معنا و معرفت در زبان و تربیت:جستاری میان رشته ای
(0)

معنا و معرفت در زبان و تربیت:جستاری میان رشته ای

1,400,000 ریال

شابک: 9789640361047
دسته بندی: عمومی
موضوع اصلی: ادبیات
موضوع فرعی: زبانشناسی و نشانه شناسی ادبی
نوبت چاپ: 1
وزن: 450 گرم
سال انتشار: 1401
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
تعداد صفحه: 286

پیشنهاد مای کتاب

 • فهرست نسخه هاي خطي فارسي در کتابخانه موسسه سند شناسي(سندالوجي)

  ادبیات

  فهرست نسخه های خطی فارسی در کتابخانه موسسه سند شناسی


  40,000 ریال

 • مجموعه مقالات دومين هم انديشي زبان شناسي رايانشي:10

  ادبیات

  مجموعه مقالات دومین هم اندیشی زبان شناسی رایانشی:10


  60,000 ریال

 • دستور زبان فارسي(واژگان و پيوندهاي ساختي): کد 968

  ادبیات

  دستور زبان فارسی


  190,000 ریال

 • پردازش متن و گفتار فارسي کد2511

  ادبیات

  پردازش متن و گفتار فارسی کد2511


  3,930,000 ریال

 • زبانشناسي چامسکيايي و رقيبان آن کد2476

  ادبیات

  زبانشناسی چامسکیایی و رقیبان آن کد2476


  1,500,000 ریال

 • ساخت نوايي زبان فارسي:تکيه واژگاني و آهنگ: کد2188

  ادبیات

  ساخت نوایی زبان فارسی:تکیه واژگانی و آهنگ: کد2188


  190,000 ریال

 • اصول ترجمه حقوقي

  ادبیات

  اصول ترجمه حقوقی


  310,000 ریال

 • درآمدي بر زبان شناسي شناختي کد1420

  ادبیات

  درآمدی بر زبان شناسی شناختی کد1420


  340,000 ریال

 • درآمدي تازه بر فلسفه زبان

  ادبیات

  درآمدی تازه بر فلسفه زبان


  750,000 ریال

 • مجموعه مقالات نخستين هم انديشي عصب شناسي زبان:7

  ادبیات

  مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی عصب شناسی زبان:7


  35,000 ریال

 • مجموعه مقالات سومين هم انديشي صرف:8

  ادبیات

  مجموعه مقالات سومین هم اندیشی صرف:8


  55,000 ریال

 • ترجمه بينانشانه اي کد2304

  ادبیات

  ترجمه بینانشانه ای کد2304


  360,000 ریال

 • دستور شناختي »:مباني نظري و کاربست آن در زبان فارسي کد2318

  ادبیات

  دستور شناختی »:مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی کد2318


  290,000 ریال

 • متفکران بزرگ نشانه شناسي

  ادبیات

  متفکران بزرگ نشانه شناسی


  850,000 ریال

 • فرهنگ زبان آموز پيشرفته فارسي: کد2252

  فرهنگ لغت

  فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی: کد2252


  2,800,000 ریال

 • گفتمان و ترجمه

  ادبیات

  گفتمان و ترجمه


  620,000 ریال

 • فرهنگ توصيفي مطالعات ادبي

  ادبیات

  فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی


  500,000 ریال

 • فرهنگ توصيفي فلسفه زبان:فرهنگنامه هاي زبان شناسي 16

  ادبیات

  فرهنگ توصیفی فلسفه زبان:فرهنگنامه های زبان شناسی 16


  1,100,000 ریال

 • فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه هاي زبان شناسي1

  ادبیات

  فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه های زبان شناسی1


  550,000 ریال

 • مباحث کليدي در فراگيري زبان دوم

  ادبیات

  مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم


  400,000 ریال