رابطه واقعی در روان درمانی:مبنای پنهان تغییر
(0)

رابطه واقعی در روان درمانی:مبنای پنهان تغییر

1,550,000 ریال

دسته بندی: علوم انسانی
موضوع اصلی: روانشناسی مددکاری مشاوره
موضوع فرعی: روانشناسی
نوبت چاپ: 1
وزن: 290 گرم
سال انتشار: 1401
زبان: فارسی
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
تعداد صفحه: 312

پیشنهاد مای کتاب

 • زندگي خود را دوباره بيافرينيد

  روانشناسی عمومی

  زندگی خود را دوباره بیافرینید


  950,000 ریال

 • انگيزش و هيجان: کد220

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  انگیزش و هیجان: کد220


  830,000 ریال

 • استعاره، تمرين و تمثيل هاي اکتact

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  استعاره، تمرین و تمثیل های اکتact


  140,000 ریال

 • احتمالات و آمار کاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی


  2,500,000 ریال

 • تکنيک هاي سوگ درمان: ارزيابي و مداخله

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  تکنیک های سوگ درمان: ارزیابی و مداخله


  2,850,000 ریال

 • حکمت پشت دل و اکت

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  حکمت پشت دل و اکت


  200,000 ریال

 • زندگي خود را دوباره بيافرينيد

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  زندگی خود را دوباره بیافرینید


  1,800,000 ریال

 • روان شناسي پرورشي نوين (روان شناسي يادگيري و آموزش)

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  روان شناسی پرورشی نوین


  3,300,000 ریال

 • متون روان شناسي به زبان انگليسي: کد 65

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  متون روان شناسی به زبان انگلیسی: کد 65


  1,550,000 ریال

 • روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی


  1,700,000 ریال

 • مباني نظري و راهنماي عملي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


  2,100,000 ریال

 • روان شناسي شناختي: کد2329

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  روان شناسی شناختی: کد2329


  5,120,000 ریال

 • مسائل آموزش و پرورش ايران و راه هاي کاهش آن

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  مسائل آموزش و پرورش ایران و راه های کاهش آن


  70,000 ریال

 • نگاهي به اکت

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  نگاهی به اکت


  80,000 ریال

 • شناخت درماني(کتاب کار)

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  شناخت درمانی


  130,000 ریال

 • انگليسي براي دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي: کد301

  زبان انگلیسی

  انگلیسی برای دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی: کد301


  200,000 ریال

 • آموزش و پرورش تطبيقي: کد166

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  آموزش و پرورش تطبیقی: کد166


  420,000 ریال

 • روش هاي آماري در روان شناسي و ساير علوم رفتاري

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  روش های آماری در روان شناسی و سایر علوم رفتاری


  950,000 ریال

 • آموزش و پرورش در عشاير ايران

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  آموزش و پرورش در عشایر ایران


  43,000 ریال

 • اصول روان سنجي و روان آزمايي

  روانشناسی مددکاری مشاوره

  اصول روان سنجی و روان آزمایی


  2,400,000 ریال