباس مردانه

پوشاک و مد

الگو و برش به روش متری لباس مردانه


1,350,000 ریال

پنجاه سال مد لباس 1950تا1999ميلادي

پوشاک و مد

پنجاه سال مد لباس 1950تا1999میلادی


2,500,000 ریال

اصول طراحي لباس مشاغل:طراحي اونيفورم

پوشاک و مد

اصول طراحی لباس مشاغل:طراحی اونیفورم


960,000 ریال

استايلينگ:ايجاد يک استايل مد يا تصوير

پوشاک و مد

استایلینگ:ایجاد یک استایل مد یا تصویر


850,000 ریال

زبان پيراهن: طراحي لباس مردانه کد1093

پوشاک و مد

زبان پیراهن: طراحی لباس مردانه کد1093


180,000 ریال

هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايراني

پوشاک و مد

هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی


3,500,000 ریال

101 چيزي که در مدرسه مـــــــــد آموختم

پوشاک و مد

101 چیزی که در مدرسه مـــــــــد آموختم


450,000 ریال

الگو1:کارداني -کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

الگو1:کاردانی -کارشناسی رشته طراحی دوخت


1,200,000 ریال

الگو2:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

الگو2:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


950,000 ریال

ترسيم گسترده لباس:زنانه مردانه بچه گانه

پوشاک و مد

ترسیم گسترده لباس:زنانه مردانه بچه گانه


900,000 ریال

دوخت2:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

دوخت2:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


400,000 ریال

طراحي لباس کودک:برگرفته از نقاشي کودکان

پوشاک و مد

طراحی لباس کودک:برگرفته از نقاشی کودکان


150,000 ریال

پوشاک ملل-از کهن ترين زمان تا قرن نوزدهم

پوشاک و مد

پوشاک ملل-از کهن ترین زمان تا قرن نوزدهم


600,000 ریال

راهنماي جامع پارچه براي طراحان مد و لباس

پوشاک و مد

راهنمای جامع پارچه برای طراحان مد و لباس


3,500,000 ریال

کسب و کار مد:تئوري و عمل در مد استراتژيک

پوشاک و مد

کسب و کار مد:تئوری و عمل در مد استراتژیک


2,650,000 ریال

الگو و برش به روش متري لباس کودک و نوجوان

پوشاک و مد

الگو و برش به روش متری لباس کودک و نوجوان


800,000 ریال

الگوسازي طرح هاي مد کودکان و نوجوانان دختر

پوشاک و مد

الگوسازی طرح های مد کودکان و نوجوانان دختر


9,000,000 ریال

پوشاک زنان در خاور نزديک و خاورميانه کد2365

پوشاک و مد

پوشاک زنان در خاور نزدیک و خاورمیانه کد2365


300,000 ریال

تاريخ لباس:5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

پوشاک و مد

تاریخ لباس:5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان


2,900,000 ریال

تاريخ لباس در مصر بين النهرين و ايران باستان

پوشاک و مد

تاریخ لباس در مصر بین النهرین و ایران باستان


1,965,000 ریال

الگو سازي براي دامن به روش مولر و پسران: جلد1

پوشاک و مد

الگو سازی برای دامن به روش مولر و پسران: جلد1


1,350,000 ریال

تاريخ پوشاک ملل:تاريخ مد و لباس در دوران باستان

پوشاک و مد

تاریخ پوشاک ملل:تاریخ مد و لباس در دوران باستان


2,100,000 ریال

الگو سازي براي پيراهن و بلوز به روش مولر و پسران

پوشاک و مد

الگو سازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران


2,200,000 ریال

مختصري درباره تاريخ تحولات لباس و پوشاک در ايران

پوشاک و مد

مختصری درباره تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران


1,300,000 ریال

مباني سازمان و مديريت مد بازاريابي و برند و پوشاک

پوشاک و مد

مبانی سازمان و مدیریت مد بازاریابی و برند و پوشاک


2,250,000 ریال

شناخت مواد و محصولات نساجي و آشنايي با انواع پوشاک

مهندسی

شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک


950,000 ریال

مدل سازي انواع دامن:خياطي به روش مولر و روش هاي ديگر

پوشاک و مد

مدل سازی انواع دامن:خیاطی به روش مولر و روش های دیگر


500,000 ریال

آموزش خياطي آسان بدون الگو فقط با متر و قيچي کتاب اول

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان بدون الگو فقط با متر و قیچی کتاب اول


1,400,000 ریال

مدل هاي تجاري مد:استراتژي ها و مدل هاي برندهاي مد پوشاک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های تجاری مد:استراتژی ها و مدل های برندهای مد پوشاک


800,000 ریال

نقش و نقشبند:شرح احوال و آثار غياث الدين علي نقشبنديزدي

ادبیات

نقش و نقشبند:شرح احوال و آثار غیاث الدین علی نقشبندیزدی


300,000 ریال

نرم افزارهاي سه بعدي طراحي مد و لباس:تکنيک طراحي تجسم سازي

پوشاک و مد

نرم افزارهای سه بعدی طراحی مد و لباس:تکنیک طراحی تجسم سازی


850,000 ریال

منشور الياف (آموزش گام به گام  دوميل قلاب بافي و حلقه بافي)

پوشاک و مد

منشور الیاف


900,000 ریال

هوش مصنوعي در خدمت مد: چگونه هوش مصنوعي صنعت مد را متحول کرد

پوشاک و مد

هوش مصنوعی در خدمت مد: چگونه هوش مصنوعی صنعت مد را متحول کرد


1,695,000 ریال

نگرشي بر تاريخ تحولات لباس در جهان از دوره بيزانس تا زمان حاضر

پوشاک و مد

نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر


1,850,000 ریال

فيگورهايي براي تصويرسازي مد(فيگور زنان)100کارت الگوي کليدي فيگور

پوشاک و مد

فیگورهایی برای تصویرسازی مد


7,500,000 ریال

آموزش جامع طراحي سه بعدي با نرم افزار مارولس ديزاينر

پوشاک و مد

آموزش جامع طراحی سه بعدی با نرم افزار مارولس دیزاینر MARVELOUS DESIGNER


980,000 ریال

فشن

پوشاک و مد

فشن


فاقد موجودی

خلق پارچه

پوشاک و مد

خلق پارچه


فاقد موجودی

مد پاريسي

پوشاک و مد

مد پاریسی


فاقد موجودی

آموزش چادر

پوشاک و مد

آموزش چادر


فاقد موجودی

رفوگري پارچه

پوشاک و مد

رفوگری پارچه


فاقد موجودی

برش صنعتي منسوجات

پوشاک و مد

برش صنعتی منسوجات


فاقد موجودی

خياطي به روش مولر

پوشاک و مد

خیاطی به روش مولر


فاقد موجودی

مباني طراحي پارچه

پوشاک و مد

مبانی طراحی پارچه


فاقد موجودی

لباسهاي محلي ايران

پوشاک و مد

لباسهای محلی ایران


فاقد موجودی

مـــد(for dummies)

پوشاک و مد

مـــد


فاقد موجودی

مرمت مصنوعات چرمين

پوشاک و مد

مرمت مصنوعات چرمین


فاقد موجودی

فرهنگ لغت مد و لباس

فرهنگ لغت

فرهنگ لغت مد و لباس


فاقد موجودی

درک عناصر بصري در لباس

پوشاک و مد

درک عناصر بصری در لباس


فاقد موجودی

دنياي هنر شماره دوزي 6

پوشاک و مد

دنیای هنر شماره دوزی 6


فاقد موجودی

واژه نامه پارچه و لباس

فرهنگ لغت

واژه نامه پارچه و لباس


فاقد موجودی

500فيگور در مد(خانم ها)

پوشاک و مد

500فیگور در مد


فاقد موجودی

تاريخ فشرده پوشاک و فشن

پوشاک و مد

تاریخ فشرده پوشاک و فشن


فاقد موجودی

اصول و مباني طراحي پارچه

پوشاک و مد

اصول و مبانی طراحی پارچه


فاقد موجودی

طراحي مـــد(for dummies)

پوشاک و مد

طراحی مـــد


فاقد موجودی

4000طرح يقه و جزئيات لباس

پوشاک و مد

4000طرح یقه و جزئیات لباس


فاقد موجودی

سايزبندي الگو در طراحي لباس

پوشاک و مد

سایزبندی الگو در طراحی لباس


فاقد موجودی

5100 واژه ضروري پارچه و لباس

پوشاک و مد

5100 واژه ضروری پارچه و لباس


فاقد موجودی

راهنماي مشاغل هنر صنعت پوشاک

پوشاک و مد

راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک


فاقد موجودی

طراحي فيگوراتيو و لباس زنانه

پوشاک و مد

طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه


فاقد موجودی

تاريخ لباس جهان:کارشناسي ارشد

کنکور

تاریخ لباس جهان:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

مدلهاي مو در گذر پنج هزار سال

پوشاک و مد

مدلهای مو در گذر پنج هزار سال


فاقد موجودی

طراحي لباس1:تاثير و تدابير خطي

پوشاک و مد

طراحی لباس1:تاثیر و تدابیر خطی


فاقد موجودی

مــد و لباس در قلمرو هنر مفهومي

پوشاک و مد

مــد و لباس در قلمرو هنر مفهومی


فاقد موجودی

نقشمايه انساني در منسوجات ايراني

پوشاک و مد

نقشمایه انسانی در منسوجات ایرانی


فاقد موجودی

الگو و برش به روش متري لباس زنانه

پوشاک و مد

الگو و برش به روش متری لباس زنانه


فاقد موجودی

دنياي هنر گلسازي،گل بلندر،گل چيني

پوشاک و مد

دنیای هنر گلسازی،گل بلندر،گل چینی


فاقد موجودی

آنا برش سايز 56(خياطي فيروزه جلد9)

پوشاک و مد

آنا برش سایز 56


فاقد موجودی

مروري بر پارچه هاي نفيس دوره صفويه

پوشاک و مد

مروری بر پارچه های نفیس دوره صفویه


فاقد موجودی

برندها و طراحان بزرگ مد و لباس جهان

پوشاک و مد

برندها و طراحان بزرگ مد و لباس جهان


فاقد موجودی

زبان پيراهن(طراحي لباس مردانه)کد1093

پوشاک و مد

زبان پیراهن


فاقد موجودی

نگاهي بر پارچه بافي دوران اسلامي کد496

پوشاک و مد

نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی کد496


فاقد موجودی

دوخت1:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

دوخت1:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


فاقد موجودی

سير تحول لباس کودکان و نوجوانان در ايران

پوشاک و مد

سیر تحول لباس کودکان و نوجوانان در ایران


فاقد موجودی

آموزش ايجاد و فعاليت بنگاه هاي صنفي پوشاک

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش ایجاد و فعالیت بنگاه های صنفی پوشاک


فاقد موجودی

پوشاک ايرانيان در عصر قاجار(چگونگي و چرايي)

پوشاک و مد

پوشاک ایرانیان در عصر قاجار


فاقد موجودی

طراحي لباس2:مباني جنسيت پارچه در طراحي لباس

پوشاک و مد

طراحی لباس2:مبانی جنسیت پارچه در طراحی لباس


فاقد موجودی

منسوجات ايراني نيمه اول سده 19 دوره قاجاريه

پوشاک و مد

منسوجات ایرانی نیمه اول سده 19 دوره قاجاریه


فاقد موجودی

زبان عمومي و تخصصي پارچه و لباس:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان عمومی و تخصصی پارچه و لباس:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

آموزش خياطي آسان مانتو بدون الگو فقط با متر و قيچي

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان مانتو بدون الگو فقط با متر و قیچی


فاقد موجودی

آموزش خياطي آسان بدون الگو فقط با متر و قيچي کتاب دوم

پوشاک و مد

آموزش خیاطی آسان بدون الگو فقط با متر و قیچی کتاب دوم


فاقد موجودی

الگو سازي براي کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران

پوشاک و مد

الگو سازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران


فاقد موجودی

شناخت الياف و پارچه:کاربرد منسوجات در طراحي لباس و مد

پوشاک و مد

شناخت الیاف و پارچه:کاربرد منسوجات در طراحی لباس و مد


فاقد موجودی

طراحي پارچه و لباس جلد1:کارشناسي ارشد هنر(سراسري و آزاد)

کنکور

طراحی پارچه و لباس جلد1:کارشناسی ارشد هنر


فاقد موجودی